9 november 2019 Hervormde kerk van Kantens – Help !!!!! Een kort octaaf

Help !!!!! Een kort octaaf……..

In eerdere aankondigingen is vermeld dat we als afdeling Groningen een studiemiddag Lichte muziek zouden verzorgen op 9 november. De inleiders hebben echter enkele weken geleden aangegeven dat het niet ging lukken om deze middag in te vullen. Dit houdt u dus van ons tegoed voor komend jaar. In plaats daarvan organiseren de KVOK Afdeling Groningen en VGK District 1 op 9 november een studiemiddag rondom klaviermuziek uit de 17e en vroege 18e eeuw. Deze middag vindt plaats in de Nederlands Hervormde kerk van Kantens, adres Kerkhofsweg 2. Thema van deze middag is: “HELP, een kort octaaf………”.  Aanvang van deze middag is 14:00 uur.

Wietse Ouwejan zal ons deze middag wegwijs maken op het gebied van manualiter orgelmuziek uit de 17e en vroege 18e eeuw, en hoe je om moet gaan met een kort octaaf en de middentoonstemming. Neemt u dus vooral manualiter muziek mee van Sweelinck en leerlingen (Samuel Scheidt, Heinrich Scheidemann, Praetorius). Daarnaast kunt u muziek van Byrd, Frescobaldi, Van Noordt spelen, uit het Camphuysen manuscript of Suzanne van Soldt, maar ook Pachelbel en Böhm klinkt prachtig op het orgel van Kantens.

In deze kerk bevindt zich een belangrijk historisch orgel, gebouwd in 1663 door Hendrick en Johannes Huis. Het hoofdwerk is in 1986 gerestaureerd en gereconstrueerd door Jurgen Ahrend, en het rugwerk is in 2007 gereconstrueerd door zijn zoon Hendrik Ahrend. Adviseur bij beide fases van restauratie was dhr. Cor Edskes (1925-2015)

U bent van harte welkom op deze middag !

28 september en 9 november 2019 Studiemiddagen

Op zaterdag 28 september organiseren de KVOK-afdeling Groningen en VGK-district 1 een  studiemiddag Engelse kerkmuziek in de Columnakerk te Groningen, Paulus Potterstraat 2, m.m.v. Vocaal Ensemble het Hoogeland o.l.v. Vincent Hensen. Het in deze kerk aanwezige Porritt-orgel zal worden bespeeld door Wietse Ouwejan. Voor meer informatie over het orgel verwijzen we u naar de website Orgelnieuws.nl.

http://www.orgelnieuws.nl/porritt-orgel-columnakerk-groningen-gebruik-genomen/

Aanvang 14:00 uur, leden en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom !

9 november, Studiemiddag nieuwe vormen van kerkmuziek/lichte muziek in de erediensten. Verdere informatie volgt nog.

Alle activiteiten zullen met onze zustervereniging de VGK worden georganiseerd.

 

Zaterdag 25 mei 2019 Orgelexcursie naar Schnitger-orgels

Op zaterdag 25 mei willen we een bezoek brengen aan 3 orgels uit de school van Schnitger, in het kader van het Schnitgerjaar 2019. Het betreft de orgels van Noordbroek, Nieuw Scheemda en Zuidbroek. Henk de Vries is bereid gevonden om iets over de orgels te vertellen. We beginnen om 13:30 in Noordbroek. Hier bevindt zich het Schnitger-Hinsz-Freytag orgel uit 1696/1768/1809. Een historisch gegroeid instrument waarin de ontwikkeling van de Schnitgerschool goed te zien en te horen is.
Vervolgens gaan we naar Nieuw Scheemda.
Het orgel van Nieuw Scheemda (1695) is opgenomen in deze excursie omdat hier in 1968 de basis werd gelegd voor een veranderd restauratiebeleid met betrekking tot het culturele erfgoed van de orgels uit de Schnitgerschool en de wijze waarop deze orgels dienen te worden bespeeld. Ook vormde deze restauratie mede de aanleiding tot oprichting van de Stichting Groningen Orgelland welke dit jaar 50 jaar bestaat.
Het laatste orgel wat we gaan bezoeken is het orgel van Zuidbroek, gebouwd door Schnitger en Freytag in 1795. Dit orgel staat als het ware op de grens van de barok en vroeg-romantiek. Zowel Mendelssohn als Bach klinken uitstekend op dit orgel. Leden en niet leden zijn van harte welkom !
Voor deze middag vragen we wederom een kleine bijdrage van € 5,-

 

30 maart 2019 Groningen Lutherse kerk

Na de geslaagde jaarvergadering in de Martinikerk te Groningen staat de volgende activiteit op het programma:
Ee brengen een bezoek aan het nieuwe orgel van de Lutherse kerk in Groningen.
Het orgel is gebouwd door Bernhardt Edskes en in gebruik genomen op 31 oktober 2017, op Hervormingsdag dus.

Vanuit praktisch oogpunt is er een separaat continuo-klavier gebouwd en mechanisch aangehangen aan het Manuaal waarmee dit vanuit de positie van cantor(-organist) bespeeld kan worden. Dit klavier beschikt over een zestal registerzwaarden waarmee vier registertrekkers van het Manuaal (P8, H8, O4, O2) en twee registertrekkers van het Borstwerk (G8 en B4) door de bespeler bediend kunnen worden.
Victor Timmer is bereid gevonden om te vertellen over de orgelgeschiedenis van deze kerk en de totstandkoming van dit orgel. Victor heeft ook een boek geschreven over dit instrument, welke op 30 maart te koop is. Ook is inmiddels een cd van dit nieuwe orgel verkrijgbaar, ook te koop in de kerk. Tymen Jan Bronda is bereid gevonden om het instrument aan ons voor te stellen waarna wij het kunnen bespelen.
Aan de leden willen wij een kleine bijdrage vragen van € 5,- per persoon, dit bedrag zal geheel ten goede komen aan de Stichting Reconstructie Schnitgerorgel.
Het belooft een zeer bijzondere middag te worden welke u niet mag missen !
Aanvang van deze middag is 14:00 uur. Leden en niet leden zijn van harte welkom !

In memoriam Frans Geusebroek

Op zaterdag 15 juni jl. is Frans Geusebroek overleden, op 70-jarige leeftijd, voor menselijke begrippen veel te jong. Hij woonde in Harkstede. Frans was al geruime tijd ernstig ziek. Vanaf eind jaren ’90 was hij penningmeester van de KNOV Groningen, en vanaf 2009 na de fusie met de GOV, penningmeester van de nieuwe vereniging KVOK-afdeling Groningen, en heeft daarbij een niet te onderschatten rol gespeeld. Ook was hij 2e voorzitter van de afdeling. Tot 2016 heeft hij deze functies met veel inzet vervuld, tot dat dat niet meer ging vanwege zijn ziekte. Het afdelingsbestuur hield haar vergadering de laatste jaren steeds bij Frans thuis, omdat het autorijden voor hem niet meer mogelijk was en dit een praktische, goede oplossing was. Zijn vrouw, Fenneke, had dan altijd heerlijke koffie en koek klaar staan.
Frans kon zelfs ondanks de steeds groter wordende geestelijke beperking nog veel vertellen over zijn tijd als organist, dirigent en componist. Jarenlang is Frans werkzaam geweest in de Martinikerk te Groningen als dirigent van Cantores Sancti Martini. Daarnaast was Frans na zijn conservatoriumstudie bij Wim van Beek werkzaam als organist van de kerk van Hellum. Verder voorzag hij in zijn levensonderhoud door zijn docentschap Muziek aan het Ommelander College in Appingedam.
Frans schreef talloze werken voor zijn koren en de melodie bij “Gezegend ben jij” Lied 131 uit “Zangen van zoeken en zien”. Dit lied hebben wij als bestuur nog gezongen toen we de laatste keer bij Frans thuis vergaderden. Tijdens de vergaderingen speelde Frans vaak op zijn 3 klaviers Johannus orgel. Zijn bezoeken aan Engeland met Fenneke waren voor hem inspirerend, ze bezochten dan hun dochter die daar woonde, en tegelijkertijd proefden Frans en Fenneke dan de Engelse kerkmuziekcultuur.
Frans had thuis een indrukwekkende collectie modeltreinen, bussen, auto’s en vrachtwagens staan, waar hij graag mee bezig was. Hij kon er vaak boeiend over vertellen, hoe hij aan bepaalde zaken was gekomen.
Wij gedenken Frans in grote dankbaarheid, voor alles wat hij voor de vereniging maar zeker voor de kerkmuziek in het algemeen, heeft betekend.
Moge God zijn vrouw en kinderen nabij zijn.
Ties Wildeboer, secretaris KVOK Afdeling Groningen