Zaterdagmiddag 9 maart organiseren we een studiemiddag rondom de orgels van Dearsum en Jorwert. We beginnen half twee uur in Dearsum, waar Adema in 1875 een opvallend instrument bouwde. Vooral de constructie van de windladen, de wonderschone Fluit Harmoniek 4’ en de Viola 4’ waren noviteiten in Fryslân. Na lange tijd onbespeelbaar te zijn geweest is het in 2017 gerestaureerd door Bakker &Timmenga. Jelle Rollema zal het orgel demonstreren. Daarna zal de jaarvergadering worden gehouden. Simon schoon treedt af als penningmeester. We zijn blij dat Meile Tamminga hem op wil volgen als bestuurslid. Eventuele tegenkandidaten kunnen tot 4 maart worden gemeld bij de secretaris.
Rond drie uur vertrekken we naar Jorwert. Het Van Gruisen-orgel uit 1799 is in 2017 in het kader van groot onderhoud schoongemaakt en hersteld door Bakker & Timmenga. Ook de orgelkas is schoongemaakt en waar nodig hersteld. Het pijpwerk nog geheel origineel en de klank is bij de restauratie (1956) door Van Leeuwen gelukkig niet aangetast. Jelle Rollema zal ook dit orgel demonstreren.