Tijdschriften

Het ORGEL

Verschijning

  • verschijnt in de oneven maanden
  • Verschijningsdata 2023: vrijdag 6 januari, vrijdag 3 maart, vrijdag 5 mei, vrijdag 7 juli, vrijdag 1 september en vrijdag 3 november

Informatie over de kosten van een lidmaatschap vindt u op de home-pagina onder ‘Lidmaatschap’.

Bezoek de website

Redactie

Redactieleden

Dr. Jan Hage (orgelmuziek)
Dr. Jan R. Luth (orgelmuziek)
Cees van der Poel (orgelbouw)
Sietze de Vries (orgelbouw)
Dr. René Verwer (orgelmuziek)
Geert Jan Pottjewijd (webmaster Het Orgel)

medewerkers orgelbouwnieuws:
Bert den Hertog
Gerrit Hoving
Wietse Ouwejan

Hoofdredacteur

Dr. Jan Smelik
H. van Steenwijckstraat 10
8331 KK Steenwijk
E-mail: redactie@hetorgel.nl

Mail naar de redactie

Adverteren

U kunt ook adverteren in Het ORGEL. Zie onderstaande link voor meer informatie.

Adverteren in Het Orgel

Concerten opgeven

Het opgeven van concerten voor de website van Het ORGEL kan uitsluitend gebeuren via het daartoe bestemde formulier op de website.

Concert opgeven

Muziek en liturgie

Verschijning

  • verschijnt in de even maanden
  • Verschijningsdata 2023: vrijdag 3 februari, vrijdag 7 april, vrijdag 2 juni, vrijdag 4 augustus, vrijdag 6 oktober, vrijdag 1 december.

Informatie over de kosten van een lidmaatschap vindt u op de home-pagina onder ‘Lidmaatschap’.

Bezoek de website

Redactie

Redactieleden

Sebastian ‘t Hart
Jeroen de Haan
Cees-Willem van Vliet

Hoofdredacteur

Peter Ouwerkerk
Schweitzerstraat 116
2131 RJ Hoofddorp
E-mail: redactie@muziekenliturgie.nl

Mail naar de redactie

Adverteren

U kunt ook adverteren in Muziek & Liturgie. Zie onderstaande link voor meer informatie.

Adverteren in Muziek & Liturgie

NotaBene (nieuwsbrief)

Verschijning

De digitale nieuwsbrief verschijnt maandelijks (m.u.v. augustus) en bevat nieuwsberichten uit de wereld van orgel en kerkmuziek, het verenigingsnieuws en een agenda met orgelconcerten.
Berichten voor het eerstvolgende nummer van NotaBene dienen uiterlijk de 20ste van de maand in het bezit van de eindredacteur te zijn: notabene@kvok.nl

De links naar de nieuwsbrieven worden per e-mail toegezonden aan leden die zich daarvoor hebben aangemeld. Een maand na verschijning wordt de nieuwsbrief ook op de website van de KVOK geplaatst onder ‘Nieuwsbrieven’.

Advertenties uit Het ORGEL of Muziek & Liturgie worden automatisch en zonder meerkosten in NotaBene opgenomen.
Het is in de regel niet mogelijk alleen in NotaBene te adverteren.

Eindredacteur

Jan Smelik
H v Steenwijckstraat 10
8331 KK STEENWIJK
e-mail: notabene@kvok.nl

Mail naar de redactie