2018 historie

Zaterdag 13 januari 2018 Jaarvergadering 2018
U bent van harte welkom in de Wilhelminakerk in Apeldoorn van 14.00 tot ongeveer 16.30 uur.
Adres: Beemterweg 5-7, 7431 PB, Apeldoorn – Beemte Broekland.
Agenda:
– Welkom en opening door de voorzitter
– Vaststelling van de agenda
– Verslag jaarvergadering 2017
– Verslag door de penningmeester
– Voorstel en bespreking jaarprogramma (we zijn voornemens een excursie naar Neede en Tiel te organiseren met in het najaar een workshop in Doesburg)
– Rondvraag
Na de vergadering zal Jan van den Brand een inleiding verzorgen over het Witte-orgel uit 1872 (IIP/10). Daarna is er een mogelijkheid om zelf te spelen.
Meer gegevens van het orgel:www.orgbase.nl  en over de kerk:http://www.wilhelminakerk.com/wilhelminakerk#ju-tabs-Kerkgebouw_4

Zaterdag 14 april Grote kerk Tiel
Van 12.00 tot 17.00 uur bezoeken we het Witte-orgel (1854 II/25) in de Grote kerk in Tiel (Kerkplein 3, 4001 AH, Tiel). Hoofdorganist Jonathan Kooman zal een inleiding over het orgel verzorgen en zelf wat stukken spelen. Daarna is er gelegenheid voor de deelnemers om zelf te spelen. Ook niet KVOK-leden zijn van harte welkom ! Deelname aan de excursie is gratis, maar aanmelden vooraf is verplicht. Stuur voor 7 april a.s. een email naar secretaris-gelderland@kvok.nl  of http://www.virtualpipes.nl/contact.html  en wij bevestigen vervolgens uw deelname. Meer informatie over het orgel: http://bit.ly/2FfYYNX.
Vrijdag 6 juli St. Martinuskerk in Arnhem
Van 19.30 tot 22.30 uur vind er een excursie plaats naar het Gradussen-orgel (1890 II/21) in de St. Martinuskerk in Arnhem (Eusebiusbinnensingel 9, 6811 BW, Arnhem). De excursie begint met een interactieve toelichting over het werk van de gebroeders Gradussen en het orgel in deze kerk. Daarna is er een mogelijkheid om zelf het orgel te bespelen. Ook niet KVOK-leden zijn van harte welkom ! Deelname aan de excursie is gratis, maar aanmelden vooraf is verplicht. Stuur voor 30 juni a.s. een email naar secretaris-gelderland@kvok.nl  of http://www.virtualpipes.nl/contact.html   en wij bevestigen vervolgens uw deelname. Meer informatie over het orgel:http://bit.ly/2I8Lphd

Zaterdag 15 september Grote -of Martinikerk in Doesburg
Noteert u alvast in uw agenda. Op zaterdag 15 september a.s. (12.00 – 16.30 uur) vind er, in samenwerking met de Stichting monumentaal Walckerorgel, een workshop plaats in de Grote -of Martinikerk in Doesburg. Marcus Bergink (organist Sint Martinuskerk Arnhem en Franck kenner) verzorgd een interactieve inleiding over de orgelwerken van César Franck: geschiedenis, speeltechniek, registratie enz. Daarna is er een mogelijkheid om zelf een orgelwerk van Franck naar keuze te gaan spelen in een soort van masterclass setting. Marcus zal hierbij tips en handreikingen geven aan de uitvoerende. Deelname is gratis en u kan zowel passief als actief deelnemen.
* Vooraf aanmelden is verplicht. Stuurt u voor 1 september a.s. een email naar secretaris-gelderland@kvok.nl  of http://www.virtualpipes.nl/contact.html  met daarbij vermeld of u actief of passief wil deelnemen en welk stuk u heeft voorbereid.
* Voor actieve deelname kan een keuze worden gemaakt uit alle orgelwerken van Franck (3 Pieces, 6 Pieces, 3 Chorals, Pieces posthumes, harmoniumwerken). Graag één specifiek stuk voorbereiden.

2017 historie

Zaterdag 21 januari 2017 Jaarvergadering en studiemiddag Hervormde kerk Renkum
jaarvergadering met aansluitende studiemiddag. U bent welkom in de Hervormde kerk in Renkum van 14.00 – 17.00 uur. Kerkstraat 7, 6871 BG Renkum.
Gegevens van het orgel:http://bit.ly/2fadfdT
Jaarvergadering:
Gerard Wesselink heeft kenbaar gemaakt zijn bestuursfunctie neer te willen leggen, en zal dus aftreden. Het bestuur wil u Danny Koschinski voorstellen als nieuw bestuurslid en secretaris. Nadat ik 10 jaar uw secretaris was draag ik deze functie met vertrouwen over aan Danny.
Na goedkeuring van de vergadering zal het bestuur als volgt zijn samengesteld; voorzitter: Ad Krijger, penningmeester: Albert Dekker, secretaris: Danny Koschinski, bestuursleden: Jan van Garderen en Jan van den Brand.
Agenda:
– Welkom en opening door de voorzitter
– Vaststelling van de agenda
– Verslag jaarvergadering 2016
– Verslag door de penningmeester
– Verslag en ingekomen stukken door de secretaris
– Afscheid en verkiezing van nieuwe bestuursleden.
– Voorstel en bespreking jaarprogramma
– Rondvraag.
Studiemiddag: De S van Sweelincks leerlingen
Van de ‘organistenmaker’ Jan Pieterszoon Sweelinck zijn geen klaviercomposities in zijn eigen handschrift overgeleverd. Het is aan zijn leerlingenkring te danken dat er kopieën bewaard zijn zodat we vandaag de dag een indruk hebben van wat er in Sweelincks tijd zoal werd gespeeld. Van deze leerlingenkring genieten Samuel Scheidt, Heinrich Scheidemann, Melchior Schildt en Paul Siefert dankzij hun overgeleverde composities ook nu nog enige bekendheid. In 2017 is het 350 jaar geleden dat Melchior Schildt overleed. Van hem is niet veel notenmateriaal overgeleverd, maar zijn levensloop laat zich echter goed reconstrueren. Tijdens de bijeenkomst van 21 januari in de Hervormde Kerk te Renkum staan Jan-Simon Huijser en Erik van der Heijden stil bij deze enigszins vergeten Sweelinckleerling. Het Van Vulpenorgel uit 1994 (IIP/17, stemming Werckmeister III) leent zich goed voor uitvoering van zijn werken. De aanwezigen worden uitgenodigd muziek van Schildt en de andere S-leerlingen ten gehore te brengen. zodat we samen een klinkend beeld schetsen van een boeiend tijdvak.

Vrijdag 7 april RK Sint Janskerk (Nieuwstadskerk) Zutphen
Op vrijdagavond 7 april brengen we een bezoek aan het Timpe-orgel (1818) in de RK Sint Janskerk (Nieuwstadskerk) in Zutphen (Tengnagelshoek 6). Aanvang 19.30 uur. Jean van Cleef, organist van de kerk, zal een inleiding verzorgen over het orgel waarna er een mogelijkheid is voor vrij orgelspel door de bezoekers. Het orgel (IIP/20) bevind zich na een reconstructie in 1950 door Vermeulen en een restauratie door Reil in 2004 weer in originele staat. Meer informatie via deze link: http://bit.ly/2n7rPdb . Opgave is gewenst en gasten (ook niet KVOK leden) zijn van harte welkom !

Zaterdag 1 juli Excursie Eusebiuskerk Arnhem
Zoals het er nu uit ziet zijn we op zaterdag 1 juli a.s. vanaf 14.00 uur van harte welkom in de Grote – of Eusebiuskerk in Arnhem.
Organist Johan Luijmes zal een inleiding over het orgel verzorgen en daarna is er een optie om zelf te spelen. Dit is een unieke mogelijkheid om het Strümphler-orgel (1796) uit de Hersteld Evangelisch Lutherse Kerk in Amsterdam (van Jan Zwart) beter te leren kennen ! Het mechanische instrument telt 50 stemmen verdeeld over 3 klavieren en pedaal en is voor het laatst gerestaureerd in 1962 en 1985 door van Vulpen.
Dit jaar op 13 juli is het ook nog eens 80 geleden dat Jan Zwart overleed, dus we hopen op een mooie middag met veel muziek van (bijvoorbeeld) Jan Zwart.
Iedereen (ook niet KVOK-leden) zijn van harte welkom. Opgave vooraf via mail is gewenstsecretaris-gelderland@kvok.nl
Het adres van de kerk is: Kerkplein 1 in Arnhem. Parkeren is mogelijk in Q-Park aan de Broerenstraat 51 of in parkeergarage Rozet aan de Langstraat 10. De kerk ligt hier vandaan op loopafstand.
Mocht de middag door onvoorziene omstandigheden toch niet doorgaan, dan wordt dit uiterlijk een dag van te voren gepubliceerd op onze facebook-paginahttps://www.facebook.com/kvok.gelderland/

Zaterdag 16 september Grote -of Martinikerk in Doesburg
Noteer alvast in uw agenda: op zaterdag 16 september zijn we te gast in de Grote -of Martinikerk in Doesburg waar Wilbert Berendsen een studiemiddag zal verzorgen rondom het werk ‘La Nativité du Seigneur’ van Olivier Messiaen. Actieve. zowel als passieve deelname is mogelijk. Na een inleiding met muziekvoorbeelden en uitleg over de gebruikte compositiemethoden, modi enz., kunnen de actieve deelnemers zelf aan de slag met het uitvoeren van een deel uit La Nativité, of eventueel een ander werk van Messiaen.
Als 27-jarige voltooid Olivier Messiaen in 1935 het meesterwerk ‘La Nativité du Seigneur’. Elk van de negen meditaties schildert een moment uit de geboorte van Jezus Christus. Baanbrekend is de wijze waarop symboliek, ritme, melodie en harmonie allemaal in een geheel eigen muzikale taal gestalte krijgen. Mede hierdoor behoort Messiaen tot de invloedrijkste componisten van de 20ste eeuw. Orgelregisters worden op onconventionele wijze gecombineerd, waardoor nieuwe klankkleuren ontstaan. Elk deel van La Nativité heeft een Bijbeltekst als motto en schildert een tafereel of notie uit het geboorteverhaal. Messiaen was diepgelovig en katholiek; hij verklaart niet het mysterie van het geloof maar schildert het, koestert het en verwondert zich.
Wilbert Berendsen maakt dit alles aanschouwelijk en brengt zo deze prachtige muziek hopelijk dichterbij hen die zich er altijd al in zouden willen verdiepen, en ook mensen die de muziek van Messiaen al spelen worden weer een stapje verder gebracht.
De studiemiddag start met een inloop met koffie om 13.30 uur. De workshop zelf start om 14.00 uur. Wilbert Berendsen zal vervolgens een inleiding (zonder en met orgel) gaan verzorgen. Vanaf 15.00 uur bestaat er een mogelijkheid dat de actieve deelnemers zelf een stuk van Messiaen (uit La Nativité of een ander werk) gaan spelen waarover Wilbert richtlijnen en aanwijzingen zal geven. We sluiten de middag tegen 16.30 uur af. Het gehele workshop-deel bij het orgel zal beneden in de kerk te volgen zijn via een videoscherm. Deelname aan deze studiemiddag is gratis.
Aanmelden voor deze studiemiddag voor beide groepen deelnemers is deze keer absoluut verplicht ! Daarvoor stuurt u voor 11 september a.s. een email naarsecretaris-gelderland@kvok.nl  en wij bevestigen uw deelname per omgaande. Als u als actieve deelnemer een compositie wil spelen stuurt u voor 11 september a.s. ook een email, met daarbij vermeld welke compositie u wil spelen. Als er voor actieve deelname veel aanmeldingen zijn zullen wij een selectie maken. Ook niet KVOK-leden, of leden van andere afdelingen zijn bij deze van harte uitgenodigd ! We heten u van harte welkom op 16 september in Doesburg !

Zaterdag 11 november orgelmaker Reil Heerde
Op zaterdag 11 november a.s. brengen we (als laatste excursie van dit jaar) een bezoek aan orgelbouwer Reil in Heerde (Postweg 50/B). Aanvang 10.00 uur !
Zij restaureren momenteel de registers van het Vater/Müller orgel (1726) uit de Oude kerk in Amsterdam (zie ook: http://reil.nl/orgels/oude-kerk/).
Ook niet KVOK-leden zijn van harte welkom, maar vooraf aanmelden is verplicht zodat we weten hoeveel deelnemers we kunne verwachten (stuur hiervoor een email naar secretaris-gelderland@kvok.nl. Wij bevestigen vervolgens uw aanmelding.

2016 historie

Zaterdag 9 januari Jaarvergadering + workshop Max Reger: opus 135a.
De jaarvergadering vindt plaats in de consistorie van de Grote Kerk, Loolaan 16, Apeldoorn, (ingang Koninginnelaan 3/5 7315 BJ) Aanvang 14.00 uur.
Aansluitend een workshop met als thema Max Reger: opus 135a door Wout van Andel. Na een inleiding door Wout van Andel hebben wij de gelegenheid om theorie en praktijk samen te voegen. U wordt verzocht een werkje van Max Reger uit opus 135a voor te bereiden.
2016 is een “Reger -jaar” (Max Reger 1873–1916), de KVOK Gelderland wil hier aandacht aan besteden middels twee activiteiten. De muziek van Max Reger staat bekend als moeilijk, toch heeft Reger ook orgelmuziek geschreven voor de serieuze amateurorganist. Opus 135a, en vergelijkbaar opus 79b, zijn korte orgelwerken die goed inpasbaar zijn in de liturgie. Later in 2016 zullen we ons bezighouden met de orgelwerken zonder opusnummer en opus 129.
De dispositie van het orgel van de Grote kerk in Apeldoorn kunt u hier vinden:
http://www.vriendenvandegrotekerk.nl/gebouw/orgeldispositie

Zaterdag 12 maart Jacobskerk in Winterswijk
De eerstvolgende studiemiddag is gepland op 12-3-2016 in de Jacobskerk in Winterswijk.
Cantor-organist: Wim Ruessink zal een workshop verzorgen met als thema: Handreikingen bij liederen uit het Liedboek ~bidden en zingen in huis en kerk in het ‘lichte muziek-idioom’.
Wim Ruessink geeft achtergronden, tips, do’s & don’ts.
Voorbereiden uit de begeleidingsbundel: een keuze uit 4a, 260, 301j, 915, 1005
U bent welkom om 14.00, Jacobskerk, Markt 1, 7101 DA, Winterswijk
21 mei Grote- of Barbarakerk in Culemborg.
Geen dag zonder Bach, in ieder geval niet op zaterdag 21 mei in de Grote- of Barbarakerk in Culemborg.
Zaterdag 21 mei van 14.00 uur – 16.30 uur kunnen wij ons onder leiding van Marijn Slappendel bekwamen in het spelen van de muziek van/rondom de componist Johan Sebastiaan Bach.
Marijn Slappendel zal bij een ieder commentaar geven op het gespeelde werk: uitvoering, registratie en interpretatie. Tevens zal hij uitleg geven over de compositie en natuurlijk het orgel. Het hoofdorgel van de Grote- of Barbarakerk werd in 1719 opgeleverd door de Gemertse orgelmaker Matthias Verhofstadt. Meer over dit orgel ophttp://www.verhofstadorgel.nl/orgel.php
Graag ziet hij dat u/jij aan hem doorgeeft via de mail welk werk er gespeeld gaat worden zodat hij zich er enigszins op kan voorbereiden. Dat kan via zijn site: www.marijnslappendel.nl of info@marijnslappendel.nl
Gasten zijn welkom, aanmelden is gewenst.

18 juni Martinikerk Doesburg
Dit jaar wordt de 100-ste sterfdag van de componist Max Reger herdacht en het 100-jarig bestaan van het Walcker-orgel in de Martinikerk te Doesburg gevierd, een instrument dat bij uitstek geschikt is voor de orgelwerken van Max Reger.
Daarom organiseren de KVOK Gelderland (Koninklijke Vereniging voor Organisten en Kerkmusici) en SMWD (Stichting Monumentaal Walcker-orgel Doesburg) op 18 juni 2016 in de Martinikerk van Doesburg een studiemiddag speciaal voor amateur-organisten.
De studiemiddag bestaat uit een tweeluik door Ingeborg van Dokkum-Prins en Cor van Wageningen.
Ingeborg van Dokkum-Prins presenteert en speelt de werken zonder opusnummer, bedoeld voor de amateur-organist. Cor van Wageningen presenteert en speelt de Neun Stücke (Opus 129), die zeker bereikbaar zijn voor de gevorderde amateur.
Voor deelname wordt bij voorkeur gevraagd zich aan te melden bij:secretaris-gelderland@kvok.nl
Aan de deelnemers wordt na afloop van de studiemiddag een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Foto: Jan van den Brand

9 september Oude Mattheüs in Eibergen
Op 9 september hopen we samen te komen in de Oude Mattheüs in Eibergen, Grotestraat 50, aanvang: 20.00 uur.
Gijs van Schoonhoven is de inleider die ons verder zal helpen om goed te kunnen begeleiden.
Als uitgangspunt is genomen de orde van dienst van 11 september. Indien de predikant u vraagt om een bijdrage voor deze dienst, wat zou uw inbreng zijn qua liederen uit Liedboek- zingen en bidden in huis en kerk?
Graag deze liederen voorbereiden met een intonatie, een voorspel en/of een collectevoorspel en dan het koraal.
Als kerkmusici kunnen we ook allemaal zingen, dus het wordt weer een onderhoudende en genoeglijke avond.

12 november orgelexcursie Duitsland
Zaterdag 12 november hebben wij een bijzondere excursie gepland, we bezoeken dan twee orgels in Duitsland.
Het betreft het Quellhorst-Führer-orgel in Neuenhaus, en het Haupt-orgel in Lage. Beide plaatsen liggen net over de grens bij Ootmarsum (Overijssel) Deze excursie is op uitnodiging van Joop Holtkamp, voorheen bestuurslid van onze afdeling.
Het zal een dagvullend programma worden Om 10.15 worden wij verwacht voor een kop koffie thee, waarna wij eerst het orgel in Neuenhaus bezoeken en bespelen. Na de lunch, aangeboden door Joop Holtkamp, vertrekken wij naar Lage (5 km.) om daar het Haupt-orgel te beluisteren en te bespelen. In Lage sluiten wij deze bijzondere excursie af.
De gegevens van het Quellhorst-Führer-orgel in Neuenhaushttp://www.reformiert-neuenhaus.de/kirchenmusik/die-orgel
Informatie over het Haupt-orgel en de restauratie is te lezen op deze pagina
http://www.gn-online.de/nachrichten/orgel-in-lage-bekommt-wieder-genug-wind159042.html
De dispositie van het Haupt-orgel: Manuaal: Prinzipal 8, Bourdon 16, Gambe 8, Gedackt 8, Octave 4, Flöte 4, Octave 2, Mixtur IV, Trompete 8, Bass Trompete 8, Diskant Pedaal: Subbass 16 Posaune 16. Pedaalkoppel.
De routebeschrijving: A1 richting Oldenzaal-afslag Oldenzaal/Ootmarsum-aanhouden richting Ootmarsum. In Ootmarsum einde weg rechtsaf richting Denekamp. Op de rotonde richting Neuenhaus/Lage. In Lage einde weg linksaf richting Neuenhaus-bij de B403 (verkeerslicht) rechtdoor richting Neuenhaus Op de kruising bij de Toyotadealer rechtsaf. Bij de kerk linksaf (voor de ijssalon) Na de kerk (voor de bank) linksaf-gelijk weer linksaf, bestemming bereikt. Pas op: de navigatie gidst mogelijk via Bad Bentheim/Nordhorn!
Gasten zijn welkom, aanmelden is gewenst.

In memoriam, Bert Feijt,
Bert Feijth, geboren 14-2-1931, woonde en werkte tot 2006 in Haarlem waar hij als organist verbonden was aan de Oosterkerk. Van 2006 tot 2015 woonde Bert in Apeldoorn om daarna in 2015 met zijn vrouw weer terug te keren naar Haarlem. Lang konden zij hier niet genieten van een passende woning, op 20 februari 2016 overleed Bert na een hartinfarct.
Bert bleek in Apeldoorn al snel een gewaardeerde en trouwe bezoeker van onze afdelingsactiviteiten. Ook toen zijn gezondheid afnam, en Bert minder mobiel werd, heeft hij zolang mogelijk geprobeerd aanwezig te zijn en de soms steile trapjes naar de diverse orgels te beklimmen. Ook al was Bert niet meer actief als kerkorganist, hij wilde zich muzikaal blijven ontwikkelen zoals hij dat zijn leven lang had gedaan. Wij herinneren ons Bert als een hartelijke en innemende persoonlijkheid.
Tot het moment van zijn verhuizing naar Apeldoorn was Bert niet alleen organist van de Oosterkerk in Haarlem maar ook betrokken bij de Grote of st. Bavo kerk als organist van de middagdiensten, stemhulp, en trouw bezoeker van de concerten. Bert was vele jaren actief betrokken bij het Internationaal Orgelfestival Haarlem. In 2016 verscheen het boek “THE HAARLEM ESSAYS Celebrating Fifty International Organ Festivals”. In dit boek werd ook een portret geschetst van Bert, hij was hier zeer content mee!
Bij de uitvaart in “zijn” Oosterkerk bleek dat de inspanningen van Bert voor het muzikale klimaat in deze gemeente nog steeds merkbaar zijn. Bert stond aan de wieg van de blokfluitgroep, veel oud- leerlingen waren aanwezig bij de uitvaart en bleken warme herinneringen aan Bert te bewaren. Natuurlijk zongen ook zijn `Zangers van Oost` tijdens de waardige afscheidsdienst.
Wij wensen zijn vrouw Reina, kinderen, kleinzoon en familie sterkte toe bij dit verlies.
Jan van den Brand

2015 historie

Zaterdag 10 januari in de Grote kerk Elst
De eerste bijeenkomst in 2015 is gepland op 10 januari in de Grote kerk in Elst (Betuwe)
Als eerste houden wij onze (korte) jaarvergadering waarin wij het programma voor het komende jaar bespreken en een bestuursverkiezing houden.
Wanneer u zich bestuurlijk wilt inzetten voor onze afdeling dan kunt u zicht daarvoor aanmelden bij de secretaris.
Leden die in het emailbestand van de secretaris voorkomen krijgen per email het rooster van aftreden en het conceptverslag van de jaarvergadering van 2014 toegestuurd. Anderen kunnen deze stukken opvragen bij de secretaris.
Aansluitend bezoeken wij het orgel van deze kerk. IJsbrand ter Haar, tweede organist, zal ons het orgel demonstreren waarna wij zelf het orgel kunnen bespelen. Nadere gegevens van het orgel kunt u vinden op http://www.pg-elst.nl
U wordt verwacht om 14.00 uur. Grote Molenstraat 2, 6661 DJ Elst.

Zaterdag 14 maart Ugchelen Bronkerk
De tweede bijeenkomst in 2015 is gepland op 14 maart in de Bronkerk, Hoenderloseweg 10, 7339GH Ugchelen. Aanvang 14.00. uur.
Thema van deze studiemiddag is de “Deutsche Orgel-Messe” (Clavier-Übung III) van J. S. Bach.
Deze verzameling van liturgische orgelmuziek zal worden gespeeld en toegelicht door Ingeborg van Dokkum-Prins.
Voor diegene die een deel uit de Clavier-Übung III goed beheerst is het mogelijk ook een deel te spelen. Opgave vooraf is vanwege organisatorische redenen noodzakelijk.  De toelichting zal voor een groot deel via een beamer presentatie worden gegeven.
Opgave is gewenst.
Gasten zijn welkom!

16 mei studiemiddag begeleidingen bij het Liedboek in de Hervormde kerk van Vorden
Op zaterdag 16 mei, 14.00 uur heeft de KVOK afdeling Gelderland een studiemiddag georganiseerd met als thema: begeleidingen bij het Liedboek.
Deze middag zal Mirjam Berendsen ons handvatten aanreiken bij de soms onbekende en moeilijke/lastige begeleidingen die wij – vaak traditionele organisten – tegenkomen.
Verder komen er allerlei vragen bij kijken. Begeleid je met orgel of piano? Hoe begeleid je een ‘pianolied’ op orgel als er geen piano is? Wat voor voorspel speel je?
Natuurlijk kan iedereen naar eigen keuze muziek voorbereiden. Begeleidingen uit de Begeleidingsbundel maar ook om orgelliteratuur bij het liedboek te spelen op het prachtige Lohmanorgel.
Zowel orgel als pianobegeleidingen zijn mogelijk, de kerk beschikt over een prachtige vleugel.
Vooraf aangeven wat men wil spelen maakt de voorbereiding voor Mirjam Berendsen concreter en kan zij zo nodig achtergrondinformatie verzamelen, en een planning maken Lukt dit niet, dan zal dit geen probleem zijn.
De opgave mag naar de secretaris gestuurd worden.

10 juli Zutphen, Walburgkerk
Noteert u het vast in uw agenda, 10 juli (vrijdagavond), 19.30 uur, bezoeken wij het prachtige Bader-orgel in de Walburgiskerk in Zutphen. Vanaf 19.30 uur, bezoeken wij het prachtige Bader-orgel, een orgel dat zich bij uitstek leent voor muziek uit de renaissance tot en met de barok.
Het orgel is in 1639 gebouwd door Hans Henrich Bader en is in 1813 uitgebreid door Johannes Wilhelmus Timpe. In 1996 voltooide de fa Reil een uitgebreide restauratie waardoor wij nu kunnen genieten van dit prachtige karakteristieke orgel.
Wij krijgen de gelegenheid voor vrij literatuurspel, Klaas Stok zal ons ontvangen en begeleiden.
Meer informatie over het orgel:www.baderorgel.nl

Zaterdag 19 september Petrakerk (Gereformeerde Gemeente) in Ede.
Op zaterdag 19 september om 14.00 uur is een excursie gepland naar de Petrakerk (Gereformeerde Gemeente) in Ede.
Organist, dhr Adrie van ’t Land, zal ons ontvangen en begeleiden bij het vrije literatuurspel.
Het orgel is gebouwd door de fa. Pels en zn uit Alkmaar voor de R.K. Pauluskerk in Den Haag.
Na de bouw van de Petrakerk is het orgel overgeplaatst naar deze kerk met 1000 zitplaatsen. Het betreft een groot (romantisch) orgel, 35 II/P en de nodige koppelingen.
Gegevens over kerk en orgel zijn te vinden ophttps://nl.wikipedia.org/wiki/Petrakerk_%28Ede%29
Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij de kerk.
Gasten zijn welkom, aanmelden is gewenst!
Let op: dezelfde zaterdag is het de Airborne-landing op de Ginkelse hei bij Ede.
Dat houdt in dat Ede niet bereikbaar is vanaf de provinciale weg vanuit Arnhem.

Zaterdag 14 november, 14.00 uur, Hervormde kerk, Kerkstraat 2a ,8191 LV Wapenveld.
De laatste excursie van 2015 brengt ons naar de Hervormde kerk in Wapenveld.
In deze kerk bevind zich het karakteristieke Reil-orgel dat voorheen in de Noorderkerk in Groningen stond.
Info:http://www.hervormdwapenveld.nl/commissies/orgel/historie/  &http://www.hervormdwapenveld.nl/commissies/orgel/
Het orgel is een 2-klaviers instrument met een vrij pedaal en 24 stemmen. De stemming is Werckmeister, gecorrigeerd 440Hz bij 18 graden.
Wij worden daar ontvangen door dhr. Wagenaar, lid van de orgelcommissie en in het verleden werkzaam bij de fa Reil als intonateur.
Bij de bouw van het orgel in Groningen was hij als werknemer van de fa. Reil werkzaam, maar ook was hij als betrokken gemeentelid actief bij de overplaatsing van het orgel naar Wapenveld.
Dhr Wagenaar zal ons vertellen over het orgel, en ons begeleiden bij het literatuurspel.
Wij vragen u om muziek voor te bereiden, passend bij dit orgel.
Gasten zijn welkom.

In Memoriam Bram Sintnicolaas (1923 – 2015)
Op 22 augustus jl is op 91 jarige leeftijd Bram Sintnicolaas overleden.
Hij studeerde orgel (bij Adriaan Engels), piano (Wim Kloppenburg), koor- en orkestdirectie en schoolmuziek.
Zijn eerste van de vele orgelconcerten gaf hij in 1946 in de grote kerk in Dordrecht. Vele jaren verzorgde hij als cantor-organist de orgel- en koormuziek tijdens de eredienst, eerst in de Vredeskerk (ca 1950 – 1976) en later in de Prinsenkerk (1976-1987) te Rotterdam waarbij hij altijd veel aandacht besteedde aan de afstemming van de muziek op de liturgie van de dienst.
Daarnaast gaf hij talloze orgelconcerten waarbij hij een breed repertoire ten toon spreidde.
Als koordirigent leidde hij meerdere koren waarbij prachtige concerten, ook met orkest, werden gegeven.
Als schoolmusicus opende hij voor velen de ogen voor muziek. Jarenlang is hij docent muziek geweest op de voormalige kweekschool Koningin Wilhelmina, later Pabo, aan de Binnenrotte te Rotterdam. Op een bijzonder positieve wijze stimuleerde ‘meneer’ Sintnicolaas zijn studenten, ongeacht het niveau. Iedereen telde voor hem mee en hij probeerde hen de liefde voor de muziek bij te brengen. In het bijzonder het zingen en het leren luisteren naar muziek. Zing met de kinderen, was zijn motto. Daar moest hard voor gewerkt worden.
Onder zijn aimabele leiding floreerde het schoolkoor van de KWK, zoals de Kon. Wilhelminakweekschool werd genoemd.
Bram genoot van de contacten met studenten, leerlingen en (oud)-collegae. Tijdens een bezoek aan hem en zijn vrouw kwam altijd het wel en wee van velen van hen ter sprake.
Hij was een uitmuntende begeleider,ook op de piano, waarbij zijn uitzonderlijk goede prima vista spel uitstekend van pas kwam.
Daarnaast gaf hij zowel orgel- als pianoles aan vele leerlingen. Altijd to the point, vriendelijk en zeer geduldig tijdens de lessen. Lessen die ook verder gingen dan de muziek: allerlei onderwerpen n.a.v. de te spelen muziek werden met elkaar besproken.
Ondergetekende mocht de ‘eer’ hebben zijn laatste leerling te zijn, zoals Bram zelf altijd placht te zeggen. Een memorabele tijd.
Veel oud-leerlingen spreken nog altijd zeer lovend over Bram Sintnicolaas. Vertelde je dat je hem en zijn vrouw ging bezoeken, dan was het steevast: “Doe hem de groeten van… “, en direct gevolgd door de opmerking: “Het was zo’n ontzettend aardige man en altijd positief”.
Met grote dankbaarheid mogen we terugkijken op zijn leven;”een leven in Zijn dienst bereid”.
“En Luther zingt er als een zwaan,
en Bach, de grote Bach,
die mag er de maat der englen slaan,
de lieve lange dag”,
gez. 265 : 18 (OLB).
Namens KVOK Zuid-Holland Zuid,
Rien Verwijs.

2014 historie

11 januari  Evangelisch Lutherse Kerk Ede
Op zaterdag 11 januari 2014 hopen wij u te ontmoeten in de Evangelisch Lutherse Kerk, Beukenlaan 12, 6711 NH, Ede. www.elg-ede.nl/
Om 14.00 uur houden wij onze jaarvergadering, aansluitend willen wij ons verdiepen in de bundel: “67 voorspelen bij psalmen voor orgel” van Dick Troost.
Dick Troost is cantor-organist van de Evangelisch-Lutherse kerk in Ede. In 2010 verscheen de uitgave, 67 Voorspelen bij Psalmen voor orgel – Het kerkelijk jaar rond.
Het boek biedt een jaarcyclus voorspelen bij de Geneefse introïtuspsalmen naar het Evangelisch-Luthers dienstboek. De voorspelen zijn niet alleen bruikbaar als inleiding, maar vaak ook als zelfstandige muziek, alternatieve begeleidingsvorm of orgelvers.
Alle zondagen zijn vertegenwoordigd, alsook een aantal feestdagen. Per psalm kunnen dus meerdere bewerkingen zijn genoteerd passend bij de kleur van de zondag.
Velen zullen deze bundel hebben, maar het is waardevol om te horen van de componist hoe wij de voorspelen kunnen interpreteren en uitvoeren. .
Gasten zijn welkom, aanmelden is gewenst.

8 maart Oude Mattheüs te Eibergen
Op 8 maart hopen we bijeen te komen in de Oude Mattheüs te Eibergen om 14.00 uur. De kerk is gelegen aan de Grotestraat.
Onderwerp van deze studiemiddag: hoe om te gaan met canons en pianobegeleidingen? Ad Krijger en Gerard Wesselink zullen ons materiaal aanreiken zodat wij ons hierin kunnen bekwamen.
Omdat het aanbod in het nieuwe Liedboek groot is, verzoeken we jullie om enkele liederen uit te zoeken en voor te bereiden, waarin mogelijk problemen kunnen optreden.
Het voorstel is om uit de begeleidingsbundel, verwacht wordt dat iedereen deze in bezit of gebruik heeft, voor degene wiens achternaam begint met een letter van A – J canons voor de nummers 1 – 350 en pianobegeleidingen van 351 – 700; voor de achternamen beginnend met K – R, de canons van 351 – 700 en pianobegeleidingen van 701 – 1014; de achternamen beginnend met S – Z de canons van 701 – 1014 en pianobegeleidingen van 1 – 350.
Tip: pianobegeleidingen zijn vaak voorzien van akkoordsymbolen, soms is het eenvoudiger om het aangegeven akkoord te spelen i.p.v. de ingewikkelde pianobegeleiding.
Gasten zijn welkom, aanmelden is gewenst.

17 mei Driel Hervormde kerk
Op 17 mei van brengen wij een bezoek aan kerk en orgel van 14.00 uur – 16.30 uur. De organist van de kerk de heer Freek Withaar zal ons ontvangen en iets vertellen over het orgel.U wordt verzocht muziek voor te bereiden, passend bij dit orgel.
In 1902 werd door de firma Peter Conacher & Co. (Huddersfield) een orgel gebouwd, voor de Jerusalem Chapel in Pont Rhyd-y-fen in Zuid-Wales. In 2002 werd dit orgel gedemonteerd en in mei 2003 is dit Conacher-orgel in de, dan gerestaureerde, kerk van Driel (Betuwe) geplaatst.
De dispositie van het orgel:
Great (Manuaal I, C-g3): Open Diapason 8, Gamba 8, Dulciana 8, Stopped Diapason 8 (hout), Principal 4, Suabe Flute 4 (hout), Fifteenth 2.
Swell (Manuaal II, C-g3): Violin Diapason 8, Salicional 8 (C-H gecombineerd met Rohr Flöte), Voix Celestes 8 (vanaf c), Rohr Flöte 8, Gemshorn 4, Harmonic Piccolo 2, Cornopean 8, Tremulant.
Pedal (C-f1): Bourdon 16, Bass Flute 8.
Koppelingen: Swell to Great, Great to Pedals, Swell to Pedal, Swell Octave.
Vijf treden:, piano & forte voor Great en Swell, koppel Great to Pedals (reversible).
Meer informatie over het orgel is te vinden op de website van Het Orgel. http://www.hetorgel.nl/norgel2004-03a.htm
Gasten zijn welkom, aanmelden is gewenst.

Vrijdag 19 september, 19.30 uu Stevenskerk in Nijmegen.
Onder leiding van Jetty Podt krijgen wij de gelegenheid om het König-orgel te bespelen.
Jetty Podt is organist aan de Stevenskerk te Nijmegen. Zij bespeelt daar het beroemde König-orgel en de drie kleinere orgels. Jetty Podt functioneert als organist in de liturgische vieringen van het Oecumenisch City Pastoraat in de Stevenskerk. Als dirigent van de vespercantorij Capella Cumerana is zij artistiek verantwoordelijk voor de vespers op zaterdagmiddag in de Stevenskerk.
Het orgel werd van 1773 tot 1776 gebouwd door de Keulse orgelbouwer Ludwig König (1717–1789). Het orgel telt drie manualen en een pedaal en heeft 54 registers.
Meer informatie en de volledige dispositie kunt u vinden op http://www.stevenskerk.nl/de-kerk/koenig-orgel/
Stevenskerk, Sint Stevenskerkhof 62, 6511 VZ Nijmegen.
De Stevenskerk ligt midden in het centrum van Nijmegen. De kerk is met het openbaar vervoer uitstekend te bereiken: vrijwel alle bussen stoppen op Plein 1944, waarvandaan het twee minuten lopen is naar de Stevenskerk. Het NS-station ligt op ca. 15 minuten loopafstand. De kerk is rolstoeltoegankelijk.
Parkeergarages in de omgeving: Kelfkensbos-loopafstand 6 minuten, Mariënburg, loopafstand 8 minuten, Eiermarkt-loopafstand 3 minuten.
Gasten zijn welkom, aanmelden is noodzakelijk.

Zaterdag 8 november 14:00 uurStudiemiddag Regentessekerk Apeldoorn
Op deze studiemiddag gaan we ons focussen op ons studiegedrag, hoe kunnen wij doelmatig studeren?
Organist/orgeldocent Jan van Gijn heeft onderzoek gedaan naar het speel- en studiegedrag van de orgelstudent in de non-professionele sector en daarbij een boek geschreven. In het boek beschrijft hij allereerst welke processen zich voordoen tijdens het spelen vanaf het partituurlezen tot en met de bewegingspatronen in de speelprocessen.
Met de ervaringen vanuit zijn lange lespraktijk en de wetenschappen uit zijn studieonderzoek wil Jan van Gijn ons een aantal handreikingen doen om ons studiegedrag te verbeteren. Het programma zal bestaan uit een lezing, en natuurlijk de gelegenheid om vragen te stellen.
Aanvang 14.00 uur. Locatie: Regentessekerk, Regentesselaan 14b. 7316 AD Apeldoorn Bij de kerk is parkeergelegenheid.
Gasten zijn welkom.
JAN VAN DEN BRAND

2013 historie

Jaarverslag 2013

9 november Marcuskerk Leusden-Centrum
De eerstvolgende bijeenkomst is gepland op 9 november, 14.00 uur, Marcuskerk Asschatterweg 23, 3831 JJ Leusden-Centrum.
Inleider is Wout van Andel. Evenals de vorige studiemiddag zullen we ons weer gaan bezighouden begeleidingen bij het nieuw liedboek. In overleg met Wout van Andel willen we het volgende programma voorstellen:
– Antifonen (refrein gemeente, verzen voorzanger(s) met wisselend ritme). Voorbeelden: 121b, 134a
– Lastige ritmes. Vb.: 92a, 386, 927, 931, 953
– Hoe om te gaan met lastige overgebonden noten? Vb.: 9a, 223, 934
– Wat te doen met begeleidingen waarin de melodie ontbreekt? Vb.: 1006
– Goed meelezen met de tekst (zo ook bij antifonen). Vb.: 190a
– Kun je pianobegeleidingen op orgel spelen? Vb.: 701, 879
– Muziekprofiel; wat daarmee te doen in mijn gemeente?
De nummers komen natuurlijk niet allemaal aan bod, maar 1 of 2 uit elke categorie.
En verder graag door de deelnemers een aantal lastige liederen uit de praktijk aangedragen.

5 januari jaarvergadering Ruurlo
De eerste activiteit in 2013 is de jaarvergadering op 5 januari om 14.00 uur in de Dorpskerk, Kerkplein 1, 7261AZ in Ruurlo.
Na de vergadering krijgen wij de gelegenheid het orgel te bespelen. Gerard Weselink zal ons als vaste bespeler van dit orgel terzijde staan.
Het orgel heeft twee manualen en een aangehangen pedaal en is in 1840 gebouwd door de firma Holtgrave.
Het pedaal, met een omvang van C-f1, is niet eenvoudig te bespelen – aangeraden wordt dan ook een manualiter stuk of een orgelwerk met een niet al te moeilijke pedaalpartij uit te zoeken.
De dispositie luidt als volgt:
Hoofdwerk: Praestant 8’, Bourdon 16’,Roerfluit 8’, Speelfluit 4’, Quint 3’, Octaaf 2’, Mixtuur ll-V sterk, Trompet 8’;
Onderpositief: Holpijp 8’, Viote 8’ (discant), Fluit Travers 4’, Woudfluit 2’.

Zaterdag 9 maart Hervormde Gemeente Beusichem
Op zaterdag 9 maart a.s om 14.00 uur zijn wij te gast in de Hervormde Gemeente van Beusichem in de Betuwe. De Hervormde Kerk (Markt 14) is makkelijk te vinden.
Wij worden ontvangen door de organist van de kerk, Harro Kraal.
Hij zal ons iets vertellen over het orgel dat in deze kerk in 1858 gebouwd werd door de firma Batz en Co. Deze firma stond vanaf 1849 onder de leiding van Christian Gottlieb Friedrich Witte, een uit Duitsland afkomstige orgelmaker.
Tussen 1994 en 1997 werd het instrument gerestaureerd door de firma Gebr. Van Vulpen uit Utrecht.
De kas werd in de oorspronkelijke kleur (gebroken wit) geverfd en van nieuw bladgoud voorzien door de firma Gebr. De Jongh uit Waardenburg.
Harro Kraal zal het orgel demonstreren, waarna wij zelf het orgel kunnen bespelen. Het instrument heeft 18 stemmen, verdeeld over twee klavieren. Het pedaal is aangehangen.
Meer informatie over het orgel kunt u vinden op de website www.witte-orgel.nl
Het instrument is bij uitstek een gemeentezang-orgel voor een dorpskerk. De sterke Cornet en de gedeelde Trompet, begeleid op het Hoofdwerk of op de linkerhelft van het hoofdklavier, kunnen de melodie zeer duidelijk laten horen.
Wanneer men de Bourdon 16’ slechts tot het door Witte op de strekstok aangebrachte streepje opentrekt, speelt in het pedaal alleen het groot octaaf van dit register. Zodoende kan men het pedaal op zestienvoets-basis en het Hoofdwerk op achtvoets-basis bespelen.
Leden uit andere kringen en andere belangstellenden zijn welkom.
Een telefoontje naar onze secretaris stellen wij wel op prijs, zodat wij weten hoeveel mensen wij kunnen verwachten.

18 mei Apeldoorn Grote kerk
Op 18 mei bezoeken wij het orgel van de Grote Kerk, Loolaan 16, te Apeldoorn. De organist van deze kerk, Wout van Andel, zal ons vertellen over het orgel. Na zijn demonstratie hebben wij zelf de gelegenheid het orgel te bespelen.
Het verzoek is om muziek voor te bereiden die past bij dit orgel. We beginnen om 14.00 uur.
Meer informatie vindt u op www.vriendenvandegrotekerk.nl

6 juli Doesburg Martinikerk
Op zaterdag 6 juli worden wij om 14.00 uur verwacht in de Martinikerk in Doesburg, een kerk die in het bezit is van drie orgels.
Onder leiding van cantor/organist Wilbert Berendsen hebben wij de gelegenheid literatuur te spelen op één van de orgels.
Wilbert wil ons orgelspel van commentaar voorzien. Op de website vindt u informatie over de drie orgels, wij verzoeken u/jou om passende muziek voor te bereiden.
Locatie: Grote- of Martinikerk, Kerkstraat 4 Doesburg. Website: www.martinikerkdoesburg.nl  Gasten zijn welkom, aanmelden gewenst.

Heringebruikname orgel van de Noorderkerk in Ede en jubileum Johan van Markesteijn.
Het orgel van de Noorderkerk, waar we ruim twee jaar geleden afscheid van hadden genomen, blijft toch behouden voor de Noorderkerk.
http://www.noorderkerkede.nl/orgel
Er waren veel kapers op de kust die het orgel wilden kopen, maar de huidige eigenaar van het gebouw heeft toch ingezien dat het een belangrijk instrument is en heeft het niet verkocht. De afgelopen jaren heeft Johan van Markesteijn toezicht op het orgel mogen houden, zodat het bleef functioneren.
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de restauratie van de kerk en de kerkzaal. Het orgel is ontdaan van plastic en weer helemaal schoongemaakt en gestemd door Wim Modderkolk (voormalig medewerker van Gebr. van Vulpen) en Ko Boogaard (voormalig medewerker van Flentrop Orgelbouw), beiden wonende te Ede.
Er komt een open dag, zodat iedereen alles kan zien en horen. De huidige huurder met een eigen bedrijf, Nando Eskes, wil de kerkzaal gaan verhuren als concertlocatie.
Orgelconcerten, maar ook kamerconcerten of kooroptredens zijn mogelijk.
Op zaterdag 6 juli zal er om 19.30 uur een concert gegeven worden door Dick en Leonard Sanderman (orgel en drukwindharmonium).
Dit concert wordt door Johan van Markesteijn georganiseerd, omdat hij dan vijfentwintig jaar organist is van de Gereformeerde/PKN Kerk in Ede, waarvan twintig jaar in de Noorderkerk én ook omdat hij in die periode jarig is. Waarschijnlijk is dit het eerste concert in een reeks en volgen er meer.

Zaterdag 7 september Gudulakerk Lochem
Wij zijn dan welkom in de Gudulakerk Lochem. Aanvang 14.00 uur. Het onderwerp van deze studiemiddag is: begeleidingen bij het nieuw liedboek, ingeleid door Els Dijkerman.
Deze middag willen we inventariseren waar de knelpunten liggen voor de kerkmusici nu wij het Liedboek en de begeleidingsbundel in de handen hebben. We kunnen hiervoor een keuze maken uit liederen uit het liedboek.
Een aantal liederen met een onregelmatig ritme:
Psalmen: 27a, 30b, 78a, 126a, 130c
Reciterende liederen voor de getijden, Lied: 340a, 369a/b, 403e, 490, 694, 809, 961, 989 en 983.
Natuurlijk is het ook goed om zelf een lied aan te dragen.
Door dit te bespreken en op de orgelbank de begeleidingen te beproeven zullen we ervaren waar de moeilijkheden liggen.
We zullen dan ook met elkaar bespreken welk instrument het beste past bij een lied, of dat je misschien geen begeleiding toepast. Maar ook, hoe bepaal je wie wát zingt, een voorganger/cantor/zanggroep of de gemeente?
Als je hier voor in je eigen gemeente een principe voor toepast weten dominees ook beter te kiezen omdat ze weten waar ze aan toe zijn. Dus hoe vervul je als kerkmusicus/organist de rol van adviseur en wat adviseer je?
De kerk is beneden geopend voor publiek, maar wij kunnen in alle rust boven ons onderwerp behandelen.

Onderscheiding voor Lauw Talstra
Op 16 april is collega Lauw. F Talstra in Apeldoorn onderscheiden: hij werd lid in de orde van Oranje-Nassau. Als organist is Lauw ongeveer 55 jaar actief, waarvan 28 jaar verbonden aan de Wilhelminakerk in Apeldoorn Noord -Beemte Broekland. Lauw Talstra is als organist verbonden aan de Anglican Church Twente. Voor de GOV was Lauw zestien jaar actief als kring-secretaris in de regio Stedendriehoek.

Cees van Ooyen 50 jaar organist
Op woensdag 13 maart wordt Cees van Ooyen vijfenzestig jaar. Tevens zal hij dit jaar zijn gouden jubileum vieren als kerkmusicus.
In het ouderlijk huis van Cees, in de schaduw van de toren van de Hervormde Kerk in Asperen, stond een harmonium waar vader en één van zijn zoons regelmatig op speelden. Dit instrument had al gauw de belangstelling van Cees. Als kind van vijf kroop hij erachter, kreeg van deze en gene wat aanwijzingen en hij maakte zich het spelen erop redelijk vlot eigen. Toen hij een jaar of negen was, vulde de huiskamer zich vrijwel dagelijks met de klanken van koralen en psalmen. Op twaalfjarige leeftijd kreeg hij orgelles van een vriend, Bram Brinkman, en toen men in de gaten had dat Cees verslingerd was aan het orgelspel en hoe serieus hij daarmee bezig was, kreeg hij niet veel later de sleutel van de Gereformeerde Kerk in Asperen.
Op vijftienjarige leeftijd werd hij benoemd tot hulp-organist en later tot vaste organist van deze kerk. Hier ontwikkelde hij zich verder tot een bekwaam kerkorganist. In 1974 behaalde hij zijn organistendiploma.
Hij studeerde harmonie, compositieleer en contrapunt bij Willem Strietman. Sinds 29 november 1980 is hij hoofdorganist van de Protestantse Gemeente in Beesd. Cees bespeelt daar een tweeklaviers De Koff-orgel uit 1913. ‘Het is mijn orgel, ik kan ermee lezen en schrijven’, aldus de jubilaris.
Cees voelt zich meer kerkmusicus dan kerkorganist. Hij heeft een niet te beteugelen drang om te componeren, varierend van stukken voor orgel en trompet tot kamermuziek, van meerstemmige koorwerken en een gitaarconcert tot balletmuziek. In het dagelijks leven is hij onder andere balletpianist en hij heeft een orgel- en pianolespraktijk.
Terugkijkend op de afgelopen vijftig jaar ziet Cees het orgel als zijn hoofdinstrument, dat dag in dag uit met hem mee-ademt. Viva la musica sacra!
HENK MOOIMAN
bullet 2012 historie

In Memoriam Bert Nijkamp
Op 10 oktober overleed Bert Nijkamp. Hij was lid van de GOV- VvKm, later van de KVOK. Ondanks het feit dat Bert Nijkamp geen praktiserend musicus was, kwamen we hem vaak tegen bij onzestudie-/speelmiddagen. Bert, wel koorlid, was zeer geïnteres-seerd in kerkmuziek, met name de orgelmuziek.
Behalve de liefde voor mueiek had Bert ook een passie voor het archiveren en was hij vaardig met de computer. Deze eigenschappen heeft Bert gebruikt om samen met de landelijke penningmeester het ‘papieren ledenbestand’ te digitaliseren. Deze enorme klus heeft Bert met grote zorgvuldig-heid uitgevoerd. Binnen de afde-ling Gelderland, maar ook bij het hoofdbestuur hebben we Bert mo-gen kennen als een sympathieke en betrokken persoonlijkheid. We wensen zijn partner en familie sterkte toe.

Afscheid Jan van Gijn
Op zondag 2 december neemt Jan van Gijn afscheid als organist van de Grote Kerk te Apeldoorn. Na de feestelijke dienst zal een dubbel- cd gepresenteerd worden met bewerkingen en improvisaties van Jan van Gijn. Jan kijkt met dankbaarheid terug op zijn werkzame periode en draagt met een gerust hart de sleutels over aan Wout van Andel, die hem zal opvolgen. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze feestelijke dienst bij te wonen.
Jan van Gijn (geb. 1947) studeerde orgel aan het Rotterdams conservatorium bij Arie J. Keijzer en kerkmuziek bij Barend Schuurman. Deze studie werd afgesloten met de diploma’s onderwijsakte B en solistendiploma, beide met aantekening improvisatie en het praktijkdiploma kerkmuziek. Aan de Haarlemse orgelacademie volgde hij masterclasses bij Daniël Roth. In 1986 ontving hij de onderwijsbevoegdheid schoolmuziek. In 1976 won Van Gijn de hoofdprijs en de koraalprijs op het Nationaal Orgel Improvisatie Concours te Bolsward.
Op 18-jarige leeftijd werd Jan van Gijn benoemd tot organist van de Immanuelkerk in Rotterdam Prins-Alexanderpolder. In 1980 volgde hij Piet van Egmond op als organist van de Grote Kerk in Apeldoorn. Hier kreeg hij de beschikking over het monumentale drieklaviers Batz-Witte orgel.
Als docent gaf Jan van Gijn les op verscheidene locaties in het wes-ten van het land en vanaf 1980 in Ede en Apeldoorn. Veel organisten hebben een degelijke scholing ontvangen, een aantal van hen heeft zich tot een professioneel niveau ontwikkeld.
Als componist publiceerde hij een aantal losse muziekuitgaven. Bij-zonder is de serie Orgelpsalter. In 14 delen worden alle 150 Geneef-se psalmen uitgewerkt, waarbij in een compacte vorm de psalm-melodie aaneengesloten klinkt. De woord-toon relatie was het uitgangspunt voor dit uitgebreide project; wat mogen wij anders verwachten van een kerkmusicus pur sang?
Een uitgebreid studieonderzoek resulteerde in een boek over het speel – en studiegedrag van de organist in de non-professionele sector, ‘Orgel studeren….hoe moet dat?’
Op bestuurlijke niveau was Jan van Gijn tien jaar actief bij de Stichting Centrum voor de Kerkzang en gedurende vijf jaar bij de Vereniging van Kerkmusici GOV-VvKm. Het laatste jaar van deze bestuursperiode werd, met succes, besteed om de afdeling ‘Midden Nederland’ weer van een actief bestuur te voorzien..

Zaterdag 10 november Dorpskerk te Vorden
Op zaterdag 10 november van 14.00 tot 16.30 uur zijn wij te gast in de Dorpskerk te Vorden. Deze kerk is in 2011 volledig gerestaureerd.
Het Lohman-orgel uit 1834 heeft in de vernieuwde ruimte (met o.a. een natuurstenen vloer) een prachtige klankwerking gekregen.
Wilbert Berendsen, echtgenoot van de organist van de kerk Mirjam Berendsen-Van der Meulen, zal één en ander vertellen en het orgel demonstreren. Daarna kunnen mensen die dat willen het orgel bespelen, waarbij gedacht wordt aan het spelen van adventsmuziek.
Het is mogelijk (maar niet vereist) om uw keuze vooraf door te geven aan Wilbert Berendsen (info@wilbertberendsen.nl ).
Er kan dan een speelprogramma opgesteld worden, waarbij Wilbert ook informatie zal geven over de gekozen stukken en de stijlperiode.
Het orgel heeft 21 stemmen verdeeld over 2 manualen, en een aangehangen pedaal. De Bourdon 16′ kan half getrokken worden (snufje van Reil) zodat hij van C-f spreekt. Dankzij de Neidhardtstemming klinkt oude muziek extra fraai, maar de klank is geschikt voor muziek uit alle stijlperioden.
De dispositie is te vinden opwww.muziekdorpskerkvorden.nl
Gasten zijn welkom. Aanmelden is gewenst

25 augustus Studiemiddag door Gijs van Schoonhoven
Op 25 augustus aanstaande is om 14.00 uur een studiemiddag geplandonder leiding van Gijs van Schoonhoven.
Thema van deze middag zal zijnHet begeleiden van een lied zonder een hoorbare melodie. We gaan kijkenhoe we onze eigen creativiteit kunnen aanspreken om tot een dergelijke zetting te kunnen komen. Bekend zijn de zettingen uit het ‘gaatjesboek’,maar niet iedereen vindt de zettingen geschikt. We willen dan ook met elkaarin discussie gaan over de bruikbaarheid van een aantal zettingen. Uwordt verzocht iets voor te bereiden; een eigen of een bestaande zetting.
Locatie: Witte kerkje, Graaf Ottoweg 4 Lochem.
Het orgel in deze kerk isin 1982 gebouwd door de firma Reil voor de Gereformeerde kerk van Boksum(Fr.).
De orgelkas is in 1910 gemaakt door de firma Dekker. In 2004plaatste de firma Reil het orgel in de kerk te Lochem.
Dispositie:
Manuaal:I: Prestant 8′, Holpijp 8′, (transm.), Octaaf 4′, Mixtuur l’ III-V;
Manuaal II:Holpijp 8′, Fluit 4′, Quint 3′, Octaaf 2′, Dulciaan 8′;
Pedaal: Subbas 16′.
Drie gebruikelijke koppels en een tremulant voor het gehele orgel.
Manuaalomvang:C-f3, Pedaalomvang: C-d1. Temperatuur: Neidhardt I.
De kerk bevindt zich op twintig minuten loopafstand van het station. Gastenzijn welkom, aanmelden is gewenst

23 juni studiemiddag Julianakerk te Apeldoorn
Op 23 juni is een studiemiddag gepland onder leiding van Wilbert Berendsen in de Julianakerk te Apeldoorn. We gaan praktisch bezig met het begeleiden van niet-strofiche zangvormen, zoals chants, antwoordpsalmen, liturgische gezangen enz. waar het komende nieuwe Liedboek wellicht vele voorbeelden van zal bevatten, maar ook bijvoorbeeld het Dienstboek nu al, en de bundel “Heel mijn ziel” van Nico Vlaming en Christiaan Winter.
Te denken valt bijvoorbeeld aan psalmen van Gelineau zoals Tussentijds 31, antwoordpsalmen zoals Tussentijds 38 en 39, het Magnificat zoals bijvoorbeeld Zingend Geloven 6 nr. 79 of zoals in “Heel mij ziel”opgenomen, Engelse Chants, gregorianiserende psalmen en acclamaties uit het Dienstboek. Maar ook andere muziek is van harte welkom, u wordt zelf verzocht iets voor te bereiden.
Alle ins en outs komen aan bod: hoe intoneer en registreer je, hoe sluiten refreinen en verzen aan, hoe kan/wil/moet je variëren (of juist niet) in de begeleiding, etcetera.

12 mei Ugchelen Bronkerk
Op 12 mei verwachten wij u in de Bronkerk te Ugchelen. Ingeborg van Dokkum wil met ons nadenken hoe om te gaan met ‘lichte muziek’.
Het is bekend dat wij in de toekomst vaker te maken zullen krijgen met minder traditionele kerkmuziek en dit vraagt om andere vaardigheden van ons als kerkmusici. De keuze die we moeten maken is als eerste die van het instrument: orgel of piano?
Hebben we de vaardigheid om piano te spelen, moeten we de hulp van een collega inroepen, of misschien zelfs de predikant adviseren een ander lied te kiezen? We proberen samen met Ingeborg van Dokkum een antwoord op deze vragen te vinden.
Natuurlijk zoeken wij naar mogelijkheden om op eenvoudige manier ‘lichte muziek’ te kunnen begeleiden.
Het adres van de Bronkerk in Ugchelen: Hoenderloseweg 10, 7339 GH Ugchelen. http://www.bronkerk.nl
Gasten zijn welkom, aanmelden is wel gewenst.

10 maart 2012 Saamhorigheidsorgel’ in Puiflijk
Zoals eerder gemeld, zullen we op 10 maart om 14.00 uur een bezoek brengen aan het ‘Saamhorigheidsorgel’, Scharenburgsestraat 11, 6655KE Puiflijk. Zie ook de sitehttp://www.huisorgel.nl
Onder leiding van Cor van Wageningen zullen we ons bezig houden met romantische muziek waarbij het accent vooral zal liggen op de koraalvoorspelen van Max Reger.
Wij stellen voor dat iedere aanwezige één of meer korte voorspelen van Reger voorbereidt. Een keuze kan worden gemaakt uit 30 Kleine Choral Vorspiele opus 135a, 52 Leicht ausführbahre Vorspiele zu den gebrëuchlichsten evangelischen Choralen opus 67 en de 13 Choralvorspiele opus 79b.
Puiflijk is te bereiken via de A50. Neem op het knooppunt Ewijk de afslag N322/A73 richting Druten; vervolgens tweede afslag Druten/Horssen, aan het einde van de afslag rechtsaf richting Druten. Tweede weg links (landweggetje Scharenburgsestraat). De weg loopt dood bij een bruggetje.
Parkeren langs de weg is beperkt mogelijk. Men kan dit landweggetje ook voorbijrijden tot de rotonde. Neem de tweede afslag, daarna links de Schipleisingel op. Aan het einde van de weg linksaf de Boslaan in, deze gaat over in Hansekamp. Einde weg linksaf Bloemenkamp. Einde weg linksaf Scharenburgsetraat. Druten/Puiflijk is ook te bereiken met bus 289 (Novio) vanuit Nijmegen. Gasten zijn welkom, aanmelden is gewenst

Verslag ledenvergadering district Gelderland
De eerste bijeenkomst dit jaar was in Apeldoorn. Twintig personen warenaanwezig voor de ledenvergadering en een bezoek aan het orgel vande Regentessekerk. Symbolisch hebben we afscheid genomen van AlardFledderus als voorzitter. Het was goed samen met hem de huidige afdeling
Gelderland vorm te hebben gegeven. De voorzittershamer is met algemene instemming overgenomen door Ad Krijger. De notulen van de vergadering zijn op te vragen bij de secretaris.

Zaterdag 7 januari 2012  Regentessekerk in Apeldoorn
Op zaterdag 7 januari 2011 willen we elkaar om 14.00 uur ontmoeten in de Regentessekerk in Apeldoorn.
Als eerste heeft het bestuur een ledenvergadering belegd, aansluitend zullen we het orgel in deze kerk bezoeken.
Op de agenda voor de ledenvergadering staat onder andere de verkiezing van een nieuwe voorzitter, wegens gezondheidsredenen zal Alard Fledderus zijn taak neerleggen.
Verder willen we het jaarprogramma presenteren maar ook het huishoudelijk reglement voor de afdeling vaststellen. Het model-reglement is te vinden op de websitehttp://www.kvok.nl/modelreglement-afdelingen.html  of op te vragen bij de secretaris.
De Regentessekerk beschikt over een orgel, gebouwd door de fa. Vierdag, 12 stemmen Il/P, stemming: Van Biezen/Vallotti.www.regentessekerk.nl
Uw mening is van belang, we hopen u daarom in groten getale te verwelkomen. De kerk is te bereiken met buslijn 5, 10, 90, 102 en 104. Ook is er voldoende parkeerruimte.
Adres: Regentesselaan14b 7316 AD Apeldoorn.

2011 historie

Vanwege de vele activiteiten op orgelgebied heeft de afdeling Gelderland voor de maanden september en oktober geen activiteiten georganiseerd.
Wel willen wij uw aandacht vragen voor de KVOK-studiedag over het liedboek-2012 op 8 oktober (zie http://www.liedboek.nl/nl/agenda/  en https://www.kvok.nl/actueel.html#8_oktober_2011  en de Nationale Orgeldag op 10 september aanstaande.
De openingsmanifestatie van de Nationale Orgeldag vindt plaats in Apeldoorn. Voor deze gelegenheid openen tenminste acht kerken in Apeldoorn de deuren en de orgelzolders. Nadere info op www.nationaleorgeldag.nl

Zaterdag 8 januari 2011 Grote Kerk van Nijkerk.
Het bestuur van de afdeling Gelderland wil u allereerst een gezond en muzikaal 2011 toewensen.
Om maar direct de daad bij het woord te voegen hebben wij een orgelspeelmiddag gepland op de tweede zaterdag van het jaar.
Op zaterdag 8 januari 2011 zijn wij vanaf 14.00 uur welkom in de Grote Kerk van Nijkerk.
In deze kerk treffen wij een prachtig orgel aan, in 1756 gebouwd door de orgelbouwer Van Deventer. Voor velen van ons is dit orgel onbekend.
Wij verheugen ons daarom zeer op deze kennismaking. De organist van deze kerk, Bas Blankesteijn, zal voor ons een inleiding verzorgen over het orgel. Daarna is er voor de aanwezigen de mogelijkheid zelf het orgel te bespelen. Het orgel beschikt over twee klavieren en een zelfstandig pedaal.
Nadere informatie vindt u op http://orgelnijkerk.web-log.nl/  en ook op http://nl.wikipedia.org/wiki/Orgel_grote_kerk_Nijkerk  De Grote Kerk vindt u aan de Holkerstraat 1, 3861 CC Nijkerk, in het centrum van Nijkerk op tien minuten loopafstand van het station.

12 november Orgelmaker Klop te Garderen
Op zaterdag 12 november aanstaande zijn wij om 11.00 uur welkom bij de firma Klop te Garderen, bouwer van orgels en klavecimbels. De heer Klop zal ons uitleg geven over de verschillen en overeenkomsten tussen een orgel met houten pijpen en een ‘gewoon’ pijporgel. Op dit moment wordt gewerkt aan een orgel, dit is dus een goede gelegenheid om een instrument in aanbouw te bezichtigen. Ook is er een kistorgel aanwezig om te bespelen. Het bedrijf van de firma Klop is gevestigd op Paleisweg 6, 3886 LC Garderen.
Uitgebreide informatie over de firma is te vinden opwww.klop.info
Wij hopen u te ontmoeten en natuurlijk zijn gasten uit andere provincies ook van harte welkom.

2010 historie

Jaarverslag 2010

12 maart Bergkerk in Deventer
Het orgel in deze kerk is in de jaren 1841-1843 vervaardigd door de Deventer orgelbouwer Johann Heinrich Holtgräve. In 1866 werd het orgel gerepareerd door Hermannus Gerhardus Holtgräve. In 1980-1981 werd het instrument grondig gerestaureerd door orgelmaker Blank te Herwijnen.
Op de open plaats in het rugwerk werd een nieuwe Mixtuur geplaatst, waardoor dit klavier veel aan zelfstandigheid won.
De Bergkerk heeft een rijke akoestiek, waarin het rugwerk van het orgel veel intenser klinkt dan het hoofdwerk.
Het pedaal is aangehangen aan het hoofdwerk, maar dat bezwaar is niet zo groot daar het hoofdwerk over drie zestienvoets-registers beschikt. Het instrument is Duits-romantisch van klankkleur.
De kerk is niet meer in gebruik voor de eredienst, maar wordt gebruikt voor exposities en concerten. Dit jaar wil men extra aandacht aan het orgel geven door middel van orgelconcerten. Meer hierover is te lezen op http://www.bergkerkconcerten.nl
De Bergkerk bevindt zich aan het Bergkerkplein te Deventer. De kerk staat op ongeveer tien minuten loopafstand van het station. U bent welkom
vanaf 14.00 uur. Tijdens ons bezoek is de kerk geopend voor een expositie.

Zaterdag 13 november Noorderkerk Ede
Op zaterdag 13 november zijn wij vanaf 14.00 uur welkom in de Noorderkerk te Ede. De organist Johan van Markesteijn zal ons vertellen over het romantische Ypma-orgel (1882).
Het betreft hier een orgel met twee klavieren en een vrij pedaal met twintig sprekende stemmen. Klavieromvang C-f3 en pedaalomvang C-f1.
Uitgebreide gegevens over dit orgel zijn te vinden in Het Historisch orgel in Nederland 1878-1886 (blz. 213-215) en ophttp://www.orgelsite.nl/ede5.htm  U bent uitgenodigd om passende literatuur voor de adventtijd voor te bereiden.
Het is wrang te beseffen dat dit één van de laatste keren zal zijn dat dit orgel in deze kerk wordt bespeeld:
in januari 2011 zal de laatste eredienst in deze kerk worden gehouden.
De Noorderkerk staat aan de Amsterdamseweg 9 6711 BE te Ede.

Zaterdag 4 september Oude St.- Helenakerk Aalten
Zaterdag 4 september aanstaande komen wij bijeen in de Oude St.- Helenakerk te Aalten.
Er was een middag beoogd om te leren een voorspel op een lied te maken en dit onder toeziend oog van een professioneel organist te laten horen. Echter, dit bleek organisatorisch niet haalbaar, dus dat plan wordt uitgesteld.
Wij hebben die zaterdag vrij orgelspel op het fraaie drieklaviers Blank-orgel van de St.- Helenakerk. Voor meer informatie over het orgel, ziewww.orgelsinaalten.nl
De middag begint om 14.00 uur. De kerk staat midden in het centrum van Aalten. Tot dan!

8 mei Beekbergen Hervormde kerk (PKN)
Op zaterdag 8 mei om 14.00 uur zijn wij welkom in Beekbergen in de Hervormde kerk (PKN) aan Dorpstraat 35.
In deze kerk bevindt zich een orgel, gebouwd door: Joan Gustaav Schilling (1780).
Wijzigingen/restauraties: Carl Friedrich August Naber (1828), fa. Bernard Koch (1978)
Het instrument in Beekbergen is oorspronkelijk gebouwd voor de Grote Kerk in Apeldoorn.
In 2005 werd het orgel gerestaureerd door orgelmakerij Bogaard uit Rijssen.
Bij deze gelegenheid werd een Pedaal van drie stemmen toegevoegd.
De dispositie luidt:
Hoofdwerk (C-c3): Bourdon 16’, Prestant 8’, Octaaf 4’, Quint 3’, Octaaf 2’, Mixtuur IV st., Trompet 8’.
Bovenwerk (C-c3): Holpijp 8’, Gemshoorn 4’, Gamba 4’ (doorlopend), Woudfluit 2’, Scherp III-IV st. Dulciaan 8’, Tremulant
Pedaal (C-d1): Subbas 16’, Gedekt 8’, Fagot 16’
3 Koppels
U wordt verzocht een vrij werk voor te bereiden, passend bij dit orgel.
Wij hopen weer op een grote opkomst.

Zaterdag 20 maart Grote Kerk van Wageningen

Op 20 maart aanstaande zijn wij van 14.00 tot 16.30 uur welkom in de Grote Kerk van Wageningen. Organist van de kerk, Simon Marbus, wil ons begeleiden bij het uitvoeren van orgelliteratuur, te gebruiken in de Veertigdagentijd.
Het orgel is in 1955 gebouwd door de fa. Flentrop. Het betreft hier een groot orgel: vijfendertig stemmen op drie klavieren en pedaal.
Informatie over het orgel is te vinden opwww.orgelsite.nl/wageningen2.htm en informatie over het gebouw opwww.hervormdwageningen.nl
Het adres van de kerk is Markt 1, 6701 CX Wageningen.
Wij hopen weer op een grote opkomst.

Zaterdag 16 januari Oude Mattheüs te Eibergen

Het bestuur van de afdeling Gelderland wil u een muzikaal en vooral een gezond 2010 toewensen. De eerste studiemiddag van dit jaar zal zijn in Eibergen op zaterdag 16 januari om 14.00 uur. Gijs van Schoonhoven zal ons in de vorm van een practicum vertellen over het ‘8-5-3-systeem’, een methode voor de begeleiding van de psalmen zoals Bert Matter en Peter Molenaar dat in het boekje In goede Harmonie hebben uitgewerkt. Aanschaf van het boekje is niet beslist nodig, maar zeker wel handig. Indien mogelijk muziekpapier en potlood meenemen.
De bijeenkomst is in de Oude Mattheüs te Eibergen, Grotestraat 50. Het orgel is van Van Leeuwen en heeft gestaan in de kapel van E55 (energietentoonstelling) te Rotterdam. Het orgel heeft twee klavieren en een vrij pedaal.

2009 historie

Jaarverslag 2009

Algemeen
Deze zomer is er een enquête gehouden onder de leden in Gelderland. Eenentwintig reacties zijn binnengekomen.
De resultaten worden meegenomen in de planning van de toekomstige activiteiten.
Ruim de helft van de geënquêteerden heeft gestemd voor twee of drie afdelingen in de provincie Gelderland. Om dit te realiseren zijn er voldoende bestuursleden nodig. Uit de enquête blijkt echter dat er weinig animo is om plaats te nemen in het bestuur.
Daarom hebben de huidige bestuursleden besloten om te komen tot één afdeling: Gelderland.
Deze afdeling zal globaal worden verdeeld in drie gebieden: Rivierengebied, Veluwe en de Achterhoek.
De doelstelling is per jaar zes activiteiten te organiseren; in ieder gebied twee activiteiten.
Het is de bedoeling dat deze activiteiten in de oneven maanden en wel in het tweede weekeinde zullen plaatsvinden.
Uiteraard kan daarvan worden afgeweken in het geval een kerk of een inleider niet beschikbaar is in dit weekeinde.
Het bestuur is als volgt samengesteld:
voorzitter: Alard Flederus;
penningmeester: Ab Dekker;
secretaris: Jan van den Brand;
bestuursleden: Jan van Garderen, Ad Krijger en Gerard Wesselink.
De oud KNOV-bestuurders Johan Puttenstein (voorzitter), Piet Cnossen (lid) en IJsbrand ter Haar (waarnemend voorzitter en secretaris) zijn aan het einde van hun termijn gekomen. Zij worden bedankt voor bewezen diensten.

14 november oprichtingsvergadering met een excursie naar de grote kerk van Epe.
Om 14.00 uur wordt u verwacht in de Grote Kerk van Epe. Het Meere-orgel in deze kerk bestaat tweehonderd jaar en is in 1994 gereconstrueerd door de fa. Reil. Zie ook de websitehttp://www.reil.nl/doc/orgeloverzicht/1994-epe-hk.html
We beginnen met een korte ledenvergadering met als onderwerp de oprichting van de nieuwe afdeling Gelderland.
Na een presentatie door de vaste organisten van deze kerk is er gelegenheid het orgel te bespelen.
Het adres van de kerk is Beekstraat l, 8162 AH, Epe. U wordt geadviseerd te parkeren in de Hoofdstraat, achter de Formido.