10.00 uur tot 12.30 uur: bezoek aan de orgels in de Grote- of Sint Andreaskerk, Markt 2, 8051 EZ  HATTEM.

Vanaf 9.45 uur staat de koffie klaar!!

Hoofdorgel:
Ter vervanging van het (in zeer slechte staat verkerende) orgel uit 1928 (A.S.J. Dekker, Goes) werd besloten een nieuw orgel te bouwen. De opdracht werd gegeven aan D.A. Flentrop, die juist de restauratie van het koororgel had voltooid. In Waterloo (België) werd door bemiddeling van drs. J. Boogaarts een historische orgelkas gekocht, die in 1855 gemaakt zou zijn door François Bernard Loret of Pierre-Hubert Anneessens voor de Église Saint-Joseph. Van het binnenwerk was niets meer over. Er werd een nieuwe rugwerkkas gemaakt in dezelfde stijl (de originele rugwerkkas bleef in Waterloo achter, maar is later verdwenen) en een nieuwe galerij. Voor het binnenwerk werd gekozen voor een klassiek Franse opbouw. Flentrop oriënteerde zich op het werk van Cliquot. Een orgel van zijn hand uit 1782 in Souvigny werd bestudeerd.
Uiteindelijk is een orgel gebouwd met twee volledige klavieren en een typisch klassiek Frans Récit, bestaande uit een kort klavier met slechts drie stemmen. Het orgel is gestemd in een klassieke stemming (niet-evenredig zwevend) naar Lambert Chaumont (1630-1712). Het is uitermate geschikt voor de oude Franse orgelliteratuur. Adviseurs bij de bouw waren drs. J. Boogaarts en Klaas Bolt. De sobere kas is tijdens de restauratie van de kerk tussen 1987 en 1995 enigszins versierd door kleur en bladgoud aan te brengen.

Dispositie:

Grand Orgue: Bourdon 16′, Montre 8′, Bourdon 8′, Prestant 4′, Flûte 4′, Nasard 3′, Doublette 2′, Cornet 5 rangs (discant), Plein Jeu 4 rangs (1 1/3′), Cymbale 3 rangs (1/3′), Trompette 8′, Voix Humaine 8′, Clairon 4′.

Positif: Bourdon 8′, Prestant 4′, Flûte 4′, Nasard 3′, Doublette 2′, Tierce 1 3/5′, Larigot 1 1/3′, Fourniture 3 rangs (1′), Cromorne 8′.

Récit: Bourdon 8′ – uit Cornet, Cornet 5 rangs, Hautbois 8′.

Pédale: Soubasse 16′, Flûte 8′, Bourdon 8′, Prestant 4′, Bombarde 16′, Trompette 8′.

Koppelingen: Accouplement des Claviers, Tirasse Grand-Orgue, Tirasse Positif.

Speelhulpen: Tremblant.

Kleine orgel:
Vermoedelijk is het kleine orgel in Hattem rond 1550 gebouwd. Met grote waarschijnlijkheid kan worden gesteld dat dit is gebeurd door Jan Slegel (I). Deze bouwde het orgel als een 3-voets instrument: het manuaal begon op F-groot. De Prestant 4′ stond in het front. De zoon van de bouwer, Jan Slegel (II), verplaatste het orgel in 1614 van de torenwand naar de huidige plaats in de kerk. In 1677 is het orgel door Jan Slegel (III), kleinzoon van de bouwer, gewijzigd. Deze vergrootte de manualen tot de huidige omvang (met kort octaaf), en plaatste een Prestant 8′ op een kantsleep. Gerrit Robbertsen beschilderde in datzelfde de jaren de binnenzijde van de luiken. Het orgel bleef zeer lang zonder wijzigingen. In 1875 werd het gerestaureerd door Zwier van Dijk. Deze maakte een Prestant 16′ discant, en verving de Trompet 8′ door een nieuwe. Tevens veranderde hij de manuaalomvang en verwijderde hij de bekroning van de middentoren. De schilderingen van Robbertsen werden door Scheurleer overgeschilderd.
In 1960 is het meubel gerestaureerd. De verwijderde bekroning werd herplaatst. Rond 1970 was het orgel vrijwel niet meer te bespelen. In de jaren 1973/1974 werd het door D.A. Flentrop gerestaureerd onder advies van Klaas Bolt. De situatie van 1677 was het uitgangspunt. Zo werd de Prestant 16′ weer verwijderd. De Trompet uit 1875 bleef wel bewaard, omdat het een prachtig register is. Het orgel is tevens gestemd in de middentoonstemming. Op 31 oktober 1975 werd het orgel tegelijk met het nieuwgebouwde hoofdorgel officieel in gebruik genomen. Tijdens de restauratie van de kerk tussen 1987 en 1995 ontdekte men een muurschildering achter het orgel die is hersteld. De schildering past uitstekend bij de orgelkas en lijkt er een integraal deel van te zijn.

Dispositie:

Manuaal: Prestant 8′, Holpijp 8′, Octaaf 4′, Roerfluit 4′, Octaaf 2′, Fluit 2′, Tertiaan II sterk (1 1/3′) (vanaf cis’) – 1570, Mixtuur IV sterk (1/2′) – 1570, Trompet 8′ – 1875.

Pedaal: Aangehangen.

Speelhulpen: Ventiel.

Bij het kleine orgel is er sprake van een kort octaaf.:Dit geldt zowel voor het manuaal als het pedaal.

12.30 uur: Lunch in Hattem.

Er zijn meerdere mogelijkheden op de markt bij de kerk.

Suggestie is Café Restaurant Banka, tegenover de kerk.

14.00 uur tot 16.00 uur: bezoek aan het orgel in de Ontmoetingskerk, van Galenstraat 1, 8051 VC  HATTEM.

Na een grondige verbouwing van de Ontmoetingskerk in Hattem, welke op 31 augustus 2002 was afgerond, werd een pijporgel gekocht dat gebouwd is door Patijn Orgelbouw uit Wapenveld. Het instrument is gebouwd met pijpwerk van het orgel van de Hersteld Apostolische Zendingsgemeente te Haarlem, aangevuld met drie stemmen uit de Moriahkerk te Emmeloord en nieuw materiaal, geleverd door de firma Stinkens uit Zeist. De twaalf nieuwe houten pijpen van de Gedekt 8′ van het pedaal zijn gemaakt door Patijn. Op 8 maart 2003 is het orgel feestelijk in gebruik genomen. Bij deze gelegenheid is het bespeeld door de organist van de kerk, Henk Poortenaar, en door de adviseur bij de bouw, Jaap Neuteboom.

Dispositie

Hoofdwerk: Prestant 8′, Roerfluit 8′, Octaaf 4′, Gedekt 4′, Quint 2 2/3′, Octaaf 2′, Mixtuur II-III sterk, Cornet V sterk (discant), Trompet 8′ (B/D).

Onderwerk: Holpijp 8′, Gamba 8′ – C-H gecombineerd met Holpijp, Open Fluit 4′, Nasard 2 2/3′, Woudfluit 2′, Terts 1 3/5′ (discant), Vox Humana 8′ (B/D), Tremulant.

Pedaal: Subbas 16′, Prestant 8′ – transmissie, Gedekt 8′ – gecombineerd met Subbas, Quint 5 1/3′.

Koppelingen: Hoofdwerk – Onderwerk, Pedaal – Hoofdwerk, Pedaal – Onderwerk.

Parkeren is wellicht het handigst (’s morgens direct) bij de Ontmoetingskerk, van Galenstraat 1. Rond de Ontmoetingskerk is waarschijnlijk wel ruimte.

Vanaf hier is het slechts een paar honderd meter naar de Andreaskerk.