Op zaterdag 18 september 2021 wil de KVOK Afdeling Groningen haar jaarvergadering houden. Net als vorig jaar zijn VGK leden ook van harte welkom.

Locatie is deze keer de Petruskerk, Zr. A. Westerhofstraat 8 te Leens.

Het beroemde Hinszorgel uit 1733 heeft in de jaren 2019-2021 groot onderhoud gehad. Adviseur hierbij was Henk de Vries. Meer informatie vindt u op: http://www.orgelnieuws.nl/gerestaureerd-hinsz-orgel-leens-weer-dichter-bij-1733/

Let op!!!! Het huishoudelijke deel van de vergadering vangt aan om 13:30 uur, de kerk is open vanaf 13:00 uur. Koffie kost € 1,50 per kop. Neemt u dus wat geld mee?

Na het huishoudelijke gedeelte zal onze oud-voorzitter Henk de Vries ons bij praten over de uitgevoerde werkzaamheden aan het Hinszorgel. Henk zal ook het orgel voor ons bespelen.

Mochten vanwege het Coronavirus in september de maatregelen worden aangescherpt en dat daardoor bijeenkomsten door de overheid niet worden toegestaan, dan informeren wij u tijdig via de mail. Mocht het een en ander onduidelijk zijn, dan kunt u informatie opvragen bij de secretaris via e-mail:  tieswildeboer@home.nl of telefonisch: 0596-682956

Ties Wildeboer, secretaris KVOK/VGK Afdeling Groningen