Op 16 november gaan we naar Barendrecht voor een gezamenlijke bijeenkomst met onze collega’s van Zuid. Hans van Gelder zal een inleiding houden over ordinaria uit het Liedboek en het begeleiden ervan. Niels Jan van den Hoek is de organist.
Voor de volledigheid vermeld ik nog dat het beoogde bezoek aan het Metzlerorgel van de Grote Kerk in Den Haag en organist-titulair Ben van Oosten niet gerealiseerd kon worden. Het jaarprogramma voor 2020 is klaar: – Januari Jaarvergadering in de Vredeskerk in Katwijk (Rob van Efferink) – Maart Bezoek aan het Witteorgel in de Dorpskerk van Maasland – April (samen met Zuid) Bezoek aan de drie orgels van de Dorpskerk van Wassenaar (Rijk Jansen) – Juni/juli(?) Speelmiddag op het gerestaureerde orgel van de Nieuwe Kerk in Den Haag – September Orgelwandeltocht in Zoetermeer. – Oktober/november Gezamenlijke bijeenkomst te organiseren door Zuid.
De grote vraag is of de afdeling Zuid-Holland Noord dan nog bestaat. Het bestuur treedt nl. in januari af. De vraag is of er zich voordien nieuwe bestuursleden melden. Dat komt aan de orde tijdens de eerstvolgende bijeenkomst op 5 oktober in de RK-kerk van Pijnacker.