Zoals aangekondigd is er op 21 september om 14:00u een ledenvergadering.
Deze wordt gehouden in het Hervormd Centrum “De Rank” in Den Ham, Brinkstraat 6.
Parkeerplaats en ingang zijn het beste te bereiken via de Smitstraat.

Agenda:

  1. Welkom
  2. Samenstelling/ uitbreiding afdelingsbestuur Overijssel
  3. Voorstellen van hoofdbestuur KVOK
  4. Inbreng voor het organiseren van activiteiten, zowel inhoud als locatie
  5. Taak verdeling
  6. Sluiting.

Verschillende leden hebben zich opgegeven, mocht u vergeten zijn op te geven maar toch graag de vergadering bij willen wonen, van harte welkom maar wilt u dit vooraf doorgeven via email:  kvok.overijssel@gmail.com

Namens afdeling bestuur,
Henk Hoeksema, voorzitter