Zaterdag 9 maart 2019 studiemiddag Dearsum en Jorwert

Zaterdagmiddag 9 maart organiseren we een studiemiddag rondom de orgels van Dearsum en Jorwert. We beginnen half twee uur in Dearsum, waar Adema in 1875 een opvallend instrument bouwde. Vooral de constructie van de windladen, de wonderschone Fluit Harmoniek 4’ en de Viola 4’ waren noviteiten in Fryslân. Na lange tijd onbespeelbaar te zijn geweest is het in 2017 gerestaureerd door Bakker &Timmenga. Jelle Rollema zal het orgel demonstreren. Daarna zal de jaarvergadering worden gehouden. Simon schoon treedt af als penningmeester. We zijn blij dat Meile Tamminga hem op wil volgen als bestuurslid. Eventuele tegenkandidaten kunnen tot 4 maart worden gemeld bij de secretaris.
Rond drie uur vertrekken we naar Jorwert. Het Van Gruisen-orgel uit 1799 is in 2017 in het kader van groot onderhoud schoongemaakt en hersteld door Bakker & Timmenga. Ook de orgelkas is schoongemaakt en waar nodig hersteld. Het pijpwerk nog geheel origineel en de klank is bij de restauratie (1956) door Van Leeuwen gelukkig niet aangetast. Jelle Rollema zal ook dit orgel demonstreren.

Zaterdag 25 mei 2019: dagexcursie Groningen

Zaterdag 25 mei houden we onze jaarlijks dagexcursie. Deze keer naar drie zeer verschillende orgels in de stad Groningen. Vanaf tien uur zijn we te gast bij de familie Knigge in het ‘Zwitserse huis’ aan de Heresingel 13. In dit prachtige huis, gebouwd in 1894 naar een ontwerp van de Amsterdamse architect A. Salm, staat een monumentaal huispijporgel (Bernhardt Edskes, 2013, 17 stemmen, waaronder drie tongwerken).
Elf uur vervolgen we de excursie in de nabijgelegen Sint Jozef Kathedraal (Radesingel 4). Organist Sjoerd Ruisch zal daar het Maarschalkerweerdorgel (1906, restauratie Adema 2005) voor ons bespelen. Daarna gaan we richting centrum voor de lunch. Voor wie dat wil is er de mogelijkheid met stadsbeiaardier Auke de Boer de Martinitoren beklimmen om de beiaardbespeling mee te maken.
Half drie vervolgen we de excursie in de Nieuwe Kerk (Nieuwe Kerkhof). Stef Tuinstra zal voor ons het imposante Timpe-orgel uit 1831 bespelen en uitleg geven over de restauratie door Mense Ruiter (2011, 2018). Het majestueuze instrument heeft een ware metamorfose wat betreft klank en kleur ondergaan.
Deelnemers aan de excursie zijn verplicht zich aan te melden vanwege de beperkte ruimte bij de familie Knigge bij de secretaris: Jelle Rollema, tel. 0515-521261, j.rollema@planet.nl
Wie wil carpoolen naar Groningen of ruimte beschikbaar heeft in zijn of haar auto wordt verzocht dit voor woensdag 22 mei te melden bij de secretaris.
Vanuit Friesland is parkeren op het P&R-terrein van Hoogkerk aan te raden. De busreis via lijn 3 en 4 naar het treinstation is tien minuten. Vandaar is het ruim tien minuten lopen naar de Heresingel. ’s Middags is de terugreis eenvoudig: tien minuten lopen naar de bushalte op de Grote Markt en vervolgens met de bus naar P&R-terrein Hoogkerk (vijftien minuten).

12 oktober 2019 najaarsstudiemiddag

Zaterdagmiddag 12 oktober houden we onze najaarsstudiemiddag. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat Piet Post (1919-1979, organist van de Grote Kerk in Leeuwarden) is geboren. Het is de bedoeling dat leden (en eventuele ander belangstellenden) deze middag werken van Piet Post of tijdgenoten uitvoeren op twee van de orgels die hij gekend en bespeeld heeft. Half twee beginnen we in de Opstandingskerk (Achter de Hoven 272) en we vervolgen de middag om half vier de Fonteinkerk (Goudenregenstraat 77).

Daarom een oproep om in het eigen muziekarchief te duiken en één of meer werken van Piet Post (of tijdgenoten) weer eens op de lessenaar te zetten en te spelen op deze middag. Een vriendelijk verzoek om uiterlijk woensdag 9 oktober bij de secretaris te melden welke werken en op welk orgel u uw muziekkeuze wilt uitvoeren, zodat we een speelprogramma kunnen opstellen. Wie niet wil spelen is natuurlijk van harte welkom als luisteraar. Onze voorzitter Jan Sterenberg, oud-leerling van Post, zal die middag een korte inleiding houden over leven en werk van Piet Post.

Een paar werken zijn al vergeven:
-Partita diverse sopra Psalm 101,
-Preludium en fuga over D’ Almachtige is mijn Herder en Geleide,
-Preludium, koraal en fugato over Komt zielen deze dag
-uit 10 improvisaties over oud-nederlandse volksliederenIk wil mij gaan vertroosten en Heer Jezus heeft een hofken.

Dispositie Bakker & Timmenga-orgel (1966) Opstandingskerk
Hoofdwerk: Prestant 8, Roerfluit 8, Octaaf 4, Mixtuur 3-4 sterk
Borstwerk: Gedekt 8, Fluit 4, Prestant 2, Siflet 1, Regaal 8 B/D
Pedaal: Bourdon 16, Prestant 8.
Koppelingen: I-II, P-I, P-II.
Omvang: manualen: C-f’’’, pedaal: C-f’

Dispositie Berg & Wendt-orgel Fonteinkerk (1976, adviseur: Piet Post)
Manuaal 1: Prestant 8, Roerfluit 8, Octaaf 4, Gemshoorn 2, Sesquialter 2 sterk, Mixtuur 1⅓ 4 sterk.
Manuaal 2: Holpijp 8, Roerfluit 4, Nasard 2⅔, Prestant 2, Quartaan 1⅓-1 , Dulciaan 8, Tremulant.
Pedaal: Bourdon 16, Prestant 8, Octaaf 4, Fagot 16.
Koppelingen: P + I, P + II, I + II.
Manuaalomvang: C-g3. Pedaalomvang: C-f1.