10.00 uur: Bezoek aan het orgel van de Dorpskerk te Oosterhesselen Geserweg 2, 7861 BL  Oosterhesselen

We hebben eerst de gelegenheid om een kopje koffie te drinken bij de kerk.
In 1864 bouwde Van Dam het orgel voor de Gereformeerde Kerk van Wanswerd. Hierbij gebruikte hij pijpwerk van Van Gruisen uit het einde van de achttiende eeuw. In 1921 is het verplaatst naar de Gereformeerde Kerk te Wijckel. De Quint werd vervangen door een Viola 8′. Bakker & Timmenga voerden hier een gedeeltelijke restauratie uit in 1978. De kerk werd echter in 1980 gesloten. In 1983 plaatste Mense Ruiter het instrument, na grondige restauratie, in Oosterhesselen. Hierbij werd tevens de Quint herplaatst, gemaakt naar Van Dam-factuur.
In april 2012 is door Mense Ruiter een restauratie uitgevoerd, waarbij o.a. de winddruk verlaagd is en er een herintonatie van het orgel heeft plaatsgehad.

Dispositie:
Manuaal (C-f”’): Prestant 8′, Holpijp 8′, Octaaf 4′, Roerfluit 4′, Quint 2 2/3′, Woudfluit 2′, Cornet III sterk.
Pedaal (C-d’): Aangehangen.

12.15 uur: Lunch in Dalen.
Een goede mogelijkheid voor de lunch is Restaurant de Baander aan de Hoofdstraat 23 te Dalen.
Indien u mee wilt lunchen, wil ik u verzoeken dit uiterlijk 16 maart per mail aan mij door te geven via: leo.ridderbos@gmail.com

13.30 uur: Jaarvergadering bij de Weme in Dalen aan de Hoofdstraat 24.
Agenda jaarvergadering :

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Jaarverslag van de penningmeester over 2023 (wordt ter vergadering uitgereikt)
  4. Verslag van de secretaris (bijlage-01)
  5. Voorlopig programma 2024 (bijlage-02)
  6. Benoeming afgevaardigden Algemene Vergadering KVOK
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

Aansluitend zal Henk de Haan een diaserie vertonen.

15.30 uur:  Bezoek aan het orgel van de Dorpskerk te Dalen Hoofdstraat 25, 7751 GA  Dalen

Het orgel van de dorpskerk in Dalen kent een lange geschiedenis. In 1848 kreeg de Kerkvoogdij een legaat van ƒ 300 van Geesje Snoeijng, weduwe van Jan Mepschen, die als doel “tot bouwing van een orgel in de Hervormde Kerk te Dalen zou moeten strekken”. Vóór die tijd was er geen geld voor een orgel beschikbaar, ondanks de wens om “bij de openbare Godsdienst van orgelmuziek gebruik te kunnen maken”. Dit legaat was een goede aanzet maar nog niet genoeg om tot de bouw te kunnen overgaan. De Daler bevolking liet zich echter van hun beste kant zien. Er werd een actie begonnen en in zes dagen tijd haalde men maar liefst ƒ 1.700 op.
Op 4 april 1849 werd de orgelbouw uitbesteed aan Johan Christoff Scheuer en Zonen te Zwolle. Deze werd in 1776 geboren in het Duitse Emlichheim, een dorpje vlak over de grens bij Coevorden. In 1801 verhuisde hij naar Coevorden waar hij trouwde met Johanna, de dochter van zijn baas en meubelmaker Jan Berend Eek. Later werd hij daar organist in de Hervormde Kerk. In die periode bouwde hij orgels in de Hervormde kerken te Dalfsen, Hardenberg en Ommen. Het waren meestal relatief kleine orgels met één klavier en één pedaal, die bedoeld waren om de gemeentezang te begeleiden en te ondersteunen. Niet om als concertinstrument te dienen. In 1823 verplaatste Scheuer zijn bedrijf naar Zwolle waar hij een jaar later een van zijn mooiste orgels bouwde in de Broerenkerk. Vanuit Zwolle bouwde hij onder meer orgels in Oldemarkt, Woudsend, Den Ham, Hoogeveen en Sneek.
Op 5 augustus 1850 wordt het orgel feestelijk in gebruik genomen. Zoals gebruikelijk in die tijd wordt er gezongen met hele noten en uit volle borst. In 1857 wordt het orgel door de bekende orgelbouwer Petrus van Oeckelen te Groningen uitgebreid met zeven nieuwe registers en een tweede klavier; het orgel had toen 1182 pijpen. Op zondag 4 november 1857 wordt het complete orgel ingewijd.
De drie blaasbalgen, in beweging te zetten door een orgeltrapper, zijn nog compleet aanwezig. Ze worden nu aangedreven door een elektrische windmachine.
Het orgel is gerestaureerd in 1971 en 2002 door Fa. Reil, orgelmakers te Heerde.

Dispositie:
Hoofdwerk (C-f”’): Praestant 16′ (discant), Bourdon 16′, Praestant 8′, Holpijp 8′, Octaaf 4′, Fluit Douce 4′, Quint 2 2/3′, Octaaf 2′, Cornet V sterk (discant) – 1857, Mixtuur III-IV sterk – 1857, Trompet 8′.
Bovenwerk (1857) (C-f”’): Holfluit 8′, Viola da Gamba 8′, Praestant 4′, Gedekt Fluit 4′, Gemshoorn 2′, Flageolet 1′, Klarinet 8′.
Pedaal (C-d’): Aangehangen.
Koppelingen: Manuaalkoppel (Gedeeld).
Speelhulpen: Tremulant – 1946, Afsluiter, Windlosser.

Leo Ridderbos (secretaris KVOK  afdeling Drenthe)