Zaterdag 25 mei houden we onze jaarlijks dagexcursie. Deze keer naar drie zeer verschillende orgels in de stad Groningen. Vanaf tien uur zijn we te gast bij de familie Knigge in het ‘Zwitserse huis’ aan de Heresingel 13. In dit prachtige huis, gebouwd in 1894 naar een ontwerp van de Amsterdamse architect A. Salm, staat een monumentaal huispijporgel (Bernhardt Edskes, 2013, 17 stemmen, waaronder drie tongwerken).
Elf uur vervolgen we de excursie in de nabijgelegen Sint Jozef Kathedraal (Radesingel 4). Organist Sjoerd Ruisch zal daar het Maarschalkerweerdorgel (1906, restauratie Adema 2005) voor ons bespelen. Daarna gaan we richting centrum voor de lunch. Voor wie dat wil is er de mogelijkheid met stadsbeiaardier Auke de Boer de Martinitoren beklimmen om de beiaardbespeling mee te maken.
Half drie vervolgen we de excursie in de Nieuwe Kerk (Nieuwe Kerkhof). Stef Tuinstra zal voor ons het imposante Timpe-orgel uit 1831 bespelen en uitleg geven over de restauratie door Mense Ruiter (2011, 2018). Het majestueuze instrument heeft een ware metamorfose wat betreft klank en kleur ondergaan.
Deelnemers aan de excursie zijn verplicht zich aan te melden vanwege de beperkte ruimte bij de familie Knigge bij de secretaris: Jelle Rollema, tel. 0515-521261, j.rollema@planet.nl
Wie wil carpoolen naar Groningen of ruimte beschikbaar heeft in zijn of haar auto wordt verzocht dit voor woensdag 22 mei te melden bij de secretaris.
Vanuit Friesland is parkeren op het P&R-terrein van Hoogkerk aan te raden. De busreis via lijn 3 en 4 naar het treinstation is tien minuten. Vandaar is het ruim tien minuten lopen naar de Heresingel. ’s Middags is de terugreis eenvoudig: tien minuten lopen naar de bushalte op de Grote Markt en vervolgens met de bus naar P&R-terrein Hoogkerk (vijftien minuten).