19 oktober: Speeldag in de twee kerken van Susteren.
We beginnen om 10.15 in de Amelbergakerk en na de collectieve lunch, in Mariaveld,  in de OLV Onbevlekt. Ontvangen.

November: Thema rond het  orgel software applicatie programma “HAUPTWERK”.