10.00 uur: Bezoek aan het Properorgel van de Hervormde kerk te Koekange
Adres: Kerklaan 20, 7958 SN Koekange
In 1911 bouwde Jan Proper een klein orgel met één klavier en aangehangen pedaal voor de kerk van Koekange. Het had vier stemmen, pneumatische tractuur en een kegellade. In de jaren zeventig raakte het instrument in slechte conditie door de verwarming van de kerk. Het werd niet meer gebruikt.
In 1980 konden de heren Nutma en Adolf pijpwerk en een windlade kopen van een oud orgel uit een school in Hardinxveld-Giessendam. Samen met het pijpwerk van Proper werd in de oude kas in 1983 een vernieuwd orgel gebouwd. Dit binnenwerk is in 2000 verwijderd.
L. Adolf plaatste nu een ander orgel in de kas van Proper, afkomstig uit de Gereformeerde Kerk te Ruinen. Het betrof materiaal van Sanders, dat hij in 1939 had geplaatst in de Oud-Katholieke Kerk te Dordrecht, in een orgelkas van Kam & Van der Meulen uit 1844. Het originele binnenwerk van Kam & Van der Meulen werd in Gieterveen geplaatst in de Hervormde Kerk. Dit binnenwerk is in 1984 weer in Dordrecht geplaatst, en het Sanders-orgel is daarna opgebouwd in Ruinen, waar het tot 2000 heeft dienst gedaan. Het orgel heeft thans twee manualen en pedaal met dertien stemmen.
In 2017-2018 is door Rini Wimmenhove een binnenwerk van Jan Proper uit 1895 in de kas in Koekange geplaatst. Dit binnenwerk is afkomstig uit de Gereformeerde Kerk te Arum. Deze kerk werd in 2012 gesloten. De orgelkas is achtergebleven en is te koop aangeboden.
In 1894 leverde Jan Proper een nieuw orgel voor de Gereformeerde Kerk te Arum. Het werd eind 1894 of begin 1895 in gebruik genomen. In 1911 is het door Dekker in de huidige kerk geplaatst. Vaas & Bron breidden het orgel in 1935 uit met een Cornet en vrij pedaal. Rond 1985 voerde Bakker & Timmenga een restauratie uit.
Het herbouwde orgel werd in gebruik genomen op 28 september 2018 met een bespeling door Bert Gelderman, samen met enkele organisten van de kerkelijke gemeente zelf.
Meer info opwww.orgelsindrenthe.nl
Dispositie:
Manuaal: Violon 16′ (discant), Prestant 8′, Holpijp 8′, Viola da Gamba 8′, Octaaf 4′, Fluit 4′, Octaaf 2′, Cornet III sterk (discant) – 1935, Trompet 8′ (gedeeld) – gereserveerd.
Pedaal: Bourdon 16′ – 1935.
Koppelingen: Pedaalkoppel – 1935. Speelhulpen: Tremulant.

12.00- 13.15 uur: Lunch

13.30 uur: Jaarvergadering bij de Gereformeerde kerk te Berghuizen Adres: Berghuizen 20, 7961 LT Ruinerwold
Agenda jaarvergadering :
-Opening
-Mededelingen
-Jaarverslag van de penningmeester over 2018 (zie bijlage 1)
-Jaarverslag over 2018 van de secretaris (zie bijlage 2)
-Voorlopig programma 2019 (zie onderaan dit bericht)
-Benoeming afgevaardigden Algemene Vergadering KVOK (1 juni 2019 te Steenwijk)
-Organistenplatform
-Peiling belangstelling voor themamiddag rond “Hauptwerk” of andere orgelgerelateerde onderwerpen
-Rondvraag
-Sluiting

15.00 -15.30 uur: Diavoorstelling excursies Kvok Drenthe 2018 door Henk de Haan.

15.30 uur: Bezoek aan het orgel van de Gereformeerde kerk Berghuizen
De Groningse orgelbouwer Matthias Amoor bouwde voor de Nederlands Hervormde Kerk van Raamsdonk in 1743 een nieuw orgel. Het had één manuaal met 11 registers, waarvan de meeste gedeeld, en een aangehangen pedaal. In 1774 wordt het door Hess genoemd. Johannes Schot uit Breda verving in 1785 de Cornet door een Bourdon 16′ discant. In 1850 kocht men in Raamsdonk een nieuw orgel. T. Hofmeyer uit Amsterdam verplaatste het oude orgel naar Foto: Michiel van ’t Einde. Datering: 31 mei 2014.de Hervormde Kerk van Aartswoud. Reeds in 1884 werd het door Proper naar Berghuizen overgeplaatst. In 1903 wijzigde hij de dispositie nog enigszins.
De grootste ingreep in de geschiedenis van het orgel was de verbouwing in 1951 door Klaas Doornbos uit Groningen. Deze maakte een rugwerk, met een kas in de stijl van de hoofdwerkkas. Verder maakte hij alle registerdelingen ongedaan. Hij maakte ook een pneumatische pedaallade met een Subbas 16′. De orgelkas werd opnieuw geschilderd, maar niet in de oorspronkelijke kleur. Tijdens de werkzaamheden kwam Doornbos te overlijden. Het werk werd voltooid door zijn knechts Mateboer en Praat. De kwaliteit van het werk was niet zo fantastisch. Al snel vertoonde het orgel mankementen.
In 1975 startte D.A. Flentrop een restauratie onder advies van dr. Maarten Vente. Het hoofdwerk werd teruggebracht in de toestand van 1743. Om rug- en hoofdwerk te scheiden werden de registerknoppen van het rugwerk in de rugwerkkas aangebracht. Er werden nieuwe mechanieken in oude stijl gemaakt, ter vervanging van de slechte mechaniek van 1951. Op het rugwerk was nog een plaats vrij, waar een Dulciaan 8′ werd geplaatst. De uit 1951 daterende Trompet op het Hoofdwerk werd ook vervangen door een nieuwe, die gekopieerd was van het Amoor-orgel uit Eexta. Het rugwerk werd opnieuw geïntoneerd, zodat het beter bij het hoofdwerk past. De Subbas kreeg een mechanische lade. De oorspronkelijke kleur werd ook hersteld, en het orgel werd gestemd in de Werckmeister-stemming. In 1978 was de restauratie gereed.
In 2011 is het orgel door de firma Flentrop gereviseerd en schoongemaakt.
Meer info opwww.orgelsindrenthe.nl
Dispositie:
Hoofdwerk: Praestant 8′ (gedeeld), Holpijp 8′, Octaaf 4′, Bourdon 4′ (gedeeld), Quint 3′ (gedeeld), Gedact Quint 3′ (gedeeld), Octaaf 2′ (gedeeld), Woudfluit 2′ (gedeeld), Quint 1 1/2′ (gedeeld), Cornet II sterk (discant) – 1978, Mixtuur III-V sterk (gedeeld) – deels 1978, Trompet 8′ (gedeeld) – 1978; Kopie uit Eexta.
Rugwerk: Baarpijp 8′ – 1951, Quintadeen 8′ – 1951, Praestant 4′ – 1951, Nachthoorn 2′ – 1951, Sesquialter I-II sterk – 1951, Scherp IV sterk – 1951, Dulciaan 8′ – 1978.
Pedaal: Subbas 16′ – 1977; Spreekt permanent.
Koppelingen: Schuifkoppel manualen, Pedaalkoppeling Hoofdwerk.
Speelhulpen: Tremulant, Ventiel.