Programma

10.00 uur: Bezoek aan het orgel van de Jacobuskerk te Rolde, Kerkbrink 5

Bij deze kerk drinken we eerst een kopje koffie.

Foto: Michiel van ’t Einde. Datering: 15 August 2012.

Het orgel in Rolde is in 1847 aangekocht als een geschenk van de predikant, ds. C. Brouwer. Het werd door Van Oeckelen geplaatst, die tevens een vrij pedaal maakte. Op 28 november 1847 is het ingewijd. Het instrument is verschillende keren gewijzigd. In 1955 werd het door Leeflang gerestaureerd en uitgebreid met een Kromhoorn 8′. Eind jaren zeventig is het grondig gerestaureerd door Koch. Er werd een nieuwe speeltafel gemaakt, nieuwe mechaniek en nieuwe windladen voor bovenwerk en pedaal. De hoofdwerklade werd gerestaureerd. De orgelkas was oorspronkelijk wit, en is later donker gemaakt. Inmiddels is het orgel weer wit geschilderd. Op 9 oktober 1981 werd het orgel weer in gebruik genomen na de grote restauratie. Een restauratie van het pijpwerk liet nog op zich wachten. Het orgel bevat veel achttiende eeuws materiaal.
Op 23 december 2008 is gestart met een nieuwe grondige restauratie door de firma Mense Ruiter. Er is aangevangen met de restauratie van het pedaal, en de rest volgde in 2009-2011. Op 11 januari 2013 is het orgel weer in gebruik genomen. Adviseur tijdens de restauratie was Stef Tuinstra, die het instrument ook presenteerde.

Dispositie:
Hoofdwerk (C-f”’): Prestant 16′ (discant), Prestant 8′ – oud/1955, Holpijp 8′, Octaaf 4′, Fluit 4′, Woudfluit 2′, Mixtuur II-III sterk (2′) – oud/2012, Trompet 8′ – 2012.
Bovenwerk (C-f”’): Prestant 8′ (discant) – 19e eeuw, Fluit Douce 8′ – oud/1955/2012, Prestant 4′ – oud/1955/2012, Speel Fluit 4′ (discant), Fluit 4′, Nasat 3′ – 2012, Octaaf 2′, Gemshoorn 2′, Terts 1 3/5′ – 2012, Dulciaan 8′ – 2012.
Pedaal (C-d’): Bourdon 16′ – 1979, Octaaf 8′ – 1979, Octaaf 4′ – oud/1955, Bazuin 16′ – 2012, Trompet 8′ – 2012.
Koppelingen: Manuaalkoppel-schuifkoppel, Pedaal-Manuaal I, Pedaal-Manuaal II.
Speelhulpen: Tremulant, Nihil.

Voor meer informatie zie: https://www.orgelsindrenthe.nl/nederlands/roldehk.html

 12.15 – 13.30 uur: Lunch in Rolde
Een geschikte gelegenheid is Grand Café Hofsteenge Hoofdstraat 23
Voor de menukaart zie: http://horecahofsteenge.nl/cafe-restaurant-hofsteenge-rolde/menukaart/
Indien u mee wilt lunchen, wil ik u verzoeken dit uiterlijk 13 maart per mail aan mij door te geven alsmede het gerecht dat u als lunch wenst te nuttigen via: leo.ridderbos@gmail.com
Ik geef dit vervolgens door aan het restaurant, zodat we bijtijds kunnen eten en het middagprogramma volgens de planning kunnen invullen.

14.00 uur: Jaarvergadering bij de Protestantse Kerk te Bovensmilde Hoofdweg 185

Agenda jaarvergadering :

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Jaarverslag van de penningmeester over 2022 (wordt ter vergadering uitgereikt)
  4. Verslag van de secretaris (zie bijlage 1)
  5. Voorlopig programma 2023 (zie bijlage 2)
  6. Benoeming afgevaardigden Algemene Vergadering KVOK
  7. Excursiekosten
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

 14.45 uur: Presentatie over stemmingen in orgels door de eeuwen heen door Leo Ridderbos
In deze presentatie zal aandacht besteed worden de verschillende stemmingen (temperaturen) die in de afgelopen eeuwen in orgels zijn toegepast. Wat betekent het wanneer we een orgel aantreffen met een bijvoorbeeld een middentoonstemming of een kommastemming? Hoe komt het dat er zoveel verschillende stemmingen zijn? Wat is precies een wolfskwint? In de presentatie wordt uitgelegd, via een paar eenvoudige berekeningen, welke problemen men tegenkomt bij het leggen van een stemming in een orgel en hoe dat ‘op te lossen’ is. Tevens zullen enkele verschillende stemmingen via geluidsfragmenten worden toegelicht.

15.45 uur: Bezoek aan het orgel van de Protestantse kerk van Bovensmilde

In 1684 is het orgel gebouwd in de Waalse Kerk te Kampen. De bouwer van het orgel is onbekend. De Waalse kerk in Kampen werd sinds 1823 gebruikt door de Doopsgezinde Gemeente. In 1809 vernieuwde Van Dam de windlade en werd de klavieromvang vergroot. Jan Proper bouwde in 1897 een nieuw orgel in de kerk en het oude is verkocht aan Bovensmilde. Het werd door Proper overgeplaatst en gewijzigd en op 4 juni 1897 in gebruik genomen. In 1988 restaureerde Reil het orgel, waarbij de situatie van 1809 werd hersteld. Adviseur bij de restauratie was Klaas Bolt.

Dispositie:
Manuaal (C-f”’): Holpijp 8′, Prestant 8′ (discant) – 1988, Prestant 4′, Speelfluit 4′, Quintfluit 3′, Octaaf 2′, Sesquialter II sterk, Mixtuur III sterk, Trompet 8′ (B/D) – 1988.
Pedaal (C-b°): Aangehangen.

Voor details zie: https://www.orgelsindrenthe.nl/nederlands/bsmildehk.html

Leo Ridderbos (secretaris KVOK afdeling Drenthe)