Welkom

De Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici (KVOK) bestaat sinds 1 januari 2009 en komt voort uit het samengaan van de Koninklijke Nederlandse Organistenvereniging en de GOV-Vereniging van Kerkmusici.

Doelstelling van de vereniging is:

  • de bevordering van het gebruik van het orgel, het orgelspel en de orgelcultuur in het algemeen;
  • de bevordering van de verantwoorde verzorging van de muziek in de eredienst, en al hetgeen het peil en de waardering van de kerkmuziek in het algemeen ten goede kan komen.

De KVOK is uitgeefster van de tijdschrift Het ORGEL, Muziek & Liturgie, de digitale nieuwsbrief NotaBene en de ZomerAgenda.
Wenst u informatie die u niet op deze website aangetroffen hebt, heeft u op- of aanmerkingen: schroom dan niet contact met ons op te nemen.

Actueel

KVOK-nieuws

Informatie

De KVOK

Schijndel, Heilige Servatiuskerk, Smits-orgel (Foto: Jan Smelik)

De Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici (KVOK) bestaat sinds 1 januari 2009 en is ontstaan door het samengaan van de Koninklijke Nederlandse Organistenvereniging en de GOV-Vereniging van Kerkmusici.

Het is een vereniging van beroeps- en amateurorganisten en kerkmusici (in welk kerkgenootschap dan ook werkzaam), van cantores tot huisorganisten en concertorganisten. Kortom, iedereen die op welke wijze dan ook actief met orgels, orgelspel en kerkmuziek bezig is.

De vereniging kent leden en donateurs.

De KVOK heeft ten doel:

  • de bevordering van het gebruik van het orgel, het orgelspel en de orgelcultuur in het algemeen
  • de bevordering van de verantwoorde verzorging van de muziek in de eredienst
  • de bevordering van al hetgeen het peil en de waardering van de kerkmuziek in het algemeen ten goede kan komen
  • de bevordering van een goede opleiding van organisten en kerkmusici
  • de behartiging van de rechtspositie van de leden in het algemeen en in het georganiseerd overleg in het bijzonder; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Het bestuur van de KVOK

Voorzitter

Voorzitter

Peter Kranenburg
E-mail: voorzitter@kvok.nl

Secretaris

Secretaris

Hans Beek
Klipper 49
9801 MT Zuidhorn
Telefoon: 06 8332 8930
E-mail: secretaris@kvok.nl

Penningmeester

Penningmeester

Rien Verwijs
E-mail: penningmeester@kvok.nl

Overige bestuursleden

Overige bestuursleden

Jack Gardeniers
Bert den Hertog
Gerwin Hoekstra

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden geen beloning maar wel een onkostenvergoeding.
De vereniging heeft een werknemer in dienst: de hoofdredacteur van Het ORGEL. Deze functionaris ontvangt een salaris overeenkomstig de betreffende CAO-regeling.

De afdelingsbesturen van de KVOK

Groningen

Secretariaat:
Ties Wildeboer
Wethouder Huismanlaan 34
9902 LR Appingedam
0596 682 956
06 5151 5196

tieswildeboer@home.nl

Fryslân

Secretariaat:
J.F. Rollema
Buorren 29
9014 CD Tersoal
0515 521 261 

j.rollema@planet.nl

Drenthe

Secretariaat:
H. Ridderbos
Ballastweg 15
7741 ZM Coevorden
0524 517 461
 

leo.ridderbos@gmail.com

Overijssel

Secretariaat:
Bastiaan Nuijen
Pastoor Schneiderstraat 7
7545 CM Boekelo
053 4303 029
06-4445 4258

benuijen@gmail.com

Gelderland

Secretariaat:
Danny Koschinski
Nachtegaalstraat 108
7481AV Haaksbergen
053 5742 980
06 5113 5514

secretaris-gelderland@kvok.nl

Utrecht-Flevoland

Secretariaat:
Leendert Verduijn
Johan de Wittlaan 19
2805 CM Gouda
 
 

leendertverduijn@hotmail.com

Noord-Holland

Secretariaat:
S. Boukes
Roelat 50
1906 VG Limmen
072 5054 850
 

sboukes@quicknet.nl

Zuid-Holland-Noord

Secretariaat:
Jan van der Spek
Gerrit van Heemskerkstraat 21
2671 AT Naaldwijk
070 3662 493
 

janvanderspek@planet.nl

Zuid-Holland-Zuid

Secretariaat:
Peter van de Minkelis
Rijshoutstraat 33
3361 ET Sliedrecht
 
 

apvdminkelis@hetnet.nl

kvokzeeland@gmail.com

Secretariaat:
Bert Geleijnse
Torenstraat 45
4353 AB Serooskerke
0118 591 016
 

kvokzeeland@gmail.com

Noord-Brabant

Secretariaat:
ir. L.M.Th. (Rens) Swart
Perzikgaarde 7
5103 EH Dongen
0162 313 191
06 2833 4594

l.m.th.swart@planet.nl

Limburg

Secretariaat:
Ferdinand Fahner
Kasteel Daelenbroeckstraat 60
6043 XR Roermond
06 1288 2125 |

ffahner@hetnet.nl

Lidmaatschap

Wat houdt een lidmaatschap in en wat kost het?

Leden ontvangen verenigingstijdschriften, waarbij gekozen kan worden uit de volgende abonnementsvormen: (vanaf 01-01-2022)

Muziek & Liturgie + (digitale) Nieuwsbrief

€ 64,- (Europa € 81, buiten Europa € 86)

Het ORGEL + (digitale) Nieuwsbrief

€ 74,- (Europa € 91, buiten Europa: € 97)

Muziek & Liturgie + Het ORGEL + (digitale) Nieuwsbrief

€ 95,- (Europa € 112, buiten Europa € 117)

Nieuwsbrief digitaal

€ 38,-

Nieuwsbrief op papier

€ 46,- (Europa € 51, buiten Europa € 56)

ZomerAgenda

De ZomerAgenda wordt gratis toegestuurd aan alle abonnees en donateurs van de bladen.

Jeugd- (tot 26 jaar) en studententarief

€ 30,- voor alle bladen. *Europa/Wereld € 35,-

Het bestuur van de KVOK constateert dat de vereniging behoorlijk aan het vergrijzen is.
Maar onder het motto: ‘wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’, wil zij met name jongere mensen enthousiast maken voor de vereniging.
Daarom moeten er geen financiële belemmeringen voor de jeugd zijn en kent de KVOK een jeugdtarief. Dit jeugdtarief wordt samengevoegd met het zogenaamde studententarief.

Wat houdt het jeugd- en studententarief in:
• Leden tot 26 jaar zijn in het jaar van hun aanmelding gratis lid en ontvangen alle bladen. Wanneer de leden zich in de loop van het jaar aanmelden kunnen eerder verschenen bladen digitaal worden ingezien.
• Na het gratis jaar betalen ze het jeugd-/studententarief voor alle bladen. Worden ze 26 jaar, betalen ze de normale contributie.
• Voor leden van 26 tot 30 jaar gelden, op een jaarlijks (voor 1 december naar ledenadministratie@kvok.nl ) vertoon van (een kopie van) hun inschrijfkaart van een als zodanig erkende muzikaal vakopleidingsinstituut uit Nederland, eveneens de voorwaarden van het jeugdtarief.

De hoogte van de contributie is gelijk aan het bedrag van de gekozen abonnementsvorm.

Voor zover voorradig kunt u losse en/of oude nummers en/of losse artikelen van Het Orgel en Muziek & Liturgie bestellen.
Mede afhankelijk of u wel of geen lid bent van de KVOK en de omvang van de vraag, zijn daar kosten aan verbonden
Mail naar verkoop@kvok.nl

Leden hebben toegang tot de vergadering van de afdeling waartoe zij behoren en hebben daar stemrecht.
Leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering en hebben daar stemrecht.
Het lidmaatschap/abonnement geldt tot het eind van het kalenderjaar en wordt steeds automatisch verlengd.

Opzegging kan alleen schriftelijk of per mail plaatsvinden bij de secretaris of de ledenadministratie met ingang van 1 januari van een jaar mits dit gebeurt vóór 1 december het jaar daaraan voorafgaand. De gegevens van de secretaris vindt u op de bestuurspagina.

Voor een aanmelding kunt het formulier onder "Aanmelding" gebruiken.
Een wijziging van uw abonnement kunt u doorgeven aan onze ledenadministrateur Hans Beek.
E-mail: ledenadministratie@kvok.nl

Mail naar ledenadministratie@kvok.nl

Bankrekeningen:
Nederland: NL17ABNA0454803184, ten name van KVOK te Zuidhorn
International: IBAN NL17ABNA0454803184 BIC: ABNANL2A Name/Adress: KVOK, Zuidhorn

Aanmelding

Adverteren

Arbeidsvoorwaarden kerkmusici

Informatie over de arbeidsvoorwaarden voor kerkmusici en de recentste salarisschalen, die binnen de Protestantse Kerk in Nederland geldig zijn, kunt u vinden op de website van de PKN.

Open website PKN.

Rechtspositiereglement kerkmusici Rooms-Katholieke Kerk

Open pdf-document