Dit jaar willen wij onze eerste studiedag en jaarvergadering houden in de woonkamer van onze voorzitter. Het is hier behaaglijk warm en dat is van de meeste kerken op dit moment niet te zeggen. Wij zijn hier welkom op 9 februari, het adres: J.J. Allanstraat 386 in Westzaan. Wij beginnen om 14.00 uur, na de ontvangst met koffie of thee, met het vergadergedeelte. De agenda hiervan is als volgt:
1. Opening
2. Herdenking overleden collega’s
3. Notulen vorige ledenvergadering
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester
6. Begroting 2019
7. Inventarisatie deelnemers algemene ledenvergadering
8. Jaarprogramma 2019
9. Rondvraag
10. Sluiting
Dit jaar treedt Bas Westerhof reglementair af en is niet herkiesbaar. Kandidaten voor deze vacature kunnen zich tot één dag voor de vergadering melden bij de secretaris: A. Schoen, a.schoen7@kpnplanet.nl of bij de tweede secretaris Sybren Boukes sboukes@quicknet.nl
Hierna zal Wim ons zijn huisorgel demonstreren. Dit is in 1987 gebouwd door Gerrit Klop in Garderen en in 2006 door diens zoon Henk uitgebreid met twee extra pedaalstemmen. Dispositie: Manuaal I (C-f3) Prestanten 8, 4, 2 2/3, 2 en 1 3/5 en een Holpijp 8 voet, Manuaal II Quintadeen 8, Roerfluit 4, Fluit 2 en Kromhoorn 8 voet, Pedaal (C-d1): Subbas 16, Bourdon 8, Fluit 4 en Fagot 16 voet. Meer informatie vindt u op http://tipwestzaan.nl/huisorgel.html Leden en belangstellenden zijn van harte welkom.