In memoriam Frans Geusebroek
Op zaterdag 15 juni jl. is Frans Geusebroek overleden, op 70-jarige leeftijd, voor menselijke begrippen veel te jong. Hij woonde in Harkstede. Frans was al geruime tijd ernstig ziek. Vanaf eind jaren ’90 was hij penningmeester van de KNOV Groningen, en vanaf 2009 na de fusie met de GOV, penningmeester van de nieuwe vereniging KVOK-afdeling Groningen, en heeft daarbij een niet te onderschatten rol gespeeld. Ook was hij 2e voorzitter van de afdeling. Tot 2016 heeft hij deze functies met veel inzet vervuld, tot dat dat niet meer ging vanwege zijn ziekte. Het afdelingsbestuur hield haar vergadering de laatste jaren steeds bij Frans thuis, omdat het autorijden voor hem niet meer mogelijk was en dit een praktische, goede oplossing was. Zijn vrouw, Fenneke, had dan altijd heerlijke koffie en koek klaar staan.
Frans kon zelfs ondanks de steeds groter wordende geestelijke beperking nog veel vertellen over zijn tijd als organist, dirigent en componist. Jarenlang is Frans werkzaam geweest in de Martinikerk te Groningen als dirigent van Cantores Sancti Martini. Daarnaast was Frans na zijn conservatoriumstudie bij Wim van Beek werkzaam als organist van de kerk van Hellum. Verder voorzag hij in zijn levensonderhoud door zijn docentschap Muziek aan het Ommelander College in Appingedam.
Frans schreef talloze werken voor zijn koren en de melodie bij “Gezegend ben jij” Lied 131 uit “Zangen van zoeken en zien”. Dit lied hebben wij als bestuur nog gezongen toen we de laatste keer bij Frans thuis vergaderden. Tijdens de vergaderingen speelde Frans vaak op zijn 3 klaviers Johannus orgel. Zijn bezoeken aan Engeland met Fenneke waren voor hem inspirerend, ze bezochten dan hun dochter die daar woonde, en tegelijkertijd proefden Frans en Fenneke dan de Engelse kerkmuziekcultuur.
Frans had thuis een indrukwekkende collectie modeltreinen, bussen, auto’s en vrachtwagens staan, waar hij graag mee bezig was. Hij kon er vaak boeiend over vertellen, hoe hij aan bepaalde zaken was gekomen.
Wij gedenken Frans in grote dankbaarheid, voor alles wat hij voor de vereniging maar zeker voor de kerkmuziek in het algemeen, heeft betekend.
Moge God zijn vrouw en kinderen nabij zijn.
Ties Wildeboer, secretaris KVOK Afdeling Groningen