2018 historie

13 januari jaarvergadering Fonteinkerk Rotterdam-Hillegersberg
Onze jaarvergadering vindt plaats op 13 januari 2018 in de nieuw gebouwde Fonteinkerk Terbregselaan 3 te Rotterdam-Hillegersberg. Het Pels-orgel (1960) is door gebr. Van Vulpen vanuit de Salvatorkerk overgeplaatst, gerenoveerd en aangepast aan de nieuwe ruimte.
Dhr. Henk Kooiker trad op als orgeladviseur en hij zal deze middag het orgel demonstreren en afsluiten met een miniconcert.
We beginnen om 14.00 uur met het huishoudelijke gedeelte.
Verslag van deze vergadering

Zaterdag 24 februari Ontmoetingskerk Dordrecht
Om 14.00 uur zijn we welkom in de Ontmoetingskerk, Slangenburg 3 te Dordrecht. Deze middag is een speelmiddag, geheel in het teken van composities van Johan van Dommele, die vorige jaar zijn 90-ste verjaardag vierde. De heer van Dommele hoopt zelf aanwezig te zijn en collega’s zullen composities spelen uit zijn omvangrijke oeuvre. Veel koraalgebonden werk is gepubliceerd in onder meer de bekende begeleidingsbundels en muziekbijlagen. Willen degenen die iets voorbereiden om te spelen dit s.v.p. mailen aan: marcus.vandriel@kpnmail.nl  Het orgel is in 1981/1983 gebouwd door Verschueren (Hw9,Bw6,P4).
De Ontmoetingskerk ligt in de wijk Sterrenburg en is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. De eindhalte van stadsbussen 5 en 7, die vertrekken vanaf Station Dordrecht, is pal voor de kerk.

Zaterdag 24 maart Waalse kerk Den Haag
Gezamenlijke bijeenkomst met de afdeling Zuid-Holland-Noord in de Waalse Kerk te Den Haag. De componist Alexandre Guilmant staat dan centraal en dhr. Herman van Vliet is onze gastheer.
Zie het afdelingsbericht van noord voor verdere info.

21 april Jaarlijkse excursie
Op 21 april houden we onze jaarlijkse excursie. ’s Morgens beluisteren we twee monumentale orgels in de Hoekse Waard, die beide een bijzondere geschiedenis hebben.
In de middag gaan we op bezoek bij Van den Heuvel Orgelbouw in Dordrecht.
Na ontvangst en koffie/thee vanaf 9.30 uur beginnen we om 10.00 uur in de Laurentiuskerk in Mijnsheerenland, waar Rien Donkersloot het
Bätz/Van Vulpen orgel (1750/1966) zal presenteren.
Daarna gaan we naar het Knipscheer orgel (1844) in de Gereformeerde kerk aan het Spui in Strijen waar Marcus van Driel ons ontvangt en het orgel zal bespelen.
Na een gezamenlijke lunch zijn we welkom bij Van den Heuvel Orgelbouw in Dordrecht.
Daar wordt gewerkt aan onder meer het nieuwe orgel voor de Hersteld Hervormde Kerk van Lunteren (III/P, 45 stemmen).
Verder zijn er in de hal orgels te zien van resp. Bishop, Petrus van Oeckelen, Bakker en Timmenga en een nieuw Van den Heuvel-studieorgel.
U kunt u aanmelden bij Marcus van Driel marcus.vandriel@kpnmail.nl  en Thea Verhagen t.verhagen87@tiscali.nl

9 juni jaarvergadering van de KVOK in Roermond.

Zaterdag 29 september landelijke studiedag te Rotterdam
Zaterdag 29 september is er de landelijke studiedag te Rotterdam ( Hoflaankerk en Lambertuskerk te Rotterdam-Kralingen).
Info over deze dag heeft u inmiddels kunnen lezen in NotaBene en staat ook op de site van de KVOK vermeld.
Zie http://www.kvok.nl/actueel.html#Jaarvergadering-2018

10 november Grote kerk Dordrecht
De laatste bijeenkomst dit jaar is op 10 november in de Grote Kerk van Dordrecht onder leiding van Cor Ardesch, organist van de Grote Kerk en stadsorganist van Dordrecht.
De componist François Couperin, die dan precies 350 jaar geleden is geboren, staat centraal. We beginnen om 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur).
Na een inleiding van Cor Ardesch en een openbare les, waarin een aantal leden delen uit de missen van Couperin spelen, geeft Jan Willem Kirpestein zijn visie op de betekenis van contrapunt in de Barokmuziek.
Ter afsluiting van deze middag geeft Cor Ardesch een concert, dat tevens een presentatie is van zijn nieuwste CD met o.m. composities van Couperin.
Dit is een gezamenlijke activiteit met de afdeling Zuid-Holland Noord, maar uiteraard zijn ook andere leden welkom! Voor degenen die met de auto komen: de beste parkeergelegenheid is de parkeergarage Spuihaven, Spuiboulevard 304.

2017 historie

Zaterdag 14 januari 2017 Goede Herderkerk  te Rotterdam-Schiebroek
We hopen dan onze jaarvergadering te houden. Aanvang 14.00 uur.
Gastheer is cantor-organist Hans Houtman.
We beginnen zoals gewoonlijk op de jaarvergadering met het het bespreken van de jaarstukken waaronder het nieuwe programma voor 2017. Bestuursverkiezingen zullen ook plaatsvinden. Zowel Kees Bax, onze voorzitter, als Thea Verhagen, onze secretaris stellen zich herkiesbaar. Als nieuwe kandidaat voor ons bestuur mogen wij u voorstellen Hans van Gelder, cantor-organist te Barendrecht. We zijn blij en dankbaar ons bestuur te mogen uitbreiden met een beroepsmusicus.
Onze gastheer, Hans Houtman, zal met ons een onderwerp uit het Nieuwe Liedboek bespreken. Centraal staat lied 23. Dit lied kent vele ‘verschijningvormen’. Medewerking zal worden verleend door leden van de cantorij van de Goede Herderkerk.
Tevens zal Hans Houtman ons het fraaie drieklaviers Van Leeuwenorgel uit 1959 demonstreren. Op http://www.hanshoutman.nl/orgel/uitgebreidebeschrijving/ zijn nadere gegevens omtrent dit instrument te vinden. Een instrument dat in het verleden ook vele jaren bespeeld is door de bekende en helaas jong overleden organist, Addy de Jong.
Het orgel kan i.v.m. begeleiding van de cantorij ook bediend worden vanaf een toegevoegde elektrische speeltafel voor in de kerk.
Het belooft weer een boeiende en vooral leerzame middag te worden en hopen u zoals gewoonlijk weer in grote getale te mogen begroeten.

11 februari Hoflaankerk, Rotterdam-Kralingen
Op zaterdagmiddag 11 februari 2017 zijn we te gast in de Hoflaankerk, Oudedijk 2, Rotterdam-Kralingen waar organist en beeldend kunstenaar Wouter van der Wilt onze gastheer zal zijn. De aanvang is, zoals gebruikelijk, om 14.00 uur.
Het thema van deze middag is ‘ (beeldende) kunst en orgelmuziek’.
Wouter van der Wilt heeft vier perioden uitgekozen waarbij het orgel goed tot zijn recht komt:
• Barok (Duits, Bach, Buxtehude, Böhm, Walther, Pachelbel etc.)
• Klassiek/galant (C.P.E. Bach, Mozart)
• Romantiek (Duits, rondom Mendelssohn)
• 20e eeuws (Orgelbewegung, Neobarok)
Hij zal aan de hand van beeldmateriaal de genoemde stijlperioden schetsen m.b.v. de in de kerk aanwezige beamers . Hij plaatst de te spelen werken in de tijd en benoemt de stijlkenmerken.
Twee KVOK-leden spelen een orgelwerk uit genoemde perioden.
De middag wordt afgesloten met een bespeling van het schitterende Van Vulpenorgel ( 1966) door onze gastheer. Hij zal ons een bloemlezing uit de genoemde stijlperioden laten horen waarbij ook het fraaie drieklaviersorgel in optima forma te ‘horen’ zal zijn!
Nadere informatie over dit instrument van de gebrs. Van Vulpen treft u aan op www.orgelconcertenhoflaankerk.nl.

20 mei 2017 orgelexcursie naar Goeree-Overflakkee
Onze afdeling organiseert op 20 mei 2017 een orgelexcursie naar Goeree-Overflakkee. Paul Kieviet, organist van de Grote Kerk van Middelharnis, is onze gastheer.
Hij presenteert een drietal interessante instrumenten: het Edskes-orgel (2015) in de Eben-Haëzer kerk te Ouddorp, het gerestaureerde Leeflang-orgel (1952) in Middelharnis en het Meere-orgel (1821) in Sommelsdijk.
We beginnen die dag om 10.30 uur in Ouddorp en na een gezamenlijke lunch bezoeken we de Grote Kerk van Middelharnis en die van Sommelsdijk.
Als u belangstelling hebt voor deze excursie kunt u zich tot 10 mei a.s. inschrijven via t.verhagen87@tiscali.nl.
Deelnemers ontvangen van te voren per mail nadere informatie over de orgels en het dagprogramma.

7 oktober Triomfatorkerk te Barendrecht
Onze volgende bijeenkomst is zaterdag 7 oktober in de Triomfatorkerk te Barendrecht, aanvang 14.00 uur. In deze kerk staat een mooi Verschueren-orgel. Hans van Gelder is onze gastheer en inleider en het thema van de middag is: Luther en de liturgie
Algemeen bekend is dat Luther zich uitvoerig met het kerklied heeft bezig gehouden.
We zullen daarom allereerst stilstaan bij een aantal teksten en melodieën en deze onderverdelen in een aantal genres. Eén van die genres betreft de bewerking van gregoriaanse gezangen en het is daarom dat als tweede onderdeel van deze middag de drie Kyries uit CU3 (BWV 669, 670, 671) ten gehore zullen worden gebracht door resp. Riek Kersbergen, Hans Treurniet en Thea Verhagen.
Het derde en laatste onderdeel van deze middag bestaat uit een kennismaking met een aantal aspecten van het liturgisch denken en doen van de grote reformator. Zo staan wij o.a. stil bij het lutherse eenjarige leesrooster en het zondagslied. Ook zullen wij zien waarin zijn visie op het Avondmaal verschilt in vergelijking met Calvijn en Zwingli. Een mooie middag die ons, aan het einde van een Lutherjaar, nog een keer confronteert met de grote betekenis van de “Wittenbergse nachtegaal” waar het liturgie en kerkmuziek betreft.
Verzoek: neemt u uw eigen Liedboek mee?

Zaterdag 25 november Havenkerk Schiedam
Onze novemberbijeenkomst in de Havenkerk te Schiedam is een week later dan eerder was vermeld. In verband met een festival kunnen we 18 november niet in de kerk terecht. Onze bijeenkomst zal nu zaterdag 25 november plaatsvinden om 14.00 uur.
Onze gastheer, Arjen Leistra zal het onlangs gerestaureerde Maarschalkerweerdorgel demonstreren en ook het slotconcert verzorgen. Hij speelt werken van de componist Hendrik Andriessen, die deze middag centraal staat.
Hans van Gelder verzorgt voor ons een inleiding over Hendrik Andriessen.
Na het Andriessen Eeuwfeest (1992) is 2017 opnieuw een jaar waarin veel aandacht wordt geschonken aan het leven en werk van Hendrik Andriessen (1892-1981) en zijn leerlingen waaronder Albert de Klerk (1917-1998).
In de laatste decennia van de vorige eeuw is er veel aandacht gekomen voor het werk van Nederlandse componisten, de cultuurdragers van eigen bodem. Hendrik Andriessen is wel één der bekendsten: zijn vakmanschap en eruditie deden hem uitstijgen boven menig tijdgenoot. Een man die niet alleen als componist en musicus, maar ook als pedagoog en criticus ruimschoots zijn positie heeft verworven in de muziekwereld van de eerste helft van de 20e eeuw.
In en korte lezing staan wij zowel stil bij de mens en musicus Andriessen als bij diens veelzijdige oeuvre, waar wij ook iets van zullen beluisteren en van commentaar voorzien. Ook niet-orgelwerken komen aan bod waaronder de Variaties en fuga op een thema van Kuhnau en de liedcyclus “Miroir de peine”.
Ook de leden van Zuid-Holland Noord zijn van harte uitgenodigd.
NB. De bijeenkomst van 14 nov. in de Nieuwe kerk te Delft is verschoven naar 2 dec. Voor nadere gegevens verwijs ik u naar het bericht van afdeling Zuid Holland Noord.

2 december Nieuwe kerk Delft
Een week na onze oktoberbijeenkomst heeft de afdeling Zuid-Holland Noord op 14 oktober een interessante bijeenkomst in de nieuwe kerk te Delft georganiseerd rond het pas gerestaureerde Bätz orgel.
Ook de leden van Zuid-Holland Zuid zijn daarvoor van harte uitgenodigd.

De besturen van Noord en Zuid verkennen de mogelijkheden om in de jaarprogramma’s een aantal activiteiten op te nemen die voor beide afdelingen interessant zijn.

2016 historie

Jaarverslag 2016

16 januari 2016 Krimpen aan den IJssel, IJsseldijkkerk
Op 16 januari 2016 zijn we te gast in de IJsseldijkkerk, IJsseldijk 232, 2922 BL Krimpen aan den IJssel. Aanvang 14.00 uur. De kerk is een fraai rijksmonument.
Jolanda Zwoferink is onze gastvrouw deze middag. Zij is organist van de Ijsseldijkkerk en bespeelt het fraaie Properorgel dat beschikt over twee klavieren en vrij pedaal. In 2013 heeft Pels en Van Leeuwen een nieuwe trompet geplaatst.
De organist Jolanda Zwoferink heeft in het verleden regelmatig het werk van haar voormalige docent conservatorium Arie J. Keijzer ten gehore gebracht.
De laatste jaren houdt zij zich o.a. bezig met de uitvoeringspraktijk van de werken van J. S. Bach. Zij heeft een duidelijk ‘eigen’wijze’ visie op de uitvoering van deze werken.
Op 16 januari zal zij ons met behulp van de beroemde Passacaglia in c van J.S. Bach kennis laten maken met haar ‘authentieke’ visie. Een zeer interessante ontmoeting en kennismaking lijkt ons.
“Het bestuderen van de bronnen, alsmede het juist toepassen en gepaard gaande met een hoog artisticiteitgehalte zal kunnen leiden tot een historisch verantwoorde uitvoering”, aldus Jolanda Zwoferink.
Er zijn deze middag cd’s van haar te verkrijgen, recent opgenomen op het Silbermannorgel van de Hofkirche te Dresden.
Het eerste deel van de bijeenkomst staat in het teken van de jaarvergadering. Onze huidige penningmeester Arie Bestebreur ( Oud-Beijerland) en onze 2e secretaris Rien Verwijs ( Ridderkerk), stellen zich weer herkiesbaar. Dankbaar zijn we dat ons lid Marcus van Driel ( Dordrecht) zich bereid heeft verklaard zitting te willen nemen in ons bestuur. Hij zal zich deze middag verkiesbaar stellen.
Agenda
Jaarstukken

Zaterdag 20 februari studiemiddag Dorpskerk Hendrik Ido Ambacht,
Organist Rien Donkersloot verzorgt een studiemiddag in de Dorpskerk te Hendrik Ido Ambacht, aanvang 14.00 uur. De Duitse componist Matthias Weckmann (1616-1674) staat deze middag centraal vanwege zijn geboortejaar 400 jaar geleden.
Deze middag horen we dat deze componist ‘op achtergrond’ een volwaardige plaats verdient in de muziekgeschiedenis en het concertleven.
Rien Donkersloot zal het leven en werk van deze componist op boeiende wijze belichten. Daarnaast zal hij een masterclass geven aan enkele leden. Rond het schitterende Duyschot-orgel zal dit voor ons allemaal een leerzaam moment worden! Informatie over het orgel kunt u vinden op http://duyschot.nl/historie-van-het-orgel/
De middag wordt afgesloten met een concert door onze inleider.

Zaterdag 19 maart 2016 Wilhelminakerk te Dordrecht.
De Wilhelminakerk staat aan de Blekersdijk 41. Aanvang 14.00 uur. Onze gastheer is de bekende organist Herman van Vliet en het thema is ‘de koraalgebonden muziek van Joh. Gijsbertus Bastiaans ( 1812 – 1875).
Deze middag wordt georganiseerd in samenwerking met de VOGG (Vereniging organisten Gereformeerde gemeenten) afdeling West. Het is bijzonder prettig om op deze wijze met elkaar samen te kunnen werken.
Wat kunnen we zoal verwachten deze middag?
1. Welkom en opening door de voorzitter van de VOGG afdeling West Aad de Ligt. De door Herman van Vliet gespeelde slotfuga van psalm 84 is van Bastiaans.
2. Mededelingen namens beide verenigingen.
3. Inleiding door Herman van Vliet: “Johannes Gijsbertus Bastiaans, componist van meer dan mooie melodieën”
4. Orgelbespelingen koraalmuziek Joh. Gijsb. Bastiaans:
– Arjan den Ouden psalm 48 en Jubelpsalm 98/118.
– Thea Verhagen Gefigureerd Koraal a 4 voci op de melodie “Jesu meine Freude”
– Arie Bestebreur Nun ruhen alle Wälder
O Haupt voll Blut und Wunden
Warum betrübst du dich mein Herz.
– René Qualm Psalm 24 koraal en variaties
5. Pauze.
In de pauze is koffie en thee verkrijgbaar op eigen kosten. Tevens zijn cd’s en bladmuziek in de hal van de kerk verkrijgbaar aangaande de componist Bastiaans.
6. Toelichting en analyse Dubbelfuga in g kleine terts.
7. Uitvoering Dubbelfuga door Herman van Vliet.
8. Sluiting door Marcus van Driel, bestuurslid KVOK afdeling Zuid-Holland-Zuid.
In de Wilhelminakerk staat een fraai Bakker en Timmenga orgel uit 1906.
Op de site www.dewilhelminakerk.nl vindt u meer gegevens over dit instrument.

De Wilhelminakerk is uitstekend met openbaar vervoer te bereiken. Zowel per trein, bus als fastferry. Mocht u met de auto komen, dan kunt  u gebruik maken van de volgende tip: als u in uw navigatiesysteem ‘Mauritsweg 1’ invoert, kunt u gratis in de wijk parkeren. U neemt dan lopende het tunneltje onder de spoorlijn:  aan de overzijde links af slaan en richting de rotonde lopen. Op de rotonde neemt u de Dubbeldamseweg-Noord. U passeert de Christelijke Gereformeerde Kerk en steekt de Singel over. U komt dan op de Blekersdijk en treft de Wilhelminakerk aan uw linkerhand. De geschatte looptijd is ongeveer 10 minuten.

Zaterdag 14 mei 2016 excursie Woerden
Dit jaar gaan we met elkaar naar Woerden, waar we de Lutherse Kerk en de Bonaventurakerk bezoeken. Jeroen de Haan, organist van de Lutherse Kerk, is deze dag onze gastheer. Hij zal de orgels van beide kerken demonstreren en miniconcerten verzorgen. Jeroen is vaste bespeler van het jongste, nog bestaande Bätz-orgel (1846).
Verder is hij in het bezit van een bijzonder kistorgel gebouwd door Herman Pelgrim. Ook dit instrument zal deze dag uiteraard bespeeld worden. De dag beginnen we om 10.00 uur met koffie in de Lutherse Kerk en we blijven hier tot 11.30 uur. Na onze gezamenlijke lunch lopen we naar de Bonaventurakerk en bewonderen vervolgens dit kerkgebouw en beluisteren het fraaie Vermeulen Hoofdorgel en het Vermeulen Koororgel.
Om 15.00 uur eindigen we met een vesper in de Lutherse Kerk waarin voorgaat ds. Maarten Diepenbroek, predikant van de Lutherse Kerk.
U begrijpt dat we ook dit jaar weer een boeiend programma hebben en opgave voor deze excursie kan tot eind april bij Thea Verhagen t.verhagen87@tiscali.nl  of Rien Verwijs mverwijs@live.nl
Hopelijk kunnen we 14 mei met een grote groep naar Woerden! Het volledig programma volgt uiteraard nog.

Zaterdag 1 oktober Antoniuskerk Dordrecht

Zaterdag 1 oktober starten we met onze eerste bijeenkomst na een periode van rust.
We zijn te gast in de Antoniuskerk, Burgemeester De Raadtsingel 45 in Dordrecht, aanvang 14.00 uur.
Het thema van deze middag is ‘het Gregoriaans’, zowel in de orgel- als ook in de vocale muziek.
Inleider is Eric Koevoets, groot kenner, liefhebber en uitvoerder van gregoriaanse muziek.
Vanaf 1990 tot 2006 was Eric Koevoets werkzaam als dirigent-organist in de Sint Antoniuskerk te Dordrecht en zodoende bespeler van het Pelsorgel uit 1950. Sinds 2006 is hij als dirigent-organist verbonden aan de Sint Lambertuskerk te Rotterdam-Kralingen, waar hij het Maarschalkerweerdorgel uit 1900 bespeelt. Medewerking verleent het vrouwenkoor La Confiance uit Dordrecht waarvan Eric Koevoets dirigent is. La Confiance richt zich op klassieke muziek met vaak een religieuze grondslag, waarin het Gregoriaans een belangrijke plaats inneemt.
De bijeenkomst heeft een afwisselend programma, naast een inleiding over het gregoriaans en het gregoriaans in de orgelliteratuur gaan we ook gezamenlijk zingen. We leren de basisprincipes van de Gregoriaanse notatie en oefenen een lied met ondersteuning van vrouwenkoor La Confiance.
Eric geeft een openbare les aan 3 leden die rond dit thema een orgelstuk hebben voorbereid.
De middag wordt afgesloten met een slotconcert door Eric m.m.v. La Confiance.
Hij speelt o.a. uit “L ‘Orgue Mystique opus 57’ Charles Tournemire (1870-1939) Dominca X post Pentecosten, in afwisseling met de bijbehorende gregoriaanse proprium gezangen.

Zaterdag 19 november Oude kerk Rotterdam-Charlois
Op zaterdag 19 november 2016 zijn we te gast in de Oude Kerk, Charloise Kerksingel 35 te Rotterdam-Charlois.
Dr. Albert Clement is onze gastheer en verzorgt voor ons de workshop “Psalmen bij Bach”.
Aanvang 14.00 uur.
Na enige huishoudelijke mededelingen houdt Albert Clement een algemene inleiding over Bach en de Psalmen.
Vervolgens spelen enige leden op het prachtige Hessorgel de volgende koralen:
BWV 745 Aus der Tiefe rufe ich
BWV 686 Aus tiefer Noth schrey ich zu dir
BWV 687 Aus tiefer Noth schrey ich zu dir
BWV 622 O Mensch, bewein dein Sünde groß
BWV 668 Vor deinen Thron tret ich
BWV 668a Wenn wir in höchsten Nöthen sein
BWV 641 Wenn wir in höchsten Nöthen sein
Dr. Clement houdt vervolgens een workshop over deze composities.
Gewapend met de verkregen kennis zullen de organisten nogmaals hun Bachwerken ten gehore brengen.
Het belooft zowel in theorie als in de praktijk een bijzonder leerzame middag te worden.
Nadere gegevens over kerk en orgel vindt u op de volgende link: http://www.oudekerkcharlois.nl/index.php/gebouw-en-verhuur/hess-orgel

Noteert u alvast de datum en plaats van onze jaarvergadering: zaterdag 14 januari 2017 in de Goede Herderkerk te Rotterdam-Overschie waar Hans Houtman onze gastheer zal zijn.

In Memoriam van ons overleden lid Wendeline Wilmink
Foto: Karmelgroep Dordrecht
Bij het overlijden van Wendeline Wilmink:

“Neem mij aan zoals ik ben. Zuiver uit wie ik zal zijn.
Druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij.”

In memoriam Wendeline Wilmink: oecumene door muziek
Het bericht van het plotseling overlijden van Wendeline Wilmink op 29 augustus jl. schokte kerkelijk Dordt. Waar Wendeline was, klonk muziek. Waar muziek klonk, daar was Wendeline.
Op 24 augustus was ze bij de presentatie van de laatste Bach-cd van Cor Ardesch in de Grote Kerk. Op 26 augustus ging ze met de Karmelgroep op reis naar Oss en Megen in het voetspoor van Titus Brandsma. Op 28 augustus speelde ze de mis in de Antoniuskerk. Daarna kwam ze nog koffiedrinken in de Wilhelminakerk. ’s Middags ging ze zwemmen in het Wantijbad. Voor alle mensen die ze die dagen ontmoette, is het onwerkelijk dat ze er niet meer is.
Wendeline werd geboren op 28 december 1944, de dag van ‘Onnozele Kinderen’, midden in de hongerwinter, in het doktershuis in Uithoorn. Ze werd genoemd naar overgrootmoeder Wendeline en naar grootmoeder Anna Maria. Op donderdagavond werd ze geboren, op vrijdagmiddag werd ze gedoopt in de kerk van de H. Joannes Onthoofding in Uithoorn. Ze was de oudste van tien kinderen van Hans Jansen en Mies van den Bergh.
Haar vader was huisarts. De zolder van het doktershuis, het hoogste van Uithoorn, was voor de Duitsers een mooie uitkijkpost in de richting van Schiphol. Ze wisten gelukkig niet dat het doktershuis het middelpunt was van het plaatselijke verzet.
Wendeline’s jongere broer Jef herinnert zich, dat zij altijd met muziek bezig was. In de woonkamer stond een piano waar haar vader af en toe op speelde. Maar veel tijd had hij daar niet voor. Een van zijn patiënten was muziekleraar en bood aan om Wendeline les te geven en zo is het begonnen.
Na de middelbare meisjesschool (Fons Vitae in Amsterdam) wilde Wendeline verder in de muziek. Ze ging op kamers in Rotterdam om Dalcroze-ritmiek (ritmische muzikale bewegingsleer) te studeren aan het conservatorium. Als bijvak koos ze orgel, bij Arie J. Keijzer, en ze kreeg de smaak te pakken. Om meer te kunnen studeren zocht Wendeline naar een kerk met orgel en die vond ze aan de Mathenesserdijk in Spangen, de inmiddels afgebroken St. Nicolaaskerk.
De kapelaan van die kerk was ook dirigent van het koor. Hij vroeg haar om het koor tijdens de diensten te begeleiden op het orgel. Die kapelaan was Wijnand Wilmink. “Van het een kwam het ander,” zoals Wendeline later vertelde: in 1969 trouwden Wijnand en Wendeline. Wendeline studeerde inmiddels aan het conservatorium in Amsterdam, orgel en rooms-katholieke kerkmuziek, bij Simon C. Jansen en Albert de Klerk.
Toen Wijnand in 1974 een baan kreeg als muziekdocent aan de Pedagogische Academie Merwerode aan de Hugo van Gijnweg, verhuisden ze naar Dordrecht, Stooplaan 13. Daar werden ook hun kinderen Wendeline en Wijnand geboren.
Filmen was een hobby van Wendeline. Vanaf 1979 was ze lid van de Smalfilm Groep Dordrecht. Haar bekendste film was Otto Dicke: een leven getekend uit 1983. Het portret dat Otto Dicke van Wendeline tekende, hing nog altijd op de Stooplaan.
Wendeline begon haar kerkelijke loopbaan in Dordrecht als organist van de Verrezen Christuskerk in Crabbehof bij rouw- en trouwvieringen. Vanaf 1992 speelde zij eenmaal in de maand in de Maranathakerk.
Toen Leen Pors in 1993 afscheid nam als organist van de Wilhelminakerk, solliciteerde Wendeline. Op 18 september 1993 was er een vergelijkend examen in de Wilhelminakerk. Koos Bons en Simon de Zee traden namens de Gereformeerde Organistenvereniging op als examinatoren. Hun oordeel over Wendeline luidde: “gaf blijk over veel muzikaliteit te beschikken en demonstreerde een overtuigende en efficiënte aanpak van de opgaven. Als opening werd een uitstekende uitvoering gegeven van het Trio ‘Allein Gott in der Höh sei Ehr’ (BWV 676). De voorspelen waren ‘to the point’ en muzikaal, vooral. die voor Gezang 398. Ook het koraalspel was correct en gaf er blijk van goed leiding te kunnen geven aan de gemeentezang. Behoudens een kleine vergissing was ook het prima vista-spel in orde.”
Wendeline werd dan ook benoemd als vaste organist, naast Gerard Los. Cor van der Leer, destijds scriba van de kerkeraad algemene zaken, voegde aan de benoemingsbrief toe: “Wij wensen u ook aan dit orgel een goede tijd toe, mede tot vreugde van de gemeente.” Als organist van de Wilhelminakerk was Wendeline bovendien betrokken bij de cantorij, bij de cantatediensten en scratchconcerten van Dordtissimo en bij het muziekprogramma op Open Monumentendag.
In 2007 werd Wendeline dirigente van het Dameskoor van de Antoniuskerk. Zij verzorgde niet alleen de zondagse diensten, rouw- en trouwdiensten, maar ook deelname aan Open Monumentendag, het Korenfestival, Mariavieringen in de Andrieskerk in Antwerpen en zondagse vieringen in het Albert Schweitzer-ziekenhuis. Wendeline begeleidde ook de zaterdagse vieringen van de Karmelkring. Zo nodig speelde Wendeline in de parochiekerken in Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht of nog verder in de Alblasserwaard.
In de zomer deelde Wendeline, van achter het Kam-orgel in de Grote Kerk, graag “muzikale cadeautjes uit”, zoals ze dat noemde: verzoeknummers waar ze mensen mee wist te verrassen. Het Bach-orgel in de Grote Kerk bespeelde ze regelmatig bij het woensdagmiddaggebed. Het was volkomen terecht, dat koningin Beatrix Wendeline in 2013 een koninklijke onderscheiding liet opspelden.
Muziek was alles voor Wendeline. Ook na het overlijden van haar man Wijnand in december 2014 bleef muziek voor haar een houvast in dit grote verdriet.
In de afscheidsdienst op zaterdag 3 september in de Wilhelminakerk klonk veel muziek. Vijf koren waaraan Wendeline verbonden was, zongen: de cantorij van de Wilhelminakerk, het dameskoor van de Antoniuskerk, het rouw- en trouwkoor van de Antoniuskerk en de Verrezen Christuskerk, Sura Cantat uit de Grote Kerk en Vrouwenkoor La Confiance.
Op vele plaatsen missen we Wendeline. Op al die plaatsen zullen we ons Wendeline met vreugde en dankbaarheid herinneren. Haar kinderen en kleinkinderen zijn in onze gedachten en gebeden.
Peter Dillingh

2015 historie

Zaterdag 24 januari 2015 Hervormde Dorpskerk te Barendrecht.
De jaarvergadering van onze afdeling wordt gehouden in de Hervormde Dorpskerk te Barendrecht. Het kerkgebouw is gelegen aan de Dorpsstraat 146, 2992 BE Barendrecht. Aanvang van de bijeenkomst is 14.00 uur.
Voor de pauze zal het huishoudelijke gedeelte plaatsvinden.
Stukken voor de Jaarvergadering en verslag van 2014
Aaan de orde komt de nota “Kansen bij Krimp”.
Het bestuur van de KVOK heeft vorig jaar een werkgroep de opdracht gegeven een nota te maken over de toekomst van de KVOK.
De orgelwereld krimpt.
Daar kunnen we niet meer om heen. Maar een krimpende markt biedt ook kansen!
Met deze nota wil de KVOK adequaat reageren. Er is werk aan de winkel! Overduidelijk.
Deze nota wordt op onze jaarvergadering te Barendrecht besproken.
Vervolgens binnen een afvaardiging van alle afdelingen op 31 januari a.s.
Op de landelijke jaarvergadering d.d. 13 juni 2015 te Groningen zal de nota definitief vorm krijgen.
Uw inbreng is onmisbaar!  Mogen wij op uw meedenken rekenen?
Na de pauze zal de organist van de Dorpskerk, Hans van Gelder, ons het vorig jaar gerenoveerde Dorpskerkorgel introduceren. De werkzaamheden werden verricht door de orgelmakerij Reil uit Heerde.
Het orgel is in 1994 gebouwd door de firma Gebr. Vermeulen (Weert) met gebruikmaking van de kas van het vorige orgel, dat in 1912 door J.G. van der Kley (Rotterdam) werd gebouwd. Ook is gebruik gemaakt van ouder pijpwerk: zeven stemmen dateren uit 1879 en zijn gemaakt door de orgelmaker P. Flaes (Amsterdam), het pijpwerk van 11 stemmen stamt van de orgelmaker J.J. Vollebregt (‘s-Hertogenbosch) en is uit 1863.
Als docent liturgie zal Hans van Gelder deze middag ook aandacht besteden aan Epifanie, de tijd van het kerkelijk jaar die wij nu vieren. De betekenis van dit feest zal worden belicht en daarnaast zal Hans 2 liederen uit het Nieuwe Liedboek voor ons uitwerken, zowel inhoudelijk als ook praktisch.
Wij nodigen u uit deze belangrijke en interessante middag bij te wonen!

Zaterdag 14 februari 2015 workshop Barendrecht kerkgebouw Carnissehaven
Er vindt er een speciale workshop plaats in kerkgebouw Carnissehaven, Noordersingel 30 te Barendrecht. Onze gastheer is ir. Henk Kooiker.
Het onderwerp van de workshop is (klein) onderhoud en stemmen van het kerkorgel.
Iedere kerkorganist heeft van tijd tot tijd te maken met kleine of grote problemen van het instrument.
Soms lukt het wel deze voor de dienst te herstellen , soms niet en dan moeten we ‘improviseren’.
Ir. Henk Kooiker, orgeladviseur en adviseur van de Brabantse Orgelfederatie heeft een workshop voor ons waar alle kleine en grote problemen van een kerkorgel en van stemmen van tongwerken de revue passeren. Wat moet je wel doen, wat kun je doen en wat kun je beter absoluut niet doen, al ben je dat misschien altijd wel gewend.
Vanuit zijn eigen ervaring als organist, adviseur en orgelbouwer heeft Henk Kooiker zeer grote ervaring en kan hij ons vanuit zijn grote ervaring tips, suggesties e.d. geven.
Kortom, uit eigen ervaring weten we dat deze workshop zeer leerzaam en verhelderend is.
We nodigen u van harte uit deze workshop bij te wonen. Neemt u gerust uw collega-organist mee!
In kerkgebouw Carnissehaven staat een orgel van Pels (en Van Leeuwen). Het is in 2009 geplaatst in het toen vrijwel nieuwe kerkgebouw. Nadere informatie over het orgel treft u aan op de link
http://www.hetorgel.nl/norgel2010-03c.htm.

Dispositie:

Hoofdwerk (I, C-g3) Borstwerk (II, C-g3) Pedaal (C-f1) Prestant 8’ (dubbel vanaf a) Roerfluit 8’ Subbas 16’ Holpijp 8’ Koppelfluit 4’ Baarpijp 8’ Octaaf 4’ Nasard 3’ Octaaf 4’ Roerfluit 4’ Prestant 2’ Fagot 16’ Quint 3’ Terts 1 3/5’ Octaaf 2’ (uit Mixtuur) Kopregaal 8’ Mixtuur 5 st. Sesquialter 2 st. (vanaf g) Trompet 8’
Foto rechts: Jan van Dijk

toonhoogte: a1= 440 Hz
winddruk: 80 mm wk (HW)
stemming: evenredig zwevend

14 maart 2015 Petrakerk Hendrik Ido Ambacht

Wie aan een protestantse kerkdienst denkt, krijgt vrijwel direct een associatie met een zingende,  vaak met een orgel begeleide,  gemeente. Vaak wordt er een psalm gezongen. De manier waarop gezongen wordt, is nogal verschillend. Het tempo verschilt van kerk tot kerk, maar ook de tekst die men zingt is vaak anders. Met de verschillende manieren van zingen zijn vaak diepe emoties verbonden geraakt

Hoe deze verschillende manieren van psalmzang zijn ontstaan, en waar het idee van het zingen van psalmen in een berijmde vorm vandaan komt, is het onderwerp van onze eerstvolgende bijeenkomst: op zaterdag 14 maart 2015 om 14.00 uur in de Petrakerk, Kerkstraat 10 (op de hoek met de Graaf Willemlaan) in Hendrik-Ido-Ambacht.

Luisterend en zingend gaan we na wat er in de loop van de 400 jaar dat calvinisten psalmen zingen is gebeurd. Wij luisteren naar muziekvoorbeelden en zingen met begeleiding van het fraaie orgel, in 1976 gebouwd door Vierdag Orgelbouw en in 1990 opnieuw geïntoneerd door de Orgelmakers Van Eeken en Van Buuren.

Onze inleider is niemand minder dan dr. Arie Eikelboom. Hij is naast veelzijdig musicus een autoriteit op het gebied van de Hymnologie. Onder deze titel publiceert dr. Eikelboom een reeks boeken over de geschiedenis van de strofische zang in de westerse christelijke kerk. Inmiddels zijn er 11 delen verschenen.

Leden van de KVOK en andere belangstellenden zijn van harte welkom op deze interessante middag!

Foto rechts: Henk van Helden

Zaterdag 30 mei  wandelexcursie in de stad Utrecht.
Deze dag bezoeken we vier kerken met hun orgel(s).
Willeke Smits is deze dag onze gastvrouw. Ze is cantor-organist van de Tuindorpkerk in Utrecht, waar ze het monumentale Ruprecht-orgel bespeelt.
We worden in de kerken allereerst welkom geheten door een vertegenwoordiger van de kerk of een gids die ons iets over de geschiedenis van de kerk zal vertellen.
Willeke Smits zal ons uitgebreid de orgels toelichten en demonstreren met een programma.

Het dagprogramma ziet er als volgt uit:
– 9.30 uur – 11.00 uur, welkom (koffie en thee) in de Willibrorduskerk met het imponerende Maarschalkerweerd-orgel, Minnebroederstraat 21.
– 11.00 – 11.30 uur , gelegenheid om lopend of met openbaar vervoer naar de volgende kerk te gaan.
– 11.30 – 12.30 uur, te gast in de Tuindorpkerk, Prof. Suringarlaan 1, met het magnifieke Ruprecht-orgel.
– 12.30 – 13.45 uur , gezamenlijke lunch (op eigen kosten)
– 13.45 – 14.00 uur, gelegenheid om lopend of met openbaar vervoer naar de volgende kerk te gaan.
– 14.00 – 15.00 uur, bezoek Josephkerk met het Friedrich Meyer-orgel, Draaiweg 44.
– 15.00 – 15.30 uur , gelegenheid om naar de Domkerk, Achter de Dom 1, te gaan waar Jan Hage een concert verzorgt om 15.30 uur.
-15.30 uur, concert door Jan Hage in de Domkerk.
Als u deel wilt nemen aan deze wandelexcursie dient u zich van tevoren op te geven bij Thea Verhagen: t.verhagen87@tiscali.nl  of bij Rien Verwijs: mverwijs@wxs.nl
Aanmelding tot uiterlijk 16 mei 2015.

Zaterdag 3 oktober Rotterdam De Doelen
Geert Bierling is onze gastheer en het onderwerp is ‘Orgeltranscripties van Händel’.

Hij gaat in op het briljante improvisatietalent van Händel en hoe deze Sachsische Londenaar erin slaagde het orgel een plaats te geven op het wereldlijke concertpodium. Veel in Händels orgelconcertpartituren is niet genoteerd. Niet alleen de versieringen ontbreken vaak, maar ook de meestal tweestemmige notatie van de orgelpartijen biedt de speler volop de gelegenheid om naar eigen inzicht, gebaseerd op de ‘goede smaak’ een eigen partituur te maken.

Zoals dat tegenwoordig ook gebeurt met het spelen en zingen van covers in de popmuziek

of standards in de jazzmuziek.

We maken kennis met de verschillende uitgaven die de afgelopen 250 jaar zijn verschenen.
De achttiende eeuwse uitgaven van het Londense uitgevershuis Walsh voor orgel of clavecimbel solo, de achttiende eeuwse bewerking voor mechanisch orgel, de negentiende uitgaven van Best, De Lange Jr., Loret en de moderne uitgave van Dupré voor het Symfonische orgel met honderd

registers en de uitgave van Bärenreiter voor kamerorgel.

Welke uitgaven zijn nu geschikt om uitgevoerd te worden?

Moeten we de oude negentiende eeuwse uitgaven van Händels orgelconcerten in een bewerking voor orgelsolo weggooien?
Het orgel in de grote zaal van de Doelen, in 1968 in gebruik genomen, werd gebouwd door de firma Flentrop. Het instrument heeft 70 registers die verdeeld zijn over 4 klavieren voor de handen en een klavier voor de voeten.
De dispositie kunt u hier vinden: http://www.orgelsite.nl/kerken14/rotterdam.htm .

Tevens willen wij u wijzen op het morgenprogramma in het concertgebouw De Doelen, eveneens door Geert Bierling georganiseerd. Van 10.00-12.00 uur vindt de feestelijke Händelconcert opening plaats van de serie Organs United. De toegang is gratis, wel dient u via de site van de Doelen een ticket te bestellen.

Stadsorganist Geert Bierling, het Giudici Barok Ensemble en gastorganist Ad van Sleuwen

vullen de Grote Zaal met magnifieke muziek van een van de grootste barokmeesters.

zij voeren o.a. een aantal Orgelconcerten opus 7 van Georg Friedrich Händel uit in verschillende versies. Voor orgelsolo, vierhandig en voor orgel en orkest. Kortom, deze zaterdag is een groot Händel-feest in de Doelen!

Zaterdag 7 november Rotterdam Paradijskerk
Organist van deze Oud-Katholieke Kerk is Wouter Blaquière en hij zal een studiemiddag verzorgen over César Franck, een Belgisch/Frans componist, pianist, organist, dirigent en muziekpedagoog.

Wouter Blaquière zal eerst een inleiding verzorgen over het leven en werk van Franck. Vervolgens geeft hij 3 leden een openbare les. Zij hebben een werk van Franck voorbereid en krijgen aanwijzingen waar we (rond het orgel) uiteraard allemaal van kunnen leren.

De middag wordt afgesloten met een concert door onze inleider.

Het orgel in de Paradijskerk is in 1720-1721 gebouwd door Matthias Verhofstad uit Gemert. De eiken orgelkast werd door de Vlaming Pluskens rijk versierd met snijwerk. Het orgel werd in 1827 en 1857 gerestaureerd door de firma Bätz.In 1910 werd het orgel overgebracht naar de kerk aan de Nieuwe Binnenweg. Het ontsnapte daardoor aan het bombardement van het centrum van Rotterdam in mei 1940. In 1972 werd het orgel opnieuw gerestaureerd. In 2007 heeft een groot onderhoud aan het orgel plaatsgevonden

Voor de dispositie http://www.orgelsite.nl/kerken11/rotterdam2.htm

Op zondag 29 november 2015 is gevierd dat Riek Kersbergen 59 jaar organiste was.
In de Bethelkerk te Zwijndrecht kreeg Riek daarvoor uit handen van de voorzitter van de kerkenraad het draaginsigne in goud met briljant van de PKN. Een welverdiende beloning voor zo veel jaren trouwe dienst.
De in Werkendam geboren Riek Kersbergen kreeg in Brielle op achtjarige leeftijd van de heer De Bruin haar eerste orgellessen. Zij was 12 jaar (!) toen zij in de Gereformeerde kerk te Brielle de gemeente ging begeleiden.
Na haar opleiding tot onderwijzeres genoten aan de Koningin Wilhelminakweekschool te Rotterdam, werd ze organiste te Alblasserdam. In die zelfde tijd ontving ze orgelles van Jet Dubbeldam.
Haar gezin vroeg in die tijd veel aandacht, maar in 1992 hervatte ze haar orgelstudie bij Bas de Vroome, organist te Delft.
Riek Kersbergen heeft altijd bij goede vakorganisten gestudeerd. Zo heeft ze tot voor kort nog vele jaren les genomen bij Cor Ardesch, waar ze de prachtige orgels van ‘de Dordtse Dom’ heeft bespeeld.
Riek is sinds 1993 organiste geweest in Zwijndrecht. Zij is in die plaats begonnen in kerkgebouw De Hoeksteen. In 1994 kreeg ze deze taak ook in de voormalige Ichtuskerk en in De Burcht. Sinds 1996 heeft ze gespeeld in de Bethelkerk en in de afgebroken Koningskerk.
Nu ze afscheid heeft genomen van de PKN kerk te Zwijndrecht, is Riek nog organiste in De Open Hof te Hendrik Ido Ambacht, haar ‘thuiskerk’.
Riek Kersbergen heeft in de loop van de jaren een zeer uitgebreid orgelrepertoire opgebouwd, wat ze veelvuldig in kerken, maar ook op de bijeenkomsten van de voormalige GOV en de huidige KVOK liet horen. Zij is een zeer kundige en muzikale organiste!
Genoemd mag worden haar betrokkenheid bij het werk van de GOV en de KVOK. Vele jaren is ze bestuurslid geweest en heeft ontzettend veel betekend voor het kringwerk. Dit heeft ze kunnen en mogen doen met steun van haar familie en vrienden, maar bovenal heeft ze haar creatieve gaven ten dienste gesteld van kerk- en verenigingsleden. Daar mogen we als vereniging uiterst dankbaar voor zijn.
Riek Kersbergen is een innemende, intelligente vrouw met bijzondere gaven. Haar muzikale gaven zijn reeds vermeld. Maar haar bijzondere aquarellen mogen ook zeker genoemd worden. Op bestuursvergaderingen van de KVOK was deze hobby altijd een vast item!
Riek, namens alle leden van de KVOK afdeling Zuid-Holland-Zuid, willen we je van harte feliciteren en bedanken voor alles wat je tot nu voor ons en de kerken hebt willen doen. Jou kennende zullen we jou ( en zeker ook Kees!) nog vele malen mogen verwelkomen op onze bijeenkomsten en mogen we genieten van jouw muzikale en creatieve gaven.
´Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op alle wegen,
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn”. NLB 416.

In Memoriam Bram Sintnicolaas (1923 – 2015)
Op 22 augustus jl is op 91 jarige leeftijd Bram Sintnicolaas overleden.
Hij studeerde orgel (bij Adriaan Engels), piano (Wim Kloppenburg), koor- en orkestdirectie en schoolmuziek.
Zijn eerste van de vele orgelconcerten gaf hij in 1946 in de grote kerk in Dordrecht. Vele jaren verzorgde hij als cantor-organist de orgel- en koormuziek tijdens de eredienst, eerst in de Vredeskerk (ca 1950 – 1976) en later in de Prinsenkerk (1976-1987) te Rotterdam waarbij hij altijd veel aandacht besteedde aan de afstemming van de muziek op de liturgie van de dienst.
Daarnaast gaf hij talloze orgelconcerten waarbij hij een breed repertoire ten toon spreidde.
Als koordirigent leidde hij meerdere koren waarbij prachtige concerten, ook met orkest, werden gegeven.
Als schoolmusicus opende hij voor velen de ogen voor muziek. Jarenlang is hij docent muziek geweest op de voormalige kweekschool Koningin Wilhelmina, later Pabo, aan de Binnenrotte te Rotterdam. Op een bijzonder positieve wijze stimuleerde ‘meneer’ Sintnicolaas zijn studenten, ongeacht het niveau. Iedereen telde voor hem mee en hij probeerde hen de liefde voor de muziek bij te brengen. In het bijzonder het zingen en het leren luisteren naar muziek. Zing met de kinderen, was zijn motto. Daar moest hard voor gewerkt worden.
Onder zijn aimabele leiding floreerde het schoolkoor van de KWK, zoals de Kon. Wilhelminakweekschool werd genoemd.
Bram genoot van de contacten met studenten, leerlingen en (oud)-collegae. Tijdens een bezoek aan hem en zijn vrouw kwam altijd het wel en wee van velen van hen ter sprake.
Hij was een uitmuntende begeleider,ook op de piano, waarbij zijn uitzonderlijk goede prima vista spel uitstekend van pas kwam.
Daarnaast gaf hij zowel orgel- als pianoles aan vele leerlingen. Altijd to the point, vriendelijk en zeer geduldig tijdens de lessen. Lessen die ook verder gingen dan de muziek: allerlei onderwerpen n.a.v. de te spelen muziek werden met elkaar besproken.
Ondergetekende mocht de ‘eer’ hebben zijn laatste leerling te zijn, zoals Bram zelf altijd placht te zeggen. Een memorabele tijd.
Veel oud-leerlingen spreken nog altijd zeer lovend over Bram Sintnicolaas. Vertelde je dat je hem en zijn vrouw ging bezoeken, dan was het steevast: “Doe hem de groeten van… “, en direct gevolgd door de opmerking: “Het was zo’n ontzettend aardige man en altijd positief”.
Met grote dankbaarheid mogen we terugkijken op zijn leven;”een leven in Zijn dienst bereid”.
“En Luther zingt er als een zwaan,
en Bach, de grote Bach,
die mag er de maat der englen slaan,
de lieve lange dag”,
gez. 265 : 18 (OLB).
Namens KVOK Zuid-Holland Zuid,
Rien Verwijs.

In memoriam Willem Kirpestein
Op 10 juni 2015 is Willem Adriaan Kirpestein op 86jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Alblasserdam. Willem werd geboren in Zeeland. Hij groeide op in een orthodoxkerkelijk milieu. In de oorlogstijd ging hij naar de HBS en terug op een fiets met houten banden: elke dag 25 kilometer. De oorlog had grote invloed op zijn geloof. Willem ging geneeskunde studeren in Utrecht. De kerkdiensten in de Domkerk zorgden voor een andere theologische oriëntatie. Het orgelspel door domorganist Stoffel van Viegen maakte grote indruk op hem en was bepalend voor de ontwikkeling van zijn muzikale interesse. Hier werd de basis gelegd voor een werkzaam leven als medicus èn als muziek en orgelkenner. Hij was huisarts in Zwijndrecht en later geneesheer-directeur van ziekenhuizen in Gorinchem en Rotterdam (Ikazia). De cantates van Johann Sebastian Bach vormden een grote inspiratiebron voor Willem Kirpestein. In de zestiger jaren van de vorige eeuw werd in de Verenigde Staten de Calovbijbel teruggevonden die eens had toebehoord aan Bach. Deze bijbel is zo bijzonder omdat Bach er aantekeningen in maakte. Dat Bach met name het slot van de beschrijving van de inwijding van de tempel aanstipte maakte veel indruk op Willem Kirpestein:
Zodra het geluid van de trompetten, cimbalen en andere instrumenten opklonk en de zangers de lofzang aanhieven: ‘De HEER is goed, eeuwig duurt zijn trouw’, vulde de tempel, het huis van de HEER, zich met een wolk (2 Kronieken 5 : 13, NBV).
Zoals Bach de Levieten ten voorbeeld stelde als het gaat om de kwaliteit van de kerkmuziek, zo spande Willem Kirpestein zich in voor goede kerkorgels. Hij had zitting in vele landelijke commissies. Hij was lange tijd voorzitter van de landelijke Orgelcommissie van de Nederlandse Hervormde kerk en betrokken bij vele orgelbouwprojecten en orgelrestauraties. In Zwijndrecht was hij in 1971 een van de initiatiefnemers tot de bouw van het orgel in de toenmalige Ichthuskerk, later overgeplaatst naar de Develhof. Zijn meest spraakmakende ‘project’ was in 2007 de totstandkoming van het ‘Bachorgel’ in het Mariakoor van de Grote Kerk te Dordrecht. Hoewel geen lid van de Grote Kerk Gemeente, werd Willem Kirpestein ook in die kring herdacht tijdens de morgendienst van 14 juni. Bijzonder was het daar in het Mariakoor op 17 juni de rouwdienst bij te wonen. Cor Ardesch speelde koraalvoorspelen van J.S. Bach; Jan Dekker begeleidde de samenzang.
De slotzang was Psalm 145 in de berijming-1773: Ik zal mijn stem met aller lofzang paren en overal Uw grootheid openbaren.
Niet alleen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, maar ook vele anderen zullen deze sympathieke man, arts en muziekvriend missen!
Kees Bax, voorzitter KVOK-afdeling Zuid-Holland Zuid

Nel Oskam 50 jaar organist
Nel Oskam-Hagoort uit Sliedrecht mocht op 12 juli 2015 haar 50-jarig jubileum als kerkmusicus vieren. Tijdens en na de kerkdienst in de Gereformeerde Kerk van Giessen en Rijswijk werd aandacht besteed aan dit jubileum en tevens aan haar afscheid als organiste van deze kerk. Nel bespeelde voor de laatste keer als vaste organiste het orgel.
In 1965 bouwde Reil dit orgel en speelde Nel haar eerste kerkdienst in de Gere-formeerde Kerk in Molenaarsgraaf-Brandwijk. In de loop der jaren was zij ook verbonden aan kerken in onder andere Dordrecht, Ottoland en Vianen. Nu is zij nog actief in de Gereformeerde Kerk te Andel.
In de zeventiger jaren was Nel Oskam correspondente van de kring Dordrecht binnen de toenmalige Gereformeerde Organisten Vereniging. Nel is in het bezit van het diploma Kerkmusicus-III en voltooide met succes een dirigentenoplei-ding. Van haar kerkkoren heeft zij inmiddels ook afscheid genomen.
Het bestuur van de KVOK-afdeling Zuid-Holland Zuid feliciteert de jubilaris! Een volle kerk in Rijswijk zong Nel Oskam na de dienst lied 416 toe: Ga met God en Hij zal met je zijn…
Kees Bax, voorzitter KVOK-afdeling Zuid-Holland Zuid

Foto: Anton Oppenhuizen

2014 historie

18 januari Jaarvergadering Lutherse kerk Dordrecht
Zaterdag 18 januari 2014 wordt de jaarvergadering van beide afdelingen gehouden in de Lutherse Kerk of Trinitatiskapel, Vriesestraat 20-22, te Dordrecht. Aanvang 14.00 uur.
Naast het huishoudelijk gedeelte waarin ook bestuursverkiezingen zullen plaatsvinden, wordt u nader op de hoogte gebracht van het intentiebesluit de komende jaren te komen tot een fusie van de afdelingen Noord en Zuid.
Na de pauze worden we muzikaal verrast door organiste Thea Verhagen en dwarsfluitiste Marie Christine Goergen die voor ons zullen spelen. Daarna zal de ‘kersverse’ dr. Bart van Buitenen een zeer interessante inleiding houden over zijn dissertatie betreffende de orgelmaker Kam. Bart van Buitenen is ook organist van de Lutherse Kerk te Dordrecht en zal tevens het slotconcert verzorgen op het zeer fraaie Wolfertsorgel uit 1779. De oudste delen stammen zelfs uit 1773.
Nadere informatie over de Lutherse kerk en haar orgel is te vinden op www.luthersdordrecht.nl.
De kerk is goed met openbaar vervoer te bereiken en ligt in het hart van Dordrecht. Er zijn voldoende parkeergarages in de nabijheid van de kerk tegen redelijke tarieven. Dordrecht is ook uitstekend bereikbaar via de fastferry.
Beide besturen zien uit naar uw komst.
Jaarstukken-2014
Agenda jaarvergadering 2014

Zaterdag 15 februari in de Augustijnenkerk te Dordrecht.
Onze tweede bijeenkomst dit nieuwe kalenderjaar is op zaterdag 15 februari in de Augustijnenkerk te Dordrecht.
Het thema van deze middag is ‚Max Reger als componist’ en inleider is Hans van Gelder. Op boeiende wijze zal hij een toelichting geven over het leven en werk van Reger en tevens deze componist in zijn tijd plaatsen. Adriaan Hoek en Anna Karpenko, twee studenten van Codarts Rotterdam verlenen deze middag hun medewerking. Ze spelen voor ons een groot orgelwerk van Reger op het prachtige Maarschalkerweerd-orgel.
Voor meer informatie over de kerk en het orgel: http://augustijnenkerk.nl/orgel/
Het adres van de kerk is: Voorstraat 216, 3311 ET Dordrecht en de middag begint om 14.00 uur.

Zaterdag 15 maart Open Hofkerk Rotterdam-Pendrecht.
Op zaterdag 15 maart zal er een bijeenkomst zijn in de Open Hofkerk, Middelharnisstraat 153 A, Rotterdam-Pendrecht.
Gerben Mourik is onze gastheer. Hij zal vergelijken de orgelmuziek van Pepping en Micheelsen.
Hijzelf en enkele collega’s spelen werken van beide componisten. Het belooft een zeer interessante middag te worden.
De muziek van beide componisten is uitstekend te gebruiken in de zondagse vieringen.
Het Vierdagorgel wat in de kerk staat, is een instrument dat uitstekend geschikt is deze muziek te verklanken.
Let op de aanvangstijd: we beginnen om 13.30 uur!

Zaterdag 17 mei  orgelexcursie Delft
Zaterdag 17 mei hopen we onze jaarlijkse excursie te houden. Dit jaar gaan we met elkaar naar Delft en krijgen we ’s morgens de gelegenheid 2 schitterende orgels te bespelen: het Bätz-orgel in de Nieuwe Kerk en het Maarschalkerweerd-orgel in de Maria Jessekerk.
Dit alles onder de deskundige leiding van Bas de Vroome en Petra Veenswijk, de vaste organisten van desbetreffende kerken.
Uiteraard zullen zij ons eerst een demonstratie geven van hun eigen orgel.
Tussen de middag is er tijdens de lunch in hartje Delft volop gelegenheid elkaar te ontmoeten.
’s Middags worden we verrast met een afsluitend concert in de Oude Kerk met het prachtige Bätz-Witte-orgel, verzorgd door Bas de Vroome mmv een solist. Heel bijzonder dat we deze dag dus in 3 kerken te gast zijn!
Mis deze mooie excursie niet en geef u voor 20 april op bij Thea Verhagen t.verhagen87@tiscali.nl  of bij Rien Verwijsmverwijs@wxs.nl

Na een inspirerend verenigingsjaar houden we vakantie t/m augustus 2014.
Enkele belangrijke data om te onthouden:
-Zaterdag 14 juni Alg. Ledenvergadering KVOK in Haarlem.
-Zaterdag 20 september Wilhelminakerk Dordrecht Gastheer Bart Rodyns uit Leuven ( België) www.bartrodyns.be Thema: het drukwindharmonium. Aanvang 14.00 uur
-Zaterdag 18 oktober Gezamenlijke vergadering Hervormde Kerk Oudewater Gastheer Gerben Mourik Thema: De sonates van Samuel de Lange sr. en jr. Aanvang 14.00 uur
-Zaterdag 8 november Grote Kerk Dordrecht Gastheren Cor Ardesch en Jan Welmers Thema: Orgelmuziek van Jan Welmers Aanvang 14.00 uur.
Een fijne vakantietijd toegewenst!
Thea Verhagen

20 september Wilhelminakerk Dordrecht
Op zaterdag 20 september 2014 van 14:00 tot 16:30u zal er een bijeenkomst zijn in de Wilhelminakerk te Dordrecht.( Blekersdijk 41). Voor deze dag hebben wij een zeer bijzonder programma op meerdere instrumenten. Te weten het Bakker Timmenga orgel uit 1904 en een Alexandre drukwindharmoniun met double expression. Onze gastheer voor deze dag is Bart Rodyns uit Lier ( België). Bart is gespecialiseerd in de authentieke muziek uitvoering en bespeelt naast orgel en harmonium ook klavecimbel en forte piano en is verbonden aan diverse muziek ensembles zoals het “Euterpe Baroque Consort” en ensemble “The Party”. Vanuit zijn passie voor authentieke orgelmuziek is Bart ook titularis-organist en artisitiek adviseur van het unieke Zilveren Orgel (Forceville, 1720) in de Broechemse kerk. Zie voor meer informatiehttp://www.bartrodyns.be/html/basislayout.html
Bart Rodyns zal ons meenemen in de wereld van het drukwind harmonium en de daarvoor geschreven literatuur. Specifiek zal hij ingaan op twee componisten die voor beide instrumenten hebben geschreven, te weten: “Cesar Franck” en “ Karg Elert” en bespreekt met ons hoe we deze harmoniumliteratuur kunnen vertalen naar een klassiek Hollands kerkorgel en welke problemen wij hierbij kunnen tegen komen. Een aantal leden zal gevraagd worden om harmonium werken te vertalen naar orgel en Bart zal hen hierin begeleiden. Bart besluit de middag met een concert met twee suites uit l’Organiste van Cesar Franck en delen uit Intarsien van Karg Elert. Bart zal dan zowel het harmonium als het orgel bespelen.
uur

Zaterdag 18 oktober Oudewater Dorpskerk
Studiemiddag van 14.00 uur- 17.00 uur Sonates Samuel de Lange Sr en Jr. –Improvisatie door Gerben Mourik
Een studiemiddag over de beide componisten – vader en zoon de Lange belooft wat!
Van de Lange Sr. ( 1811-1884) is bekend dat hij als organist en pianist een prima ondergrond had verkregen door onderwijs bij J.Bremer en H.Pruys. Via de Lutherse kerk en Zuiderkerk te Rotterdam belandde de Lange Sr.in de Laurenskerk – zonder vergelijkend examen! Ook toen bezat de Laurenskerk het grootste orgel van Nederland. De sonates – 4 stuks- zijn in de periode van de Laurenskerk ontstaan en sterk gemodelleerd naar Felix Mendelssohn-Bartholdy. Henk Vahrmeyer zal de 3e sonate uit 1880 “Ja Jezus heerscht, het ongeloof verstom” vertolken. Rob van Efferink speelt de 4e Sonate die maar eenmaal in druk is verschenen –jaren geleden bij Alsbach. Deze sonate dateert uit 1883 en is Seinem Freunde J.R. Smalt gewidmet. Beide sonates hebben ieder een speelduur van ca. 14 minuten.
Gerben Mourik zal een toelichting geven – terwijl de aanwezigen deelnemen aan deze bespreking. Zelf zal hij werk spelen van de Lange Jr.( 1840-1911). Als componist woonde en werkte hij in meerdere steden zoals Parijs en Bazel e.a. en was o.a.bevriend met Brahms.
Als dit onderwerp achter de rug is, geeft Gerben Mourik nog een korte inleiding en praktijkvoorbeelden improvisatie.
Opgave van te spelen ander werk van familie de Lange is zeer welkom voor 11 oktober.
Adres: secretaris a.i. Jan van der Spek – spek0552@planet.nl
Mensen, thuis blijven is geen optie.
Parkeren op het kerkplein Noorder Kerkstraat 1 te Oudewater.
Namens Noord en Zuid Rob van Efferink en Jan van der Spek

Vrijdag 7 november Grote Kerk te Dordrecht, aanvang 20.00 uur.
We houden als afdeling Zuid-Holland zuid een workshop in de Grote Kerk te Dordrecht. Aanvang 20.00 uur.
Thema is de orgelmuziek van Jan Welmers.
De workshop wordt verzorgd door Cor Ardesch, organist van de Grote Kerk, en door Jan Hage, organist van de Domkerk te Utrecht. Ook de componist Jan Welmers zal deze avond aanwezig zijn.
De ontwikkeling van de (orgel)muziek van Jan Welmers gedurende de laatste vijfig jaar zal door de inleiders worden geschetst, alsmede de ontwikkeling van o.m. de gebruikte technieken in de muziek van Jan Welmers.
Hierbij worden diverse werken van de componist als illustratie van deze ontwikkeling ten gehore gebracht.
O.a. Von Gott will ich nicht lassen, waarbij de componist ook de muziek van J. S. Bach voor ogen heeft gehad.
Uiteraard mag zijn Passacaglia niet ontbreken. Naast citaten van andere werken, ook uit de ‘vroege’ tijd, zal Laudate Dominum naar psalm 117 klinken.
De inleiders alsmede de componist staan borg voor een bijeenkomst op kwalitatief hoog niveau.
Ook voor de ‘professionele’ leden van onze vereniging, kan deze workshop van bijzondere waarde zijn.
U wordt allen van harte uitgenodigd. Ook gasten zijn uiteraard van harte welkom.
Dordrecht is uitstekend per openbaar vervoer bereikbaar. In de buurt van de kerk, aan het Spui, zijn parkeergarages met een zeer redelijk tarief.
Thea Verhagen.

Bas Wilschut overleden
Op 21 juni 2014 is Bas Wilschut op 81-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Nieuw-Lekkerland. Als kind kreeg Bas orgellessen van F.I. van Blois en E. van Vessem. Later heeft Wim Kooij hem grondig geschoold in kerkelijk orgelspel en improvisatie. Ook op vocaal gebied was Bas actief. Hij zong in de Oratoriumvereniging Rotterdam-Zuid onder leiding van Piet van den Kerkhoff. Zelf dirigeerde hij jarenlang het Rotter-damse gemengde koor Laudate Dominum. Toen zijn gehoor dat niet meer toeliet, moest hij hiermee stoppen.
Bas Wilschut heeft als amateur-organist en -componist een hoog niveau bereikt. Hij is zo’n 65 jaar organist geweest in verschillende kerken, onder andere in Ridderkerk, Slikkerveer, Heerjansdam en Nieuw-Lekkerland. Hij moet ontelbare diensten hebben gespeeld, meestal twee keer per zondag.
De organistenvereniging heeft een grote rol gespeeld in het muzikale leven van Bas Wilschut. Vanaf zijn jonge jaren was hij lid van de Gereformeerde Organisten Vereniging. Jarenlang heeft hij in het bestuur gezeten van de kring Dordrecht van de G.O.V. Ook na de vorming van de K.V.O.K. bleef Bas een trouwe en actieve bezoeker van de bijeenkomsten.
Niet alleen als literatuurspeler, maar ook als improvisator en componist, heeft Bas zijn sporen verdiend. Hij beheerste de harmonieleer en het contrapunt! Dat kwam hem goed van pas bij het harmoniseren van kerkliederen en het schrijven van vele partita’s, vooral voor eigen gebruik.
In 2003 kreeg Bas Wilschut landelijke bekendheid. Het Reformatorisch Dagblad en De Orgelvriend schreven een compositiewedstrijd uit. Uit zo’n 130 inzendingen koos een vakjury de zes beste composities, waaronder die van Bas. In een tjokvolle Grote Kerk in Gorinchem heeft Bas zijn winnende compositie, een partita over Psalm 107, zelf op het orgel uitgevoerd. Het muziekwerk is samen met de andere vijf winnende psalmbewerkingen gedrukt en uitgegeven.
In de dienst van woord en gebed, voorafgaande aan de begrafenis van Bas Wilschut, heeft Riek Kersbergen-van Berchum het orgel bespeeld. Zijn partita over Psalm 107 heeft ook toen geklonken:
Gods goedheid houdt ons staande
zolang de wereld staat!
Houdt dan de lofzang gaande
voor God die leven laat.

Bas Wilschut achter de klavieren van het orgel van de familie Alain in Romainmôtier, tijdens een orgelreis naar Zwitserland in 2013

2013 historie

15 november Hervormde Dorpskerk te Hendrik Ido Ambacht
Op vrijdagavond 15 november komen we om 20.00 uur bijeen in de Hervormde Dorpskerk te Hendrik Ido Ambacht, Kerkplein 13, 3342 BJ.
Er is deze avond een bijzondere gast in ons midden: Matteo Imbruno. Hij is van Italiaanse komaf en sinds enkele jaren organist van de Oude Kerk te Amsterdam. Hij specialiseerde zich in het werk van Sweelinck en diens leerlingen. Niet verwonderlijk dat de muziek van Sweelinck deze avond centraal zal staan.
Matteo Imbruno zal een masterclass verzorgen over en commentaar geven op een aantal werken die door leden zijn voorbereid en deze avond ten gehore worden gebracht. Waar zal deze muziek beter klinken dan op het prachtige Duyschot-orgel dat deze kerk rijk is? Het klankkarakter van dit orgel is zeer helder en krachtig. Voor de weergave van de oude muziek is het bijzonder geschikt, ook door de zeer directe akoestiek van de kerkruimte.
Matteo Imbruno besluit deze avond met een kort concert.
Programma:
-Tekenen van de presentielijst
-Welkom en opening
-Moment van stilstaan bij het overlijden van Gert v.d. Keur – voorzitter Zuid-Holland Noord
-Mededelingen: jaarvergadering d.d. 14-01-2014 Lutherse Kerk te Dordrecht
-Huishoudelijke gedeelte
-Matteo Imbruno verzorgt een masterclass over de muziek van Sweelinck
Te spelen werken:
* Theo Kieboom, -Toccata A3-A early version
* Simon van Loon – Psalm 24
* Arie Bestebreur – Balleto del Granduca
-Pauze
-vervolg masterclass
* Jan Souman – Mein junges Leben hat ein End
* Hans van de Weg – Echo fantasia in A (aelion)
* Freek Krabbendam – “Monumenta musica neerlandica III” XLV Fantazia (Leningrad manuscript)
-slotconcert door Matteo Imbruno
* 3 variaties op Psalm 23
* Echo fantasia in d
* Variations on Est-ce mars
-sluiting

5 oktober Grote kerk Dordrecht
Op zaterdag 5 oktober 2013 is er een gezamenlijke studiebijeenkomst voor de leden van de afdelingen Noord en Zuid. Centraal staat deze middag de orgelmuziek van Bert Matter. De bijeenkomst wordt gehouden in de Grote Kerk, Lange Geldersekade 2 te Dordrecht. We beginnen om 14.00 uur. Bert Matter en Cor Ardesch verzorgen deze middag de inleidingen en het orgelspel.
Bert Matter zal vertellen over zijn composities en de achtergronden van het ontstaan hiervan. Uiteraard zal hij ons inleiden in de door hem toegepaste technieken. Het is een voorrecht om de componist zelf te horen vertellen over zijn eigen werken. Als u Bert Matter enigszins kent, dan weet u dat hij zeer boeiend en onderhoudend kan vertellen! U kunt hem ook allerlei vragen stellen over de inhoud van zijn orgelcomposities. Nader kennismaken met deze orgelmuziek en de achtergronden hiervan stimuleert ons om deze werken in studie te nemen en ten gehore te brengen.
Cor Ardesch zal de werken op het Kamorgel laten horen. Het belooft een zeer interessante en leerzame middag te worden. Neemt u gerust geïnteresseerde vrienden en collega-organisten mee. Op loopafstand van de kerk bevinden zich aan de Spuiboulevard enkele parkeergarages. Vanuit Rotterdam is er ook de mogelijkheid per fastferry te komen, en uiteraard is Dordrecht uitstekend bereikbaar via het spoor.

Zaterdag 14 september Steigerkerk Rotterdam
Op zaterdag 21 september starten we met een bijzondere bijeenkomst.
De componist Olivier Messiaen staat deze middag centraal. De bijeenkomst wordt geleid door twee kenners en bewonderaars van de componist, Hans van Gelder en Anton Doornhein.
Hans van Gelder zal een inleiding verzorgen over het leven van Olivier Messiaen, aan de hand van een diapresentatie en de inhoud van de cdbox Prisme: Olivier Messiaen et les années 30.
Daarna volgt een bespreking van de orgelcyclus Les Corps Glorieux (1939), met name deel 6 (Joie et clarté des corps glorieux). Anton Doornhein verzorgt de orgelmuziek. Ook enkele collega’s zal gevraagd worden iets voor te bereiden uit de orgelwerken van Messiaen en Claire Delbos, de eerste echtgenote van de componist.
De bijeenkomst vindt plaats in de Steigerkerk te Rotterdam, 1e Nieuwstraathof 2 te Rotterdam (vlakbij de Laurenskerk). We beginnen om 14.00 uur.

Zaterdag 25 mei jaarlijkse excursie
Op zaterdag 25 mei a.s. bezoeken we ’s morgens de Onze Lieve Vrouwe Abdij. Hier worden we ontvangen door zuster Hildegard. Na de eucharistieviering, welke we bijwonen, zal zr. Hildegard ons o.a. wegwijs maken in het psalmodiëren.
Na een heerlijke lunch op één van de terrassen welke Oosterhout rijk is, zullen we ons voor orgelspel in twee groepen verdelen.
De ene groep bezoekt de Ned. Herv. Kerk in Oosterhout. www.pgoosterhout.nl
In deze kerk bevindt zich een bijzonder fraai Moreau-orgel.
De andere groep brengt tegelijkertijd een bezoek aan de Basiliek te Oosterhout. www.stichtingludens.nl
In deze kerk bevinden zich twee zeer fraaie orgels, die totaal verschillend zijn.
In het koor bevindt zich een koororgel van Verschueren en achterin de kerk het grote orgel van Maarschalkerweerd.
Het koororgel, twee klavieren en vrij pedaal, heeft een Zuid-Nederlandse en ‘felle’ klank.
Het Maarschalkerweerorgel is in 2006 gerestaureerd en is uitstekend geschikt voor Duitse en ook Franse Romantiek.
Vorig jaar, excursie Middelburg, was er een zeer grote opkomst. Ook dit jaar rekenen we weer op onze trouwe leden. Maar, wacht niet te lang met het opgeven!
U kunt zich opgeven per omgaande bij Thea Verhagen  t.verhagen87@tiscali.nl   en Rien Verwijs mverwijs@wxs.nl

12 april Liduina- basiliek te Schiedam
Op vrijdagavond 12 april hebben we een bijeenkomst gepland in de Liduina- basiliek te Schiedam. Inleider is Bas van Houte, de organist van de kerk. Het onderwerp is ‘De kleinere werken van Dupré en Vierne’. Bas van Houte zal eerst iets over het orgel van de Liduina-kerk vertellen (zie www.orgels-en-kerken.nl/index/schiedam-sing-orgel.htm)  en verzorgt daarna een inleiding over de kleinere werken van deze componisten. Enkele leerlingen en hijzelf zullen zijn inleiding illustreren met werken van genoemde componisten.
Na de pauze zullen enkele leden composities van Dupré en Vierne spelen. De werken worden door Bas van Houte toegelicht. Het adres van de kerk is Singel 104, 3112 GS Schiedam. Aanvang 20.00 uur.x

zaterdag 16 maart Oude Kerk Rotterdam-Charlois
Op zaterdag 16 maart 2013 staat onze bijeenkomst onder de deskundige leiding van Bas de Vroome. De Vroome is als organist verbonden aan de Hervormde Gemeente te Delft en als zodanig hoofdorganist van de Oude en de Nieuwe Kerk. De bijeenkomst wordt gehouden in de Oude Kerk, Charloisse Kerksingel 35 te Rotterdam-Charlois, en begint om 14.00 uur.
De middag staat in het teken van de componist John Stanley. De muziek van deze componist is uitermate geschikt om uitgevoerd te worden op het historische Hess-orgel (1787). Aan enkele leden zal gevraagd worden muziek van Stanley voor te bereiden. Bas de Vroome zal ons lesgeven aan de hand van de gespeelde werken. Hem kennende zal dit zeer leerzaam zijn!
Het laatste deel van de middag zal Bas de Vroome, samen met de conservatoriumstudenten Heloïse Bernard (sopraan) en Magdalena Jones (kistorgel), een miniconcert verzorgen. Er klinkt dan muziek van Stanley’s tijdgenoten, zodat Stanley in zijn tijd wordt geplaatst. Het belooft een interessante middag te worden. Van harte uitgenodigd!

9 februari Laurenskerk Rotterdam
Zaterdag 9 februari 2013 zijn we te gast bij Johann Th. Lemckert in de Laurenskerk te Rotterdam. We beginnen deze middag om 14.00 uur.
Centraal staan orgelcomposities van de oud-organist van de Laurenskerk, waaronder enkele psalmbewerkingen (zoals de psalmen 136 en 146) en grotere concertwerken als Jesu Dulcis memoria, Prière de Psaumes, Chamadron en Louange. Ze zullen deze middag na een toelichting door Johann Th. Lemckert door leden van de afdeling Zuid-Holland-Zuid tot klinken worden gebracht.
De te spelen werken komen uit de bundels 6 Choralpreludes voor de Kerstkring, 12 Choralpreludus voor de Paaskring, Choralpreludes voor diverse tijden, 12 Orgelwerken voor Concert en Liturgie, 31 Lutherpreludes en Vier trio’s voor de Paastijd.
Ook zal Lemckert aandacht besteden aan enkele werken voororgel en koor van zijn hand. De werken van Lemckert zijn geschreven en gedacht vanuit het prachtige Marcussen-hoofdorgel van de Laurenskerk. Voor de dispositie en enkele mooie foto’s van dit fraaie orgel:
zie de site www.orgelsite.nl/kerken2/rotterdam2.htm en http://www.laurenskerkrotterdam.nl/museum/gebouw/orgels/
Tijdens de voorbereidingen zijn we steeds enthousiaster geworden over de orgelmuziek van Johann Th. Lemckert. Het is prachtige en grootse muziek die uitstekend is te gebruiken tijdens vieringen en op concerten. De bijeenkomst op 9 februari is een mooie kans om uitgebreid kennis met deze mooie orgelmuziek te maken! Mogen we weer op uw komst rekenen? Wilt u, in het kader van het nieuwe jeugdbeleid van de KVOK, proberen een jeugdige organist mee te nemen naar de bijeenkomst?

16 maart: Oude kerk te Rotterdam-Charlois thema Stanley
Zaterdag 16 maart 2013 staat onze bijeenkomst onder de deskundige leiding van Bas de Vroome.
Bas de Vroome is als organist verbonden aan de Hervormde Gemeente te Delft en als zodanig hoofdorganist van de Oude Kerk en de Nieuwe Kerk. De bijeenkomst wordt gehouden in de Oude kerk te Rotterdam-Charlois, Kerksingel 35, en begint om 14.00 uur.
Deze middag staat in het teken van de componist John Stanley.
De muziek van deze componist is uitermate geschikt om uitgevoerd te worden op het historische Hessorgel (1787). Aan enkele leden zal gevraagd worden muziek voor te bereiden van Stanley. Bas de Vroome zal ons les geven aan de hand van de gespeelde werken.
Hem kennende zal dit zeer leerzaam zijn!
Het laatste deel van de middag zal Bas de Vroome samen met twee conservatoriumstudenten, Heloïse Bernard (sopraan) en Magdalena Jones (kistorgel), een miniconcert verzorgen.
Eigenlijk overbodig om deze middag aan te bevelen. Noteert u de datum alvast in uw agenda.

Overzicht programma 2013
Graag willen wij u ook alvast op de hoogte brengen van ons programma 2013. Het bestuur rekent ook in 2013 weer op uw komst en enthousiaste medewerking. Noteert u de data alvast?

-Zaterdag 19 januari: jaarvergadering Zuid-Holland. Leiderdorp; Scheppingskerk. Gastheer Anton den Boer. Aanvang 14.00 uur.
-Zaterdag 9 februari: Laurenskerk, Rotterdam. Gastheer Johann Th. Lemckert. Thema: orgelmuziek van Johann Th. Lemckert. Aanvang
14.00 uur.
-Zaterdag 16 maart: Oude Kerk, Rotterdam-Charlois. Gastheer: Bas de Vroome. Thema : de componist John Stanley. Aanvang 14.00 uur.
-Vrijdag 12 april: St.-Liduinakerk, Schiedam. Gastheer: Bas van Houte. Thema: kleinere liturgische orgelwerken van Vierne en Dupré. Aanvang 20.00 uur
-Zaterdag 25 mei: excursie naar Oosterhout. Dit betreft een dagprogramma, nadere mededelingen volgen.
-Zaterdag 14 september: Steigerkerk, Rotterdam. Gastheren: Hans van Gelder en Anton Doornheim. Thema: studiemiddag over Olivier Messiaen. Aanvang 14.00 uur.
-Zaterdag 5 oktober: gezamenlijke vergadering Zuid-Holland-Noord en -Zuid in de Grote Kerk te Dordrecht. Gastheren: Cor Ardesch en Bert Matter. Thema: orgelmuziek van Bert Matter. Aanvang 14.00 uur.
-Vrijdag 15 november: Dorpskerk, Hendrik Ido Ambacht. Gastheer: Matteo Imbruno. Thema: Sweelinck. Aanvang 20.00 uur.

19 januari Scheppingskerk Leiden
Het koepeloverleg in Zuid-Holland nodigt alle KVOK-leden binnen de provincie uit voor de Algemene Ledenvergadering te Leiden.
Deze bijeenkomst wordt gehouden op zaterdag 19 januari aanstaande vanaf 14.00 uur in de Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan 2 te Leiderdorp.
Het koepeloverleg is samengesteld uit bestuursleden van de afdelingen Zuid-Holland-Noord en -Zuid. Naast de behandeling van de jaarstukken door
de zittende besturen en vaststelling van de programma’s voor 2013 zullen twee ledervvoor de afdeling Zuid worden gekozen. We zijn blij dat de
zittende leden Arie van der Pol (voorzitter) en Thea Verhagen (secretaris) zich herkiesbaar hebben gesteld. Onderbouwde bezwaren kunnen tot
15 januari schriftelijk (ook per e-mail) worden ingediend bij Rien Verwijs mverwijs@live.nl  Uw aanwezigheid bij deze jaarvergadering wordt zeer
op prijs gesteld, omdat het afdelingsbeleid immers het beste wordt vastgesteld in overleg met de leden.
Aansluitend aan de jaarvergadering zal Anton den Boer, organist van de kerk, het orgel in al zijn klankkleuren laten horen.
Het bestuur heeft ook twee leden van Noord en twee leden van Zuid gevraagd werken te spelen van componisten die we dit jaar gedenken. In de Scheppingskerk staat een enigszins aangepast Van Vulpen-orgel, geënt op een klassieke klankvoorstelling.
Graag tot ziens op zaterdagmiddag 19 januari in Leiderdorp.
Natuurlijk zijn belangstellenden en luisteraars ook van harte welkom.
Neem ze mee! De middag eindigt om 17.00 uur.

Arie den Boer 50 jaar organist
Op zondagmorgen 13 januari 2013 zal na de morgendienst in de Hervormde Kerk (PKN) van Heinenoord worden stilgestaan bij het gouden jubileum van organist Arie J. den Boer. Tien jaar geleden kreeg hij al een koninklijke onderscheiding en het draaginsigne in goud van de Vereniging van Kerkrentmeesters.
Arie den Boer is omstreeks 1953/54 begonnen met orgelspelen met behulp van de cijfernotatie.
Uit een boekje van M.H. Van ‘t Kruis leerde hij zichzelf de muzieknoten aan. Vanaf mei 1960 werd Arie begeleider van de gemeentezang in de Gereformeerde Kerk van zijn woonplaats Heinenoord.
Ook werd Arie gevraagd zo nu en dan een dienst in de Hervormde Kerk te spelen en per 1 januari 1963 kreeg hij daar een vaste aanstelling. Hier ontwikkelde hij zich verder als kerkorganist. Arie kreeg orgellessen, gehoortraining en muziektheorie van Piet van den Kerkhoff en Jaap Niewenhuijse, en op zijn beurt heeft Arie zijn kennis weer kunnen doorgegeven aan talloze orgelleerlingen in de regio.

In Memoriam Gerrit Bosch (1943 – 2012)
Op 19 november jongstleden overleed Gerrit Bosch, 69 jaar oud.
Zijn leven kwam tot een eind als gevolg van een slopende ziekte.
Gerrit Bosch was verbonden als docent aan een LTS en ROC. Na zijn docentschap was Gerrit werkzaam voor Savantis, kenniscentrum tussen onderwijs en bedrijfsleven. Naast zijn dagelijkse werk heeft hij zich al die tijd verdiept in orgelliteratuur, orgelbouw en kerkelijk orgelspel. Zo volgde hij de PKN-kerkmuziekcursus die hem de Bevoegdheidsverklaring III opleverde. Na zijn pensionering in 2005 legde hij zich meer toe op orgelspel en verenigingsactiviteiten.
Hij was ruim twintig jaar verbonden aan de Brugkerk in Koudekerk aan den Rijn en daarnaast ook aan de Goede Herderkerk in Alphen aan den Rijn.
Vanaf de jaren negentig bezocht Gerrit de vergadering van GOV-kring Alphen aan de Rijn/Leiden, later kring Rijnstreek.
In juli 1997 trad Gerrit toe tot het kringbestuur, eerst in de rol van penningmeester/algemeen adjunct, begin 2000 als secretaris. Op de landelijke jaarvergadering van 2008 deed hij voorstellen voor de tekst van de oprichtingstatuten van de KVOK die werden overgenomen door de vergadering. Twee jaar nadat kring Rijnstreek een feit was, ontstond er in 2009 nauwe samenwerking met kring Den Haag, mede op voorstel van Gerrit.
Die samenwerking bleek een goede opmaat te zijn voor het fusieproces binnen de provincie Zuid-Holland, dat in die jaren langzamerhand gestalte kreeg. Dit fusieproces is vooral door Gerrit zijn handelwijze en vasthoudendheid tot een goed einde gebracht.
Gerrit is te typeren als een consciëntieus en zeer betrokken mens – als docent, secretaris en organist. Als je bij Gerrit op ‘zijn’ orgel wilde spelen, dan wilde hij wel eerst weten of het spel goed genoeg was voor een eredienst of een bespeling. Enerzijds was hij iemand die met vanzelfsprekend gezag zijn visie verkondigde, anderzijds was hij een man die zich dienstbaar opstelde ten dienste van het gezamenlijk afgesproken te bereiken resultaat. Warm en betrokken, in de eerste plaats voor zijn gezin, en naar zijn collega’s.
In de uitvaartdienst op 23 november jongstleden in de Brugkerk zongen we ‘Houdt dan de lofzang gaande’ (Psalm 107:1). Daarvoor deed Gerrit zijn werk in de vereniging. Met wat hij ons heeft nagelaten aan werkaanpak en visie gaan we dankbaar verder.
We wensen zijn lieve vrouw Mathilde, zijn kinderen Mariëlle, Ronald en diens vriendin Malika van harte veel kracht en sterkte toe om dit verlies te verwerken.

2012 historie

Jaarverslag 2012

Zaterdag 27 oktober Studiemiddag met Marike Stoel
Het koepeloverleg wil hierbij alle KVOK-leden binnen de provincie Zuid-Holland uitnodigen voor de provinciale studiemiddag in oktober te Den Haag.
We willen hiermee de traditie van de studiemiddagen van het landelijk Coördinatie Team (CT) voortzetten.
Het koepeloverleg is samengesteld uit bestuursleden van afdeling Noord en afdeling Zuid. Deze bijeenkomst van beide afdelingen wordt gehouden op zaterdag 27 oktober.
Het afdelingsbestuur van Noord, dat deze studiemiddag organiseert, heeft reeds vorig jaar contact gezocht met beroepsmusicus Marieke Stoel uit Den Haag. Zij heeft een programma ontworpen met als thema ‘minder bekende maar goed speelbare twintigsteeeuwse orgelmuziek voor kersttijd’.
In januari zijn tijdens de algemene ledevergadering te Vlaardingen de composities op tafel gelegd ter inzage voor de leden. Toen is ook de speellijst met deelnemers vastgesteld door de secretaris van afdeling Noord. Kortom, de deelnemers hebben een klein jaar de gelegenheid gehad de orgerwerken in te studeren.
Er zullen orgelwerken gespeeld worden van June Nixon, Guy Morancon, Marieke Stoel, Jean Bouvard, Bernard Renooij, Jean Langlais en Theo Flury.
De spelers zijn uit beide afdelingen afkomstig: Arie Bestebreur, Wim Ruitenberg, Jeanne Bouwmeester, Leo Kievit, Thea Verhagen, Peter Bram ’t Hoen en Jan Bijkerk.
Ook zullen leerlingen van Marieke Stoel aanwezig zijn om – zo nodig – delen van het programma te spelen. Marieke Stoel zal één en ander coördineren.
Voor het kennismaken van en instuderen op het orgel is het volgende afgesproken: kort inspelen op de ochtend is te regelen met Marieke Stoel (organist van de kerk; tel. 070-3604517 of www.mariekestoel.nl ).
De studiemiddag vindt plaats in de Houtrustkerk, Beeklaan 535 in Den Haag. We beginnen om 14.00 uur en sluiten af omstreeks 17.00 uur na de evaluatie.
Parkeren is geen probleem; er is tot 18.00 gratis en op zaterdag alle plek om te parkeren, vlak naast en voor de kerk.
Graag tot ziens op zaterdagmiddag 27 oktober in Den Haag. Neem een collega mee.

Vrijdag 22 november: Grote Kerk Gorinchem.
Op vrijdag 23 november 2012 vindt onze volgende bijeenkomst plaats in de Grote Kerk, Groenmarkt 7 te Gorinchem. Aanvang 20.00 uur. Inleider tijdens deze avond is Gerben Budding, de organist van de kerk. Centraal staan de kleinere orgelwerken van Léon Boëllmann (1862-1897), composities die uitstekend geschikt zijn als meditatief orgelspel tijdens maaltijdvieringen en dergelijke.
De werken die besproken en behandeld zullen worden, zijn Offertoire sur de Noëls, Heures Mystiques, Verset de Procession en Suite Gothique.
De avond zal worden afgesloten met een uitvoering van Boëllmanns Deuxième Suite door Gerben Budding. Het belooft een zeer mooie avond te worden, waarin het gesproken woord ondersteund wordt door vele muziekvoorbeelden.
Na de laatste deelrestauratie is de algehele restauratie van het Bätz-orgel nu geheel afgerond. Op de site is nadere informatie te vinden; zie www.hervormdgorinchemwijk3.nl/een-bijzonder-orgel.html
Vlak buiten het centrum (buiten de stadswallen) kan men gratis parkeren.
Het is dan ongeveer nog vierhonderd meter lopen naar de kerk. In de buurt van de kerk is ook een parkeergarage. Het bestuur rekent weer op uw komst!

Rob van Efferink veertig jaar organist
Onlangs vierde Rob van Efferink zijn veertigjarig organistenjubileum.
Hij is verbonden aan de Vredeskerk van Katwijk aan Zee, waar hij een orgel bespeelt dat J.H.H. Bätz in 1765 bouwde. Omdat deze kerk wordt gerestaureerd, werd zijn jubileum gevierd in de Triumfatorkerk in diezelfde plaats.
Voorafgaand aan, en in de dienst vertolkte Rob werken van Sweelinck, Bach, Klaas Bolt en Jan Zwart. De liefde voor de muziek was tijdens deze viering duidelijk voelbaar, evenals het enthousiasme waarmee Rob zijn improvisaties vormgaf.
Na afloop van de eredienst ontving Rob het gouden draaginsigne van het College van Kerkrentmeesters.
Rob van Efferink studeerde orgel bij Kees van Houten en koordirectie, schoolmuziek, piano en kerkmuziek aan het Utrechts Conservatorium.
Ook volgde hij improvisatielessen bij Jan Welmers. Hij vervulde meerdere docentschappen aan het Visser ’t Hooft Lyceum te Leiden en de muziekschool van Katwijk. In de Vredeskerk organiseert hij jaarlijks een twaalftal concerten. Met één van zijn koren maakte hij een aantal concertreizen. Rob vervult diverse bestuursfuncties bij onder andere afdeling Zuid-Holland-Noord. Zijn inbreng en ervaring is van grote waarde bij de samenstelling van het jaarplan en de invulling van verschillende bijeenkomsten.
Gert van der Keur en Jos den Boer

Zaterdag 22 september Sint-Catharijnekerk te Brielle
Op zaterdag 22 september vindt er een feestelijke bijeenkomst plaats in de St.-Catharijnekerk te Brielle. Deze middag staat het werk van organist,
componist en orgeladviseur Arie J. Keijzer centraal. Aanvang 14.00 uur.
In juni jongstleden is Arie J. Keijzer tachtig jaar geworden. Veel organisten in Nederland zijn door hem opgeleid. Daarnaast heeft de heer Keijzer vele orgelprojecten als adviseur begeleid. Zijn talrijke composities, zoals psalmbewerkingen en symfonieën, worden graag gespeeld. Zijn vocale composities staan op het repertoire van vele koren.
De heer Keijzer licht op 22 september persoonlijk de te spelen werken toe. Medewerking wordt deze middag verleend door Gerben Mourik en Jolanda Zwoferink. Zij spelen Triptiek en de Zesde Symfonie, recente werken van de componist.
Psalmbewerkingen worden gespeeld door een aantal jeugdige leerlingen van Gerben Mourik. Naast onze leden hopen wij ook veel oud-leerlingen van de heer Keijzer en andere belangstellenden te mogen begroeten.

Zaterdag 19 mei excursie naar Middelburg en orgelmaker Nijsse
Zaterdag 19 mei houden we onze jaarlijkse, afsluitende excursie. In de morgen ontmoeten wij elkaar om 9.30 uur in Middelburg en brengen een bezoek aan de Nieuwe Kerk met het Van Leeuwenorgel en de Oostkerk met het De Rijckere-orgel.
De organisten Margreeth de Jong en Bram Beekman zullen ons hier verwelkomen en de orgels introduceren.
We krijgen de gelegenheid de twee orgels te bespelen. De deelnemers worden in twee groepen gesplitst die elk in een kerk beginnen.
Halverwege de ochtend wisselen we van kerk.
In de middag zijn we te gast bij de Fa. A. Nijsse & Zoon Orgelmakers te Oud-Sabbinge.
In de werkplaats wordt een nieuw binnenwerk voor de Mariakerk in Vollenhove gebouwd.
Er is van alles te zien: windladen, mechanieken et cetera.
De collega’s die zich opgegeven hebben voor deze excursie krijgen via de mail nadere gegevens over deze dag.

Vrijdagavond 14 april Grote Kerk van Schiedam
Op vrijdagavond 14 april staat de Nederlandse componist Herman Strategier centraal tijdens onze bijeenkomst in de Grote Kerk van Schiedam.
Arjen Leistra, vaste organist van deze kerk en bespeler van het indrukwekkende Flentrop-orgel, zal voor ons een inleiding verzorgen over het leven en werk van Herman Strategier, die leefde van 1912 tot 1988.
Strategiers muziek is sterk beïnvloed door Franse muziek. Zijn grote bewondering voor componisten als Fauré, Poulenc, Boulanger en Debussy is in zijn werk terug te horen.
Het drieklaviers Flentrop-orgel in de Schiedamse Grote Kerk werd vorig jaar onderworpen aan groot onderhoud door de firma Van den Heuvel in samenwerking met Herman Pelgrim.
Het pedaal werd uitgebreid met een nieuwe Roerquint 12′ en een Prestant 16′, afkomstig uit het orgel van de Magnalia Dei-kerk te Schiedam.
Het plan om een Fagot 32′ op het pedaal toe te voegen is werkelijkheid geworden. Op 30 april aanstaande wordt dit register officieel in gebruik genomen tijdens het Koninginnedagconcert.
We beginnen op 14 april om 20.00 uur. Het adres van de kerk is Nieuwstraat 34, 3111JP Schiedam. Van harte uitgenodigd!

Zaterdag 10 maart 2012 Grote Kerk te Dordrecht
Op zaterdag 10 maart 2012 vindt onze volgende bijeenkomst plaats in de Grote Kerk te Dordrecht rond het Bach-orgel.
Gastheer is Cor Ardesch, organist van de kerk. Het adres van de kerk is Lange Geldersekade 2, Dordrecht. We beginnen om 14.30 uur.
Het thema van deze middag is Pass/e en Pasen in het Orgelbüchlein van J.S. Bach. Cor Ardesch zal de aan het thema gerelateerde koralen toelichten in de breedste zin van het woord. Ook zal hij de verschillende handschriften voor ons vergelijken en suggesties geven voor het uitvoeren van de koralen.
Enige (jeugdige) leerlingen van de organist, alsmede enkele leden van de Afdeling Zuid-Holland-Zuid zullen de koralen ten gehore brengen. Het slotconcert op het Bach-orgel zal door Cor Ardesch worden verzorgd.

11 februari 2012 Sint-Antoniuskerk in Dordrecht
Op zaterdagmiddag 11 februari 2012 verzorgt Jeroen de Haan in de Sint- Antoniuskerk in Dordrecht een inleiding met als onderwerp het orgeloeuvre van Jaap Dragt (1930-2003).
In een periode van bijna vijftig jaar componeerde Dragt ruim honderd werken, variërend van kleinere en eenvoudige koraalbewerkingen tot grotere composities. Jeroen de Haan selecteert voor deze middag werken uit het gehele oeuvre om zodoende een beeld te schetsen van zijn verschillende perioden.
Enkele kringleden spelen werk van Jaap Dragt terwijl Jeroen de Haan de middag afsluit met Dragts Orgelmis uit 1999.
Het adres van de kerk is De Raadtsingel 45, 3311JG Dordrecht en de middag begint om 14.30 uur.

Zaterdag 21 januari algemene ledenvergadering beide afdelingen te Vlaardingen
Het koepeloverleg in Zuid-Holland nodigt alle KVOK-leden binnen de provincie uit voor de algemene ledenvergadering te Vlaardingen. Het koepeloverleg is samengesteld uit bestuursleden van afdeling Noord en afdeling Zuid. Van dit overleg maakt ook een onafhankelijke vakmusicus deel uit die de kwaliteit in beide afdelingen bewaakt op basis van de ingediende jaarplannen en daarover advies geeft.
Deze bijeenkomst van beide afdelingen in Zuid-Holland wordt gehouden op zaterdag 21 januari. De algemene ledenvergadering vindt plaats vanaf 14.00 uur in gebouw ‘De Dijk’, Maassluissedijk 5 te Vlaardingen, niet ver verwijderd van de Grote Kerk aan de Markt. Onze gastheer is Aad Zoutendijk, organist van de kerk. Aansluitend gaan we naar de Grote Kerk voor een studiemiddag met als thema Franse barok. De afsluiting staat gepland om 17.00 uur.
Uw aanwezigheid is hard nodig; een jaarvergadering staat of valt immers met de aanwezigheid en betrokkenheid van de leden. En… de locatie is geweldig!
Naast de behandeling van de jaarstukken door de zittende besturen en vaststelling van de programma’s voor 2012 zullen er twee leden voor afdeling Noord gekozen moeten worden. We kunnen met enige trots vermelden dat zich voor afdeling Zuid-Holland-Noord onze leden Jos den Boer en Jacques van Oosterom verkiesbaar hebben gesteld. Voor afdeling Zuid-Holland-Zuid hebben Arie Bestebreur en Rien Verwijs zich herkiesbaar gesteld. Onderbouwde bezwaren kunnen in beide situaties tot 15 januari 2012 schriftelijk (ook per mail) worden ingediend bij Gerrit Bosch.
Ook wordt van een aantal zittende bestuursleden afscheid genomen; zij hebben jarenlang ‘de kar’ getrokken, met name binnen het district Zuid- Holland van de KNOV. Aftredend en niet herkiesbaar zijn Arie Groen en Wim Ruitenberg.
Het tweede deel van de bijeenkomst is een studiedeel; bespeeld wordt het prachtige Van Peteghem-orgel (1764) in de Grote Kerk, Markt 63, 3131 CR Vlaardingen. We willen aandacht besteden aan het spelen van orgelwerken uit de Franse barok. Hiervoor zijn twee spelers van afdeling Noord en twee spelers van afdeling Zuid reeds gevraagd. Ook zal onze gastheer Aad Zoutendijk het orgel in al zijn klankkleuren laten horen.
De dispositie van het orgel is te vinden op: http://www.orgelvlaardingen.nl
De Grote Kerk staat in het centrum van Vlaardingen. Buiten het centrum kan gratis worden geparkeerd op vijfhonderd meter afstand van de kerk. Graag tot ziens op zaterdagmiddag 21 januari in Vlaardingen. Neem een collega mee.

 

2011 historie

Vrijdagavond 11 november Antwoordkerk Hoogvliet
Vrijdagavond 11 november om 20.00 uur gaan wij het orgel in de Antwoordkerk (Kruisnetlaan 200) in Hoogvliet bespelen. Tevens is dit de laatste bijeenkomst van het jaar 2011.
Het is de bedoeling dat deze avond advent- of kerstmuziek gespeeld gaat worden.
Het orgel in deze kerk is destijds gebouwd door de firma Louis J. Kramer (Boskoop) voor de Deltakerk te Hoogvliet en in 2002 door de firma R. Nijsse (Oud-Sabbinge) overgeplaatst naar de Antwoordkerk.

Dispositie:
Hoofdwerk (manuaal II): Quintadena 16’ – Praestant 8’ – Holpijp 8’ – Octaaf 4’ – Spitsfluit 4’ – Quint 2⅔’ – Octaaf 2’ – Mixtuur 1⅓’ IV-V sterk – Cornet 4’ IV sterk, vanaf f – Trompet 8’.
Bovenwerk (manuaal III): Baarpijp 8’ – Quintadena 8’ – Praestant 4’ – Roerfluit 4’ – Nasard 2⅔’ – Nachthoorn 2’ – Terts 1 3/5’ – Sifflet 1’ – Scherp 1’ III sterk – Dulciaan 8’ – Tremulant.
Pedaal: Subbas 16’ – Praestant 8’ – Gedekt 8’ – Octaaf 4’ – Fagot 16’ – Trompet 8’.

Koppelingen: Hoofdwerk aan Pedaal – Bovenwerk aan Pedaal – Koppelklavier (manuaal I).
Mechanische sleepladen.
Manuaalomvang: C-g3. Pedaalomvang:C-f1.
Winddruk: 76 mm WK (Hoofdwerk, pedaal), 68 mm WK (Bovenwerk).
Graag opgave van het te spelen werk bij de secretariaten.

29 oktober studiemiddag Jehan Alain St.-Lambertuskerk te Rotterdam-Kralingen

Zaterdagmiddag 29 oktober zal onder de deskundige leiding van Jan Hage voor alle leden van zowel Zuid-Holland-Noord als Zuid-Holland-Zuid een studiemiddag over Jehan Alain worden georganiseerd in de St.-Lambertuskerk, Oostzeedijk 3 te Rotterdam-Kralingen.
De aanvang is 14.30 uur.
Het Maarschalkerweerd-orgel (1900) van de St.-Lambertuskerk te Rotterdam is gebouwd volgens het pneumatisch Weigle-systeem. De stijl van het orgel vertoont duidelijke Frans- en Duits-romantische elementen, gecombineerd met oudere Hollandse tradities.
De dispositie is van het orgel is als volgt:
Hoofdwerk (I) C-f3: Prestant 16′, Bourdon 16′, Prestant 8′, Roerfluit 8′, Fluit travers 8′, Aeoline 8′, Octaaf 4′, Roerfluit 4′, Quint 3′, Octaaf 2′, Mixtuur III-V sterk, Cornet V sterk, Trompet 8′.
Bovenwerk (II, in zwelkast) C-f3: Flüte harmonique 8′, Holpijp 8′, Quintadeen 8′, Gamba 8′, Voix céleste 8′, Salicionaal 4′, FIQte octaviante 4′, Flageolet 2′, Basson Hobo 8′, Tremolo (buiten werking).
Pedaal C-d1: Subbas 16′, Violon 16′, Open fluit 8′, Gedekt 8′, Octaaf 4′, Bazuin 16′.
Zweltrede voor Bovenwerk,
Koppel Pedaal-Hoofdwerk (als trede, rechts van de zweitrede),
Koppel Pedaal-Bovenwerk (als trede, rechts van de zweitrede),
Koppel Hoofdwerk-Bovenwerk (als handregister).
Het belooft een zeer interessante en leerzame middag te worden.

3 september Open Hofkerk te Rotterdam-Pendrecht.
Onze eerste bijeenkomst na de vakantiestop is zaterdagmiddag 3 september aanstaande in de Open Hofkerk, Sliedrechtstraat 57 te Rotterdam-
Pendrecht. We beginnen de middag om 14.30 uur. Zoals bekend staat in deze kerk een schitterend Vierdag-orgel. Hans van Gelder en Rien
Donkersloot zullen samen deze middag voor ons verzorgen. Hans zal voor ons een lezing verzorgen aan de hand van het Drifter Theil der ClavierÜbung
van J.S. Bach en Rien zal hierbij het Vierdag-orgel bespelen. Van harte uitgenodigd.

14 mei Excursie 2011 Tholen & Bergen op Zoom
Op 14 mei aanstaande hopen we als afdeling Zuid-Holland-Zuid onze jaarlijkse excursie te houden.
’s Morgens bezoeken we twee kerken in Tholen: de Gereformeerde Gemeente met het Van Oeckelenorgel en de Hervormde Kerk met het Van Dam-orgel. We beginnen om 9.30 uur.
We splitsen de groep in tweeën en verspreiden ons over de twee kerken.
Zodoende is het mogelijk beide orgels te bespelen. Halverwege de morgen wisselen we van kerk.
Tussen de middag hebben we gelegenheid om op eigen kosten te lunchen.
Daarna rijden we naar Bergen op Zoom waar we een bezoek brengen aan de Gertrudiskerk met het mooie Ibach-orgel. Daar horen we eerst iets over de restauratie van het orgel en krijgen we verder een presentatie van dit instrument door Janno den Engelsman. Verder staat er in deze kerk ook een fraai Rogier-koor-orgel.
Enkele collega’s kunnen hier ook een van de orgels bespelen. Van 15.30 tot 16.00 uur zal Janno voor ons een afsluitend concert verzorgen.
Van de leden wordt geen extra bijdrage gevraagd.
Graag willen wij van u voor 20 april weten of we op uw aanwezigheid kunnen rekenen via een e-mailbericht aan Thea Verhagen of Rien Verwijs (e-mailadressen reeds aangegeven).
Aan de hand van het aantal deelnemers kunnen we dan berekenen hoeveel speeltijd een ieder krijgt.

Disposities:

Tholen hervormde kerk

Hoofdwerk: Rugwerk: Bovenwerk: Pedaal: Bourdon 16’ Prestant 8’ Fluit dolce 8’ Subbas 16’ Prestant 8’ Holpijp 8’ Viola di Gamba 8’ Prestant 8’ Holpijp 8’ Octaaf 4’ Viola 4’ Gedekt 8’ Octaaf 4’ Fluit d’amour 4’ Speelfluit 2’ Octaaf 4’ Octaaf 2’ Octaaf 2’ Dulciaan 8’ Bazuin 16’ Quint3’ Nasard3’   Trompet 8’ Cornet 3 St . (disc.) Siflet 1’     Mixtuur 4- 6 St . Carillon 2 st . (disc.)     Trompet 8’ Trompet 8’    
Speelhulpen:

Koppeling:
Hoofdwerk – Bovenwerk
Rugwerk – Hoofdwerk
Pedaal – Rugwerk
Tremblant :
Rugwerk
Bovenwerk
Totaal orgel

Tholen Gereformeerde Gemeente

Hoofdwerk C-f3 Boven Manuaal C-f3 Pedaal C-d1 Prestant 16 voet Prestant 8 voet Subbas 16 voet Bourdon 16 voet Holpijp 8 voet Violon 8 voet Octaaf 8 voet Holfluit 8 voet Holpijp 8 voet Gedakt 8 voet Viola di Gamba 8 voet Bazuin 16 voet Octaaf 4 voet Fluit travers 8 voet discant Trombone 8 voet Fluit 4 voet Octaaf 4 voet     Ged. Quint 3 voet Fluit 4 voet     Octaaf 2 voet Open Fluit 2 voet     Mixtuur 4 sterk Flajolet 1 voet     Fagot 16 voet Chalcodion 8 voet     Trompet 8 voet Hoboe 8 voet     Cornet 5 sterk discant         Terts 3 1/5 voet discant

Bergen op Zoom St. Gertrudis
Manuaal I C-g”’ Manuaal II Manuaal IIIPedaal C-d’Principal 16’Bourdun 16’Salicional 8′ Principal 16’Quintatön 16’Principal 8’Flaut-Angelica 8’Subbass 16’Principal 8′ Bassethorn 8′ Dolce 8’Violonbass 16′ Gemshorn 8′ Rohrflaut 8’Quintatön 8 ‘Octavbass 8′ Gross Gedackt 8′ Octav 4’Flaut travers 4’Jubal 8′ Viola da Gamba 8′ Flaut dolce 4’Viola 4’Gedecktbass 8′ Octav 4’Flautino 2’Flageolet 2’Quintbass 5 1/3’Hohlflaut 4’Mixtur III 1’Euphone 8’Octavbass 4’Quint 2 2/3’Fagot-Oboë 8′  Posaunebass 16’Octav 2′  Trompetebass 8’Scharff V 2′  Claironbass 8’Cornet D IV 4′   Fagott 16′   Trompete 8’

Koppelingen/speelhulpen
I+II, II+III, P+I
Afsluitingen I, II, III, P
Afsluiting tongwerken pedaal.
Crescendo manuaal III
Balgschel.
Ventil
Tractuur mechanische sleeplade.
Toonhoogte a’= ruim 440 Hz.
Temperatuur evenredig zwevend.

Vrijdag 1 april Barendrecht protestantse wijkgemeente Carnisse Haven & zaterdag 9 april Barendrecht Gereformeerde Gemeente,
Deze maand bezoeken we twee kerken in Barendrecht. Vrijdag 1 april zijn we te gast in de protestantse wijkgemeente Carnisse Haven, Noordersingel 30, 2993 TA en zaterdag 9 april in de kerk van de Gereformeerde Gemeente, Ploegwei 1, 2992 ZC.
De bijeenkomst van 1 april begint om 20.00 uur en die van 9 april om 14.30 uur.
Centraal staan de bundels met psalmbewerkingen uitgegeven door de VOGG (Vereniging Organisten der Gereformeerde Gemeenten).
U dient uit een van deze bundels een psalmbewerking te kiezen. Graag tijdig uw te spelen werk doorgeven aan t.verhagen87@tiscali.nl  (vrijdag) of mverwijs@wxs.nl  (zaterdag)
Onze gastheer in Carnisse Haven is Ger van Eersel en in de Gereformeeerde Gemeente Henk Versteeg ( zie www.hjversteeg.nl).
Ze zullen ons iets over het orgel vertellen en een korte klankdemonstratie geven en ons verder de nodige hulp geven bij het registreren.
Het orgel van de Gereformeerde Gemeente is in 1989 gebouwd door de fa. Hendriksen & Reitsma voor de ‘oude’ kerk aan het Mijnsherenplein te Rotterdam. Nadat de gemeente zich heeft verplaatst naar Barendrecht is het orgel gewijzigd en uitgebreid door orgelbouwer Ide Boogaard te Rijssen in 2007.

Vrijdag 11 maart Nederlandse Hervormde Kerk, Heinenoord
Op vrijdag 11 maart hopen we onze verenigingsavond te houden in de Nederlandse Hervormde Kerk, Hofweg 2a, 3274 BK Heinenoord. Aanvang
20.00 uur.
De componist Hans Friedrich Micheelsen staat deze avond centraal, met name zijn Organistenpraxis. Deze reeks bestaat uit vier banden met koraalvoorspelen, trio’s en intonaties voor zesennegentig kerkliederen.
Deze werd in 1952 uitgegeven. Hildebrand Otto zal een korte inleiding houden over deze componist, waarbij hij ook zijn plaats in de muziekgeschiedenis
zal belichten en zijn belangrijkste composities zal noemen.
Na de pauze krijgen enkele collega’s de gelegenheid iets te spelen uit de Organistenpraxis en Hildebrand zal ons daarbij tips en suggesties geven.
Daarna zingen we met elkaar het betreffende lied. Als afsluiting speelt onze inleider een vrij orgelwerk van Micheelsen.
We genieten altijd weer van deze prachtige kerk met het mooie, historische Lohman-orgel.

Zaterdag 22 januari 2011 in de Abdijkerk te ’s-Gravenhage-Loosduinen
De eerste provinciale bijeenkomst in Zuid-Holland wordt gehouden op zaterdag 22 januari 2011 in de Abdijkerk te ’s-Gravenhage-Loosduinen. Onze gastheer zal zijn Vincent Hildebrandt, hoofdorganist van de Abdijkerk. We beginnen om 14.00 uur en sluiten af om 17.00 uur. U wordt opgeroepen aanwezig te zijn op deze belangrijke leden- en oprichtingsvergadering.
Naast de behandeling van de jaarstukken door de zittende besturen en vaststelling van de programma’s voor 2011 zullen er twee nieuwe afdelingsbesturen gekozen moeten worden. Voor afdeling Zuid-Holland-Noord hebben zich verkiesbaar gesteld: Arie Groen, Gerrit Bosch, Gert van der Keur, Rob van Efferink en Wim Ruitenberg. Voor afdeling Zuid-Holland-Zuid hebben zich verkiesbaar gesteld: Arie Bestebreur, Arie van der Pol, Riek Kersbergen, Rien Verwijs en Thea Verhagen. Onderbouwde bezwaren kunnen tot 10 januari 2011 schriftelijk worden ingediend bij Gerrit Bosch. Ook wordt van een aantal zittende bestuursleden afscheid genomen; zij hebben jarenlang ‘de kar’ getrokken.
Een werkgroep van het RFO is bezig het gedeelte van de jaarvergadering na de pauze in te vullen. We denken aan het spelen op het fraaie monumentale Reichner-Bätz orgel: een vooruitblik in geluid van componisten die in 2011 centraal (kunnen) staan. Daarvoor worden enkele leden door het bestuur benaderd met de vraag een orgelwerk te spelen.
De Abdijkerk staat in de Willem III-straat 40, 2552 BS Den Haag (in de wijk Loosduinen). Voor de route, zie http://www.abdijkerk.nl
Graag tot ziens op zaterdagmiddag 22 januari 2011.

Deze maand is gekozen voor het thema Koraalkunst uit de negentiende eeuw. Te denken valt aan werken van Hollandse meesters als S. de Lange sr., J. Worp, J.G. Bastiaans, maar ook aan Duitse componisten uit de tweede helft van de negentiende eeuw zoals Ritter, Reger en anderen. Er zijn twee bijeenkomsten gepland, op vrijdag 11 en zaterdag 12 februari, zodat we allen de gelegenheid hebben een werk van één van deze componisten te spelen.

Vrijdagavond 11 februari Havenkerk Alblasserdam
Vrijdagavond 11 februari zijn we te gast in de Havenkerk, Ieplaan 9, 2951 CB Alblasserdam. Geert Ouweneel, organist van deze kerk, zal het Sanders- (1956)/Fonteijn & Gaal (1970)-orgel introduceren. De avond begint om 20.00 uur.
De dispositie luidt:
Manuaal 1: Prestant 8′ – Roerfluit 8′ – Octaaf 4′ – Spitsfluit 4′ – Quint 2⅔’ – Octaaf 2′ – Mixtuur 1⅓’ 4-5 sterk – Trompet 8′ – Tremulant.
Manuaal 2, in zwelkast: Holpijp 8′ – Gamba 8′ – Prestant 4′ – Roerfluit 4′ – Nasard 2⅔’ – Gemshoorn 2′ – Terts 1 3/5′ – Quint 1⅓’ – Scherp 1′ 4 sterk – Dulciaan 16′ – Hobo 8′ – Tremulant.
Pedaal: Subbas 16′ – Octaaf 8′ – Gedekt 8′ (unit) – Octaaf 4′ (unit) – Fagot 16′ – Schalmei 4′.
Koppelingen: P + I / P + II / I + II.
Speelhulpen: 2 vrije combinaties – 4 vaste combinaties – Generaal Crescendo..

Zaterdag 12 februari Dorpskerk Nieuw-Lekkerland
Op zaterdag 12 februari om 14.30 uur zijn we welkom in de Dorpskerk, Lekdijk 118, Nieuw-Lekkerland. Hier zal de organist Maarten van Werkhoven ons ontvangen bij het Kam-orgel uit 1853. De restauratie van het orgel door de firma Pels & Van Leeuwen uit ’s-Hertogenbosch onder advies van Aart Bergwerff is eind 2010 gereedgekomen. Het is interessant het resultaat van deze restauratie te vergelijken met restauraties van de Kam-orgels te Dordrecht en Brielle door de fa. Reil uit Heerde, welke het afgelopen jaar ook gereedgekomen zijn. Tijdens de middag zal de organist de restauratie toelichten en een klankdemonstratie van het orgel geven. Het orgel telt zeventien stemmen, verdeeld over twee klavieren en aangehangen pedaal. Voor detailinformatie over het orgel zie:http://www.hervormdnieuw-lekkerlanddorp.nl/

U dient van tevoren bij de secretaris van de afdeling op te geven welk orgelwerk u deze avond of middag wilt gaan spelen. Dit kan via t.verhagen87@tiscali.nl  of mverwijs@wxs.nl
U dient van tevoren bij de secretaris van de afdeling op te geven welk orgelwerk u deze avond of middag wilt gaan spelen. Dit kan via t.verhagen87@tiscali.nl of mverwijs@wxs.nl.

 

2010 historie

Jaarverslag 2010