2018 historie

Zaterdag 20 januari Voorhout, Kleine kerk
‘In mijn kerk geen hybride orgel’. Praten over dergelijke instrumenten is taboe in orgelland. Maar in Voorhout staat er een (en in meer kerken). Daar beginnen we het nieuwe jaar op zaterdag 20 januari. In de Kleine Kerk (Dr. Aletta Jacobslaan 9) houden we eerst de jaarvergadering. Na de pauze wordt het orgel van Schaafelt/Bik met pijpwerk van Lohman en Knipscheer gedemonstreerd en krijgen we een uitleg over het instrument dat door vermenging (door S. de Wit & Zn met een Monarke-orgel van Johannes Orgelbouw. Daarna gaan voor- en tegenstanders met elkaar met elkaar in (fel?) gesprek over dit omstreden onderwerp. Ook de bouwer Joost de Wit is aanwezig, net als Joost Bierstekers van Johannes Orgelbouw. Dit is een vervolg op het mini-symposium over orgelbouw van april van dit jaar. Iedere orgelliefhebber (voor of tegen) is vanaf 15.00 uur welkom. De jaarvergadering (alleen voor de leden) begint om 14.00 uur.

Zaterdag 24 februari Oegstgeest Regenboogkerk
Folkert is dood, leve Folkert Grondsma. Daarom ‘Focus op Folkert’. Dat is de prikkelende titel van de bijeenkomst in Oegstgeest op zaterdag 24 februari. Jan Krajenbrink, Maarten Hijzelendoorn, Cor de Jong en Hans de Jong, enthousiaste leden van onze afdeling hebben een prachtig programma samengesteld waarin zijn leven en werk centraal staan. Er wordt door hen ook gespeeld uit ‘Verzamelde Orgelwerken’, samengesteld door Jan D. van Laar en Jan Krajenbrink. De bijeenkomst vindt plaats in de Regenboogkerk, Mauritslaan 12, 2341 EM Oegstgeest. De kerk bezit een orgel van de firma Pels & Zoon (Alkmaar) uit 1939, dat uitstekend geschikt is voor het vertolken van deze muziek. Enkele andere leden zullen ook werken uit dat boek spelen. Parkeren is geen probleem. We beginnen om 14.00 uur. Ook niet-leden zijn welkom.

Zaterdag 24 maart Waalse kerk Den Haag
Herman van Vliet is niet alleen een uitstekende organist, hij is ook een goede causeur. Op zaterdag 24 maart staat Alexandre Guilmant (1837 – 1911) centraal tijdens een gezamenlijke bijeenkomst met de collega’s van ‘Zuid’. Herman van Vliet zal vertellen over zijn leven en werk en dat ook laten horen op het prachtige Cavaille-Coll orgel (1885) van de Waalse Kerk in Den Haag. De titel van de inleiding is Barokke invloeden op het werk van Guilmant. Al eens eerder heeft hij in ons midden laten zien dat hij een voortreffelijke inleider is. Natuurlijk is er ook voor de leden speelgelegenheid. Wil wil spelen kan dat aan mij doorgeven (max. 8 minuten). Eenvoudige stukken zijn ook welkom. Herman van Vliet zal kommentaar geven. Oefenen kan vanaf 13.00 uur. Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur. Henk Kooiker is onze gastheer. Het adres is Noordeinde 25. Parkeren kan in de parkeergarage Noordeinde. Aangeraden wordt met openbaar vervoer te komen (tram 16, 17, bus 4 en 22, halte Kneuterdijk), wandelen vanaf het Centraal Station in 20 minuten (wel stevig doorlopen). Leden van andere afdelingen zijn ook welkom.

Zaterdag 21 april Orgelexcursie met ZuidOp zaterdag 21 april gaan we mee met de jaarlijkse excursie van ‘Zuid’. Dit jaar wordt een bezoek gebracht aan twee interessante orgel in de Hoekse Waard. Het betreft orgels in Strijen en MIjnsherenland, die beide een bijzondere geschiedenis hebben. Na de lunch wordt een bezoek gebracht aan J.L. van den Heuvel Orgelbouw in Dordrecht. Voor meer informatie verwijs ik graag naar de rubriek van ‘Zuid’ hieronder.

Zaterdag 15 september bij Christo Lelie
We bezoeken de prachtige collectie (toetsen)instrumenten van Christo Lelie, organist en journalist.
Enkele instrumenten staan centraal, t.w.
1. Engelse tafelpiano John Broadwood & Sons 1820
2. Alexandre (Frans) drukwindharmonium 1866
3. Nederlands kabinetorgel midden 19de eeuw met ouder pijpwerk.
4. Amerikaans Mason & Hamlin zuigwindharmonium ca. 1905
Hij zal er iets over vertellen en ze uiteraard bespelen. Verder zal hij iets vertellen over zijn ‘grote liefde’ Franz Liszt en een rondleiding geven in zijn unieke Listz-collectie en blbliotheek.
We mogen ook zelf spelen op het kabinetorgel. Hij adviseert 17e en 18e eeuwse manualiter stukken te kiezen. Omdat zijn huis vol staat met instrumenten etc. is er maar beperkt plek voor bezoekers. Daarom is aanmelden noodzakelijk. Graag voor 11 september. Geef ook even door of en wat je evt. speelt. We beginnen om 14.00 uur. Christo woont Broerhuisstraat 44, 2611 GD Delft (binnenstad).

Zaterdag 29 september landelijke studiedag te Rotterdam
Deze dag is er de landelijke studiedag te Rotterdam ( Hoflaankerk en Lambertuskerk te Rotterdam-Kralingen).
Info over deze dag heeft u inmiddels kunnen lezen in NotaBene en staat ook op de site van de KVOK vermeld.
Zie www.kvok.nl/studiedagen.html
U kunt zich als toehoorder of als actief deelnemer aanmelden tot en met 1 september a.s.

6 oktober Orgelpark Amsterdam
Sinds dit jaar is het Orgelpark een prachtig orgel rijker. Het betreft het nieuw gebouwde Utopa Barokorgel, dat vele tot nu toe ongekende mogelijkheden heeft.
De KVOK (alle afdelingen) is op zaterdag 6 oktober a.s. welkom voor een kennismaking. Die kennismaking krijgt de vorm van een Colloquium. Dat heeft als thema Werken met Klankkleur. Het registreren staat daarbij centraal. Ook een drietal leden zal spelend een bijdrage leveren. We zitten in de zaal bij de nieuwe speeltafel.
Het Colloquium is een onderdeel van het Orgelpark Research Program. Onze gastheer en docent is Hans Fidom. Op het orgel wordt medewerking verleend door Laurens de Man.
Een drietal leden van de KVOK zal op het prachtige orgel werken van JS Bach en Mendelssohn-Bartholdy vertolken.
Die middag is de KVOK partner van het Orgelpark. Uitgenodigd zijn ook de leden van de VGK. Andere belangstellende zijn eveneens welkom.
Het evenement begint om 14.15 uur (het Orgelpark is vanaf 13.30 uur open). De toegang is gratis. In de foyer zijn drankjes te koop.
Van ong. 15.30 tot 16.00 is er een pauze. Om 17.00 uur is deze boeiende bijeenkomst afgelopen.
Adres: Het Orgelpark Gerard Brandtstraat 26 1054 JK Amsterdam (betaald parkeren)

10 november Grote kerk Dordrecht
De laatste bijeenkomst dit jaar is op 10 november in de Grote Kerk te Dordrecht olv Cor Ardesch.
De componist François Couperin, die dan precies 350 jaar geleden is geboren, staat dan centraal.
Dit is een gezamenlijke activiteit met de afdeling Zuid-Holland-Noord, maar uiteraard zijn ook andere leden welkom!

In memoriam Piet Ridder
Op de hoge leeftijd van 95 jaar is Piet op 14 februari j.l. overleden.
Piet was zijn werkzaam leven lang organist van de gereformeerde kerk te Honselersdijk. Hij werd in dit Westlandse dorp, grenzend aan Naaldwijk, geboren als zoon van een aannemer. De kerk waar Piet altijd heeft gespeeld is door zijn vader gebouwd. Piet was voorbestemd om timmerman te worden. Echter naast het hanteren van de hamer is hij door gaan leren, is hij uiteindelijk architect geworden en heeft hij een eigen architectenbureau opgezet. Vormgeving, schoonheid, muziek en poëzie waren gaven die hem hebben gevormd en zijn activiteiten hebben gestuurd.
Kenmerkend voor Piet was zijn gevoel voor goede verhoudingen. Allereerst in het vak architectuur, maar niet in het minst ook in de omgang met mensen: in zijn huwelijk met Jo, in zijn gezin en in de samenleving. En ook in de eredienst moesten de verhoudingen kloppen, want Piet waakte over de kwaliteit van de liturgie en de muziek. Naast organist was hij ook een periode ouderling en scriba in Honsels kerk. Wegens zijn jarenlange trouwe plicht ontving Piet Ridder een koninklijke onderscheiding en werd hij Ridder Piet, iets waar hij heel trots op was.
Op latere leeftijd heeft Piet de cursus Kerkmuziek opgepakt en afgerond. Tekenend voor iemand die altijd blijft werken aan kwaliteit en schoonheid.
Piet was lid van onze organistenvereniging en een trouw bezoeker van de bijeenkomsten van GOV kring Den Haag, later opgegaan in KVOK afdeling Zuid Holland Noord. Slijtage aan de geest door het klimmen van de jaren belemmerde hem om te blijven komen.
Recent heeft het interieur van Honsels kerk een metamorfose ondergaan. Na de fusie hervormd-gereformeerd en de verbouwing is het PKN-kerkgebouw Regenboogkerk gaan heten en is het uit Duitsland aangekochte orgel van Rudolf Öhms op harmonieuze wijze centraal in het liturgisch centrum geplaatst. Helaas heeft Piet dit resultaat niet meer kunnen ervaren. In deze schitterende ambiance – waarvan Piet gedroomd zou kunnen hebben – namen we in een stijlvolle dankdienst voor zijn leven afscheid van een innemend mens.
Namens KVOK afdeling Zuid Holland Noord, Henk Vahrmeijer

Piet Ridder bespeelt het orgel van de Oude Kerk te Rijswijk  tijdens een kringbijeenkomst van onze vereniging (september 2006)

Henk Vahrmeijer 50 jaar organist
Op 25 december 1967 begeleidde Henk Vahrmeijer uit Naaldwijk zijn eerste kerkdienst in de toenmalige Gereformeerde Ontmoetingskerk aldaar.
Die orgelbank was hem niet vreemd. Zijn vader was er organist en Henk zat regelmatig naast hem. Hij mocht wel eens de melodie van een lied meespelen. Zijn vader (zijn eerste leermeester) vroeg hem een keer een dienst te willen spelen. Op eerste kerstdag van dat jaar was het zover. En dat ging best wel goed, herinnert hij zich. Dat was niet vreemd. Want de muziek stond in de familie centraal. Het harmonium in huize Vahrmeijer werd veel bespeeld. Dat is nu 50 jaar geleden.

Foto: Marieke Koppens-Dekker

Het bijzondere van dit jubileum is dat Henk nog altijd organist is van diezelfde kerk die nu tot de PKN behoort. Al die jaren heeft hij het Clavaux-Fonteynorgel (1948) bespeeld. Altijd bereidt hij zijn diensten zorgvuldig voor. Hij prijst zich gelukkig met predikanten die ook kennis hebben van muziek. Op maandag krijgt hij al ‘het briefje’. Hij heeft dan de gelegenheid om te reageren. Dan begint de zoektocht naar passende muziek voor de begeleiding en het vrije orgelspel. Henk houdt van variatie. Daarbij houdt hij ook rekening met de verschillende smaken in de gemeente. Daarom kan Bach op de lessenaar staan, maar ook Feike Asma of Bert Matter. Hij improviseert ook en maakt zelf zettingen. Voorspellen zijn geent op het te zingen lied. Mede daarom zingt de gemeente goed. Hij vindt het belangrijk dat de dienst een passend geheel is. Dat kan ook op een creatieve en vernieuwende manier. Dat inspireert hem. In voorkomende gevallen speelt hij ook op de piano. Plichtsgetrouw en toegewijd, maar Henk is vooral een aardig mens. De gemeente is blij met hem. Het typeert hem dat hij altijd bescheiden is gebleven.
Henk is ook al jaren actief bij de organistenvereniging, eerst de GOV (als penningmeester van de afdeling) nu de KVOK.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 26 januari is hij met zijn vrouw Lia in het zonnetje gezet. Op zijn verzoek was er alleen een toespraak van de voorzitter van de kerkenraad. Van het College van Kerkrentmeesters heeft hij het insigne in goud met briljant gekregen. Tot verrassing van de aanwezigen kwam opeens herr Bach (een creatie van collega Aarnoud de Groen) binnen in toepasselijke kleding. Hij heeft hem toegesproken en hem gevraagd naar zijn (muzikale) levensloop. Daarna speelde hij een deel uit een triosonate van eigen hand. Aan het eind van het officiele gedeelte speelde hij een improvisatie over lied 150a gevolgd door samenzang. Van de kerkenraad heeft hij een geldbedrag gekregen. Op aanraden van herr Bach zal hij dat misschien besteden aan een reis naar Leipzig.
Daarna volgde er een gezellig samenzijn in het Atrium van de kerk. Ook veel collega’s hebben hem en zijn vrouw daar de hand geschut.
Henk is -extra geinspireerd door de recente aanschaf van een digitaal orgel en zijn pensionering- van plan nog (naar we hopen) lang door te gaan met studeren, grote orgels te bespelen en het begeleiden van kerkdiensten. Wij wensen hem nog vele gezegende jaren toe ook op de orgelbank. ‘Geprezen zij God! Ons lied is gewijd aan Hem die altijd ons helpt en geleidt’ (Lied 150a).

2017 historie

21 januari jaarvergadering te Schipluiden
We beginnen het nieuwe jaar op zaterdag 21 januari met de gebruikelijke jaarvergadering. De jaarstukken ontvangen de leden per mail. Op de agenda staat ook het gebruik van de social media.
Na de pauze zullen we ons bezig houden met een onderwerp waar we in onze wekelijkse praktijk steeds meer mee te maken hebben, nl. het toenemende aantal liedbundels waaruit gezongen wordt. “Wat adviseren wij onze kerkenraad” is het onderwerp van gesprek. Rob van Efferink zal dat inleiden.
De locatie is de Protestantse Kerk van Schipluiden, waar Jeanne Bouwmeester onze gastvrouw is.
Zij zal ook het orgel gebouwd door Spit (1911), uitgebreid door Hendriksen en Reitsma (1975) laten horen.
Adres Dorpsstraat 3 2636 CB Schipluiden. Aanvang 14.00 uur. Parkeren is geen probleem. Per auto is aanrijden via de A13, afslag De Lier/Schipluiden aan te bevelen.

Zaterdag 18 februari Pelgrimskerk Zoetermeer
Op zaterdag 18 februari gaan we proeven van liederen en van psalmbewerkingen gecomponeerd door eigen leden. We zingen en spelen in de Pelgrimskerk in Zoetermeer.

Zaterdag 1 april mini-symposium over orgelbouw Bodegraven
VDe afdeling Zuid-Holland Noord van de Koninklijke Vereniging van organisten en kerkmusici nodigt u van harte uit voor een mini-symposium op zaterdagmiddag 1 april 2017 in de Bethelkerk in Bodegraven.
Het symposium heeft als titel Nieuwe ontwikkelingen in de orgelbouw?
Drie sprekers zullen vanuit hun eigen werkervaring een inleiding houden.
– Hans Reil, orgelmaker over Wat is nieuw? – Hans Fidom, bijzonder hoogleraar Orgelkunde en werkzaam bij het Orgelpark (Research Program), over Klank als erfgoed. – Wim Diepenhorst, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed over Hoe ver kun je gaan?
Hans Pors, organist van de Bethelkerk, zal tussendoor een tweetal werken spelen op het in 2014 door Orgelmakerij Reil gebouwde orgel.
Na de pauze is er uitgebreid gelegenheid om vragen te stellen, voor eigen inbreng en voor discussie. Na afronding (om ongeveer 17.00 uur) staat voor de liefhebber een borrel klaar.
Het symposium wordt voorgezeten door Bert den Hertog, organist op Scheveningen, orgeladviseur in opleiding en bestuurslid van de KVOK.
De toegang is gratis, Koffie en thee worden u aangeboden door de KVOK. Aanvang is 14.00 uur.
De locatie is de Bethelkerk, Dronensingel 2, Bodegraven. Parkeren bij de kerk (gratis) is geen probleem. Bodegraven ligt in de buurt van Reeuwijk, niet ver van Gouda. Komende via de A12 neemt u vanaf Utrecht en vanaf Den Haag/Rotterdam afslag 12 (Reeuwijk), aan het eind van de afslag wordt Bodegraven (3 km.) aangegeven.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Jan van der Spek janvanderspek@planet.nl

Bij wijze van uitzondering kijk ik graag eerst terug op het minisymposium over Nieuwe ontwikkelingen in de orgelbouw? op 1 april jl. et was een bijzonder geslaagd evenement met een grote belangstelling. Er waren ongeveer 80 deelnemers. Het niveau was hoog door de (beeldende) inleidingen van Hans Reil, Hans Fidom en Wim Diepenhorst, maar ook door de vragen en de discussie later in de middag. Dank aan de velen die dit mogelijk hebben gemaakt in het bijzonder de dagvoorzitter en gespreksleider Bert den Hertog. In het Reformatorisch Dagblad staat een verslag. http://www.rd.nl/muziek/hans-reil-laat-dogma-s-in-de-orgelbouw-varen-1.1389937

Zaterdag 20 mei: Een spectaculaire themamiddag over Engelse orgelbouw.
We komen terug op het bezoek aan het Willis-orgel in de Hooglandse Kerk in Leiden, dat voor wat betreft het binnenwerk (ook de Violone 16’) en de kassen (nagenoeg) gereed is gekomen.
http://www.cathedralorgan.nl/site/index.cfm?act=nieuws.overzicht&parent=5459
Onze gast is niemand minder dan Henk Kooiker. Bij hem stond het orgel in zijn oorspronkelijke vorm indertijd in een grote schuur naast zijn huis in Rijnsaterswoude.
Hij zal ons bijpraten over wat er gebeurd is sinds ons bezoek in september vorig jaar.
We zijn 20 mei te gast in de Vierhovenkerk in Delft, Obrechtstraat 50 (gratis parkeren). Gastheer Christo Lelie (organist en journalist) zal iets vertellen over en laten horen van ‘zijn’ Engelse Orgel, gebouwd door Norman & Beard (1910).
http://www.vierhoven-delft.nl/kerkgebouw/het-orgel
Henk en Christo zullen daarna samen een inleiding geven over Engelse orgelbouw in brede zin, met een toespitsing op het Willisorgel en het Norman & Beardorgel.
Natuurlijk is er na de pauze ook ruim gelegenheid het orgel te bespelen.

Zaterdag 11 juni jaarvergadering KVOK
– Op zaterdag 11 juni vindt de Jaarvergadering van de (landelijke) KVOK plaats in Den Haag, in de Kloosterkerk en de Elandstraatkerk (waar Bert den Hertog het Franssenorgel presenteert). Meer informatie staat elders in NotaBene.

Zaterdag 16 september PKN kerk Westland
Op zaterdag 16 september a.s. gaan we kennismaken met een nieuw orgel in het Westland.
Sinds eind 2016 bezit de PKN-gemeente van Honselersdijk een orgel gebouwd door Rudolf Ӧhms Orgelbau uit Trier. Het is afkomstig uit Neunkirchen waar het in 1981 in de Kirche St. Pius in gebruik is genomen. Alexander Prins, organist van de kerk, zal iets over het orgel (20 stemmen) en de bouwer vertellen en het demonstreren. Daarna mogen wij aan de slag. Wij zijn niet alleen KVOK-leden maar alle organisten uit het Westland. Zij worden ook uitgenodigd voor dit Westland Orgel event.
Daarnaast gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van de prikkelende vraag Wat kunnen we aan het imago van de organist verbeteren?
Locatie: Regenboogkerk, Endeldijk 5, Honselersdijk
Parkeren: Vrij parkeren op de parkeerplaats van de kerk, evt. in de wijk.
Aanvang: 14.00 uur

Zaterdag 25 november Schiedam Havenkerk
We bezoeken op zaterdag 25 november a.s. (let op: de datum is gewijzigd) Schiedam. We doen dat niet vanwege de jenever maar omdat in de Havenkerk ook wel Johannes de Doperkerk geheten een schitterend Maarschalkerweerdorgel staat. Het is recent gerestaureerd. Arjen Leistra (organist van de Grote kerk in Schiedam) is gastheer. Onderwerp: Hendrik Andriessen. Hans de Gelder verzorgt een inleiding over zijn leven en werk. Enkele leden zullen werken van Andriessen spelen. Het adres van de kerk is Lange Haven 70. We beginnen om 14.00 uur. Kijk voor meer informatie bij ‘Zuid’. Zij organiseren dit evenement.

Zaterdag 2 december Nieuwe kerk in Delft
Op zaterdag 2 december a.s. mag de KVOK als een van de eersten het resultaat van de restauratie van het Bätz-orgel van de Nieuwe kerk in Delft beluisteren. Er is veel te doen geweest over de restauratie van kerk en -orgel. Het faillissement van Pels & Van Leeuwen leek voor een aanzienlijke vertraging te gaan zorgen. Maar na een doorstart heeft Orgelmakerij Rochus van Rumpt & Zonen B.V. de draad weer opgepakt. Bas de Vroome zal ons erover vertellen samen met een van de restaurateurs, Rochus van Rumpt. Daarna zal hij het orgel laten klinken. De aanwezige leden van de afdelingen Zuid-Holland Noord en Zuid mogen daarna spelen. Dat is een buitenkans. Ook leden van andere afdelingen zijn welkom. Aan het eind van de middag zal Bas de Vroome een mini-concert geven. Wie wil spelen (max. 7 minuten) kan dat aan ondergetekende doorgeven.
Attentie: We beginnen om 14.00 uur in de Oude Kerk, in de Doopkapel. Daar is koffie en thee en starten we de boeiende bijeenkomst. De kerk is gelegen aan de Heilige Geestkerkhof 25 in Delft. Daarna gaan we te voet (5 minuten) naar de Nieuwe Kerk. Parkeren (betaald) kan in een van de parkeergarages.

Terugblik
Tot slot kijk ik graag even terug op twee prachtige gezamenlijke bijeenkomsten met ‘Zuid’ in november en december resp. in Schiedam en Delft, die werden bezocht door resp. 41 (twee anderen klopten tevergeefs op de deur) en 35 mensen. Interessante bijeenkomsten met instrumenten met uitstraling, uitstekend bespeeld door resp. Arjen Leistra en Aart Bergwerff.

2016 historie

Zaterdag 23 januari Naaldwijk Oude kerk
In het nieuwe jaar beginnen we zoals altijd met de Jaarvergadering, op zaterdag 23 januari 2016 in de Oude Kerk in Naaldwijk, waar Gerard Bal onze gastheer is. Het Jaarverslag is klaar. Het wordt gevoegd bij de uitnodiging die de leden nog zullen krijgen per mail.
Ds Eibert Kok zal na de pauze een inleiding houden over het onderwerp Muziek aan Tafel.
Tafel, lessenaar en orgelbank, een mooi ensemble? De (avondmaals)tafel is in de kerk het meubelstuk met de oudste papieren. Later kwam de lessenaar voor de voorlezer(s) en/of zanger(s). Weer later kwam de orgelbank. Welke functie heeft de muziek rond de tafel? Met voorbeelden door de cantorij uit de praktijk van de Oude Kerk in Naaldwijk o.l.v. Gerard Bal.
Natuurlijk zal ook het prachtige Beekesorgel klinken.
We beginnen om 14.00 uur. De kerk ligt aan het Wilhelminaplein. Dat is afgesloten voor het verkeer. Parkeren in de omgeving (buiten de parkeergarage, de eerste drie uren gratis) is redelijk goed te doen. Gratis, wel met schijf.

Zaterdag 20 februari 2016 Groene Kerkje Oegstgeest.
Als bestuur vinden we het belangrijk dat de leden deskundig toegerust worden voor hun taak als organist. Daarom sluiten we wat betreft de keuze van de onderwerpen regelmatig graag aan bij de core-business van vele van ons.
In de serie Orgel ontmoet … is op zaterdag 20 februari 2016 Jan Marten de Vries onze inleider. Hij is onder andere deskundig als het gaat om het gebruik van de piano tijdens de kerkdienst. En dat is een ontwikkeling die zich steeds meer verbreedt. Als componist heeft hij bijgedragen aan het nieuwe Liedboek (2013).
We gaan het hebben over het gebruik van de piano in de eredienst voor improvisatie en literatuurspel, hoe dit gebruik zich verhoudt tot dat van het orgel en hoe dat ook een andere blik kan geven op het gebruik van het orgel in de eredienst.
Het belooft een boeiende middag te worden met een mix van theorie en praktijk.
De plaats van samenkomst is het Groene Kerkje (ook wel Groene of Willibrordkerk) in Oegstgeest.
Onze gastheer is Hans de Jong, organist van de kerk.
Adres: Haarlemmerstraatweg 6. De kerk ligt aan de noordkant van het Oegstgeester Kanaal, in het verlengde van de Dorpsstraat.
‘Orgel ontmoet piano’ begint om 14.00 uur.

Zaterdag 12 maart twee huisorgels van Chris Smeenk  in Leiden.
Op zaterdag 12 maart a.s. is er gelegenheid te spelen op de twee huisorgels van Chris Smeenk in Leiden.
Hij is de gelukkige eigenaar van een bureau-orgeltje en een kabinetorgel. Het kabinetorgel wordt toegeschreven aan Leonardus van den Brink (1761-1833) uit Amsterdam. Het staat in een Empire eiken kast met vlammahonie fineer (ca. 1810-1820). Het binnenwerk, de pijpen en het klavier zijn 18de-eeuws, dus het orgel is opgebouwd uit ouder materiaal, ook van onbekende herkomst. De holpijp is gedateerd 1769 (Van den Brink was toen 8 jaar oud), het andere pijpwerk lijkt ouder.
Dispositie: holpijp 8’ doorlopend (gedateerd 1769); prestant 4’ doorlopend; fluit 4’ gedeeld; octaaf 2’ gedeeld; prestant 8’ discant; quint 3’ discant. Stemming: Werckmeister.
De laagste tien pijpen 4’ zijn zowel voor de prestant als de fluit.
Het bureau-orgeltje staat in een eikenhouten kastje. Het is gesigneerd J.C. In der Maur 1841. Als dat klopt, moet dit het eerste orgeltje zijn dat In der Maur (geboren 1817) zelf heeft gebouwd. Het kastje lijkt ouder en komt exact overeen met vergelijkbare, maar hogere kastjes (met volledige 8’) van Hess en Schmidt, allemaal dus uit Gouda. Het is mogelijk dat In der Maur oud materiaal heeft gebruikt, of dat hij een orgeltje van Hess heeft gerepareerd of in elkaar gezet.
De dispositie: fluit 4’ gedeeld, fluit 2’ gedeeld, viola da gamba discant. Het is zeer geschikt voor twee- of driestemmige stukjes. Stemming: Neidhardt.
De orgels hebben geen elektrische windvoorziening, dus het is trappen geblazen. Dat valt in het begin niet mee, maar er zijn genoeg mensen die als calcant kunnen fungeren.
Chris Smeenk zal eerst iets over vertellen over de fraaie instrumenten en ons daarna ’wel wat aardigs laten horen’.
Hij adviseert ons eenvoudige muziek mee te nemen bestemd voor een-klavier. Barokmuziek klinkt er goed op.
Adres: Roodborststraat 16, 2333 VP Leiden.
Parkeren kan in de buurt, vooral vlakbij aan de Blauwe Vogelweg tegenover de mytylschool: daar is genoeg ruimte op zaterdag. Het is ongeveer 15-20 minuten lopen vanaf het station; uitgang Oegstgeester zijde, dan even rechtsaf en bij de stoplichten linksaf de Rijnsburgerweg richting Oegstgeest. Na de rotonde de Rijnsburgerweg vervolgen, na een hoog flatgebouw in afbraakfase eerste straat links bij de klok (Lijsterstraat), dan tweede links (Roodborststraat).
We beginnen om 14.00 uur.
Er is plaats voor max. 12 personen. Graag voor 10 maart aanmelden bij mij.
Het is niet noodzakelijk de hele middag aanwezig te zijn. Laat dat dan even weten. Dat biedt dan de mogelijkheid voor meer dan 12 mensen om te spelen.

Zaterdag 2 april Gereformeerde Gemeente in Bodegraven
Op zaterdag 2 april a.s. bezoeken we het nieuwe orgel van de Gereformeerde Gemeente in Bodegraven, in de Bethelkerk. Het is gebouwd door Orgelmakerij Reil. Daarbij zijn stijlelementen ontleend aan het werk van de tweede generatie orgelmakers Van Dam, met name het grotendeels verloren gegane orgel van de St. Catharinakerk in Amsterdam (1826).
De kern van het orgel wordt gevormd door pijpwerk uit het door L.J. en J. van Dam gebouwde orgel voor de RK (schuil)kerk in Poeldijk (1824).
Hans Reil is er die middag bij. Hij zal iets vertellen over het concept en de uitvoering ervan. Hans Pors, de organist van de kerk zal het orgel demonstreren.
Verder wordt ons iets verteld over de gemeentezang in het bijzonder in de 19-e eeuw, maar ook in 2016, in Bodegraven.
Natuurlijk is er ruim gelegenheid op het instrument te spelen. We beginnen om 14.00 uur.
Opgeven is deze keer niet nodig.
Adres: Dronensingel 2 2411 GZ Bodegraven.

28 mei RK kerk Noordwijk
Op zaterdag 28 mei a.s. zijn we te gast in de RK Sint Jeroenskerk van Noordwijk (1894-1926), een prachtig gebouw, een Rijksmonument. Daar staan maar liefst twee orgels van Maarschalkerweerd. We verwelkomen dan (niet Paul Houdijk, hij is vanwege prettige familieomstandigheden verhinderd, maar), Rene Verwer. Hij, organist-titulair van het Maarschalkerweerdorgel in IJsselstein, is ook een Maarschalkerweerd-deskundige. Kort geleden (november 2015) heeft hij In Het Orgel een interessant artikel gepubliceerd over de Franse invloeden op Maarschalkerweerd.
Hij zal ons het behulp van de beamer boeiend vertellen over de orgelbouwers Maarschalkerweerd en met name over die Franse invloeden. Beide orgels zal hij daarna bespelen.
Ook blikken we terug op het Maarschalkerweerdjaar (2015). Er is daarna ruim gelegenheid beide orgels te bespelen.
Ik heb begrepen dat er een grote belangstelling is voor deze activiteit, ook buiten onze afdeling. Hartelijk welkom. Het adres van de kerk is Van Limburg Stirumstraat 24 in Noordwijk-Binnen (betaald parkeren). We beginnen om 14.00 uur.

Zaterdag 17 september Hooglandse kerk Leiden
Na de zomer beginnen we opgewarmd op zaterdag 17 september a.s. met een bezoek aan de Hooglandse Kerk in Leiden. Kort geleden is rond gekomen dat we daar tegen een vriendenprijs welkom zijn. De kerk is twee prachtige orgels rijk. Het De Swart/van Hagerbeerorgel is wereldberoemd. Daarnaast heeft de kerk sinds kort een kathedraalorgel. In 2015 is het father-Willisorgel in het gebruik genomen. Het is daarna tot recent afgebouwd. Het uit Engeland afkomstige instrument stond sinds 1995 (tot 2008) in de orgelzaal van Henk Kooiker. Het is uitgebreid van 3 naar 4 klavieren, met 55 stemmen.
We gaan vooral kennismaken met dit instrument. We doen dat met Frank Resseler, de voorzitter van de Stichting Cathedral Organ Leiden. Hij zal ons vertellen over het bijzondere projekt (waar bijna 10 jaar aan gewerkt is) en het orgel demonstreren. Daarna is er gelegenheid zelf kennis te maken met dit bijzondere instrument. Meer informatie daarover volgt.
We beginnen in ieder geval om 14.00 uur.
Dat geldt ook voor de studiemiddag die plaatsvindt op zaterdag 8 oktober a.s. in de Lutherse Kerk in Gouda met als inleider Dick Sanderman. Onderwerp: Het begeleiden van de samenzang, theorie en praktijk, in verleden en heden.

Zaterdag 8 oktober a.s. in de Lutherse Kerk in Gouda (Sint-Joostkapel)
De jaarlijkse studiemiddag vindt plaats op zaterdag 8 oktober a.s. in de Lutherse Kerk in Gouda (Sint-Joostkapel) met als inleider Dick Sanderman. Onderwerp: Het begeleiden van de samenzang, theorie en praktijk, in verleden en heden. Gastheer is Jan van der Zwart, organist van de kerk.
Meer informatie volgt in de gebruikelijke mail. Als ook u die wilt ontvangen geef dan even uw e-mailadres aan mij door.
De Sint-Joostkapel is sinds 1682 de Evangelisch-Lutherse Kerk op de hoek van de Lage Gouwe en de Groenendaal in Gouda.
De Sint-Joostkapel dateert uit de 15e eeuw. De kapel was gewijd aan Sint-Joost, de patroonheilige van de turf- en zakkendragers in Gouda. Hij werd aangeroepen als voorspraak en hulp bij aanstaande bevallingen.
In de kerk bevindt zich een orgel met twee manualen en pedaal, gebouwd door Maarschalkerweerd & Zn. in 1899, later gewijzigd door Slooff.
Adres kerk: Lage Gouwe 134, 2801 LK Gouda. Betaald parkeren in de wijde omgeving.
We beginnen om 14.00 uur.

Zaterdag 12 november orgelwandeling in Bleiswijk
We gaan wandelen, niet in de natuur, maar we maken we een tocht langs de drie kerken van Bleiswijk (gemeente Lansingerland).
We beginnen om 14.00 uur in de gereformeerde kerk , waar een orgel staat van Kaat en Tijhuis, gebouwd in 1988.
Daar is ons lid Sietse Wassenaar organist.
Daarna vertrekken we naar de nabijgelegen Hervormde Kerk met het uit 1842 daterende orgel gebouwd door Leonard van den Brink.
We eindigen de middag in de Rooms-Katholieke kerk waar onze Jacques van Oosterom organist is.
Daar staat een Ypmaorgel uit 1871.
3 kerken met heel verschillende orgels. Na een presentatie van de instrumenten door de eigen organisten zal ons lid Iddo van der Giessen (leerling van Jos van der Kooij) op elk van de instrumenten een werk spelen.
Daarna kunnen de leden zelf de orgels proeven.
We eindigen deze bijzondere wandeltocht om 17.00 uur.
Opgeven voor het spelen is niet nodig. De disposities van de orgels zal ik per e-mail sturen.
De kerken liggen bij elkaar in de buurt.
Parkeren: Achter de Rooms-Katholieke kerk aan de Hoefweg is een grote gratis parkeerplaats.
Navigeren op Jan van der Heydenstraat de parkeerplaats ligt links voor het benzinestation.
Deze activiteit wordt georganiseerd door onze (6) leden uit Zoetermeer.
Dit is de laatste van de 7 activiteiten van 2016.
We beginnen het nieuwe jaar op 21 januari met de gebruikelijke jaarvergadering. Na de pauze zullen we ons bezig houden met een onderwerp waar we in onze wekelijkse praktijk steeds meer mee te maken hebben, nl. het toenemende aantal liedbundels. “Wat adviseren wij onze kerkenraad”
Is het onderwerp van gesprek.

2015 historie

Zaterdag 24 januari Ontmoetingskerk Naaldwijk
Op zaterdag 24 januari 2015 is de eerstvolgende bijeenkomst in Naaldwijk.
Dat is de jaarvergadering. Na de pauze willen we praten over de samenwerking tussen de predikant en de organist onder de titel ’Wie maakt er nu eigenlijk de dienst uit?’ onder leiding van Eibert Kok, predikant van de Ontmoetingskerk in Naaldwijk waar we te gast zijn, ook lid van de KVOK. Henk Vahrmeijer, organist van de kerk en mede-gastheer, zal op het Verschuerenorgel ook een bijdrage leveren. We gaan ook samen ‘aan het werk’.
Voor de pauze gaan we met elkaar in gesprek over de toekomst van de KVOK-afdeling Zuid-Holland Noord.
Via de mail krijgt u daarover informatie. Het jaarprogramma is al verstuurd, het jaarverslag etc. volgt nog. Krijgt u nog geen mails? Geef dan uw e-mailadres door aan janvanderspek@planet.nl
Graag tot ziens. We beginnen zoals altijd om 14.00 uur.
Locatie: Ontmoetingskerk, Anjerlaan 47, Naaldwijk. Parkeren is geen probleem.
Rob van Efferink en Jan van der Spek

Zaterdag 21 februari 2015 Oude Kerk op Scheveningen
We zijn te gast in de Oude Kerk op Scheveningen. Dit is een herkansing uit 2013, toen de bijeenkomst op het laatste moment niet door kon gaan.
Het thema is Orgel ontmoet carillon. Gastheren zijn Bert den Hertog (organist van de Oude Kerk) en Gijsbert Kok (stadbeiaardier van de Gemeente Den Haag, en vaste bespeler van het carillon van de Oude Kerk).
Na een korte vergadering (met onder andere een verslag van de vergadering van de afdelingsbesturen met het Hoofdbestuur op 31 januari a.s., onder meer over de mogelijke opheffing van onze afdeling) zal Bert den Hertog iets vertellen over de kerk en de orgels.
Hij zal de orgels ook laten klinken aan de hand van componisten die in 2015 herdacht worden, zoals Bruhns, Franck, Alain en Lemckert.
Het grote orgel is gebouwd door Lohman (1840), afgebouwd door Van Dam (1846), het koororgel door Garstenhauer (1791). De disposities zijn te vinden via de site van Aart de Kort, Orgels in Den Haag.
Dat zal Gijsbert Kok daarna op het carillon ook doen met werken van Hurlebusch en Menckert. Eerst zal hij in de kerk iets over het instrument vertellen.
Daarna is er ruim de gelegenheid zelf op de orgels te spelen.
Opgave graag voor 15 februari via janvanderspek@planet.nl
Na afsluiting van de bijeenkomst is er gelegenheid de toren te beklimmen en het carillon van dichtbij te bewonderen en te beluisteren.
We hopen deze bijzondere middag velen te mogen begroeten, leden en niet-leden, oud en jong.
De Oude Kerk is eenvoudig te vinden, nl. aan het eind van een lange winkelstraat, de Keizerstraat, vlakbij de boulevard. Parkeren is duur.

Vrijdag 20 maart Hartebrugkerk Leiden
Zin in een orgelfeestje? Welkom op vrijdagavond 20 maart a.s. in de Hartebrugkerk in de Haarlemmerstraat 110 in Leiden.
Een Maarschalkerweerd-event! Voor iedereen die deze orgelbouwer al lang kent en voor wie nog nooit van hem heeft gehoord.
Theo Goedhart presenteert het orgel en Jan Verschuren geeft een mini-concert.
Zie http://www.janverschuren.nl/Maarschalkerweerdorgel_1877.htm en http://www.maarschalkerweerd.info/muziektour.htm
Daarna geven leden van de organistenvereniging KVOK een demo.
Ook  is er muziek van (leden van) het dubbel blaaskwintet Delftse Muzikanten en Vrienden o.l.v. Rob Kaptein. Klassiek en modern, ook solo, duo,
Daarna is er een hapje en een drankje. Van 19.30 tot 22.00 uur. Toegang gratis.
Join the MichaelMaarschalkerweerdparty. Play and drink in the Hartebrug(Coeli)kerk’. Entrance free, at 20.00 h. doors are closed. More information? https://www.facebook.com/kvokzuidhollandnoord

Zaterdag 11 april Vredeskerk Leiden
In november 2013 is Opus 6 van ons lid Maarten Hijzelendoorn verschenen,
80 vierstemmige, versierde koraalharmonisaties voor orgel, harmonium of piano.
Harmonieleer is het onderwerp van de bijeenkomst op zaterdag 11 april 2015.
Jaco van Leeuwen uit Noordwijk heeft hem geassisteerd. Hij is ook aanwezig.
Het wordt een mix van theorie en praktijk. Ook de totstandkoming van de bundel komt aan de orde. Omdat het harmoniseren ook tot onze wekelijkse praktijk hoort wordt gevraagd indien mogelijk zelf van tevoren een 4-stemmige harmonisatie te maken van het hemelvaartslied 663 Al heeft Hij ons verlaten. Die wordt dan gespeeld en besproken.
De bijeenkomst vindt plaats in de Vredeskerk, Van Vollenhovelaan 24, hoek De Sitterlaan in Leiden. Gastheer is Peter-Bram ‘t Hoen, organist van de kerk. Als de tijd het toelaat is er de mogelijkheid te spelen op het Van der Lindenorgel.
We beginnen om 14.00 uur. Parkeren (gratis) is geen probleem.

Vrijdag 29 mei Nieuwe Kerk in Rijswijk.
Op vrijdag 29 mei a.s. zijn we welkom bij Philip Meijer, organist en dirigent, en zijn cantorij in de Nieuwe Kerk in Rijswijk.
We gaan verder met waar we vorig jaar begonnen zijn, nl. met een verkenning van het Liedboek, zingen en bidden in kerk en huis.
Deze keer met een focus op liederen die met steun van een cantorij moeten worden gezongen. Zondag 1 juni is zondag Trinitatis. Ook daar zal een accent op liggen.
Ook Fokke de Vries, organist, cantor en componist, die ons vorig jaar al ‘warm’ gemaakt heeft zal een bijdrage leveren.
We beginnen om 19.30 uur met een korte vergadering waarin we vooruitblikken op de Landelijke Vergadering va de KVOK op 13 juni a.s.
De kerk (Steenvoordelaan 364) is goed bereikbaar, ligt vlakbij het Station. Parkeren is geen probleem. Op vrijdagavond is er in Rijswijk geen koopavond. Vlakbij de kerk, vooral achter de kerk is er (gratis!) plaats voor velen. Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar.
Welkom, ook voor niet-leden.

Zaterdag 19 september Westerkerk te Gouda
Na de zomerperiode starten we fris met een activiteit uit de serie Orgel ontmoet.
Op zaterdag 19 september a.s. ontmoet het Orgel het Harmonium in de Westerkerk te Gouda (1e Potgieterstraat 37) met als thema: “Orgelspel na de preek”. Arie Schueller zal verschijnen met een groot 2-klaviers drukwind-harmonium en Jan van der Zwart zal het De Koff-orgel bespelen. Zij zullen een tiental korte werkjes ten gehore brengen, die oorspronkelijk voor harmonium zijn geschreven, en wel (vooral) voor een drukwind-instrument. De stukjes zullen zowel op orgel als op harmonium worden gespeeld. Daartoe heeft Jan ze bewerkt voor orgel. Deze muziek is – zo hopen zij aan te tonen – vaak van een verrassend niveau en heel geschikt om in de kerkdienst te gebruiken voor meer verstilde momenten, zoals na de verkondiging. Grote namen als Vierne en Boellmann, maar ook minder bekende componisten komen aan bod. Elk van de uit te voeren stukken zal van een korte toelichting worden voorzien. Ook het harmonium als (in de laatste decennia) duidelijk hergewaardeerd muziekinstrument zal de nodige aandacht krijgen.
We beginnen om 14.00 uur met een korte vergadering. Het concept-jaarprogramma voor 2016 wordt dan gepresenteerd. De leden ontvangen dat tevoren per mail. De kerk (die ligt in de wijk Korte Akkeren) is per auto en openbaar vervoer goed bereikbaar. Parkeren is gratis.
Welkom, ook voor niet-leden.

Zaterdag 10 oktober Studiedag Kloosterkerk te Den Haag

Het is gelukt. De jaarlijkse studiedag vindt  plaats op 10 oktober 2015. We zijn die dag welkom in de Haagse Kloosterkerk. Niet eerder was het mogelijk een afspraak te maken voor een bijeenkomst in deze monumentale kerk. Daar staat sinds 1966 een Marcussenorgel. Het thema is orgelwerken uit de 20e eeuw.

Onze gastheer Geerten van de Wetering, organist van de kerk sinds 2013, opvolger van Jan Hage, is expert op dat terrein. Hij zal dit najaar samen met Harmen Trimp alle orgelwerken van Anton van der Horst (1899-1965) vertolken. Ter gelegenheid daarvan staat in het septembernummer van Het Orgel een artikel van zijn hand over orgelmuziek uit de tijd van de Orgelbewegung waarvan Van der Horst een exponent is.

Na een inleiding volgt een work-shop. Geerten zal reageren op de gespeelde werken. Wie wil deelnemen wordt gevraagd een werk uit de 20-e eeuw te spelen met een aanbeveling van de Orgelbewegung. Opgave graag voor 3 oktober a.s. bij ondergetekende (janvanderspek@planet.nl).

Anders dan gehoopt is het geen gezamenlijke dag met de collega’s  van ‘Zuid’. Nadrukkelijk worden leden van de andere afdelingen en uitgenodigd aanwezig te zijn. Geerten van de Wetering is een specialist, die ook erg boeiend kan vertellen.

Welkom daarom op zaterdag 10 oktober a.s. om 14.00 uur.

De Kloosterkerk ligt aan de Lange Voorhout. De kerk is per auto niet goed bereikbaar, d.w.z. er zijn (dure) parkeergarages, wel met openbaar vervoer.

 

Zaterdag 21 november Waalse Kerk in Leiden

De middentoonstemming kan juist heel inspirerend werken!
Dat is de titel van de bijeenkomst op zaterdag 21 november a.s. in de Waalse Kerk in Leiden.
Gastheer is Erik van Bruggen, de vaste bespeler van het Steevens/Assendelftorgel (1746/1750).
Het orgel is recent gerestaureerd. Daarbij is de winddruk verlaagd en de oorspronkelijke middentoonstemming weer aangebracht. Om daarmee om te gaan is studie nodig. Erik zal ons behalve over de werkzaamheden vertellen over de omgang met middentoonstemming in relatie tot ‘gemeentezang’, improvisatie en literatuurspel. En natuurlijk zal hij het orgel (‘Een hemels cieraad in harmonie’) in volle glorie laten klinken. Daarna is er de mogelijkheid zelf het instrument te bespelen. Erik zal daarbij behulpzaam zijn.
Opgave kan tot 14 oktober a.s. via janvanderspek@planet.nl
We beginnen de middag zoals altijd met een korte vergadering.
De Waalse Kerk van Leiden, gevestigd in de kapel van het voormalige St. Catharinagasthuis, ligt (niet direct herkenbaar) aan de Breestraat 64. Met de auto is de kerk slecht bereikbaar. Er rijden door de straat een aantal buslijnen.
We beginnen om 14.00 uur en begroeten ook graag leden van andere afdelingen en gasten.

2014 historie

18 januari Jaarvergadering Lutherse kerk Dordrecht
Zaterdag 18 januari 2014 wordt de jaarvergadering van beide afdelingen gehouden in de Lutherse Kerk of Trinitatiskapel, Vriesestraat 20-22, te Dordrecht. Aanvang 14.00 uur.
Naast het huishoudelijk gedeelte waarin ook bestuursverkiezingen zullen plaatsvinden, wordt u nader op de hoogte gebracht van het intentiebesluit de komende jaren te komen tot een fusie van de afdelingen Noord en Zuid.
Na de pauze worden we muzikaal verrast door organiste Thea Verhagen en dwarsfluitiste Marie Christine Goergen die voor ons zullen spelen. Daarna zal de ‘kersverse’ dr. Bart van Buitenen een zeer interessante inleiding houden over zijn dissertatie betreffende de orgelmaker Kam. Bart van Buitenen is ook organist van de Lutherse Kerk te Dordrecht en zal tevens het slotconcert verzorgen op het zeer fraaie Wolfertsorgel uit 1779. De oudste delen stammen zelfs uit 1773.
Nadere informatie over de Lutherse kerk en haar orgel is te vinden op www.luthersdordrecht.nl.
De kerk is goed met openbaar vervoer te bereiken en ligt in het hart van Dordrecht. Er zijn voldoende parkeergarages in de nabijheid van de kerk tegen redelijke tarieven. Dordrecht is ook uitstekend bereikbaar via de fastferry.
Beide besturen zien uit naar uw komst.
Jaarstukken-2014
Agenda jaarvergadering 2014

22 februari Vredeskerk Katwijk aan Zee
We zijn op zaterdagmiddag 22 februari a.s. welkom in de Vredeskerk, Baljuwplein 1 in Katwijk aan Zee. Daar staat een prachtig instrument gebouwd in 1765 door Johann Heinrich Hartmann Bätz geb. 1709. Het orgel kwam kort geleden nog in het nieuws omdat de onlangs overleden orgelmaker A.H. de Graaf er werkzaamheden heeft verricht.
Gastheer en presentator is Rob van Efferink, organist van de kerk en ook actief als penningmeester bij de KVOK afdeling Zuid-Holland- Noord.
Dit is zijn toelichting op het programma voor die middag:
1. Een uitleg over het thema van de bijeenkomst: Wat haalde B”atz uit Engeland? Bätz als persoon in zijn tijd.-Ontstaan orgel-Materiaalkeuze-Soort instrument- Verhuizingen-Ontdekkingen-en Renovatie 1980-1982 door A.H.de Graaf; Concerten vanaf 1983 tot heden-CD’s-Radiouitzendingen NCRV; Herplaatsing 2013 door Elbertse Orgelmakers- Akoestiek- in verband met geheel vernieuwde Vredeskerk, welk gebouw door de architect Jesse werd getekend in 1905. Bij voldoende interesse rondgang door bijgebouwen.
2. Demonstratie orgel- tweeledig door Rob van Efferink
a) Registers klinken apart via Ciaconna De Neufville ( 1684-1712); b) Registers combineren en manuaalwisselingen via bestaande werken die geheel worden gespeeld of slechts fragmentarisch.
Welke Klankeffecten ontstaan?
Keuze wordt gemaakt uit: Le Coucou L.Dquin ( 1694-1772); Ah vous dirai je Maman J.Chr.Fr. Bach (1732-1795); 2e Orgelconcert in Bes groot G.Fr. Händel (1685-1759); Trumpet Voluntary J.Clarke ( 1659-1707); Preludium in G-Groot BWV 541 J.S.Bach ( 1685-1750); Schmücke Dich o liebe Seele J.S.Bach ( 1685-1750); Trio-gavotte G.B.Martini (1706-1784);e.a.
Tenslotte in zijn geheel: Toccata voor orgel van de Amerikaanse componist John Weaver
(organist Presbyterian Church New York City- pensioen sinds 2005).
Na de pauze is er vrij orgelspel. Ieder kan opgave doen van orgelwerken/improvisatie bij de secretaris Jan van der Spek janvanderspek@planet.nl
We beginnen om 14.00 uur en eindigen om 17.00 uur.
Ook is er de mogelijkheid orgelliteratuur te verkrijgen afkomstig uit de erfenis van onze vorig jaar overleden collega Jan Bijkerk

12 april Elandstraatkerk (‘Onze Lieve Vrouwe Onbevlekte Ontvangenis’) in Den Haag
Na een maand ’rust’ pakken op zaterdagmiddag 12 april a.s. de muzikale draad weer op. We zijn dan welkom in de Elandstraatkerk (‘Onze Lieve Vrouwe Onbevlekte Ontvangenis’) in Den Haag.
Daar staat een prachtig instrument (een rijksmonument) gebouwd in 1906 door de Gebr. Franssen. Een nagenoeg identiek instrument staat in de St. Christoffelkathedraal in Roermond.
Het is onlangs schitterend gerestaureerd door Adema Orgelbouw.
Onze gastheer en organist van de kerk Ed van Aken zal ons vertellen over de geschiedenis van de kerk en het orgel. Ook zal hij het orgel dat boven en beneden bespeeld kan worden laten klinken.
Gijs Hoofs zal ook aanwezig zijn. Hij heeft een studie gemaakt van het werk van de Gebr. Franssen. Centraal staat Duits-romantische muziek.
Na de pauze is er gelegenheid voor vrij orgelspel rond dat thema. Ieder kan opgave doen van te spelen orgelwerken/improvisatie bij de secretaris Jan van der Spek janvanderspek@planet.nl
We beginnen om 14.00 uur en eindigen om 17.00 uur.
Tenslotte een nieuwtje: Binnenkort is ‘Noord’ ook te vinden op Facebook.
Graag tot ziens (en meer).

24 mei Zoeterwoude Dorpskerk
We zijn op zaterdagmiddag 24 mei a.s. welkom in de Dorpskerk, Dorpsstraat 17, 2381 EK in Zoeterwoude.

Daar staat sinds 2013 een prachtig Van Damorgel gebouwd in 1863, afkomstig uit Irnsum.

Onze gastheer is Harry Lichtendonk, die ons zal vertellen over de kerk, de vorige orgels en het huidige instrument. Hij en Erik van Bruggen die adviseur was zullen het orgel laten klinken.

Aan het eind van de middag krijgen we gelegenheid om zelf ook te spelen.

Hoofdonderwerp van de middag is een work-shop rond het Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk.

Inleider is Fokke de Vries, componist, organist en dirigent. De aanwezigen vormen een ad-hoccantorij.

Hij wil  graag vooral aandacht geven aan de liederen over Hemelvaart en Pinksteren.    Andere ervaringen, ideeen, vragen en suggesties .b.t. het Liedboek zijn welkom. Hij ontvangt ze graag van tevoren op fokkedevries@ziggo.nl.

Aan wie wil spelen wordt gevraagd zich bij de keuze ook te richten op de liederen over

het genoemde thema. Opgave graag voor 18 mei a.s. bij de secretaris.

We beginnen om 14.00 uur en eindigen om 17.00 uur.

Zaterdag 27 september Lutherse Kerk Den Haag
Een hoogtepunt. Dat mogen we ons bezoek op zaterdag 27 september a.s. aan de Lutherse Kerk wel noemen. Daar wacht aan de Lutherse Burgwal de kennismaking met het prachtige Batzorgel. Rien Donkersloot en Nigel Lamb zijn onze gastheren.
Felix Mendelssohn-Bartholdy (en tijdgenoten) zijn het onderwerp van deze middag.
Om 14.00 uur begint een korte vergadering met daarin o.a. een terugblik op het overleg tussen de besturen van ‘Noord’ en ‘Zuid’ over de fusie tussen beide afdelingen per 1 januari 2016.
De koffie staat voor die tijd al klaar.
Onze gastheren zullen iets vertellen over de historie van het orgel, ook over de recente restauratie.
Rien Donkersloot zal iets zeggen over het thema van de middag.
Na een koffieronde begint de workshop. Het is de bedoeling dat Rien reageert op de gespeelde werken, maar ook de andere aanwezigen.
Na de work-shop volgt een kort concert door Rien Donkersloot.
Het belooft een indrukwekkende middag te worden.
Opgave van de te spelen werken graag voor 22 september bij mij.
Parkeren in de Haagse binnen stad is lastig. Er is een (prijzige) Q-parkgarage vlakbij de kerk.
Om 17.00 uur staat u weer buiten, het orgel klinkt nog na.
Tot slot nog een (ander) goed bericht:
Voortaan kunt u (met dank aan Nigel Lamb) terecht op www.facebook.com/kvokzuidhollandnoord  voor alle actuele informatie, verslagen, reacties etc. Wordt vriend en volger!

Zaterdag 18 oktober Oudewater Dorpskerk
Studiemiddag van 14.00 uur- 17.00 uur Sonates Samuel de Lange Sr en Jr. –Improvisatie door Gerben Mourik
Een studiemiddag over de beide componisten – vader en zoon de Lange belooft wat!
Van de Lange Sr. ( 1811-1884) is bekend dat hij als organist en pianist een prima ondergrond had verkregen door onderwijs bij J.Bremer en H.Pruys. Via de Lutherse kerk en Zuiderkerk te Rotterdam belandde de Lange Sr.in de Laurenskerk – zonder vergelijkend examen! Ook toen bezat de Laurenskerk het grootste orgel van Nederland. De sonates – 4 stuks- zijn in de periode van de Laurenskerk ontstaan en sterk gemodelleerd naar Felix Mendelssohn-Bartholdy. Henk Vahrmeyer zal de 3e sonate uit 1880 “Ja Jezus heerscht, het ongeloof verstom” vertolken. Rob van Efferink speelt de 4e Sonate die maar eenmaal in druk is verschenen –jaren geleden bij Alsbach. Deze sonate dateert uit 1883 en is Seinem Freunde J.R. Smalt gewidmet. Beide sonates hebben ieder een speelduur van ca. 14 minuten.
Gerben Mourik zal een toelichting geven – terwijl de aanwezigen deelnemen aan deze bespreking. Zelf zal hij werk spelen van de Lange Jr.( 1840-1911). Als componist woonde en werkte hij in meerdere steden zoals Parijs en Bazel e.a. en was o.a.bevriend met Brahms.
Als dit onderwerp achter de rug is, geeft Gerben Mourik nog een korte inleiding en praktijkvoorbeelden improvisatie.
Opgave van te spelen ander werk van familie de Lange is zeer welkom voor 11 oktober.
Adres: secretaris a.i. Jan van der Spek – spek0552@planet.nl
Mensen, thuis blijven is geen optie.
Parkeren op het kerkplein Noorder Kerkstraat 1 te Oudewater.

Zaterdag 22 november den Haag Bergkerk
Wie houdt er (niet) van hout? Dat is het prikkelende thema van de afdelingsbijeenkomst op zaterdag 22 november in de Haagse Bergkerk. Alle pijpen van de 19 stemmen van het orgel (twee klavieren en vrij pedaal) zijn van hout gemaakt. Het is gebouwd door Henk Klop uit Garderen, die vooral bekend is van zijn clavecimbels en kistorgels, de laatste altijd met houten pijpen. Dat Klop ook grotere orgels met 100 % houten pijpwerk heeft gebouwd, is niet algemeen bekend. Na de introductie van het instrument door de organist van de Bergkerk Warner Fokkens gaan we met elkaar in gesprek over orgelbouw. Over de voor- en nadelen van het gebruik van hout maar ook over andere aspecten.
Collega’s die daarna het orgel willen bespelen, worden gevraagd liefst 20ste (en 21ste)-eeuwse muziek ten gehore te brengen. Opgave graag vóór 11 november bij spek0552@planet.nl
Warner zal de middag besluiten met een kort concert.
Het adres van de kerk is Daal en Bergselaan 50a. Er is meestal voldoende parkeerruimte in de wijk, maar let op dat er vanaf 17 uur voor betaald moet worden.

In Memoriam Tom Cuperus (11 februari 1937 – 4 november 2014)
Als kind kwam Tom al in aanraking met het orgel. Als zoon van de koster van de toenmalige Gereformeerde Kerk aan de Herengracht in Leiden was hij vaak in de kerk te vinden. Het orgel boeide hem buitengewoon. Vaak zat hij vlak bij de organist, soms ook naast de organist op de orgelbank. Op jonge leeftijd ging hij les nemen. In die tijd werd de basis gelegd van zijn techniek. Maar Ton was niet zo van de orgellessen. Ton had een enorme fantasie en probeerde te improviseren. En zo mocht Ton op een zeker ogenblik de kerkdiensten in bejaardenhuizen begeleiden. Daar vond hij een gevoelig oor, want de bejaarden waardeerden zijn orgelspel bijzonder. En ook hijzelf genoot ervan. Toch probeerde hij met orgellessen zijn niveau steeds wat te verbeteren. Eén maal een keer uitgenodigd een organistenvergadering van de toenmalige GOV te bezoeken, was hij de volgende maanden prominent aanwezig. Zelden sloeg hij over. En waar mogelijk probeerde hij zijn repertoire uit te breiden. Op wat oudere leeftijd ontmoette hij Ada van der Vliet Ook zij voelde zich zeer betrokken bij orgelmuziek. Deze vriendschap groeide uit tot liefde en op 75 jarige leeftijd trad hij met haar in het huwelijk. Samen bezochten ze trouw de vergaderingen van de KVOK.
Regelmatig deed Ton ook een duit in het zakje door orgelspel te leveren in het programma van die middag.
Tot het moment dat God hem plotseling bij zich riep heeft hij de diensten in het bejaardenhuis gespeeld.
Wij gedenken hem met respect voor wat hij ook voor onze afdeling heeft betekend.
Moge hij nu rusten in vrede bij zijn Hemelse Vader.

Jaap Roosendaal namens de afdeling Zuid-Holland Noord

2013 historie

Overlijden Gert van der Keur
Voor de derde keer in een jaar tijd zijn we opgeschrikt door het bericht van overlijden van een trouw lid, nl. Gert van der Keur (52 jaar jong) na eerder Gerrit Bosch en Jan Bijkerk.
Tot voor kort was Gert voorzitter van de afdeling.
Op 1 november jl. is hij begraven in Leiden, de stad waar hij een groot deel van zijn leven heeft gewoond.
De dankdienst voor zijn leven werd gehouden in ‘zijn eigen’ Vredeskerk. Rijk Jansen (oud-voorzitter van de toenmalige GOV) was organist. Leden Liesbeth Boertien (fluit) en Peter-Bram ’t Hoen (orgel) hebben muzikale bijdragen geleverd. Vrienden, collega’s (ook van de Belastingdienst) en gemeenteleden hebben massaal (500 aanwezigen tijdens de dienst) de laatste eer bewezen.
Veel leden van ‘Noord’, maar ook van ‘Zuid‘ waren aanwezig.
Rob van Efferink heeft een woord van gedachtenis uitgesproken.
Op onze bijeenkomst van 30 november jl. gaan we Gert herdenken. Door verhalen over hem te vertellen. En muziek te spelen van zijn geliefde componisten J.S. Bach (‘Nun komm der heiden Heiland’) en D. Buxtehude.
We verliezen een vakkundig collega met een fijn karakter, een vriend van velen.
We treuren om zijn vroege heengaan, maar niet als mensen zonder hoop.
Het overlijden van Gerrit Bosch, een goede vriend van Gert, die jarenlang secretaris was en Gert van der Keur laat ook organisatorische sporen na. Bestuursleden zijn moeilijk te vinden, zeker in een afdeling waarvan in ruim een jaar tijd 6 leden zijn overleden en meer dan 10 leden hun lidmaatschap hebben opgezegd.
Met de afdeling Zuid-Holland Zuid zijn constructieve gesprekken aan de gang over de toekomst.
Jan van der Spek

30 november Delft Immanuëlkerk
Onder de werktitel “klaar voor de start” willen Jan van der Zwart (gastheer) en Arie Schűller, tijdens de bijeenkomst in de Delftse Immanuelkerk op 30 november, de aandacht richten op het opstarten en het vloeiend laten doorlopen van het zingen der gemeente. Anders gezegd: hoe zorg je er als organist voor dat een lied vanaf het begin goed door de zingende gemeente wordt opgepakt en dat de coupletten in muzikaal opzicht logisch aansluiten? Het gaat hier om een activiteit die we tijdens elke kerkdienst beoefenen, maar die ons blijft uitnodigen tot verbetering.
Daartoe worden de deelnemende collega’s uitgenodigd om ieder drie liederen uit het (oude) Liedboek voor te bereiden. Gevraagd wordt een kort voorspel en drie coupletten per lied. Vervolgens wordt het gespeelde op de bovengenoemde punten in discussie gebracht. Ieder kan kiezen uit: psalm 101 en de liederen 1, 33, 62, 71, 75, 133, 335, 467 en 488-B.
In de resterende tijd kan men eventueel nog “vrij” op het Leeflang-orgel (34 st.) spelen,
bij voorkeur iets dat past bij de eerste zondag van Advent.
Opgeven is niet nodig.
De Immanuelkerk is gelegen aan de Schoemakerstraat. Parkeren is geen probleem.
We beginnen die zaterdag om 14.00 uur.
Na de koffie is er eerst met een korte vergadering.
Daarin kan gereageerd worden op het (definitieve) jaarprogramma 2014. Ook is er een kort verslag van het Koepeloverleg met ´Zuid´.
Graag tot ziens.

5 oktober Grote kerk Dordrecht
Op zaterdag 5 oktober 2013 is er een gezamenlijke studiebijeenkomst voor de leden van de afdelingen Noord en Zuid. Centraal staat deze middag de orgelmuziek van Bert Matter. De bijeenkomst wordt gehouden in de Grote Kerk, Lange Geldersekade 2 te Dordrecht. We beginnen om 14.00 uur. Bert Matter en Cor Ardesch verzorgen deze middag de inleidingen en het orgelspel.
Bert Matter zal vertellen over zijn composities en de achtergronden van het ontstaan hiervan. Uiteraard zal hij ons inleiden in de door hem toegepaste technieken. Het is een voorrecht om de componist zelf te horen vertellen over zijn eigen werken. Als u Bert Matter enigszins kent, dan weet u dat hij zeer boeiend en onderhoudend kan vertellen! U kunt hem ook allerlei vragen stellen over de inhoud van zijn orgelcomposities. Nader kennismaken met deze orgelmuziek en de achtergronden hiervan stimuleert ons om deze werken in studie te nemen en ten gehore te brengen.
Cor Ardesch zal de werken op het Kamorgel laten horen. Het belooft een zeer interessante en leerzame middag te worden. Neemt u gerust geïnteresseerde vrienden en collega-organisten mee. Op loopafstand van de kerk bevinden zich aan de Spuiboulevard enkele parkeergarages. Vanuit Rotterdam is er ook de mogelijkheid per fastferry te komen, en uiteraard is Dordrecht uitstekend bereikbaar via het spoor.

20 september Gouda St. Jan
De eerste bijeenkomst na de zomervakantie belooft direct een muzikaal hoogtepunt te worden: we zijn op vrijdagavond 20 september welkom in de St.-Jan in Gouda. Christiaan Ingelse is onze gastheer. Hij zal ons eerst een en ander vertellen over het orgel en in het bijzonder over de restauratie in 2011/2012. Daarna wijdt hij ons in in het repertoire uit de stijlperiode die bijzonder tot haar recht komt op dit orgel: de zogenaamde galante periode. Hij speelt Mozarts variaties over ‘Ah vous dirai-je, maman’. Daarna zijn wij aan de beurt. Het bespelen van het fraaie Moreau-orgel heeft de vorm van een workshop. Ter afsluiting zal de gastheer van eigen hand ‘Psalm 150’ spelen.
Voor de inleiding begint is er een korte vergadering, waarin de bestuurssamenstelling in 2014 zal worden toegelicht. Ook wordt het concept-jaarprogramma gepresenteerd en besproken.
Let op, deze activiteit is op een vrijdagavond en niet, zoals gebruikelijk, op een zaterdagmiddag. Om 19.00 uur zijn we welkom. Wie graag (maximaal tien minuten) wil spelen, dient uiterlijk 14 september aanstaande naam en werk aan mij door te geven.
Als u nog geen informatie van mij via e-mail ontvangt en dat wel op prijs stelt, kunt^u mij dat, via het e-mailadres dat is vermeld in het overzicht van de afdelingen, laten weten. Dit is van belang voor eventuele tussentijdse wijzigingen et cetera.

8 juni Schipluiden
Na het slechte nieuws van de afgelopen maanden (twee afgelaste bijeenkomsten) kunnen we als bestuur met plezier melden dat er voor de zomer toch nog een bijeenkomst is, nl. op zaterdag 8 juni 2013 in Schipluiden, om 14.00 uur.
Met dank aan Jeanne Bouwmeester en Henk Lemckert (die die dag niet er zelf niet bij kan zijn) zijn we die dag welkom in de historische kerk van Schipluiden.
Eerst hebben we een vergadering. Daarin nemen we afscheid van Gert van der Keur als voorzitter.
Daarna zal Jeanne ons iets vertellen over heden en verleden van de kerk en het orgel.
Het front van het orgel stamt uit 1869. In dat jaar is een orgel in gebruik genomen, waarvan de maker onbekend is gebleven. De firma G. Spit uit Den Haag plaatst in 1910-1911 een nieuw orgel achter dit front. De orgelkas van Spit is iets breder dan het front. In 1976 breidt de firma Hendriksen & Reitsma (Nunspeet) het orgel uit met een tweede manuaal en een vrij pedaal. In 2010 restaureert de firma Steendam (Roodeschool) het orgel, vervangt een pedaalregister door een nieuw, plaatst pijpwerk (waaronder Subbas 16’) afkomstig van de (inmiddels gesloten) Gereformeerde kerk van Schipluiden en intoneert het pijpwerk opnieuw. Het instrument is op 14 september 2011 opnieuw in gebruik genomen. Bij die gelegenheid heeft Henk het door hem geschreven boekje Orgels en organisten van Schipluiden gepresenteerd.
Dispositie
Hoofdwerk (manuaal 1): Bourdon 16′ discant – Prestant 8′ – Holfluit 8′ – Viola 8′ (C-H in Holfluit) – Octaaf 4′ – Fluit 4′ – Quint 3′ – Octaaf 2′ – Mixtuur 1⅓’ 2-4 sterk – Trompet 8′.
Dwarswerk (manuaal 2): Roerfluit 8′ – Roerfluit 4′ – Nasard 3′ – Woudfluit 2′ – Terts 1 3/5′ – Dulciaan 8′ – Tremulant.
Pedaal: Subbas 16′ – Basson 16′ (2010).
Koppelingen: Hoofdwerk aan Pedaal – Dwarswerk aan Pedaal – Manuaalkoppeling.
Tremulant gehele werk.
Mechanische sleepladen. Manuaalomvang: C-f3. Pedaalomvang: C-d1. Winddruk: 82 mm. WK.
Meer info op http://www.henklemckert.nl/muziek/

We spelen die dag werken van componisten die in 2013 gedenkwaardig zijn.
Ik noem ze nog even:
Jean Titelouze (1563-1633), Friedrich Wilhelm Zachow (1663-1712),
Johann Ludwig Krebs (1713-1780), Charles-Valentin Alkan (1813-1888),
Horatio Parker (1863-1919), Gabriel Pierné (1863–1937),
resp. Heinrich Scheidemann (1595 – 1663), William Russell (1777-1813), Padre Davide da Bergamo (Felice Moretti) (1791–1863), Paul Hindemith (1895-1963)

19 januari Scheppingskerk Leiden
Het koepeloverleg in Zuid-Holland nodigt alle KVOK-leden binnen de provincie uit voor de Algemene Ledenvergadering te Leiden.
Deze bijeenkomst wordt gehouden op zaterdag 19 januari aanstaande vanaf 14.00 uur in de Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan 2 te Leiderdorp.
Het koepeloverleg is samengesteld uit bestuursleden van de afdelingen Zuid-Holland-Noord en -Zuid. Naast de behandeling van de jaarstukken door
de zittende besturen en vaststelling van de programma’s voor 2013 zullen twee ledervvoor de afdeling Zuid worden gekozen. We zijn blij dat de
zittende leden Arie van der Pol (voorzitter) en Thea Verhagen (secretaris) zich herkiesbaar hebben gesteld. Onderbouwde bezwaren kunnen tot
15 januari schriftelijk (ook per e-mail) worden ingediend bij Rien Verwijs mverwijs@live.nl  Uw aanwezigheid bij deze jaarvergadering wordt zeer
op prijs gesteld, omdat het afdelingsbeleid immers het beste wordt vastgesteld in overleg met de leden.
Aansluitend aan de jaarvergadering zal Anton den Boer, organist van de kerk, het orgel in al zijn klankkleuren laten horen.
Het bestuur heeft ook twee leden van Noord en twee leden van Zuid gevraagd werken te spelen van componisten die we dit jaar gedenken. In de Scheppingskerk staat een enigszins aangepast Van Vulpen-orgel, geënt op een klassieke klankvoorstelling.
Graag tot ziens op zaterdagmiddag 19 januari in Leiderdorp.
Natuurlijk zijn belangstellenden en luisteraars ook van harte welkom.
Neem ze mee! De middag eindigt om 17.00 uur.

Oproep
Enige jaren geleden had de ANWB de slogan ‘Maak van de achterblijvers geen spoorzoekers’. Deze slagzin was bedacht om ons erop attent te maken
dat, als we met vakantie gaan, we achterblijvers moeten laten weten waar we zijn. Ook in de afdeling is het probleem van (digitaal) spoorloze leden van toepassing: wanneer uw secretaris per e-mail wil communiceren met de leden van de afdeling, komen steeds onbestelbare e-mails retour.
Veel mensen nemen een ander e-mailadres en laten dat niet weten aan de vereniging. Ik wil u daarom verzoeken, wanneer u van mij geen berichten meer krijgt, mij een e-mailtje te sturen jlc.den.boer@hccnet.nl  met daarin de vermelding van uw naam en adres en waar u eventueel nog actief bent als organist of cantor. Ik kan dan uw huidige e-mailadres doorgeven aan de KVOK en u weer in onze maillijst opnemen, zodat u optimaal kunt profiteren van uw lidmaatschap.

Dirk Hagoort 50 jaar organist
De Gereformeerde Kerk (PKN) van Waarder vierde vorige maand dat Dirk Hagoort op 9 februari 2013 vijftig jaar als organist aan deze kerkgemeenschap is verbonden. Hij trad in 1963 in de voetsporen van zijn vader, die het orgel bespeelde van 1935 tot 1969.
Dirk zorgde er voor dat tijdens een paar duizend kerkdiensten de samenzang werd begeleid door de klanken van het unieke Proper-orgel uit 1902.
Zijn missie om het orgelspel op een hoog plan te krijgen en te houden is nauw verbonden met zijn liefde voor dit orgel. Hij zorgt dat het regelmatig wordt gestemd en goed onderhouden. Daarbij zorgt Dirk ook voor professionalisering van zijn eigen spel. Door thuis te oefenen op zijn eigen orgel en les te nemen, is hij in staat om zowel ‘uit het boekje’ te spelen als te improviseren.

Jacques van Oosterom vijftig jaar organist
Voor 50 jaar trouwe dienst als kerkorganist te Zoetermeer kreeg ons lid Jacques van Oosterom het gouden draaginsigne met briljant uitgereikt namens de kerkrentmeesters van de Protestantse Kerk in Nederland.
Dit gebeurde tijdens een feestelijke kerkdienst op 16 december 2012.
Zijn aanstellingsbrief van 12 mei 1962 bevatte de mooie zin: ‘We feliciteren U hiermede, omdat gij uw gaven en krachten kunt besteden door de gemeente te leiden bij de zang tot eer en lof van haar Heer.’
Ruim vijftig jaar later spraken gemeenteleden de wens uit dat zij nog lang van zijn trouwe dienst gebruik mogen maken.
Jacques is ook al lange tijd een trouw bezoeker van de kringvergaderingen; eerder dit jaar trad hij toe tot het kringbestuur.

2012 historie

Jaarverslag 2012

Zaterdag 27 oktober Studiemiddag met Marike Stoel
Het koepeloverleg wil hierbij alle KVOK-leden binnen de provincie Zuid-Holland uitnodigen voor de provinciale studiemiddag in oktober te Den Haag.
We willen hiermee de traditie van de studiemiddagen van het landelijk Coördinatie Team (CT) voortzetten.
Het koepeloverleg is samengesteld uit bestuursleden van afdeling Noord en afdeling Zuid. Deze bijeenkomst van beide afdelingen wordt gehouden op zaterdag 27 oktober.
Het afdelingsbestuur van Noord, dat deze studiemiddag organiseert, heeft reeds vorig jaar contact gezocht met beroepsmusicus Marieke Stoel uit Den Haag. Zij heeft een programma ontworpen met als thema ‘minder bekende maar goed speelbare twintigsteeeuwse orgelmuziek voor kersttijd’.
In januari zijn tijdens de algemene ledevergadering te Vlaardingen de composities op tafel gelegd ter inzage voor de leden. Toen is ook de speellijst met deelnemers vastgesteld door de secretaris van afdeling Noord. Kortom, de deelnemers hebben een klein jaar de gelegenheid gehad de orgerwerken in te studeren.
Er zullen orgelwerken gespeeld worden van June Nixon, Guy Morancon, Marieke Stoel, Jean Bouvard, Bernard Renooij, Jean Langlais en Theo Flury.
De spelers zijn uit beide afdelingen afkomstig: Arie Bestebreur, Wim Ruitenberg, Jeanne Bouwmeester, Leo Kievit, Thea Verhagen, Peter Bram ’t Hoen en Jan Bijkerk.
Ook zullen leerlingen van Marieke Stoel aanwezig zijn om – zo nodig – delen van het programma te spelen. Marieke Stoel zal één en ander coördineren.
Voor het kennismaken van en instuderen op het orgel is het volgende afgesproken: kort inspelen op de ochtend is te regelen met Marieke Stoel (organist van de kerk; tel. 070-3604517 of www.mariekestoel.nl ).
De studiemiddag vindt plaats in de Houtrustkerk, Beeklaan 535 in Den Haag. We beginnen om 14.00 uur en sluiten af omstreeks 17.00 uur na de evaluatie.
Parkeren is geen probleem; er is tot 18.00 gratis en op zaterdag alle plek om te parkeren, vlak naast en voor de kerk.
Graag tot ziens op zaterdagmiddag 27 oktober in Den Haag. Neem een collega mee.

1 december Agathakerk Lisse
Zaterdag 1 december aanstaande zijn wij te gast in de r.-k. St.-Agathakerk, Heereweg 273 te Lisse. Onze gastheer is Fabian Haggenberg, organist van de kerk. Deze middag houden wij ons bezig met het leven en de werken van de componist Langlais. De bekende organist Herman van Vliet, tot voor kort organist van de Joriskerk te Amersfoort, is voor deze middag uitgenodigd. Hij is drie maal onderscheiden voor zijn verdiensten voor de Franse orgelmuziek; wij verheugen ons zeer op zijn komst. Hij zal een workshop geven met behulp van een unieke film uit ongeveer 1960, waarop Langlais zelf orgel speelt. Ook een opname van een improvisatie van Langlais over ‘Merck toch hoe sterck’ wordt afgespeeld en toegelicht.
Verder zal Van Vliet ons aan de klavieren uitleg geven bij partituren van Langlais. Hoe studeer je zo’n werk in? Welke registraties kies je? Wat is de juiste voordracht, hoe is de melodische en harmonische opbouw? Hij zal ten minste twee grote werken van Langlais met ons doornemen. Rond het orgel is voldoende ruimte om het goed te kunnen volgen.
Het belooft een bijzondere en leerzame middag te worden. We beginnen om 14.00 uur. Voor deze middag zijn door het bestuur een paar spelers gevraagd om werken van Langlais in te studeren en te spelen. Natuurlijk zijn ook andere belangstellenden van harte welkom.

Rob van Efferink veertig jaar organist
Onlangs vierde Rob van Efferink zijn veertigjarig organistenjubileum.
Hij is verbonden aan de Vredeskerk van Katwijk aan Zee, waar hij een orgel bespeelt dat J.H.H. Bätz in 1765 bouwde. Omdat deze kerk wordt gerestaureerd, werd zijn jubileum gevierd in de Triumfatorkerk in diezelfde plaats.
Voorafgaand aan, en in de dienst vertolkte Rob werken van Sweelinck, Bach, Klaas Bolt en Jan Zwart. De liefde voor de muziek was tijdens deze viering duidelijk voelbaar, evenals het enthousiasme waarmee Rob zijn improvisaties vormgaf.
Na afloop van de eredienst ontving Rob het gouden draaginsigne van het College van Kerkrentmeesters.
Rob van Efferink studeerde orgel bij Kees van Houten en koordirectie, schoolmuziek, piano en kerkmuziek aan het Utrechts Conservatorium.
Ook volgde hij improvisatielessen bij Jan Welmers. Hij vervulde meerdere docentschappen aan het Visser ’t Hooft Lyceum te Leiden en de muziekschool van Katwijk. In de Vredeskerk organiseert hij jaarlijks een twaalftal concerten. Met één van zijn koren maakte hij een aantal concertreizen. Rob vervult diverse bestuursfuncties bij onder andere afdeling Zuid-Holland-Noord. Zijn inbreng en ervaring is van grote waarde bij de samenstelling van het jaarplan en de invulling van verschillende bijeenkomsten.
Gert van der Keur en Jos den Boer

8 september Gerefor-meerde Gemeente te Zoetermeer
Op 8 september ontmoeten we elkaar in de Vredekerk, Zwaardlootse weg 44 (hoek Europaweg) te Zoetermeer.
Het gebouw, ontworpen door architect J. Valk uit Soest, werd op 23 mei 1980 in gebruik genomen door de Gereformeerde Gemeente te Zoetermeer.
Het orgel is gebouwd door fa. De Jongh uit Lisse en in 1981 in gebruik genomen. Het is een geheel mechanisch instrument met zesentwintig stemmen op hoofd-, rugwerk en pedaal. Onze gastheer is de heer Roggeveen, organist van de kerk.
We worden uitgenodigd dit mooie instrument te bespelen met Hollandse koralen, waarbij we denken aan componisten als Sweelinck, Speuy, Van Noordt, Blankenburg, Bastiaans, Jan Zwart, Klaas Bolt, enzovoort.
We starten de middag om 14.00 uuren zullen uiterlijk om 17.00 uur stoppen.
Behalve onze leden zijn uiteraard ook anderen van harte welkom.

Verslag bijeenkomst 2 juni
Zaterdag 2 juni jongstleden was onze afdeling te gast in de r.-k. Bonaventurakerk te Woerden. De middag kan als zeer geslaagd worden beschouwd, mede door de inzet en de gastvrije ontvangst van Geerten Liefting, de organist van de kerk. Daarom was het ook erg fijn dat er veel leden en een aantal gasten aanwezig waren.

Zaterdag 2 juni Woerden r.-k. Bonaventurakerk
Zaterdag 2 juni zijn wij als afdeling te gast in de r.-k. Bonaventurakerk te Woerden, de kerk die zo sterk het beeld van Woerden bepaalt.
Gastheer is de organist van de kerk, Geerten Liefting.
Tijdens de huishoudelijke vergadering wil het bestuur de leden informeren over het onlangs gehouden koepeloverleg in de provincie Zuid-Holland en zullen we het programma voor 2013 bespreken.
Ideeën zijn van harte welkom.
In 2008 werd aan Adema’s Kerkorgelbouw te Hillegom opdracht gegeven het Vermeulen-hoofdorgel van de Bonaventurakerk, inmiddels met monumentale status, terug te restaureren in oorspronkelijke staat. Die restauratie is onlangs voltooid. We willen tijdens deze bijeenkomst stilstaan bij
de restauratie; deze zal door Geerten Liefting worden toegelicht.
De leden worden in de gelegenheid gesteld het prachtige hoofd- en transeptorgel te bespelen. Het is goed ons bezig te houden met orgelwerken
rondom de liturgie van Pinksteren. Graag opgave van de te spelen orgelwerken uiterlijk 26 mei melden bij de secretaris. Het programma voor de
middag wordt daarna vastgesteld.
We beginnen om 14.00 uur. Vanaf de A12 neemt u afslag Woerden; daarna rijdt u richting centrum. Daar ziet u direct de hoge toren, aan de buitenkant
van het centrum. Kennis maken met het orgel kan vanaf 13.00 uur.
Een goede voorbereiding gewenst en graag tot ziens op zaterdagmiddag 2 juni. Natuurlijk zijn andere belangstellenden en luisteraars van harte welkom.

We kunnen met voldoening terugzien op de ledenvergadering van de twee afdelingen in Zuid-Holland op 21 januari jongstleden in Vlaardingen. De
jaarstukken van 2011 zijn vastgesteld en beide programma’s voor 2012 kunnen worden uitgevoerd. Het is een goede zaak als afdeling Noord twee nieuwe bestuursleden te kunnen verwelkomen in de personen van Jos den Boer en Jacques van Oosterom.

Zaterdag 3 maart aanstaande in de Maranathakerk in Den Haag
Het bestuur nodigt de leden uit voor de eerstkomende afdelings-bijeenkomst op zaterdag 3 maart aanstaande in de Maranathakerk in Den Haag.
We zijn te gast bij Arie Eikelboom, cantor-organist van de kerk. Arie is onlangs gepromoveerd op het motet Jesu, meine Freude van Johann Sebastian Bach. Arie is binnen onze afdeling geen onbekende – hij heeft vaker een inleiding verzorgd.
Als hymnoloog en kerkmusicus is hij vanaf 1969 actief, in de laatste functie eerst als organist van de Opstandingskerk te Schiedam en als cantor van de Ichthuskerk te Vlaardingen, vervolgens als cantor-organist van de Morgensterkerk te Dordrecht en de Pauluskerk te Amstelveen.
Op 1 september 1975 volgde de benoeming tot cantor-organist van de Maranathakerk te Den Haag als opvolger van Adriaan C. Schuurman.
Het afdelingsbestuur heeft Arie gevraagd composities van drie kerkmusici te behandelen die van veel invloed zijn geweest op de huidige kerkmuziek en van wie veel liederen gezongen worden. De keuze is gevallen op Adriaan C. Schuurman, Frits Mehrtens en Willem Vogel.
Het wordt een thematische bijeenkomst over hun leven en werk. Ook muzikale en tekstuele aspecten (woord-toonverhouding) van wat gezongen wordt komen aan de orde, net als de tijd waarin het lied gezongen wordt en hoe we het moeten zingen en begeleiden. Theologie, geschiedenis van kerk, muziek en literatuur spelen alle mee. Het wordt een boeiende bijeenkomst en we rekenen op de aanwezigheid van veel leden.
We beginnen de bijeenkomst om 14.00 uur. De Maranathakerk staat aan de 2e Sweelinckstraat 156 in ‘s-Gravenhage.
Zie voor een routebeschrijving de website: www.theagenda.nl/v56656_maranathakerk.html  en http://www.maranathakerkdenhaag.nl
Er is beperkt ruimte om bij de kerk en in de directe omgeving te parkeren. Graag tot ziens op zaterdagmiddag 3 maart in de Maranathakerk – en neem een collega mee!

2011 historie

Zaterdag 28 april  Wassenaar r.k.- parochie ‘De Goede Herder’
Het bestuur nodigt u uit voor de eerstkomende afdelings-bijeenkomst op zaterdag 28 april aanstaande in de kerk van de r.k.- parochie “De Goede Herde”‘ in Wassenaar. We zijn te gast bij collega Rien Calis, dirigent-organist van de kerk.
Het eerste gedeelte van de bijeenkomst betreft de huishoudelijke vergadering met daarin de vaste agendapunten. We staan stil bij de actualiteit en de toekomst. Hierbij zijn ideeën van de leden betreffende onder andere het programma voor 2013 zeer welkom. Programmatische afstemming binnen het koepeloverleg in Zuid-Holland volgt in mei.
Het afdelingsbestuur wil ook graag kennismaken met het nieuwe orgel en de organist.
In februari 2011 heeft Elbertse Orgelmakers B.V. het kerkbestuur een nieuw instrument in deze kerk opgeleverd. Het kasontwerp is afgestemd op de architectuur van het kerkgebouw en laat het roosvenster, in tegenstellingtot het vorige orgel, geheel vrij. De driedelige zijtorens vertonen enige verwantschap met de middentoren en zijvelden van het Elbertse-front van het orgel in de Gerardus Majellakerk te Utrecht (1998). Voor het binnenwerk zijn door orgel maker Elbertse twee windladen en een aantal registers gebruikt van het vorige orgel van Jos. H. Vermeulen uit 1967/1983, dit mede uit respect voor de parochianen die het oude orgel hebben geschonken.
Na de huishoudelijke vergadering is er alle aandacht voor het orgel.
Eerst laten we onze gastheer Rien Calis aan het woord om een toelichting op de bouw van het orgel te geven, daarna volgt een korte klankdemonstratie. Ter afsluiting spelen de leden orgelmuziek, te kiezen uit een ruim repertoire.
Daar het voor niemand een probleem zal zijn een werk te spelen wordt het het iets uitdagender en tegelijk vager: kies muziek die geschikt is voor een rooms-katholieke viering. We zijn benieuwd welke associaties dit oproept en welke muziek we te horen krijgen. Een toelichting op de gemaakte keuze is wellicht nodig. We beginnen de afdelingsbijeenkomst om 14.00 uur. Inspelen kan vanaf 13.00 uur.
Locatie: r.k.-parochie ‘De Goede Herder’, Stoeplaan 4 te Wassenaar.
Zowel via de A-4 door Leidschendam als via de A-44 is Wassenaar goed te bereiken. Zie hiervoor de routeplanner van de ANWB.
De afsluiting staat gepland om 17.00 uur. Graag tot ziens op zaterdagmiddag 28 april in Wassenaar.
Neem een collega mee.

Zaterdag 21 januari algemene ledenvergadering beide afdelingen te Vlaardingen
Het koepeloverleg in Zuid-Holland nodigt alle KVOK-leden binnen de provincie uit voor de algemene ledenvergadering te Vlaardingen. Het koepeloverleg is samengesteld uit bestuursleden van afdeling Noord en afdeling Zuid. Van dit overleg maakt ook een onafhankelijke vakmusicus deel uit die de kwaliteit in beide afdelingen bewaakt op basis van de ingediende jaarplannen en daarover advies geeft.
Deze bijeenkomst van beide afdelingen in Zuid-Holland wordt gehouden op zaterdag 21 januari. De algemene ledenvergadering vindt plaats vanaf 14.00 uur in gebouw ‘De Dijk’, Maassluissedijk 5 te Vlaardingen, niet ver verwijderd van de Grote Kerk aan de Markt. Onze gastheer is Aad Zoutendijk, organist van de kerk. Aansluitend gaan we naar de Grote Kerk voor een studiemiddag met als thema Franse barok. De afsluiting staat gepland om 17.00 uur.
Uw aanwezigheid is hard nodig; een jaarvergadering staat of valt immers met de aanwezigheid en betrokkenheid van de leden. En… de locatie is geweldig!
Naast de behandeling van de jaarstukken door de zittende besturen en vaststelling van de programma’s voor 2012 zullen er twee leden voor afdeling Noord gekozen moeten worden. We kunnen met enige trots vermelden dat zich voor afdeling Zuid-Holland-Noord onze leden Jos den Boer en Jacques van Oosterom verkiesbaar hebben gesteld. Voor afdeling Zuid-Holland-Zuid hebben Arie Bestebreur en Rien Verwijs zich herkiesbaar gesteld. Onderbouwde bezwaren kunnen in beide situaties tot 15 januari 2012 schriftelijk (ook per mail) worden ingediend bij Gerrit Bosch.
Ook wordt van een aantal zittende bestuursleden afscheid genomen; zij hebben jarenlang ‘de kar’ getrokken, met name binnen het district Zuid- Holland van de KNOV. Aftredend en niet herkiesbaar zijn Arie Groen en Wim Ruitenberg.
Het tweede deel van de bijeenkomst is een studiedeel; bespeeld wordt het prachtige Van Peteghem-orgel (1764) in de Grote Kerk, Markt 63, 3131 CR Vlaardingen. We willen aandacht besteden aan het spelen van orgelwerken uit de Franse barok. Hiervoor zijn twee spelers van afdeling Noord en twee spelers van afdeling Zuid reeds gevraagd. Ook zal onze gastheer Aad Zoutendijk het orgel in al zijn klankkleuren laten horen.
De dispositie van het orgel is te vinden op: http://www.orgelvlaardingen.nl
De Grote Kerk staat in het centrum van Vlaardingen. Buiten het centrum kan gratis worden geparkeerd op vijfhonderd meter afstand van de kerk. Graag tot ziens op zaterdagmiddag 21 januari in Vlaardingen. Neem een collega mee.

2011 historie

29 oktober studiemiddag Jehan Alain St.-Lambertuskerk te Rotterdam-Kralingen

Zaterdagmiddag 29 oktober zal onder de deskundige leiding van Jan Hage voor alle leden van zowel Zuid-Holland-Noord als Zuid-Holland-Zuid een studiemiddag over Jehan Alain worden georganiseerd in de St.-Lambertuskerk, Oostzeedijk 3 te Rotterdam-Kralingen.
De aanvang is 14.30 uur.
Het Maarschalkerweerd-orgel (1900) van de St.-Lambertuskerk te Rotterdam is gebouwd volgens het pneumatisch Weigle-systeem. De stijl van het orgel vertoont duidelijke Frans- en Duits-romantische elementen, gecombineerd met oudere Hollandse tradities.
De dispositie is van het orgel is als volgt:
Hoofdwerk (I) C-f3: Prestant 16′, Bourdon 16′, Prestant 8′, Roerfluit 8′, Fluit travers 8′, Aeoline 8′, Octaaf 4′, Roerfluit 4′, Quint 3′, Octaaf 2′, Mixtuur III-V sterk, Cornet V sterk, Trompet 8′.
Bovenwerk (II, in zwelkast) C-f3: Flüte harmonique 8′, Holpijp 8′, Quintadeen 8′, Gamba 8′, Voix céleste 8′, Salicionaal 4′, FIQte octaviante 4′, Flageolet 2′, Basson Hobo 8′, Tremolo (buiten werking).
Pedaal C-d1: Subbas 16′, Violon 16′, Open fluit 8′, Gedekt 8′, Octaaf 4′, Bazuin 16′.
Zweltrede voor Bovenwerk,
Koppel Pedaal-Hoofdwerk (als trede, rechts van de zweitrede),
Koppel Pedaal-Bovenwerk (als trede, rechts van de zweitrede),
Koppel Hoofdwerk-Bovenwerk (als handregister).
Het belooft een zeer interessante en leerzame middag te worden.

Zaterdag 19 november Ontmoetingskerk (PKN) te Wilnis
Hiermee nodigt het bestuur van afdeling Zuid-Holland-Noord de leden uit op zaterdag 19 november de afdelingsbijeenkomst in de Ontmoetingskerk (PKN) te Wilnis bij te wonen. Ons trouwe lid Arie Schüller uit Woerden is gastheer.
Het is onze laatste afdelingsbijeenkomst in 2011.
De van oorsprong Gereformeerde Kerk dateert uit 1912 en bezit een Engels orgel met twee manualen en vrij pedaal, gebouwd door de firma Bevington & Sons uit Londen.
Rond 1860 is dit orgel voor een kerk in Birmingham gebouwd.
In 1981 is het overgeplaatst naar de Gereformeerde kerk te Wilnis.
Meer gegevens tref je aan op de website van de kerk (zie verderop). Het orgel zal kort toegelicht en gedemonstreerd worden door Arie Schüller.
Wij willen graag aandacht besteden aan het begeleiden van de gemeentezang en daarbij de adventsperiode als onderwerp nemen.
Zowel psalmen als gezangen voor die periode en de daaraan ontleende koraalbewerkingen, bijvoorbeeld te gebruiken als orgelspel voor en na de dienst, zijn uitgangspunt. De spelers zullen tijdens de afdelingsbijeenkomst in de gelegenheid worden gesteld een toelichting op de keuze te geven.
Voor de keus van de liederen kan men te rade gaan bij De Eerste Dag of Muziek & Liturgie, waarin Pieter Endedijk liedsuggesties aanreikt.
Voor veel leden betekent dit de zondagse praktijk van wat van ons verwacht wordt als kerkmusicus: het begeleiden van psalmen en gezangen inclusief intonaties/ voorspelen, orgelspel voor en na de dienst en tijdens de inzameling van de gaven. Nu is het niet de bedoeling dat, als er vier verzen van een lied gezongen worden, er ook vier dezelfde zettingen worden gebruikt. We horen graag diverse begeleidingsvormen van dezelfde melodie. Ook wordt er passend meditatief orgelspel gevraagd na de verkondiging. Orgelwerken van Engelse componisten zijn hiervoor goed te gebruiken. Na het voorspelen volgt een nabespreking in opbouwende zin om van elkaar ideeën op te doen. Veel succes met de voorbereiding!
Graag vóór 12 november opgeven wat er gespeeld gaat worden.
Graag tot ziens op zaterdagmiddag 19 november om 14.00 uur in Wilnis.
Natuurlijk zijn belangstellenden en leden van andere afdelingen van harte welkom.
De Ontmoetingskerk staat aan Dorpsstraat 20 te Wilnis. De dispositie van het orgel en een plattegrond van de route is te lezen op de website van de kerk: www.hengstman.net/organ/?page_id=164
Route: A-12, afslag Woerden, hierna de N204, N198 en N212 tot Wilnis.

Zaterdag 17 september Oude Kerk te Naaldwijk
Hierbij nodigt het bestuur de leden uit om op zaterdag 17 september de bijeenkomst in de Oude Kerk te Naaldwijk bij te wonen. We zijn dus niet de Marekerk te Leiden zoals ons programma eerder aangaf; dit vanwege onderhoudswerkzaamheden aan het orgel. Onze gastheer in de Oude Kerk te Naaldwijk is Gerard Bal, organist van de kerk. Het grote orgel is gebouwd door de Utrechtse orgelbouwer Wander Beekes (1795-1838).
Hij ontwierp voor de Oude Kerk een orgel met twee klavieren en een aangehangen pedaal. Het instrument vertoont veel laat-achttiende-eeuwse trekken. Beekes had een grote voorkeur voor tertsregisters. Het orgel werd gebouwd in 1828. Door de vroege dood van Beekes is het orgel in grootte nooit overtroffen door een ander door hem gebouwd instrument.
Op initiatief van organist Gerard Bal en onder adviseurschap van prof. dr. M.A. Vente vond in de jaren 1974/1975 een uitgebreide restauratie plaats door Orgelmaker Verschueren, waarbij dispositiewijzigingen van vorige restauraties ongedaan werden gemaakt. Het orgel werd weer in vrijwel oorspronkelijke staat hersteld. Er werd wel een nieuw vrij pedaal toegevoegd. Meer over de geschiedenis en de dispositie van het orgel is te vinden op www.oudekerk-naaldwijk.nl
Onze gastheer zal een inleidinggeven over de kerken de orgels. Hij zal ook het grote orgel in al haar rijke registercombinaties laten klinken. Daarna kunnen we de middag bestemmen om de orgels te bespelen.
Het is een universeel orgel, dus je kunt alle kanten uit. Bach, Mendelssohn, galant, eigentijds; het klinkt er allemaal goed. Het orgel is gelijkzwevend gestemd.
Het bestuur wil geen specifieke opdracht voor stijl of componist geven om de speelmogelijkheden zo ruim mogelijk te houden; dit mede op verzoek van een aantal leden. Een korte toelichting van de spelers wordt wel op prijs gesteld.
Daarna volgt de nabespreking in opbouwende zin. We willen van elkaar ideeën opdoen. Graag uiterlijk 10 september aanstaande de te spelen orgelwerken met vermelding van speelduur opgeven, dit om het programma te kunnen samenstellen. Veel succes met de voorbereiding. Het adres van de kerk: Oude Kerk, Wilhelminaplein 5, 2671 GR Naaldwijk. Op de website van de kerk is ook de routebeschrijving te vinden. De Oude Kerk staat in het centrum. Er zijn diverse parkeermogelijkheden, zoals aan de Verdilaan. Graag tot ziens op zaterdagmiddag 17 september om 14.00 uur in Naaldwijk.
Natuurlijk zijn belangstellenden en leden van andere afdelingen van harte welkom.

Zaterdag 12 maart Protestantse Kerk Warmond
Onze gastheer is Roelof Assies, organist van de kerk. De kerk bezit een fraai Lohman-orgel.
De firma Lohman uit Gouda kreeg in 1843 de opdracht tot vervaardiging en plaatsing van een nieuw orgel. Ter meerdere glorie van de gulle gevers A. Wolters en A.J. van Geemen werden hun wapens in het orgelfront aangebracht. Het orgel werd in 1870 overgeplaatst naar het huidige kerkgebouw. De orgelbouwfamilie Lohman behoorde tot de belangrijkste orgelbouwers in de 19e eeuw boven de grote rivieren.
Wij willen graag aandacht besteden aan het begeleiden van de gemeentezang en daarbij de orde van dienst van zondag 13 maart centraal stellen. Aan de leden zal per mail het orgelbriefje worden toegestuurd ter voorbereiding op het orgelspel voor die zondag. De opdracht is het spelen van de orde van dienst van de eerste zondag van de Veertigdagen ‘zondag Invocabit’. Hierin staat de lezing uit Matteüs 4: 1-11 centraal. Voor veel leden betekent dit de wekelijkse praktijk van wat van ons verwacht wordt als kerkorganist.
Het gaat om het begeleiden van alle Psalmen en Gezangen, inclusief intonaties / voorspelen, het orgelspel voor en na de dienst en het orgelspel tijdens de inzameling van de gaven. Ook wordt er passend meditatief orgelspel gevraagd na de verkondiging.
Nu is het niet de bedoeling, als er vier verzen van een lied gezongen wordt, dat we ook vier dezelfde zettingen gebruiken. We horen graag diverse begeleidingsvormen van dezelfde melodie. Denk hierbij aan het Nieuwe Orgelboek bij de 491 Gezangen (het ‘gaatjesboek’ uit 2004) met diverse intonaties en zettingen. Voor de psalmen zijn ook zettingen met de c.f. in de tenor (uit de bundel Mazmur) goed te gebruiken.
Daarna volgt de nabespreking in opbouwende zin. We willen van elkaar ideeën opdoen.
Er wordt dus van de deelnemers inbreng verwacht. Veel succes met de voorbereiding.
Ik verwacht uiterlijk 5 maart opgave welk onderdeel gespeeld gaat worden.
Adres van de kerk: Protestantse Kerk, Herenweg 84, 2361 ET Warmond.
Route naar de kerk: Afslag A-44 Warmond/Sassenheim/Voorhout (is een doorgaande weg), halverwege tot het Gemeentehuis staat de kerk
Graag tot ziens op zaterdagmiddag 12 maart om 14.00 uur in Warmond. Natuurlijk zijn belangstellenden en leden van andere afdelingen van harte welkom.

Zaterdag 26 februari Pieterskerk te Leiden
De eerstkomende afdelingsbijeenkomst houden we op een bijzondere locatie. Tot op heden is het niet gelukt in de Pieterskerk te Leiden een bijeenkomst te houden. De Pieterskerk is ook geen kerk meer; de kerkruimte is geschikt gemaakt voor iedere denkbare bijeenkomst zoals een concert, symposium, receptie, diner, feest, beurs, festival of vergadering. Het orgel in deze kerk is bijzonder en daarom willen we er heen.
Het is geen eenvoudige opgave deze locatie voor onze afdeling te reserveren en dan tevens de vaste organist Leo van Doeselaar aanwezig te laten zijn. Hij heeft toegezegd onze gastheer te willen zijn. Tevens wil hij graag iets vertellen over de bouwwijze en de restauratie van het Van Hagerbeer-orgel uit 1643.
Tussen 1994 en 1998 vond een alles omvattende restauratie plaats, uitgevoerd door de firma Verschueren te Heythuysen.
Het orgel is daarbij zonder compromissen teruggebracht in zijn zeventiende-eeuwse staat. Daarmee is dit enige nog bestaande Hollandse stadsorgel met middentoonstemming een ideaal en uniek medium voor de vertolking van oude orgelmuziek. Voor het Van Hagerbeer-orgel heeft de Pieterskerk een orgeltrappersgilde.
De gastheer wil ons bij de speeltafel inleiden in de uitvoeringspraktijk van orgelwerken uit de zestiende en zeventiende eeuw en hij zal zeker ook een orgelwerk uit die periode ten gehore brengen. Daarna kan een aantal leden het Van Hagerbeer orgel bespelen. Zoek geschikte orgelliteratuur die u wilt spelen. Geef de te spelen composities uiterlijk 18 februari door aan ondergetekende. Daarna wordt het programma opgesteld.
De bijeenkomst in de Pieterskerk wordt gehouden op zaterdagmiddag 26 februari. We beginnen om 14.00 uur en sluiten af omstreeks 17.00 uur.
Zie voor meer gegevens over de kerk en de orgels: www.pieterskerk.com . Het is wellicht noodzakelijk dat we van de leden een bijdrage vragen om zo mee bij te dragen in de kosten van onderhoud van deze monumentale locatie en orgel.
Locatie: Pieterskerk, Kloksteeg 16 te Leiden.
Parkeren: Bij de kerk is geen parkeerruimte. Net buiten het centrum van de stad bevindt zich het betaalde parkeerterrein Haagweg. Hier vandaan rijdt een gratis shuttledienst naar de Pieterskerk en weer terug. Als u komt met openbaar vervoer (trein en/of bus) stapt u uit in de Breestraat.
Graag tot ziens op zaterdagmiddag 26 februari. Neem een collega-organist mee.

Zaterdag 22 januari 2011 in de Abdijkerk te ’s-Gravenhage-Loosduinen
De eerste provinciale bijeenkomst in Zuid-Holland wordt gehouden op zaterdag 22 januari 2011 in de Abdijkerk te ’s-Gravenhage-Loosduinen. Onze gastheer zal zijn Vincent Hildebrandt, hoofdorganist van de Abdijkerk. We beginnen om 14.00 uur en sluiten af om 17.00 uur. U wordt opgeroepen aanwezig te zijn op deze belangrijke leden- en oprichtingsvergadering.
Naast de behandeling van de jaarstukken door de zittende besturen en vaststelling van de programma’s voor 2011 zullen er twee nieuwe afdelingsbesturen gekozen moeten worden. Voor afdeling Zuid-Holland-Noord hebben zich verkiesbaar gesteld: Arie Groen, Gerrit Bosch, Gert van der Keur, Rob van Efferink en Wim Ruitenberg. Voor afdeling Zuid-Holland-Zuid hebben zich verkiesbaar gesteld: Arie Bestebreur, Arie van der Pol, Riek Kersbergen, Rien Verwijs en Thea Verhagen. Onderbouwde bezwaren kunnen tot 10 januari 2011 schriftelijk worden ingediend bij Gerrit Bosch. Ook wordt van een aantal zittende bestuursleden afscheid genomen; zij hebben jarenlang ‘de kar’ getrokken.
Een werkgroep van het RFO is bezig het gedeelte van de jaarvergadering na de pauze in te vullen. We denken aan het spelen op het fraaie monumentale Reichner-Bätz orgel: een vooruitblik in geluid van componisten die in 2011 centraal (kunnen) staan. Daarvoor worden enkele leden door het bestuur benaderd met de vraag een orgelwerk te spelen.
De Abdijkerk staat in de Willem III-straat 40, 2552 BS Den Haag (in de wijk Loosduinen). Voor de route, zie http://www.abdijkerk.nl
Graag tot ziens op zaterdagmiddag 22 januari 2011.

2010 historie

Jaarverslag 2010