Zaterdagmiddag 20 november (13.30 uur): studiemiddag met Klaas Hoek in de kerk van Raerd (Rauwerd, SWF) over zijn prikkelende visie op musiceren.

Tijdens de studiemiddag zal Klaas Hoek eerst een korte toelichting geven op zijn proefschrift. Volgens hem is het uitgangspunt bij het musiceren is niet zozeer de puls van een muziekstuk (‘strak in de maat’), maar klank en expressiviteit (zie het artikel van zijn hand in het januari-nummer van 2020 van Het Orgel).

Vervolgens zal Klaas Hoek de speeltechnische gevolgen van zijn onderzoek toelichten aan de hand van een koraalzetting van Bach (Jesu meine Freude) en het begin van het Preludium in c moll (BWV 546, maat 1 tot 13).  Aan de collega’s die aanwezig zullen zijn heeft hij het verzoek die twee composities voor te bereiden, zodat we op grond van praktisch musiceren tot een uitwisseling van standpunten kunnen komen.

Naast het Hillebrand/Van Dam-orgel zullen er die middag een groot zuigwindharmonium van Mannborg (Stil 55) uit 1911 en een groot drukwindharmonium van de Weense firma Kotykiewicz (1903) bespeeld worden. Beide instrumenten zijn voorzien van een expression-inrichting. Bij uitschakeling ervan is het instrument te bespelen als ware het een Sauer-orgel. Wie alvast kennis wil maken met de visie van Klaas Hoek kan de nodige informatie en geluidsvoorbeelden vinden op zijn website: http://www.windharmonium.nl

Opgave is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld: via j.rollema@planet.nl of 0515-521261

U ontvangt dan per mail ook de koraalzetting en het begin van het preludium (in een Liszt-editie).