Als gevolg van wisselingen in het bestuur is de samenstelling per i november 2018 als volgt: Jan Neeteson, voorzitter; Bert Geleijnse, secretaris; Mariette Everse en Jos de Troije. Het bestuur heeft in de afgelopen vergaderingen afscheid genomen van Kees Tempelaar als secretaris en de leden Wim van Kempen en Bert Alderliesten. Er is veel erkentelijkheid voor het werk dat zij voor de afdeling gedaan hebben,