Aanmeldformulier Orgelconcours voor jongeren Assen 30 maart 2019Naam:    
Adres:    
Postcode:    
Woonplaats:    
Geboortedatum: 
E-mailadres:    
Op dit adres ontvangt U de verdere informatie over het Orgelconcours
 
Solo of vierhandig:     Invullen solo of 4handig of beide  
Docent:  
Aantal jaren les:  
Instrument: Orgel, piano of Keyboard  
Te spelen stukken:
(Maximaal 2 stukken en samen 8 minuten)
Pianomuziek is toegestaan
Kan ook later worden opgegeven
 


   
Typ bovenstaande code in: