Op zondag 5 mei 2019 werd in de dorpskerk van Schipluiden een niet alledaags jubileum gevierd. Twee organisten zijn dan resp. 60 jaar en 65 jaar in functie.
KVOK lid Jeanne Bouwmeester is 65 jaar organist. Begonnen bij de Geref. Kerk van Delft en Schipluiden is zij nu al weer geruime tijd een der organisten van de Protestantse Gemeente van de Dorpskerk Schipluiden. Ook worden er door haar diensten begeleid in de R.K. Sint Jacobuskerk van Schipluiden en begeleid zij een plaatselijk koor in de Jacobuskerk en de cantorij van de Dorpskerk.
Na de huldiging en de toespraak en overhandiging van de oorkonde tijdens de kerkdienst van 5 mei j.l. volgden een geanimeerde receptie waar velen acte de presence gaven.
Gert Jan Hol, organist Dorpskerk Schipluiden