Studiebijeenkomst houden over ‘orgel en minimal music’. We hebben Toon Hagen bereid gevonden als ‘docent’ mee te werken.