Vanaf 12.00 uur zijn we welkom in de Sint Willibrorduskerk in Vierakker (Vierakkersestraatweg 31) voor een bezoek aan het unieke Elberink orgel
(1873 II/16). Dit is de mooiste kerk van Gelderland ! Aldaar is er een mogelijkheid voor vrij orgelspel.
Vanuit Vierakker vertrekken we rond 14.00 uur gezamenlijk met auto’s naar de Geref. vrijgemaakt kerk ‘Het Lichtpunt’ (Willem Dreesstraat 4)
in Zutphen alwaar we vanaf 14.30 uur het Engelse Nicholson orgel uit 1868 (II/15) kunnen bekijken en bespelen.
Deelname is gratis, maar vooraf opgeven per email is zeer gewenst. Ook niet KVOK leden zijn van harte welkom ! De middag eindigt tegen 16.30 uur.