Zondagmorgen 3 maart was er een bijzonder feestelijke dienst in de Morgensterkerk in Papendrecht. De liturgie stond geheel in het teken van de Lofzang. De PKN gemeente vierde het 50 jarig jubileum van Arie de Bruijn als organist. In een volle kerk klonk op deze laatste zondag vóór de 40-dagentijd nog voluit Jubilate Deo. In de dienst werd een keur van kerkliederen uit de Engelse traditie gezongen, met medewerking van het Vocaal Ensemble Cantica, o.l.v. Henk van Andel en Arie aan het orgel.
Arie kreeg al op jonge leeftijd orgelles van Bart van de Berg en later van Cor Visser, de toenmalige organist van de Grote Kerk in Dordrecht. Op zestienjarige leeftijd kreeg hij zijn eerste benoeming als organist van de Petruskapel, later gevolgd door diverse andere kerken in Dordrecht. Sinds 1987 is hij hoofdorganist van de Morgensterkerk in zijn woonplaats Papendrecht. Naast zijn dagelijkse werkzaamheden in het onderwijs bekwaamde Arie zich in orgel- en klavecimbelspel, liturgie en kerkmuziek.
Samen met zijn vrouw Emmy was hij begin tachtiger jaren de initiator van de serie ‘zaterdagmiddagconcerten in de Morgensterkerk’. Wat begon als een particulier initiatief is inmiddels uitgegroeid tot een Stichting. Er zijn bijna 250 concerten geweest, vaak met medewerking van Arie de Bruijn als solist, begeleider of speler in een barokensemble.
Arie is kerkmusicus met hart en ziel; dienstbaar aan de liturgie, met een groot gevoel voor kwaliteit van kerklied en kerkmuziek. Hij vindt het een uitdaging en schept er voldoening in om steeds weer iets nieuws op de lessenaar te zetten en veel zorg te besteden aan koraalzettingen en registraties. Dat houdt hem zoals hij zelf zegt op de been, ook in tijden van kerkmuzikale tegenwind.
In zijn toespraak aan het eind van de dienst op 3 maart refereert Arie aan de mooie berijming van Willem Barnard van Psalm 107 ‘Houdt dan de lofzang gaande’ en constateert dat het omgekeerde voor hem ook waar is: ‘De lofzang heeft ook mij in die jaren gaande gehouden. Voor mij heeft kerkmuziek alles te maken met aandachtig musiceren. Zoals de dichter aandachtig zijn woorden kiest, de componist aandachtig zijn muziek componeert, zo geeft het kerklied pas echt zijn geheimen prijs als er aandachtig gezongen wordt’, aldus Arie. Hij sluit af met een verwijzing naar de kanttekening die Bach in zijn Bijbel schreef bij het verhaal over de inwijding van de tempel, waar God tijdens het musiceren neerdaalde als een wolk: ‘N.B. Bey einer andachtigen Musique ist alle zeit Gott mit seiner Gnaden gegenwart’.
We feliciteren Arie de Bruijn van harte met dit 50 jarig jubileum en hopen dat hij nog lang en met toewijding zich mag inzetten om met kerklied en kerkmuziek de lofzang gaande te houden.