Onderwerp: de rijke orgelgeschiedenis van deze kerk.

Kort na het midden van de 17e eeuw kwam er in de kerk van Arum een eenklaviers Bader-orgel tot stand dat later met een rugwerk werd uitgebreid. In 1836 werd dit orgel vernietigd bij een kerkbrand. Een deel van het pijpwerk werd gered en opgenomen in het Ypma-orgel dat in 1844 werd gebouwd. De kwaliteit van dit orgel moet nooit hebben overtuigd. In 1885 wijkt het voor een nieuw instrument van Friedrich Leichel; één van de grootste dorpsorgels van de provincie. In 2020 restaureerde Bakker & Timmenga dit voor Fryslân bijzondere instrument.

In het rijke kerkelijk archief vond Theo Jellema een schat aan boeiend materiaal over zowel het Ypma-orgel als het Leichel-orgel. Brieven van bekende en onbekende organisten, orgeladviseurs en orgelmakers die aan de Arumer orgels werkten (of tevergeefs op die kans hoopten) geven een kleurrijk en soms ook vermakelijk beeld van ca. 100 jaar orgelcultuur.

Jellema belicht de betekenis van dit orgel en laat het uiteraard horen.

Aanvang: 13.30 uur. Kerksingel 1, Arum.

In verband met corona is opgave verplicht: j.rollema@planet.nl of tel. (0515) 521261