Evenals het vorig jaar heeft het KVOK-bestuur besloten de ZomerAgenda, met daarin opgenomen de (orgel)concerten van deze zomer, ook in 2021 NIET te laten verschijnen.
Organisaties die deze zomer concerten organiseren, wordt wel een aantrekkelijk alternatief geboden. Tegen de prijs die men normaal zou betalen voor de advertentie in de ZomerAgenda, wordt de advertentie in drie bladen geplaatst: in Muziek & Liturgie (juninummer), Het Orgel (julinummer) en NotaBene (juninummer) geplaatst. Bovendien worden uw concerten zonder extra kosten in de KVOK-agenda op www.hetorgel.nl opgenomen.
Meer informatie over de advertentietarieven vindt u hier: https://www.kvok.nl/…/03/2021-tariefkaart-zomeragenda.pdf
U kunt uw advertentie opgeven bij Bureau van Vliet, contactpersoon: Luciène Paap, tel. 023-5714745,