Ons bereikte het droevige bericht dat ons zeer gewaardeerde bestuurslid Gerwin Hoekstra op zondag 27 november op 30-jarige leeftijd is overleden.
Gerwin was sinds de jaarvergadering van 2019 bestuurslid van de KVOK. Hij vulde dat bestuurslidmaatschap in zoals hij was: correct, zorgvuldig, beschouwend en afspraken nakomend.
Hij heeft zich vooral beziggehouden met het project ‘Leden voor leden’ en hij was betrokken bij het project van de ‘jonge honden’ van het bestuur, die zich bogen over vernieuwingen binnen de vereniging.

Gerwin en ik reden altijd samen vanuit Groningen naar de KVOK-vergaderingen en we bespraken naast de ontwikkelingen bij de KVOK ook de ontwikkelingen in de kerkmuziek en de orgelconcerten in Nederland. We werkten samen toen hij voor de Stichting Groningen Orgelland een cd opnam op het Freytag-orgel in Bellingwolde.

Wij gedenken Gerwin en zijn bijdrage aan de KVOK met diep respect.

In het januarinummer van Het Orgel zal een in memoriam verschijnen, geschreven door Wietse Ouwejan.

Namens het bestuur van de KVOK,
Hans Beek, secretaris

[Foto:Ad Fahner]