Op zaterdag 11 mei 2019 hopen we onze jaarlijkse excursie te houden. Dit jaar staat onze excursie onder leiding van Gerben Mourik, organist te Oudewater. Hij zal voor ons de orgels demonstreren.
We beginnen de dag om 10.00 uur in de kerk van de Geref. Gemeente te Gouda, waar een prachtig klinkend Van Vulpenorgel staat.
Later op de dag vertrekken we naar Ouderkerk aan den Ijssel , waar we het nieuwe drieklaviers instrument van orgelmaker Van den Heuvel gaan bekijken en beluisteren.
We sluiten de dag af in de Dorpskerk te Ouderkerk aan den Ijssel, waar een fraai Kamorgel staat.
Wilt u met deze excursie meegaan? Geeft u zich dan uiterlijk 1 mei op bij rienverwijs@gmail.com
Het volledige programma ontvangt u direct na 1 mei.
U dient ook aan te geven of u gebruik wilt maken van de lunch welke we houden in het kerkgebouw van de Herst. Herv. Gemeente te Ouderkerk a.d. Ijssel. De kosten voor deze lunch bedragen € 10,00. Deze kosten dient u ter plekke te voldoen.
Voor leden van de KVOK is deze excursie gratis. Niet-leden betalen € 7,50 en dienen dit bedrag voor 1 mei 2019 over te maken naar ABNAMRO: NL17ABNA0454803184, ten name van KVOK te Helmond o.v.v. excursie Zuid-Holland-Zuid.
Partners van de leden van de KVOK zijn uitgezonderd van deze bijdrage. Zij mogen uiteraard gratis mee.