19 januari: Dorpskerk te Numansdorp

Onze jaarvergadering vindt plaats op 19 januari 2019 om 14.00 uur in de Dorpskerk te Numansdorp. Het monumentale orgel dat stam uit 1707 heeft het afgelopen jaar een grootschalige renovatie ondergaan. De werkzaamheden werden uitgevoerd door orgelbouwer Hendriksen...

Zaterdag 19 januari: Jaarvergadering in Pijnacker

De jaarvergadering vindt plaats op zaterdag 19 januari 2019 in de Dorpskerk in Pijnacker om 14.00 uur. De leden krijgen begin januari de agenda, het jaarverslag 2019, het activiteitenprogramma 2019 en de financiele stukken. Na de pauze maken we kennis met het recent...

Activiteiten 1e halfjaar

Alweer 2 maanden in het nieuwe jaar is het de hoogste tijd u even te informeren over de activiteiten die wij in dit jaar 2019 willen gaan organiseren. Alhoewel we voor alles in feite nog geen definitieve datums hebben kunnen afspreken, is onderstaande onze planning....

Nieuwe bestuurssamenstelling

Als gevolg van wisselingen in het bestuur is de samenstelling per i november 2018 als volgt: Jan Neeteson, voorzitter; Bert Geleijnse, secretaris; Mariette Everse en Jos de Troije. Het bestuur heeft in de afgelopen vergaderingen afscheid genomen van Kees Tempelaar als...