Op 6 november 2019 overleed plotseling ons KVOK-lid Henk Oving. Henk was bestuurslid van de afdeling Drenthe en een trouwe bezoeker van onze orgelexcursies.
Muziek betekende veel in het leven van Henk. Hij zong graag, o.a. bij het mannenkoor Valerius uit Emmen en hij speelde orgel tijdens de erediensten in zijn woonplaats Schoonebeek.
Henk was eigenlijk bij elke activiteit van de KVOK-Drenthe aanwezig. Hij was oprecht geïnteresseerd in mensen en hij was een fijn mens om mee om te gaan. Hij was bescheiden, trad nooit op de voorgrond, maar hij kon echt genieten van de orgelexcursies en van de muziek die tijdens de excursies gemaakt werd.
Als organist was Henk vooral een autodidact. De laatste jaren werkte hij enkele kerkmuziekmodules door om zich verder te bekwamen. Henk bereidde de kerkdiensten altijd heel consciëntieus voor en z’n orgelspel was nauwgezet en verzorgd. Hij wist wat hij kon als organist en bleef in zijn muziekkeuze ook altijd binnen deze grens.
Op 12 november hebben we in de Dorpskerk van Schoonebeek afscheid genomen van Henk Oving.
Ook het mannenkoor Valerius heeft tijdens de afscheidsdienst enkele liederen gezongen en de samenzang werd begeleid door Henks collega-organisten van de Dorpskerk.
Het was een waardig afscheid.
Centraal stonden de woorden uit 1 Korintiërs 13 vers 13: “Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.” Dezelfde woorden hebben ruim 50 jaar eerder ook geklonken tijdens de huwelijksinzegening van Henk en zijn echtgenote.
We wensen Henk zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe om dit grote verlies te kunnen dragen.
Wij gedenken Henk met respect en waardering, moge hij in vrede rusten nu hij in vertrouwen op God is heengegaan.


Leo Ridderbos
secr. Kvok Drenthe