Op zaterdag 25 januari zal de KVOK afdeling Groningen haar jaarvergadering houden. De stukken voor deze vergadering worden u nog toegezonden via de mail. Deze keer is gekozen voor de Petrus en Paulus kerk te Loppersum, adres: Kerkpad 4, 9919 HG Loppersum. Aanvang 14:00 uur. Er is gekozen voor deze locatie omdat het afgelopen jaar het historische orgel in deze kerk is opgeleverd na restauratie door de firma Bakker en Timmenga.

Het orgel werd in eerste aanleg gebouwd in 1562 door Andreas de Mare, in 1665 is het orgel verbouwd door Hendrik Huisz  (Henrick Huss), in 1735 werd het vervolgens gerestaureerd door A.A. Hinsz, waarbij de kleurstelling die nu weer teruggekeerd is bij de restauratie, is aangebracht. Deze kleurstelling stond vervolgens model voor de kleurstelling van het orgel van de Martinikerk te Groningen (1740). In 1803 is het binnenwerk van het rugwerk vernieuwd door H.H.Freytag. Na wijzigingen door van Oeckelen in 1864 is het orgel in de jaren 1958-1966 gerestaureerd volgens de toenmalige inzichten door de fa van Vulpen, onder advies van Cor Edskes. Van 2017-2019 is het orgel zoveel als mogelijk teruggebracht in toestand van 1803 door de fa. Bakker en Timmenga onder advies van Stef Tuinstra. Uitgebreide informatie vindt u op: http://www.orgelnieuws.nl/orgel-loppersum-weer-in-gebruik-na-restauratie-en-reconstructie/

Na het huishoudelijke gedeelte zal Jaap Brouwer een inleiding gaan houden over de vorige restauratie van het orgel van Loppersum in de jaren ’60 en zal hij ingaan op de zaken die daarbij mis zijn gegaan. Uiteraard wordt het orgel ook gedemonstreerd. We hebben Gerwin Hoekstra bereid gevonden om het orgel voor ons te demonstreren.

U bent van harte welkom !