2018 historie

Jaarvergadering 21-4-2018
Na verwelkoming met koffie en vlaai gingen de deelnemers de kerk in, waar we een rondleiding kregen van de heer Henk Sieben, de orgelbeheerder van de Stichting Orgelkring Nederweert. Hij gaf een uitleg over de historie van het kerkgebouw en het orgel met aansluitende bekendmaking van een op handen zijnde  restauratie van dit orgel.
Hierna gaf onze voorzitter Johan Hermans een orgelbespeling met later aandacht van de door hem gespeelde stukken van Bossi en Bedard.
Om 10.30 opende onze voorzitter de statutaire afdelingsvergadering. De agenda werd  successievelijk afgehandeld, met onder item 4 de aangekondigde bestuur mutaties.
Aftredend waren: voorzitter Johan Hermans – vice-voorzitter Henk Boven – Jo Canten en Hans Maes.
Hans Maes heeft te kennen gegeven dat het voor hem niet mogelijk is gezien tijdstip van vergaderingen deze taak te combineren met zijn werkzaamheden. De drie andere heren stelden zich weer herkiesbaar. Tevens hadden zich geen nieuwe kandidaten aangemeld. Hierdoor was de mogelijk de kandidaten per acclamatie te kiezen.
Henk Boven als vice-voorzitter nam even de taak van de voorzitter over om hem per acclamatie te laten herkiezen en later nam de vers gekozen voorzitter dezelfde opstelling aan om Jo Canten en Henk Boven weer te laten herkiezen.
Na de vergadering hebben we de lunch genomen en zijn daarna weer naar de kerk gegaan om het orgel te bespelen. Iets meer dan een uur heeft ieder zijn stukken kunnen spelen en zijn we volgens planning verhuisd naar de kerk  van Ospel waar we ook nog ruim een uur op beide orgels hebben kunnen spelen.
Huub Geurten

Cursus thema ‘tongwerk stemmen’ op 26 mei 2018
Aanwezig waren Marinus Theunissen cursus leider, Henk Boven gastheer in de Minderbroederkerk, en nog 5 cursisten.
We hebben beurtelings van ca. 10 tot 15.00 u kunnen stemmen.
Van man. II:  de Basson-Hobo 8vt samen met de Prestant 4vt, deze B.-H. staat aan de rug kant in de kas, en daarna de Dulciaan 8vt samen met de Prestant 4vt. Deze Dulciaan staat midden in de kas.
Van man. I: de Trompet 8vt samen met de Octaaf 4vt Deze Trompet staat ook midden in de kas aan de andere kant van het stempad waar de Dulciaan staat.
Van pedaal: de Contra-Fagot 16 vt, welk vanaf c gecombineerd is met de C van de Trompet van man. I. Deze 16 vt werd gestemd met de Octaaf 4vt n de Trompet 8 vt van man. I.
Het kostte aardig wat moeite om uit te zoeken waar de pijpen van de Contra-Fagot staan, maar het groot octaaf staat direct achter het front en zoals later bleek vanaf c als transmissie in de Trompet 8vt van man. I.
Dit register stemmen kostte veel tijd en moeite, want Henk moest plat op de grond onder de hoofdwerklade er bij zien te komen en dat was geen pretje, ook om naar de stemming te luisteren geen eenvoudige klus!
Het stemijzer heeft een platte en een spitse kant en op een kop een soort van haakje. Stemkrukken hebben meestal boven een haaks gebogen deel van 1 cm welke je met de platte kant van het ijzer omhoog of omlaag kunt tikken
Soms is de stemkruk bijna bovenaan iets ingeslepen  en dan kun je met de spitse kant omhoog tikken. Het haakje is om bv. hoeden iets omhoog te trekken.
Op Internet staat soms onduidelijke of zelfs foutieve uitleg over tongwerken stemmen. De werkelijkheid is dat alle labialen door wisselende temperatuur en vochtigheid iets langer of korter worden. De tongen van Tongwerken zijn van koper en daar hebben temperatuur en vochtigheid bijna geen enkele invloed op en is het het eenvoudigste om regelmatig de tongwerken bij te stemmen. Het zijn per slot van rekening de duurste orgelpijpen. Bij een gedegen orgelopleiding wordt dit dan ook geleerd en het is dan ook voor de meesten te doen mits ze heel goed naar de zwevingen (ontstemmingen) luisteren.
Marinus vertelde ook dat hij nog nooit doorslaande tongen heeft moeten stemmen. Er zijn schijnbaar niet veel orgels welke dezen hebben.
Het was een door Marinus goed begeleide en leerzame cursus
Hij ontving namens de KVOK afd. Limburg het boek over de gebr. Müller uit Reifferscheidt, dat hij gelukkig nog niet had, en was ermee in zijn sas.
Ook dank aan Henk Boven voor de organisatie.
Jo Canten

Verslag 24 augustus Excursie naar Orgelbau Weimbs
Op vrijdag 24 aug.2018 hadden we een excursie geregeld om Orgelbau Weimbs in de Eifel-Duitsland te gaan bezoeken. Er hadden zich 11 personen aangemeld om op deze doordeweekse dag te komen deelnemen.
We hadden afgesproken om 11.00 uur in de Schloskirche van Schleiden onder aanvoering van Friedbert Weimbs te beginnen. Hij vertelde over de geschiedenis en de laatste restauratie van dit bijzonder fraaie König orgel en demonstreerde daarna zelf enkele mooie register combinaties.
Opvallend was, dat links van het grote orgel een klein 4 stems Kist-koororgel stond.
Hier zit het koor nog steeds op oksaal naast het grote orgel, maar wordt op het kleine begeleid.
De geanimeerde lunch gebruikten we bij restaurant Mayer in Schleiden.
Aangekomen bij de Werkstatt begon de excursie bij de los en laadplek links naast het uit 2000 daterende mooie nieuwe pand.
Voor het pand staat een grote van RVS gemaakte orgelpijp. Daarna liepen we naar achteren waar de voorraad van veel soorten hout lag.
Friedbert vertelde dat hij samen met enkele collegae een houthandelaar gevonden had die gespecialiseerd was in hout voor de orgelbouw.
Hierna was de pijpenmakelij aan de beurt. Een giettafel voor tot maximaal 8 voets pijplengte. Hier stond een kostbare draaitrommel.
Om b.v. een ander speciaal effect aan de buitenkant van de pijp te verkrijgen i.p.v. de gladde glimmende uitstraling die we gewend zijn, wordt op een marmeren plaat waarop een jeansstof gespannen is, metaal gegoten en blijft daarna opgerold tot ca. 4 maanden uitwerken voordat er pijpen van gemaakt worden. Friedbert vertelde uitvoerig over het maken van de pijpen, en zijn zorg en ervaring voor een optimaal klankresultaat.
De machinale houtbewerking afdeling was zeer groot, en voorzien van alle benodigde en zelfs meerdere zeer speciaal geavanceerde computergestuurde machines die 4 zijige volautomatische bewerkingen kunnen uitvoeren en waarbij maar 1 persoon benodigd is.
In het verleden hebben we vele orgelbouwbedrijven bezocht, zowel hier in Nederland als over de grenzen, maar zagen niet eerder zo’n fantastische uitgeruste en ingerichte houtbewerking afdeling.
Zelfs voor het houtafval, dat via afzuigluchtkanalen van de bewerking machines naar een speciale palletmachine inrichting in een aangrenzende ruimte gebracht wordt, om daar tot bruikbaar pallet stookhout te vermaken, wat op zijn beurt weer gebruikt word om de verwarmingsketel in het pand te stoken.
Ook arme gezinnen in de omgeving kunnen gratis blokken afval stookhout komen halen. Een waardige uiting van duurzaamheid en naastenliefde.
In de montage hal wordt op het moment aan 1 restauratie en 2 nieuwbouw orgels gewerkt. De kas van een nieuw orgel stond al ver gereed en met het meeste pijpwerk zat er al in.
Van het andere grote nieuwbouw orgel, bestemd voor aflevering aan Japan, stond de houten draag constructie reeds in elkaar in de 12 mtr hoge ruimte. Het bijzondere hieraan was dat bij deze een “Flexibele” constructie is gemaakt om rekening te houden met een mogelijke aardbeving!
Weimbs Orgelbauw heeft zich ingeschreven om deel te nemen aan een competitie die Over ca. 3 jaar middels een prijsvraag, een heel bijzonder orgel moet gaan opleveren.
Het komt achter in een kerk in een Paspartoe-nis met een metalen front waarin enkele los staande pijpen verwerkt zijn en waarvan de totaalklank zijdelings en erboven de ruimte in moet gaan stralen. De speeltafel is geïntegreerd opgehangen aan het metalen voorfront, en is door de organist via een in/uit schuifbaar laddertje te bereiken.
Opvallend was dat het hele bedrijf overal schoon, ordelijk en doordacht ingericht was.
Hierna bezochten we nog het Weimbs 3 manuaals orgel met luiken en schuifregisters In de kerk van Hellenthal. Een orgel en kerk met zeer bijzonder mooie beschilderingen.
Het was voor ons allen een zeer geslaagde dag, waarvoor heel veel dank aan Friedbert Weimbs die de hele dag aan ons besteedde. De interessante website van Weimbs Orgelbau is het bekijken waard.
Jo Canten en Huub Geurten

Verslag 30 juni excursie naar Eindhoven
Op 30 juni j.l. organiseerden we een excursie in samenwerking met afdeling Brabant naar het recentelijk gerestaureerde hoofdorgel met koppeling van het koororgel van de st. Catrien in Eindhoven.
Het was in eerste instantie een excursie gewijd aan de uitleg van de technische en digitale ontwikkeling in de hedendaagse orgelbouw, en alles wat daar zoal mee samenhangt.
Henk Kooiker voorzitter afdeling Brabant en mede organisator van deze restauratie, hadden we gevraagd om deze dag voor ons te verzorgen.
Eerstens heeft Henk een generale uitleg gegeven betreffende de inhoud van deze restauratie. Met name de digitale ontwikkeling maakt het tegenwoordig mogelijk om zowat alle denkbare-schakelbare combinatie mogelijkheden wel of niet via een modern Setzer systeem en voorkeuzes per manuaal en of toetsen, uit te kunnen voeren.
Daarna heeft Henk ons een ruime demonstratie en bespeling gegeven vanaf de eveneens volledig gerestaureerde en eenvoudig te verplaatsen speeltafel, voren bij het priesterkoor – zie bijgevoegde foto.
De hoofdspeeltafel boven bij het orgel is uiteraard ook volledig gerestaureerd.
Na dit alles waren we toe aan een stevige lunch in een nabij gelegen restaurant. De weergoden waren ons welgezind en hebben dus heerlijk in het zonnetje gezeten.
Hierna heeft onze afdeling voorzitter Johan Hermans ook nog een bespeling op het hoofdorgel gegeven.
Tenslotte waren de andere aanwezige organisten aan de beurt om ook hun kunsten aan te tonen.
Na afloop konden we terug zien op een mooie interessante dag, en danken namens onze beide afdelingen, zowel Henk als ook kerkbestuur van de st. Catrien.

2017 historie

8 april Speeldag in Venray
Op 8 april a.s. organiseren we samen met de afd. Brabant een speeldag in Venray, en mogen dan vanaf 10.00 uur over de gehele dag gezien, met onderbreking van de gebruikelijke collectieve lunch, tot ongeveer 16.00 uur spelen op het 42 registers tellende orgel van de st. Petrus Bande kerk.

29 april afdeling jaarvergadering in de Kopermolen (Lutherse Kerk) te Vaals.
In de ochtenduren de vergadering met openingsorgelspel door onze voorzitter, en als na de vergadering nog tijd over is staat het de liefhebbers vrij het orgel te bespelen, gevolgd door de lunch en aansluitend de bespeling van het orgel in de Hervormde Kerk.

6 mei  St Lambertuskerk in Helmond
Op 6 mei mogen we gaan spelen op het befaamde Robustelly orgel in de st Lambertuskerk in Helmond o.l.v. Jan v. Laar gedurende de ochtend, wederom de aansluitende lunch en als afsluiting gaan we naar Deurne voor een orgelbespeling in de Willibrorduskerk aldaar. Ook deze dag is weer in samenwerking met de afdeling Brabant.


Verslag Speeldag Niedercruchten – Bracht 10 juni 2017
Voor deze speeldag hadden zich 6 personen aangemeld en twee afzeggingen i.v.m. hun bezoek aan de Landelijke KVOK – ALV te Den haag.
Omdat er in Niederkrüchten om 11.30u een afscheidsdienst was konden we op uitdrukkelijk “verzoek” van de kosteres maar tot 10.45u spelen, en mochten om 09.30 starten.
Het nieuwe door Scholz gebouwde orgel staat op houten ronde palen tegen en om een dikke pilaar bijna midden in de kerk. Er is direct bij het orgel geen plaats voor een koor.
Dat staat links op een oksaal waar voorheen het Verschuerenorgel stond wat naar Rusland is verhuist.
Voor een stadje met ca. 15000 inwoners is dit een groot en indrukwekkend orgel.
Binnen 6! jaar waren de benodigde € 450.000 al binnen, soms door forse schenkingen.
Scholz heeft die dan ook heel mooi in het ontwerp opgenomen. Een boeiend orgel om nog eens naar terug te gaan! Zeker v.w.b. de klank en het ontwerp.
Als dank kreeg Volker Mertens van ons het boek Limburgs Orgellandschap Maas-Rijn en Brabantsorgelrijkdom 2017.
Door de tijdaanpassing waren we veel te vroeg voor de lunch bij Dalmacija, maar na een drankje konden we toch eerder eten en zodoende veel langer napraten.
Om 14u liet Sigrid Sendler ons binnen en zij demonstreerde haar door A.J.Schiegnitz uit Albsheim-Grünstadt gerestaureerde orgel.
Deze restauratie kostte €350.000 waarvan de kerk zelf € 100.00 moest opbrengen.
Het andere deel kwam van de Provincie, het bisdom en een bank.
Veel geld voor een dorp met 6700 inwoners en 2 kerken.
Voorheen had dit orgel geen zelfstandig pedaal, nu wel, met 4 stemmen, open opgesteld in C en Cis kant achter de kas en tegen de torenmuur.
In de torenruimte staan in 1 stoel boven elkaar 3 grote gerestaureerde balgen, welke ook getreden kunnen worden.
Ook hier was het mooi om op te spelen. Als dank gaven we Sigrid het Müllerboek en het Brabantsorgelrijkdom 2017.
Zowel Volker als Sigrid stelden voor, om nog eens terug te komen.  Op beide orgels gaan concerten georganiseerd worden.
Jo Canten

Verslag Pereboom- en Leijser Orgelbouw speeldag te Eijsden en Maastricht (Wyck)
Er hadden zich voor deze speeldag 9 personen aangemeld, een mooi aantal om alle spelers aan hun trekken te laten komen. Sommigen deden alleen de ochtend sessie weer anderen eveneens in de middag.
We vertrokken in de ochtend richting Eijsden in redelijke mist, maar al snel klaarde deze op en genoten we deze dag van een stralende zonneschijn. Dit was prachtig om in de betreffende kerken de zon te zien schijnen door de mooie glas en lood beschilderde ramen.
We starten in de oude dorpskern van Eijsden waar nog alle straten beklinkerd zijn en de tijd als het ware stil is blijven staan. Zo gezegd speelden we In de Christina kerk op het één klavier orgel met 9 stemmen met aangehangen pedaal. Het orgeltje is in 1860 door de firma Perenboom & Leijser geplaatst.
We waren erop voorbereid dat het orgeltje in een niet zo’n beste staat verkeerde, maar dat nam niet weg dat we constateren moesten dat diverse stemmen van een uitzonderlijke warme en mooie klankkleur waren en een lust om ermee te experimenteren en gepaste muziek op te spelen. Tevens was deze planning bedoeld om twee orgels van dezelfde firma van rond dezelfde tijd te vergelijken voor wat betreft wel en niet gerestaureerd zijnde.
Na deze sessie gingen we al wandelend naar de nieuwe kern van Eijsden (Breust) alwaar we in de Martinuskerk op het recentelijk gerestaureerde orgel uit 1855/56, gebouwd door eveneens de firma Perenboom & Leijser mochten spelen. Dit orgel heeft evenzo 1 klavier en aangehangen pedaal met 13 registers, en is ook van uitzonderlijke klankkwaliteit.
We werden in deze twee kerken terzijde gestaan door de titulair van beide orgels mevr. Hilde Schroen
Na deze bespelingen waren we toe aan een stevige lunch die we zijn gaan genieten op een prachtige excentrieke locatie in Oud Eijsden aan/langs de Maas met veel flora en fauna en het pendelende pontje naar Belgie.
Daarna gingen we in colonne naar Maastricht/Wyck voor het geplande bezoek aan de st. Martinuskerk aldaar om op… U raad het al, een Pereboom en Leijser orgel uit 1878 ook recentelijk gerestaureerd, met 3 manualen – pedaal en 30 stemmen te mogen spelen. Hier werden we terzijde gestaan door de twee organisten en koorleider aldaar. Ook hier hebben we weer prachtige muziek kunnen spelen.
Na afloop van elke sessie hebben we de titularis bedankt en het Müllerorgel boek Limburg aangeboden voor haar ondersteuning.
We zien terug op wederom een dag met een heel gezellig en muzikaal treffen.
Huub Geurten

Verslag Speeldag – Neer – Heijthuisen 14-okt 2017
Deze dag waren we te gast in de ochtend in de kerk van Neer, alwaar we ontvangen werden met koffie en koek . Daarna hebben we nog bijna twee uur kunnen spelen op het in 1997 geplaatste Verschueren orgel.
Na de gezellige lunch in het restaurant naast de kerk gingen we richting Heijthuisen naar dhr Hengeveld.
Bij binnenkomst viel onze mond open van verbazing .
Buiten zijn twee zelfgebouwde orgels, heeft hij ook nog verdeeld over andere kamers een Klavecimbel en een Vleugel staan. Ergens in een hoek stond ook nog een oud elektronisch orgel.
Hij heeft ons rondgeleid en alles uitgelegd over het tot stand komen van het gehele zelfbouwproces, van beide orgels. Pieter is een gepensioneerde en oud gediende van de Firma Verschueren en heeft precies 10 jaar nodig gehad om het imposante 31 stemmen tellende 3 manuaal + pedaal orgel volledig mechanische tractuur, Symfonisch orgel naar Cavaille-Coll (C-mensuren)
gebouwde instrument in zijn vrije uren neer te zetten. Ook Acoustics wijs gezien is alles in de kamer aangepast om het grote pijporgel tot vreugde te laten klinken. Het Tafelpositief naar Manderscheidt (Neurenberg 1643) Middentoonstemming a’ 440 Hz en kistorgel, is in diezelfde tijd gebouwd en tot stand gekomen.
Wij hebben dan ook met volle teugen kunnen genieten van elkaars speelmogelijkheden over al zijn instrumenten gezien. Kortom een onvergetelijk moment, vooral betreffende zijn uitgesproken gedetailleerde vakkennis.
Huub Geurten

Een ieder is welkom en voor verdere inlichtingen en of opgave deelname kunt u zich in verbinding stellen met afdeling Limburg secretariaat, waarna gewenste gegevens toegestuurd worden.
Sluitingsdatum inschrijvingen (ook voor de lunch – op eigen kosten) is 1 week vóór de activiteit.

2016 historie

Verslag bezoek aan huisorgels van Marcel Verheggen en Fred Piepers, op zaterdag 27 februari 2016,
We waren met 15 deelnemers van 10 tot 12uur te gast bij Fam. M. Verheggen in Heerlen. Hier staat in de studeerkamer het door Wim Janssen gebouwde huispijporgel van Marcel. Het heeft 2 manualen en pedaal en 1 Bourdon 8 vt stem voor alle klavieren. Wim deed uitvoerig en boeiend verslag van hoe dit orgel is ontstaan. Van de bezoekers kwamen aardig wat vragen over de constructie en werking van dit zeer kien uitgedacht orgel. Wim heeft speciaal voor dit orgel een ingenieuze windvoorziening gemaakt om het in deze kleine ruimte zo optimaal mogelijke mooi te laten klinken. De lade ligt onder in de kas met daaronder de balg. Marcel wilde een oefenorgel om thuis vingerzetting en interpretatie te kunnen studeren en stelt zich dan onder het spelen de klank van bv. het Servaasorgel voor. Het toucher van het onder manuaal is via een directe rechte steker tractuur en die van het bovenste manuaal via balans mechaniek. De vraag ontstond wat bij dit ontwerp nog meer mogelijk was om met weinig extra, maximaal te profiteren en daarom zijn er voor het onderste manuaal 13 extra pijpen in de discant gebouwd zodat een mechanische octaafkoppel beschikbaar is, die ook in het hoogste octaaf klinkt. Het toucher is heel erg direct zodat je uitstekend het openen en sluiten van de ventielen kunt beïnvloeden. Het hele instrument, inclusief alle pijpen, is van massief eiken gebouwd. De windvoorziening is 45mm waterkolom. De mooie klank is ingetogen maar ruim voldoende voor de ruimte waar het orgel staat. Marcel liet ons ook de binnenkant zien en speelde ons enkele werken voor. Onder de bezoekers was genoeg animo om zelf te spelen. Een bijzondere ervaring! Momenteel is er een groot aanbod van digitale orgels met ongelooflijk veel mogelijkheden. De keuze van Marcel voor een orgel met een echte klank met maar 1 register, is zeer te respecteren en als je hier speelt begin je het te begrijpen. We werden allen rijkelijk voorzien van koek en drank en de gastvrouw en gastheer zijn met een traktatie beloond.
Hierna gingen we naar de niet ver weg gelegen Bernardushoeve om te lunchen.
Van 14.20u tot 16.20uur waren we bij Fam. Piepers. Zij wonen op een uitzonderlijk mooie en zeer hooggelegen locatie: de hoogst gelegen molen in Nederland op Vrouwe Heide in Ubachsberg. Ook hier werden we royaal van koek en drank voorzien. Wim vertelde van zijn bewondering voor Fred over het door hem gebouwde orgel. Fred was zo enthousiast dat hij Wim uitvoerig verbaal ondersteunde. Fred heeft alle orgelmakers in de verre omgeving bezocht om materialen te vergaren. Het uiteindelijke resultaat is een fors mechanisch 2 manuaals orgel met zelfstandig pedaal. Met op I het rugwerk met 5 stemmen, op II het hoofdwerk met 8st. en in pedaal 5st. De winddruk is 85mm w.k. Wij allen vonden het een knappe prestatie om na een lange bouwtijd van ca.10 jaren ook nog in de periode dat Fred werkte, dit resultaat te mogen bezoeken. In dit onderste ronde kamerdeel van de molen, neemt het orgel meer dan de helft van de ruimte in beslag. Ook hier is naar hartenlust gespeeld en werden onze gastvrouw en gastheer met traktaties beloond.
Een opmerkelijke ervaring van kort na elkaar, het 1 stemmig huisorgel en een 18 stemmen huisorgel te zien, te beluisteren en te bespelen. Het enthousiasme van de gastheren en bezoekers was even groot.

Voor het volgende jaar 2016 hebben we weer het gebruikelijke concept klaar liggen.
We bezoeken een orgelbouwer, dit thema zal samengaan met de afdeling Brabant.
Ook gaan we dit jaar enkele huisorgels bezoeken, die we rondom deze tijd gepland hadden maar geen doorgang konden vinden.
Het tongwerkstemmen zal ook weer plaatsvinden.
De jaarvergadering zal ergens in april gehouden worden, en de speeldagen komen ook weer aan de orde.

Zaterdag 2 april excursie naar de firma Verschueren
De excursie naar de firma Verschueren in samenwerking met de afdeling Noord-Brabant is op zaterdag 2 april. Wij worden verwacht om elf uur. Het adres van Verschueren is Oceanië 4 6014 DB in Ittervoort.
Daarnaast bezoeken wij nog de orgels van de kapel onder de Linden in Thorn (11.30-12.30) en het orgel in de Munsterkerk van Roermond (14.00-15.45). De lunch gebruiken wij in Thorn.
Vanwege de beperkte ruimte bij Verschueren kunnen alleen KVOK leden mee. Geeft u op voor 26 maart bij Henk Boven e-mail boven.h@ziggo.nl  met daarbij of u de lunch wil gebruiken en of u wilt spelen in de Munsterkerk.

Verslag Speeldag Sittard 26 maart
Op 26 maart j.l. hielden wij een speeldag rond Sittard in enkele kerken uit de grensstreek met Duitsland. We waren met 11 personen.
Ons 1e bezoek van 10 tot 11uur ging naar de oude R.K. kerk in Millen, dat ligt boven Tüddern, in de Selfkant.
De vriendelijke koster, Herr Grein, ontving ons hartelijk en vertelde kort over het prachtige gebouw waar hij duidelijk trots op was.
De meesten van ons gingen naar het oksaal alwaar een orgel van Koulen, mechanisch, 1 manuaal en 10 stemmen. Ooit gerestaureerd door Fischer, ik vermoed uit Rommerskirchen.
De plaats op de orgelbank is echt krap bemeten maar nog net te doen. De deelnemers hebben hier met plezier gespeeld.
Hierna waren we van 11.15 tot 12.15uur te gast in de Evangelische Kirche in Gangelt waar de kosteres Frau Antje ons hartelijk ontving.
Per 28 juni 2014 staat hier een nieuw door Martin Scholz gebouwd mechanisch orgel, kosten €170.000,00.
De klank is goed aangepast in de kleine kerkzaal en apart is ook de cymbelster, die nog niet op de foto in het ingebruikname Festschrift staat. Hij kreeg een plek midden hoog in het front.
Ook hier konden de spelers hun hart ophalen en de 2 manualen boden toch wat meer mogelijkheden.
De kosteres bood aan eens vaker langs te komen ook om individueel te komen spelen. Onze lunch gebruikten we van 12.30u tot 14.00uur bij het nabijgelegen restaurant Haus Hamacher.
Ons volgend doel was van 14.15 tot 15.15uur het van Assendelft orgel uit 1748 in de Christus Hemelvaart kerk in Vrangendael-Sittard waar het sinds 1970 staat.
Dit kostbaar kleinood met 1 manuaal waarop 8 stemmen geen pedaal is in 2010 door Verschueren gerestaureerd waarbij het manuaal van de rechterzijkant naar de voorkant verhuisde.
Ondanks dat deze kerk vrij jong en modern is staat het orgel uit 1748 daar erg fraai. Het front is prachtig versierd met goudkleurig snijwerk. Een van de weinige oude orgels in deze omgeving.
Met deze bescheiden maar wel erg mooi klinkende dispositie was het weer goed rekening houden met de mogelijkheden. Ook hier viel veel te genieten.
Het laatste doel deze dag was het in april 2015 geplaatste Kramer orgel in de Plaats van Samenkomst van het Apostolisch Genootschap in Ophoven-Sittard, waar de schrijver dezes m.n. Jo Canten al lang organist is.
Dit orgel is afkomstig uit een gesloten PKN kerk in Delft en uiteindelijk hier geplaatst. Het heeft 14 stemmen; 6 op man. III, 6 op man. II, man. I is een koppelklavier, wat je op II en III trekt klinkt altijd op samen op I.
Het pedaal heeft 3 stemmen waaronder 1 transmissie uit II. De Dulciaan 8vt op II, voorheen wel voorzien maar tot hier nog niet geplaatst klinkt bijna als een Trompet, wat helemaal niet verkeerd is.
Na afloop werd door Apostolisch Genootschap koffie/thee en cake aangeboden en verraste mezzosopraan Ellen Zimmer ons met 4 liederen van Schubert met piano begeleiding.
We kijken terug op een mooie dag.

Verslag zaterdag 2 april excursie naar de firma Verschueren
Zaterdag 2 april hielden wij onze eerste bijeenkomst samen met de afdeling Brabant.
Het was een excursie naar de firma Verschueren in Ittervoort en naar orgels in Thorn en Roermond. Om tien uur werden wij bij Verschueren ontvangen met koffie. Johan Zoutendijk, directeur van de firma gaf ons daarna een rondleiding door het nieuwe pand. Naast de imposante houtvoorraad bezichtigden wij de klavieren en anderen onderdelen voor het te bouwen orgel in de Kathedraal van Roermond. Ook zagen wij pijpwerk van het Smitsorgel uit Grave.
De algemene indruk was dat alles efficiënt en goed was ingericht. Een eigen door Johan gemaakt clavichord met pedaal sierde de ontvangstruimte. Daarna gingen wij naar de sfeervolle Kapel onder de Linden in Thorn. In de kapel staat een kabinet orgel van 1845 van ter Hart, dat in deze ruimte prima voldoet. Opvallend in de kapel is het stucwerk en het prachtige houtsnijwerk aan weerszijde van het altaar. Wij nuttigden de lunch in het kapelhuis naast de kerk. In het centrum van Roermond bevindt zich de romaanse O.L.V Munsterkerk.
In deze kerk reconstrueerde de firma Verschueren in 2010 het Franssen orgel uit 1891.
Veel delen van het oude orgel zijn behouden gebleven, zodat een getrouwe reconstructie mogelijk was. Voor ondergetekende was de zware speelaard een minpunt in het overigens wel goed getroffen 19e -eeuwse klankbeeld. Tegelijker tijd kon men onder leiding van Johan Zoutendijk in de Kathedraal kennis nemen van de opbouw van het nieuwe orgel, de windvoorziening en de inwendig nieuw aangebrachte houtconstructie in de bestaande orgelkas. Dit is de eerste fase samen met de klavieren. In de tweede fase komt het bovenwerk,
misschien eind 2016 en als derde fase hoofdwerk en pedaal. Ook hier is het geld de remmende factor. Na het nodige terraswerk konden wij voldaan de terugweg aanvangen.

Verslag 26 juni Speeldag Omgeving Elsoo
Om 10.00 uur begonnen we in Geulle aan de Maas, in de H.Martinus kerk. We waren met 8 personen, een mooi aantal om iedere speler redelijk aan zijn trekken te laten komen op dit fraaie orgel, tevens hadden zich 7 personen alsnog netjes afgemeld.
Rob Waltmans danken wij om ons te begeleiden gedurende de ochtenduren tot na de lunch.
Het 1 manuaal orgel met aangehangen pedaal komt geweldig tot zijn recht in dit mooie kerkje met een heel eigen en uitgesproken akoestiek. Ieder heeft de kans gehad het orgel te bespelen. Na afloop werden we ontboden door gastheer Theo Kruijsen om in de Credo Zaal koffie met cake te nuttigen terwijl Theo ons trakteerde op een leuke anekdote over de verwerving, de plaatsing en onderhoud van dit fraaie en krachtige orgel.
Na dit alles verhuisden we naar het boven de Maasvallei gelegen Moorveld met zijn “Onbevlekt Hart van Maria” kerk. Hier staat een 1 manuaal orgel met separaat pedaal. We begonnen met vreugde te spelen, alhoewel na korte tijd begon het orgel alleen nog maar kwintachtige en ander rare klanken voort te brengen om kort daarna zelfs helemaal de geest te geven. We kwamen er toen pas achter dat de stroomvoorziening was uitgevallen, maar omdat de zon heel sterk op de orgelomgeving instraalde hadden we deze stroomuitval niet direct waargenomen.
Met behulp van de koster zijn we druk in de weer geweest om de reden van deze stroomuitval op te sporen, echter onze hele resterende speeltijd ging verloren aan deze bezigheid. Helaas zonder gewenst resultaat moesten we gezien ons dagschema afscheid nemen.
Zoals gewoonlijk, zijn we maar een stevige geanimeerde lunch gaan nemen om die laatste desillusie weg te werken.
Niet getreurd, waren we Na de lunch uitgenodigd in de H.Martinuskerk van Elsoo om op het Perenboom en Leijser orgel het namiddag deel uit te voeren. Ook het koororgel hebben we kort bespeeld welk een prachtige klankweergave heeft. Ieder heeft zijn bespeling kunnen doen. Omstreeks 16.00 uur namen we afscheid van elkaar. We hebben alle gastheren bedankt middels een vloeibaar presentje.
Rest mij nog u allen een fijne vakantieperiode toe te wensen, waarin u voldoende SOL concerten kunt gaan bezoeken.
Indien u deze laatste info niet heeft, zie; www.stichting-sol.nl/agenda

Verslag excursie Budel
Op 17 september j.l. organiseerden wij een excursie naar Budel, alwaar wij als eerste de O.L.V. Visitatie van Budel kerk bezochten met een koororgel van Verschueren en het hierna beschreven orgel.
In 1854 werd aan de Keizersgracht (Amsterdam)de Nieuwe Waalse Kerk gebouwd, naar ontwerp van A.N. Godefroy. Voor de kerk bestelde men in 1912 een nieuw orgel. Er werd gekozen voor Orgelbouw Dalstein & Haerpfer. Het orgel is gebouwd volgens de principes van de ”’Orgelreform”, een beweging die haar belangrijkste uitgangspunten presenteerde in 1909 in een ”Internationales Regulatief für Orgelbau”.
In 1989 werd de kerk verkocht en dreigde het orgel te worden gesloopt. Het instrument is toen aangekocht door Orgelmakerij Gebr. Reil b.v. te Heerde, gedemonteerd en opgeslagen.
In 2004 werd het orgel door het kerkbestuur van de O.L.V.-Visitatie te Budel aangekocht en werd het orgel als rijksmonument erkend. In 2010 startte Reil met een restauratie van het orgel en de opbouw van het instrument. Het is geheel teruggebracht in de oorspronkelijke staat, met Franse registerbenamingen, en tevens een prachtig decoratief orgel.
Peter Kuijten ontving ons en begeleide ons doorheen het orgelbezoek met tekst en uitleg over deze beide orgels. Later heeft ieder op beide instrumenten kunnen spelen.
Hierna was de gebruikelijke lunch gepland, waarna we te voet vertrokken om onder aanvoering van Piet naar de volgende orgel bestemming te wandelen. Piet maakte daarbij gebruik van een stratenplan van Budel. Echter zijn virtuele GPS vertoonde haperingen, waardoor we een extra (orgel)wandeltocht moesten maken, om tenslotte toch nog op de goede plaats van bestemming aan te komen, n.l. bij de fam. Kruis.Daar werden we ontvangen met koffie en cake. Ook tot onze verassing was Behr Reijnen aanwezig, bij ons allen wel bekend om belangstellend onze excursie bij te wonen. Het werd een vermakelijk bezoek, waarbij wij in ongedwongen sfeer alles mochten aanschouwen wat de fam. Kruis aan collectie van bespeelbare Muziekinstrumenten in beide woonkamer gedeelten geëxposeerd had staan, en dat was heel wat, tevens stond er ook nog een kleine vleugelpiano merk Schimmel, waar we ook nog op gespeeld hebben. Het belangrijkste voor ons waren echter de beide interessante huisorgels te zien en te bespelen. Beide orgels waren uitvoerig in de uitnodiging beschreven.
Na afloop van elk bezoek hebben wij de gastheren en dame als dank een presentje aangeboden.

2015 historie

Donderdagavond 5 november verslag lezing orgelbouw en bouwers in Limburg
J.l. donderdagavond 5 november organiseerden wij een lezing over de orgelbouw en bouwers in Limburg. Wij mochten gebruik maken van de mooie ruimte in het Apostolisch Genootschap van de gemeente Sittard.
Zoals aan gekondigd werd deze lezing gegeven door Jo v.d. Mark .
Jo had weer zijn uiterste best gedaan ons een prachtige lezing met beamer ondersteuning voor te dragen. Ook waren wij weer heel verheugd van de grote belangstelling voor zo’n thema. Er waren n.l. 64 personen aanwezig en er hadden zich nog 33 mensen afgemeld, alles bij elkaar geeft dit aan dat het een geliefd onderwerp was. We hebben ons voor genomen in de toekomst een derde thema op dit gebied te organiseren.
De toegevoegde foto is genomen door Ermindo Armino
Dank nog aan allen die dit mede mogelijk maakten.

Kortom, weer genoeg te doen, en daar de datums hiervoor nog niet geheel ferm zijn, zullen die begin volgend jaar uitgedeeld worden.
Zaterdag 24 jan 2015  jaarvergadering Stramproy (nabij Weert)
De inloop begint om 09.30 uur in zaal “Cafe-restaurant de Luifel “ tegenover de kerk, met koffie-etc.
Om 10.00 uur beginnen we met het officiële gedeelte en rond 12.00 uur plannen we een gezamenlijke lunch in het restaurant (helaas op eigen kosten)
Aansluitend volgen de orgelbespelingen in tegenovergelegen kerk. Het openingsspel zal door onze voorzitter Johan Hermans verzorgt worden.
Hierna is het de beurt aan ieder die daar zin in heeft. Uiterst 16.00 uur zullen we afsluiten.
Indien u wenst deel te nemen, verzoeken wij u zich, i.v.m. organisatie, op te geven bij ons secretariaat.
Ieder is welkom, en wij stellen uw aanwezigheid op prijs.
Hopelijk tot dan.

Verslag 24 januari afdelings-jaarvergadering in Stramproy
Er hadden zich in totaal 27 personen aangemeld, maar door de behoorlijke sneeuwval in de ochtenduren hebben zeer velen het laten afweten middels een telefoontje. Toch waren er enkelen die de slecht weer condities trotseerden en tijdens de reeds later aangevangen vergadering binnen kwamen. Zodoende waren we rond de middag met twaalf deelnemers aan de lunch en het geplande orgelspel. De notulen van deze vergadering zullen u overhandigd worden bij de oproep van de volgende afdelings-jaarvergadering.
Gezien de slechtere weerscondities in dit jaargedeelte, heeft het bestuur besloten een warmere periode op te zoeken om deze jaarvergadering te organiseren en hopelijk minder afmeldingen te krijgen, ook gezien de gemiddeld lage temperaturen in de kerken rond die tijd, wat aan zich het orgelspel ook al niet ten goede komt.
Hierover berichten wij u later meer.
Wat ons verdere thema programma voor dit jaar betreft hebben we volgende zaken gepland.
Op verzoek uit vorige jaarvergaderingen kwam het idee om dit jaar ergens in de zomermaanden een soort Socialising Thema in te bouwen, duidelijk gepland zonder orgelspel. Dit vraagt weer de nodige voorbereiding, en de horeca ondernemers willen vaste afspraken die zoals u weet voor ons ver vooruit moeilijk te plannen zijn, dus volgt die oproep over het hoe en waar, later.

6 juni Tongwerkstemmen in Roermond
Ons a.s. thema programma zoals gepresenteerd in de laatste Notabene moeten we helaas veranderen. De studiedag op 6 juni komt door omstandigheden te vervallen en zal later in het jaar nog aan de orde komen.
Echter op die Zaterdag van 6 juni a.s. herhalen we het Tongwerkstemmen in Roermond gezien vorig jaar dit thema als nuttig is ervaren, zodoende deze oproep zich met spoed aan te melden indien men alsnog hieraan wil deelnemen. We starten om 10.00 uur en eindigen uiterlijk om 16.00. Hierbij krijgt ieder zijn of haar kans om stemmingen uit te voeren. De details van kerk en orgel vindt u op:
http://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/kerken/roermond/minderbroederskerk-voormaligeprotestantse-kerk

20 juni Verslag Basiliek Tongeren
Op 20 juni j.l. brachten de afd. Brabant in samenwerking met afd. Limburg een bezoek aan de Basiliek in Tongeren voor een gezamenlijk geplande speelmiddag op het grote Le Picard orgel en het vorig jaar nieuw geplaatste transept orgel van Thoma .
Van 24 aanmeldingen waren 18 personen aanwezig, echter moesten we toch nog een strak speelschema aanhouden om ieder zijn/haar stukken te kunnen laten spelen in de 3,5 uur die wij ter beschikking hadden.
Onze gastheer Luc Ponet was verhindert en zijn assistent en adjunct Ivo Smets nam de honneurs waar.
We begonnen met tekst en uitleg over de totstandkoming van de verbeterde akoestiek in de Basiliek. Deze uitleg werd gegeven door ir Henk Kooiker -Voorzitter afd. Brabant, die mede door zijn inbreng verantwoordelijk is voor deze verbetering. Daarna gaf Ivo Smets een toelichting over beide orgels en assisteerde ons later om de juiste registratie door te voeren tijdens de bespelingen.
Om 16.00uur is er standaard een gebruikelijk zaterdags 4 uurtje orgelconcert in de Basiliek, deze keer werd dat als afsluiting van onze aanwezigheid gepresenteerd en gespeeld door Henk Kooiker.
Na afloop heeft Cor Rooijackers (de landelijke penningmeester) een korte toespraak gehouden en de gastheren bedankt voor de gastvrijheid.
We kijken terug op een mooie orgel speel middag, die wij hopen, in de toekomst te mogen herhalen.

Zaterdag 29 augustus Studiedag improvisatie Ontmoetingskerk in Geleen
Onze eerstvolgende activiteit is een Studiedag improvisatie in de Ontmoetingskerk in Geleen op zaterdag 29 augustus a.s. We beginnen om 10.00 uur en willen rond 16.00 eindigen. De kosten voor deelname zijn € 10,00 inclusief lunch. Het geheel staat onder leiding van René Rolle (Cantor Organist van het Bisdom Aken). Ter voorbereiding krijgen de deelnemers een aantal koraal melodieën toegestuurd die als basis zullen dienen voor deze dag. Kandidaten kunnen zich opgeven bij ons secretariaat.

Verslag 20 augustus studiedag Improvisatie in de Ontmoetingskerk te Geleen.
Er waren 11 kandidaten die kwamen deelnemen.
We hadden Rene Rolle bereid gevonden op deze dag voor ons als docerend musicus de lessen te continueren die we vorig jaar met hem in het thema studie begonnen waren.
Hij begon de les aan de piano met een verhaal in een notendop over de basale harmonieleer met ondersteuning van de kwintencirkel. Daarna demonstreerde hij o.a. hoe om te gaan met het spelen in verschillende toonsoorten van de door hem aangereikte koralen. Later was het de beurt aan bereidwillige kandidaten hun eigen impressies weer te geven.
Na deze inleiding zijn we naar het orgel verhuist om daar de opgedane ervaring voort te zetten en uit te breiden met ideeën hoe improvisaties op deze koraalthema’s toegepast konden gaan worden. Ook gaf Rene voorbeelden en uitleg hieraan hoe deze bespelingen ingepast kunnen worden tijdens de dienst of eucharistie zowel qua speelwijze als tijdsbesteding daaraan want dat kan nog wel eens variëren zoals u weet, en u als organist moet zich dan maar aanpassen is het motto.
Inmiddels was het moment aangebroken om de improvisaties via b.v. vaste structurele patronen en variaties in de vorm van partita’s te gaan beoefenen. Hij demonstreerde al deze mogelijkheden, ook daarna weer de beurt aan de bereidwillige kandidaten te proberen deze kennis zelf in praktijk te brengen.
Al met al mogen we terugzien op een bijzondere leerzame studiedag, en danken Rene voor zijn inzet en bijdrage, en het aangereikte huiswerk om verder te studeren.

In het najaar plannen we een Lezing onder de titel “De orgelbouw in Limburg” die gepresenteerd zal worden door J. v.d. Mark, in het gebouw van het Apostolisch Genootschap te Sittard.

Ook hebben we nog een planning voor bespeling van enkele huispijporgels. Dit thema is niet direct gebonden aan jaargetijden zodat ook hierover later meer nieuws komt.

2014 historie

Zaterdag 11 januari Jaarvergadering H. Lambertuskerk Kerkrade
Ontvangst vanaf 09.30 uur met koffie thee –cake – vlaai. Aanvang vergadering 10.00 uur
Locatie: H. Lambertuskerk Kerkplein 8, 6461 EG Kerkrade
De agenda en dagprogramma wordt u toegestuurd na uw aanmelding bij de secretaris.
Er is gelegenheid tot bespeling van het orgel in de Lambertuskerk en na de gezamenlijke lunch(op eigen kosten) in Rolduc.
Onze voorzitter zal op beide orgels een voorbespeling geven.
Ieder is welkom op onze vergadering en orgelbespelingen, ook niet leden, welteverstaan dat voor die laatsten geen deelname is bij stemgerechtigde zaken.

Zaterdag 24 mei bezoek Orgelbau Willi Peter in Köln
Op zaterdag 24 mei a.s. gaan we op bezoek bij Orgelbau Willi Peter in Köln (D).
We starten ter plaatse om 10.00 uur in de Werkstatt. Aansluitend aan dit bezoek nemen we de lunch(op eigen kosten) in een nabij gelegen restaurant, we hebben al gereserveerd. Daarna gaan we een bezoek brengen aan de “Sankt Peter Kunststation ” om een recentelijk gerestaureerd orgel van Willi Peter te bezichtigen. We worden hierin voorgeleid door Herr Böttcher en Herr Susteck , welke laatste een bespeling zal verzorgen. Daarna is de gelegenheid aan ons om het instrument te bespelen.
Het adres:
O r g e l b a u w e r k s t ä t t e nWilli Peter GmbH & Co.KG
Mülheimer Freiheit 113 – 11551063 Köln
www.orgelbau-peter.de
Tel: +49-(0)221-6402203
Liefhebbers kunnen zich opgeven bij ons secretariaat – Vóór – 20 mei .a.s.
Wij kunnen carpooling regelen, als u zich tenminste tijdig opgeeft. Bij opgave gaarne aangeven of u met eigen vervoer gaat of dat u van het carpoolen gebruik wenst te maken.

27 juni-28 juni MidzomerOrgelNachtconcert in Voerendaal
In de nacht van 27 op 28 juni aanstaande wil Orgelkring Voerendaal in de Laurentiuskerk aldaar een hele nacht orgelspel laten klinken bij gelegenheid van tien jaar Candlelightconcerten. Het is de bedoeling om tussen vrijdagavond 22.00 uur en zaterdagmorgen 10 uur telkens een organist, eventueel met zang of andere instrumenten, een half uur muziek te laten verzorgen. De manifestatie is vooral bedoeld om beroepsorganisten en goede amateurs een podium te bieden om het orgel van een opgewekte kant te laten horen, met lichte muziek die past bij het thema ‘midzomernacht’. De orgelkring kan geen honorarium aanbieden, maar wel een attentie, een geluidsopname, en een ontbijt op zaterdagochtend. Het is dus de bedoeling dat er continu gespeeld wordt, in een soort estafette, en dat alle deelnemers ’s morgens samen het feestelijke organistenontbijt gebruiken.
Organisten uit Limburg of elders uit Nederland, België en Duitsland, kunnen zich aanmelden bij Anja Hendrikx:anja.hendrikx@t-online.de  met hun voorstel voor 25 minuten muziek. Zangers of instrumentalisten kunnen meedoen. Het is de bedoeling om licht repertoire ten gehore te brengen, liefst passend bij onderwerpen als nacht, dromen, zomer, feest, dans enzovoort.
De dispositie van het orgel van Franssen/Pereboom & Leijser uit 1844/1859 is, met verschillende foto’s, te vinden op de website vanwww.kerkgebouwen-in-limburg.nl  maar let op de volgende details: de klavieromvang is C-g”’, de omvang van het pedaalklavier is C-e’, maar de pedaalregisters klinken slechts van C-g. Op het positief is de Euphone al lang geleden vervangen door een Doublette 2’. De toonhoogte van het orgel is 446 Hz, zodat samenspel met blaas- en strijkinstrumenten meestal problematisch is. Maar er is ook een positief van Verschueren (unit, 2 klavieren) in de kerk beschikbaar.
In de periode voorafgaand aan de orgelnacht is er beperkte mogelijkheid tot studeren op het orgel. Tijdens de orgelnacht is er een drankje en een hapje, en een gelegenheid om op verhaal te komen, in een nabijgelegen zaal.
Aan de Midzomerorgelnacht werken onder andere mee:
Maastrichts Conservatorium
Samenwerkende Orgelvrienden Limburgwww.stichting-sol.nl
District Limburg van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici www.kvok.nl
Gregoriusvereniging Bisdom Roermond

28 juni Speeldag
Op zaterdag 28 juni houden we weer een speeldag.
U bent daarbij van harte welkom!
Deze dag houden we in Duitsland en wel ’s morgens in Brüggen en ’s middags in Waldniel.
Van 10.00–12.00 uur zijn we welkom in de St.-Nikolauskirche aan de Nikolausplatz ingang tegenover de Italiaanse ijswinkel .
Er zijn genoeg parkeermogelijkheden in de buurt van de kerk.http://st-nikolaus-brueggen.kibac.de/geschichtliches/orgel
Na het bezoek is er een mogelijkheid om gezamenlijk te lunchen van 12.15–13.45 uur in het caférestaurant Alte Brüggener Mühle.
Dit etablissement ligt op een steenworp afstand van de kerk. De menukaart kunt u bekijken op:www.alte-brueggener-muehle.de Helaas is de lunch wederom voor eigen rekening.
Van 14.00-16.00 uur zijn we welkom in Waldniel (Schwalmtal) in de St.-Michaelkirche. In deze kerk bevinden zich twee orgels: het hoofdorgel gebouwd door de Fa. Seifert uit Kevelaerwww.st-michael-schwalmtal-waldniel.kibac.de/seiten/kirchenmusik-001/orgel  en het koororgel oorspronkelijk uit een Engelse kerkhttp://www.st-michael-schwalmtal-waldniel.kibac.de/seiten/kirchenmusik-001/chororgel
Rondom de kerk zijn parkeergelegenheden. Tot twee uur met parkeerschijf.
U kunt zich aanmelden tot en met zaterdag 21 juni bij ons secretariaat. Ook als u niet deelneemt willen we graag de reden daarvan weten. Dit kan ons helpen bij het organiseren van activiteiten in de toekomst.

Limburgs Orgelfestival
Op 18 juli a.s. opent het bekende “ Limburgse Orgelfestival” georganiseerd door de “ SOL” in samenwerking met vele regionale orgelkringen.

Het sluitingsconcert zal op 17 augustus a.s. plaatsvinden.
Inlichtingen en/of informatie hierover vindt u op: www.stichting-sol.nl

2013 historie

November Kathedraal Hassel
Ergens op een zaterdag in november, de datum volgt later, houden we een studiedag in de Kathedraal van Hasselt met het thema ‘Registratie’ onder leiding van voorzitter Johan Hermans. Belangstellenden mogen zich al opgeven voor deze activiteiten bij de secretaris.
Verdere informatie leest u in de volgende Notabene.

Zaterdag 19 oktober Verslag speeldag Panningen
Op zaterdag 19 oktober j.l. hielden wij onze speeldag in Panningen op het Mutin Orgel van het klooster der Lazeristen en in het missiehuis van Steyl op het Späth orgel.We waren met 10 personen, verder hadden zich 6 mensen met spijt afgemeld wegens persoonlijke drukte.
In Panningen werden we verwelkomd met koffie en cake en een Proloog door een van de broeders. Tijdens het spelen werden vol enthousiasme de orgelkasdeuren weggehaald van het pas gerestaureerde orgel om ieder tegelijk een volle inkijk te kunnen geven in het mechanische orgel tractuur.
Met onderbreking van de gebruikelijke lunch, vertrokken we naar Steyl alwaar we nog ruim twee uren hebben kunnen spelen.
Na elk bezoek hebben we met overhandiging van een attentie de beheerders bedankt voor de openstelling van hun faciliteiten.
We mochten weer terug zien op een genoeglijke speeldag, waarbij ieder aan zijn of haar trekken kon komen.

Nog eens de dringende vraag van huishoudelijke aard om ons als Afdeling Limburg secretariaat, uw email adres te laten toekomen.
Dit geldt vooral voor al diegenen die dit laatste jaar of maanden geen Nieuwsbrieven van de afdeling Limburg hebben ontvangen.
Ik krijg ook de nodige mails terug gebonsd als niet leverbaar.
Dus gaarne uw medewerking, gezien e-mails en nieuwsbrieven in de toekomst voor ons nog van een veel groter belang gaan worden dan ze nu al zijn.

Verslag 8 juni Speeldag Kreis Aachen
Op 8 juni jongstleden togen we, met prachtig zonnig en warm weer, vroeg naar het Duitse Würselen- Aachen om in deSt.-Sebastiankerk het in 2011 nieuw gebouwde Euleorgel te bespelen. Van de veertien deelnemers hadden er negen zich aangemeld om te spelen. Na ruim een uur vertrokken we richting Breinig, waar we in de St.-Barbarakerk het prachtig klinkende en karakteristieke Korfmacher:orgel bespeelden, ’s Middags werden we verwacht in de nabij gelegen Abdijkloosterkerk. Het Stahlhuthorgel staat in een prachtig klinkende kerkruimte opgesteld. Na een uur vertrokken we naar de binnenstad om een eerste rondleiding rondom de Dom te krijgen. Direct aansluitend hadden we alleen voor ons een concert geregeld in de vlak naast de Dom gelegen St.-Foillan. Rene Rolle hadden we bereid gevonden het Klais-orgel voor ons te demonstreren. Hierna was er nog gelegenheid voor ons het orgel te bespelen. Aansluitend bezichtigden we, zonder orgelspel, de Domkerk. Om ongeveer 18.00 uur kwam er een einde aan deze mooie dag en bedankten we mevr. Gudrun Jacobs voor haar hulp bij de organisatie en realisatie van deze dag.

De dag erna traden enkele bestuursleden aan om het vijftigjarig organistenjubileum van Jo Canten bij te wonen. Nogmaals via deze weg onze felicitaties aan hem en zijn familie.

19 oktober speeldag klooster panningen
Op 19 oktober hebben we een speeldag gepland op het Mutinorgel in klooster Panningen. Na de lunch zijn we welkom bij het orgel van het Missiehuis St.-Michaël in Steyl.

8 juni Speeldag omgeving Aachen
Op 8 juni aanstaande staat in Aachen en omgeving (Duitsland) een speeldagop het programma. Het programma ziet er als volgt uit:
10.00-11.00 uur: Würselen, St.-Sebastian (Eule 2011 II/P/35)
11.45-12.45 uur: Breinig, St.-Barbara (Korfmacher 1858 II/P/26)
13.15-14.15 uur: Lunch in Burtscheid
14.15-15.15 uur: Burtscheid, St.-Michael (Weimbs 1999 III/P/38)
16.00-17.00 uur: Aachen, St.-Folian (Klais 1930 II/P/32)
René Rolle zal het orgel in de St.-Folian bespelen. Wijzigingen voorbehouden.
Aanmelding graag vóór 31 mei bij de secretaris afdeling Limburg.
Geef ook aan of u zelf wilt spelen en of u aan de lunch op eigen kosten wilt deelnemen. De deelnemers krijgen een uitgebreide nieuwsbrief per
mail na aanmelding. In verband met de latere verschijning van NotaBene in juni is dit de enige publicatie over deze speeldag!
Nog even een verzoek van huishoudelijke aard: we zijn nog niet in het bezit van een volledig ledenbestand met e-mailadressen. Tijdens de laatste
nieuwsbriefverspreiding is zo’n 10% als onbestelbaar teruggestuurd, waarschijnlijk vanwege verouderde e-mailadressen. Vandaar dat wij u vragen, indien u de laatste twee nieuwsbrieven sinds december vorig jaar niet heeft ontvangen, uw huidige e-mailadres aan ons secretariaat door
te geven. Ook anderen die onze nieuwsbrief willen ontvangen, kunnen dat vanzelfsprekend doen.

Verslag 20 april
Op 20 april jongstleden brachten we met elf personen uit onze afdeling een bezoek aan Orgelbau Scholz in Mönchengladbach-Hardt (D). We werden hartelijk onthaald met koffie. Daarna volgde de rondleiding door de zaak, waar een pneumatisch orgel/kas stond voor algehele restauratie. De houtworm had daarin erg zijn best gedaan, en Scholz legde uit op welke houtdelen die beestjes zoal verzot zijn, en wat er aan gedaan moet worden.
Later in het bureau volgde nog een uitgebreide en gepassioneerde beantwoording door Scholz van diverse vragen die door ons werden afgevuurd. Ook stond er een door Scholz gemaakt mooi klinkend kistorgel, dat door een onzer organisten bespeeld werd.
Rond lunchtijd bracht de orgelbouwer ons naar het nabijgelegen restaurant van ‘Onkel Gustav’, waar we een prima lunch hebben genoten met een gratis kop soep vooraf. Het bourgondische aspect mag niet achterwege blijven op zo’n zware activiteitendag.
Na de lunch werden we uitgenodigd om mee te gaan naar de kerkgemeenschap St.-Michael in Mönchengladbach- Holt. Daar heeft de firma Scholz in 2011 een geheel nieuw orgel gebouwd, in een nieuwe kas, met verwerking van oude kasdelen en ornamenten. Het orgel heeft twee manualen, pedaal en 24 registers.
We werden getrakteerd op een mooi concert van meer dan een half uur, gegeven door Henning Dembski. Hij liet een groot aantal registercombinaties horen. Even later verwijderde Scholz de zijpanelen, zodat we een goed overzicht van de mechanische tractuur te zien kregen.
Daarna was het de beurt aan onze afvaardiging om het instrument te bespelen, waarvoor we ruimschoots de tijd kregen. Het orgel speelde zo licht als een zonnetje (klasse!).
Om ongeveer 16.00 uur namen we afscheid van de organist en de orgelbouwer, nadat beiden eerst de keuze kregen uit de door ons aangeboden boekwerken, als dank voor en aandenken aan deze dag en aan hun bijdragen.

Verslag 23 april
Enkele dagen later, op 23 april, mochten we gebruik maken van de faciliteiten van het Apostolisch Genootschap te Sittard, waar Jo van der Mark een lezing hield over de geschiedenis van het orgel. Er waren zo’n vijftig personen die een geanimeerde uitleg kregen met behulp van een beamerpresentatie over de orgelgeschiedenis. Daarbij werden parallellen getrokken tussen de orgelbouwstijlen en orgelliteratuur.
Tevens werden overzichten gegeven van nog steeds in werking zijnde klassieke orgels in Europa en directe omgeving.
Via deze weg wil ik nogmaals namens de KVOK dankzeggen aan het Apostolisch Genootschap en aan allen die bij de dag betrokken waren.

12 januari Jaarvergadering Vrangendael-Sittard
Op zaterdag 12 januari 2013 wordt door de afdeling Limburg de jaarvergadering gehouden in de kerk van Christus Hemelvaarten H.-Joseph, Hemelsley 240 te Vrangendael-Sittard. Vanaf 9.30 uur is er ontvangst met koffie. Ondertussen zal Anja Hendrikx het Assendelft-orgel uit 1745-1766 bespelen. Om 10.00 uur wordt de Algemene Jaarvergadering geopend door vice-voorzitter Henk Boven.
De agenda van de vergadering luidt:
-Mededelingen,
-jaarverslag secretaris,
-financieel verslag penningmeester met bevindingen kascontrolecommissie en benoeming nieuwe kascontrolecommissie,
-actueel ledenbestand,
-bestuurssamenstelling,
-jaarplanning 2013,
-rondvraag en sluiting.
Ingevolge artikel 3 van het reglement (afd. Limburg) zoekt het afdelingsbestuur twee leden die bereid zijn uiterlijk 12 januari een kascontrole te verrichten bij de afdelingspenningmeester. De kascontrolecommissie brengt verslag uit van haar bevindingen aan de algemene ledenvergadering en kan voorstellen het bestuur te dechargeren. De zittingstermijn bedraagt twee jaar. De controle neemt hooguit een half uurtje in beslag. Kandidaten wordt verzocht een mailtje te zenden naar de penningmeester, hans.maes@ stichting-sol.nl
Om 12.00 uur wordt het Assendelftorgel door Anja gedemonstreerd, waarna het orgel kan worden bespeeld door de deelnemers. Het orgel heeft één manuaal met acht registers. Voor meer gegevens over dit orgel:www.stichting-sol.nl
Om 13.00 uur lunchen we op eigen rekening in het nabij gelegen Wehr (D) bij Asia Wok & Grill, Hillensberger Weg 1, 52538 Selfkant-Wehr.
Na de lunch zijn we vanaf 14.30 uur te gast in de H.-Catharina en HH.-Petrus en Pauluskerk, Aan de Greune Paol 1 te Grevenbicht.
Daar kunnen we tot 16.00 uur het orgel van Van Dinter uit 1858 (elf registers op één manuaal en aangehangen pedaal) bespelen. Voor nadere gegevens van dit orgel: www.kerkgebouwen-in-limburg.nl  (zie verder onder ‘Grevenbicht’).
In verband met de organisatie vragen we u zich vóór 5 januari aanstaande bij de secretaris aan te melden.

Het bestuur van afdeling Limburg heeft het plan opgevat een periodiek Limburgs orgelnieuws aan haar leden en geïnteresseerden te sturen. Als u deze periodiek ook wilt ontvangen, kunt u uw e-mailadres doorgeven aan de secretaris met het verzoek om toezending.

Verslag12 januari Jaarvergadering Vrangendael-Sittard

Op zaterdag 12 januari jongstleden hield de afdeling Limburg haar jaarvergadering in de Kerk van Christus-Hemelvaart en H.-Joseph te Vrangendael- Sittard. We waren met vijfentwintig personen. De statutaire vergadering werd omlijst met orgelspel door Anja Hendrikx op het Assendelft-orgel uit 1745/1766.
Tijdens de vergadering vond een bestuursmutatie plaats. Piet Sniekers gaf, na ruim tien jaar secretaris van afdeling Limburg te zijn geweest, het stokje over aan medebestuurder Huub Geurten. De bestuurssamenstelling ziet er nu als volgt uit: Johan Hermans, voorzitter; Huub Geurten, secretaris; Hans Maes, penningmeester; Henk Boven, Jo Canten, Piet Sniekers en Henk Winckels, leden.
De deelnemers aan de jaarvergadering konden het Assendelft-orgel in bovengenoemde kerk en het Van Dinter-orgel in de H.-Catharinakerk te Grevenbicht bespelen. Het waren kleine, maar mooie orgels.

20 april Bezoek orgelmaker Martin Scholz
Op 20 april gaan wij een bezoek brengen aan orgelbouwer Martin Scholz www.orgelbau-scholz.de
Aankomst in werkplaats van Scholz om 10.30 uur. Het bezoek duurt tot 12.00 uur. Daarna gaan we met de liefhebbers (op eigen kosten) gezamenlijk lunchen in een nabijgelegen restaurant. Van 13.45 uur tot 16.15 uur gaan we één of twee Scholtz-orgels ergens in de omgeving bespelen. Deze keuze wordt door Martin Scholtz ter plekke gemaakt. Dus voor ons is dit nog even een verrassing.
Bezoekadres: Orgelbau Martin Scholz, Tomphecke 48, 41169 Mönchengladbach (Duitsland), tel: (02161) 30 86 20 6.
Wij verheugen ons op een mooie en interessante dag. Gaarne uw aanmelding bij het secretariaat afdeling Limburg, vóór 12 april.

2012 historie

Op zaterdag 13 oktober jongstleden hield afdeling Limburg een studiedag onder leiding van Kees van Houten in de Caroluskapel te Roermond. Thema: het Orgelbüchlein van J.S. Bach. Er waren dertien personen, waaronder zes spelers.
We werden in het nabijgelegen kantoor van de NSGV ontvangen met koffie en cake.
In de prachtige Caroluskapel stond ons het Verschuerenorgel uit 2006 ter beschikking: 38 registers, drie manualen en pedaal. In het orgel staat pijpwerk uit 1760 van Robustelly in een kas uit 1852 van Louvigny.
Na een interessante inleiding door Kees van Houten over de totstandkoming van Bachs Orgelbüchlein, kon het orgelspel beginnen. Kees gaf duidelijke richtlijnen over de speelmanier en registratie. Bovendien is niet alleen kennis van de noten vereist, maar ook kennis van de koraaltekst. Dit is zeer belangrijk om tot een verantwoorde uitvoering te komen.
Iedere deelnemer kreeg voldoende tijd om een gedeelte van zijn/ haar opgegeven werken onder de vakkundige leiding van Kees door te nemen. Onderbroken door een korte pauze was het voor de spelers en de toehoorders een zeer boeiende, leerzame dag.
Limburgs Orgelnieuws
Het bestuur van afdeling Limburg is voornemens om binnenkort een periodiek ‘Limburgs Orgelnieuws’ naar haar leden te sturen. Omdat wij niet in het bezit zijn van email adressen, zouden wij graag zien dat u, indien u dit periodiek blad wilt ontvangen, een email naar de secretaris stuurt met het verzoek om toezending.
Kascontrole
Conform artikel 3 van het Reglement van onze afdeling roept het afdelingsbestuur twee leden op die bereid zijn uiterlijk 12 januari een kascontrole te verrichten bij de afdelingspenningmeester. De kascontrolecommissie brengt verslag uit van haar bevindingen aan de algemene ledenvergadering en kan voorstellen het bestuur te dechargeren. De zittingstermijn van een kascontrolelid bedraagt twee jaar. De kascontrole duurt hooguit een half uurtje. Kandidaten wordt verzocht een emailtje te zenden naar de penningmeester:hans.maes@stichtingsol.nl
Volgende bijeenkomsten
De volgende bijeenkomst van afdeling Limburg is onze jaarvergadering op zaterdag 12 januari 2013 te Vrangendael-Sittard in de kerk van Christus Hemelvaart en H.Joseph, Hemelsley 240, 6237 BV Sittard.
Vanaf 9.30 uur is er ontvangst met koffie, waarna de vergadering om 10.00 uur begint onder leiding van onze vicevoorzitter Henk Boven. Om 12.00 uur wordt het As sendelftorgel uit 17451766 (acht registers, één manuaal) gedemonstreerd, waarna ook anderen het orgel kunnen bespelen.
Voor de lunch (op eigen rekening) gaan we naar Asia Wok & Grill, Hillensberger Weg 1, 52538 Self kantWehr.
Na de lunch zijn we te gast in de H. -Catharina en H.H.-Petrus en Pauluskerk, Aan de Greune Paol 1, 6127 BH te Grevenbicht. Daar staat een orgel uit 1858 van Van Dinter uit Tegelen, 11 registers, 1 manuaal en aangehangen pedaal. Graag tijdige aanmelding bij de secretaris (adres zie kader) i.v.m. de organisatie.

Op zondag 9 december aanstaande om 16.00 uur vindt in de Ursulakapel te Roermond een concert plaats door Damesschola Feminea Gregoriana o.l.v. Wim Boerekamp en Hidesato Sugiyama blokfluit. Het programma bestaat uit gregoriaans voor de advent en kersttijd, aangevuld met enkele werken voor blokfluit uit genoemde periode.

Verslag zaterdag 22 september
Op zaterdag 22 september jongstleden werden de drieëndertig aanwezigen van de afdeling Limburg rondgeleid bij Orgelbouw Verschueren te Heythuysen. In de Munsterkerk te Roermond mocht het orgel worden bespeeld.
In de fabriek kregen we ongeveer alle afdelingen te zien, zoals de metaalgieterij en de pijpenmakerij.
Voor een aantal deelnemers onder ons was het bezoek aan een orgelmakerij een nieuwe ervaring, maar ook voor de anderen was het zeer interessant en men kreeg duidelijke antwoorden op de vele vragen.
Het absolute hoogtepunt van deze morgen was het nieuw gebouwde orgel voor de kathedraal van Taragona in Spanje met tweeënvijftig registers verdeeld over drie manualen en pedaal. Het orgel was niet helemaal opgebouwd; de monumentale kas uit het begin van de zestiende eeuw staat nog in Taragona en wordt ter plaatse gerestaureerd.
In de werkplaats in Heythuysen is te weinig ruimte om het hele instrument, zelfs zonder kas, op te bouwen. Een aantal registers is geplaatst om het spelen mogelijk te maken. De hele mechaniek in het orgel kon nu gezien en gevolgd worden, wat zeker tijdens bespeling van het instrument zeer de moeite van het bezichtigen waard was.
Zowel Johan Zoutendijk als Jan Timmermans verzorgde een demonstratie van het orgel, waarna ook de deelnemers van deze dag gelegenheid kregen het instrument te bespelen. Vooral de chamaderegisters bleken een schot in de roos.
In de middaguren stond een bezoek aan het in 2011 door de firma Verschueren gerestaureerde Gebr. Franssenorgel (vierentwintig registers, twee manualen en pedaal) in Roermond op het programma. Het orgel uit 1891 werd in 1947 naar de mode van de tijd uitgebreid tot een elektro- pneumatisch orgel zonder kas en is vorig jaar weer teruggebracht in de oorspronkelijke stijl in de oorspronkelijke kas, die gelukkig door de firma Verschueren was bewaard.
Ook hier was iedereen enthousiast over dit bijzondere instrument.
Een dag vol ervaringen, zowel in de orgelwerkplaats als op de twee geheel verschillende instrumenten.
De volgende bijeenkomst voor afdeling Limburg is de jaarvergadering op zaterdag 12 januari 2013 te Sittard. Het programma, de locatie en de te bespelen orgels worden in het volgende nummer van NotaBene bekend gemaakt.

Zaterdag 13 oktober Studiedag met Kees van Houten
Op zaterdag 13 oktober wordt er van 10.00 tot 14.00 uur een studiedag o.l.v. Kees van Houten gehouden op het Robustelly-/ Verschueren-orgel uit 1762 (32 registers, 3 manualen en pedaal) in de Caroluskapel te Roermond (Swalmerstraat 100, 6041 CZ).
Onderwerp: koraalvoorspelen van Bach. Aanmelden vóór 6 oktober a.s. bij de secretaris (adres: zie hierboven) met vermelding van wat men wil spelen, dit in verband mét de organisatie.

Verslag 2 juni 2012 Excursie Viersen-Hamm
Op 2 juni hadden we een geslaagde excursiedag in de St.-Marienkirche in het Duitse Viersen-Ham. Orgelbouwer Martin Scholz gaf uitleg over het ontwerp en de totstandkoming van dit door hem recentelijk gebouwde orgel met twee manualen en pedaal. Hierna demonstreerde hij het instrument.
Daarna was het de beurt aan onze groep om te spelen.
Vervolgens reisden we naar het centrum van Viersen, waar in de St.-Remigiuskirche het Woehl-orgel (vier manualen en pedaal, 54 stemmen) werd gedemonstreerd.Ook hier mochten we het instrument zelf bespelen.
Even na 12.00 uur vertrokken we naar de Münsterkirche St.-Vitus in het centrum van Mönchengladbach. Klaus Paulsen demonstreerde het neobarok georiënteerde Rieger-orgel (drie manualen en pedaal, 44 stemmen) dat voor een breed scala aan muziek ontworpen is, maar met name ook heel geschikt is voor het spelen van Franse barokmuziek. Na zijn uitleg gaf hij dan ook een recital met dit genre. Na deze uitleg en demonstratie mochten wij de klankkleuren van dit orgel uitproberen, totdat bruiloftgasten zich buiten aandienden voor een huwelijksmis.
Na de lunch werden we tenslotte welkom geheten bij het orgel van de St.-Marienkirche in Rheydt-Mönchengladbach, gebouwd door de firma Weimbs. De heer H.W. Merkens liet ons het net een jaar nieuwe orgel in al zijn aspecten zien en horen. Dit volledig naar de tijd en ruimte aangepaste orgel is ontworpen met een zeer doordachte, rechtlijnige, servicevriendelijke techniek en beschikt over 43 stemmen, verdeeld over twee
manualen en pedaal.

Zaterdag 22 september bezoek aan Verschueren Orgelbouw te Heythuysen
Op zaterdag 22 september aanstaande brengen wij een bezoek aan Verschueren Orgelbouw te Heythuysen. Om 10.00 uur verzamelen we ons bij de werkplaats aan de Dorpstraat 100-102. Ons wordt de mogelijkheid geboden het in aanbouw zijnde orgel voor de kathedraal van Taragona (Spanje) te bekijken en gedeeltelijk te beluisteren. In de week daarna zal het instrument worden gedemonteerd voor verscheping naar Spanje.
In de middaguren, tussen 14.00 en 16.00 uur, kunnen we het onlangs gerestaureerde Franssen-orgel uit 1891 (24 registers verdeeld over twee manualen en pedaal) in de Munsterkerk te Roermond (Munsterplein 1-3) bespelen. De dag wordt onderbroken door een gezamenlijke lunch op eigen kosten. Aanmelden graag vóór 15 september aanstaande bij de secretaris.

Verslag 21 april
Op zaterdag 21 april brachten 24 leden van de afdeling Limburg en overige belangstellenden een bezoek aan Kevelaer (D). De dag begon met een bezoek aan Orgelbau Seifert onder leiding van een Duits sprekende gids.
We zagen diverse houtsoorten, die in orgels worden toegepast van eiken tot ebben. We bekeken een oude elektro-pneumatische speeltafel, die door middel van het toepassen van elektronica met een Setzer was uitgebreid, waarmee de organist registercombinaties kan voorprogrammeren.
Via een in aanbouw zijnde mechanische speeltafel kregen wij de werking van de mechaniek met wellenborden en koppels uitgelegd.
Ook stond er een demo-orgeltje met één toets, waaraan de hele werking te zien was.
In de pijpenmakerij zagen we de bouw van een orgelpijp van metaalplaat tot pijp. Ook de tongwerken werden niet vergeten. Bij de houtopslag konden we de tocht voelen, die het hout nodig heeft om te kunnen drogen.
Voor onze groep was tekst en uitleg over de orgelbouw zeer interessant.
Tijdens de afsluitende film werd één en ander nog eens herhaald en kon men zien hoe een orgel gebouwd wordt.
Na afloop wandelden we naar de St- Antoniuskirche, waar we door de cantor-organist werden ontvangen.
In de kapel zagen we een Seifert- orgel met 10 registers, 2 manualen en pedaal, in de prachtige aangrenzende nieuw gebouwde kerk een Seifert-orgel met 42 registers, 3 manualen en pedaal. Nadat we via demo’s beide orgels hadden beluisterd, werd naar hartelust gespeeld door een aantal van onze deelnemers.
Na een gezellige lunch in Konditorei Vloet wandelden we naar de bedevaartskerk, de St. -Marienbasiliek, voor het laatste te bezoeken orgel van deze dag. Ook hier werden we, samen met nog een andere groep, verwelkomd door de organist. Hij vertelde de geschiedenis van dit grote orgel met afmetingen van 14 x 10 x 8 m., (h x d x b), 149 registers, 4 manualen en pedaal, met het Fernwerk vóór in de kerk in het transept geplaatst.
Helaas was het tijdens de uitleg wat onrustig in de kerk. Er werd een bijzondere avonddienst in de kerk voorbereid.
Na de toelichting hoorden en zagen we de organist op het oksaal bezig met een uitgebreide demonstratie aan de speeltafel van het imposante instrument.
De tijd, die ons nog restte, werd gebruikt voor bespeling door organisten van onze groep. Het is een hele ervaring om op een instrument van deze grootte te kunnen en mogen spelen! We genoten er zichtbaar van, ondanks het feit dat wij gestoord werden door popmuziekklanken vanuit de kerk.
Het was een mooie dag, waarin we veel geleerd hebben over orgelbouw en de mogelijkheden van moderne technieken in de diverse orgels.

2 juni Excursie naar Viersen en Mönchengladbach (D)
Op zaterdag 2 juni bezoeken wij een vijftal orgels in Viersen en Mönchengladbach (D).
Vanaf 10.00 uur kunnen we het Scholz-orgel bespelen in de Sankt-Marienkirche te Viersen-Hamm (Grünig Platz 1-4).
Het orgel heeft twintig registers, twee manualen en pedaal.
Vanaf 11.15 uur zijn we te gast bij het Woehl-orgel in de Sankt-Remigiuskirche te Viersen (Remigiusplatz).
Dit instrument telt eenenvijftig registers, vier manualen en pedaal; het Scholz-koororgel beschikt over negen registers op één manuaal.Het pedaal is aangehangen.
Om 12.15 uur lunchen we gezamenlijk (op eigen kosten) in restaurant Graefen und König te Mönchengladbach (Alter Markt 43).
Vanaf 13.30 uur maken wij kennis met het Rieger-orgel uit 1961 in de vlakbij gelegen Münster St.-Vitus te Mönchengladbach (Abteistrasse 41).
Het orgel telt vierenveertig registers, verdeeld over drie manualen en pedaal.
Tot slot kunnen we vanaf 15.00 uur nog het Weimbs-orgel uit 2011 in de Sankt-Marienkirche te Mönchengladbach-Rheydt bespelen (Odenkirchenerstrasse 3). Dit instrument beschikt over achtendertig registers, twee manualen en pedaal.
In verband met de organisatie graag aanmelden vóór 19 mei aaanstaande bij secretaris Piet Sniekers, adres: zie kader. Dit geldt ook voor de lunch.
Zie voor het resterende programmavoor 2012 de eerdere nummersvan NotaBene.

Zaterdag 21 april excursie naar orgelmaker Seifert en de orgels in Kevelaer
Voor zaterdag 21 april staat een bezoek gepland aan Orgelbau Seifert en aan Seifert-orgels in de St- Antoniuskirche en in de St.-Marien Basilika te Kevelaer (D).
Om 10.00 uur samenkomst bij Orgelbau Seifert, Jagerstrasse 52, voor een rondleiding door de werkplaats.
Gratis P-plaats op het parkeerplein in de straat ‘Am Schenken’, op loopafstand van de te bezoeken Orgelbau en de kerken.
Zie: www.orgelbau-seifert.de
Vanaf 11.40 uur bespeling van twee Seifert-orgels in de St.-Antoniuskirche, Geldernerstrasse 15.
Het grote Seifert-orgel, 42 registers, 3 manualen en pedaal en het kleine in de Kapelle, 10 registers, 2 manualen en pedaal
Zie:http://www.antonius-kevelaer.de
Om 13.25 uur gezamenlijke lunch (op eigen rekening) in Konditorei Vloet, Basilikastrasse 56.
Van 14.30-16.00 uur bezoek aan het grootste Seifert-orgel in Duitsland, in de St.-Marien Basilika, 149 registers, 4 manualen en pedaal.
Aanmelding graag vóór 14 april aanstaande bij secretaris Piet Sniekers, adres: zie bovenaan deze pagina, met opgave of u deelneemt aan de lunch en welk orgel u wilt bespelen. Ditin verband met de organisatie.

Verslag bijeenkomst 14 januari

Op zaterdag 14 januari jongstleden hadden wij onze jaarvergadering in Trefcentrum ‘Edith Stein’ te Echt.
Na ontvangst met koffie en vlaai werd de vergadering door voorzitter Jo Louppen geopend. We waren met drieëntwintig personen, waarvan twee niet-leden. Geen dames deze keer. Na het voorlezen van het jaarverslag door de secretaris en het financieel verslag door de penningmeester kwam het ledenbestand aan de orde. Limburg telt momenteel eenentachtig leden, exclusief enkele dubbelleden en donateurs. Met een kleine aanpassing werd het nieuwe huishoudelijk reglement voor Afdeling Limburg aangenomen.
Reglement
Leden die plannen hebben een elektronisch huisorgel of Hauptwerk aan te schaffen, kunnen, indien gewenst, advies inwinnen bij ons bestuurslid Henk Boven.
Jo Louppen nam afscheid van het* bestuur en trad voor de laatste keer op als voorzitter. Als nieuwe voorzitter werd Johan Hermans bij acclamatie gekozen. Johan leidde vervolgens de vergadering en noemde de toekomst en de publieke belangstelling voor het orgel als belangrijk aandachtspunt. Als bestuurslid stelde Henk Winckels zich beschikbaar, zij het onder voorbehoud.
Het bestuur is per 14 januari 2012 als volgt samengesteld:
Johan Hermans (voorzitter), Piet Sniekers (secretaris), Huub Geurten (tweede secretaris), Hans Maes (penningmeester), Jo Canten (tweede penningmeester), Henk Boven en Henk Winckels (lid).
Het middagprogramma bestond uit vrije bespeling van het Vermeulenorgel in de nabij gelegen St.-Landricuskerk en het Verschueren-orgel in de Cisterciënzerabdij Lilbosch. Het was een vruchtbare vergadering mede dank zij de goede samenwerking. Ook dank aan Harry Philipsen en Jos van Pol voor de gastvrijheid in kerk en abdij.

2011 historie

Zaterdag 14 januari 2012 jaarvergaderingin het Trefcentrum Edith Stein te Echt
Op zaterdag 14 januari 2012 wordt de jaarvergadering van afdeling Limburg gehouden in het Trefcentrum Edith Stein, Diepstraat 4, 6101 AT te Echt.
Omdat onze voorzitter Jo Louppen zal aftreden en zich niet herkiesbaar stelt, zijn wij opzoek naar een” nieuwe voorzitter voor de afdeling Limburg. Door deze mutatie zal er ook plaats zijn voor een nieuw bestuurslid.
Kandidaten, die zich geroepen voelen voor deze functie, gelieve dit tijdig kenbaar te maken bij de secretaris.
Vanaf 9.30 uur samenkomst in Trefcentrum Edith Stein, waar vanaf 10.00 uur de statutaire vergadering zal worden gehouden. De
dag zal onderbroken worden door een gezamenlijke lunch (voor eigen rekening).
Agenda
1. Welkomstwoord
2. Jaarverslag 2011 door secretaris
3. Financieel verslag 2011 door penningmeester
4. Actueel ledenbestand
5. Toelichting ‘Orgeladvies’ en behandeling concept ‘Huishoudelijk reglement’
6. Koffiepauze
7. Bestuurssamenstelling en -mutatie
8. Jaarplanning 2012
9. Mededelingen en rondvraag
Na afloop is er een gezamenlijke lunch in brasserie Effe Angersj, Bovenstestraat 4, 6101 EK Echt.
In de middaguren is er vrije bespeling van het Vermeulen-orgel van de in de nabij gelegen St.-Landricuskerk, een instrument uit 1951 met 37 registers, verdeeld over 3 manualen en pedaal.
In de Abdij Lilbosch (Pepinusbrug 6, 6102 RJ Pey) is daarna het Verschuerenorgel uit 1949,19 registers, 2-manualen en pedaal, te bespelen.
Aanmelding graag vóór 7 januari 2012 bij de secretaris. De aanmelding is ook noodzakelijk voor de lunchafspraak.
Kort geleden werd het ‘Huishoudelijk reglement KVOK-afd. Limburg’ samengesteld. Tijdens de jaarvergadering van 14 januari aanstaande zal dit
aan de leden worden voorgelegd. Het concept huishoudelijk reglement is in te zien via onderstaande link.
Huishoudelijk reglement afdeling Limburg

Op 5 november jongstleden werd namens het NSGV-Bisdom Roermond het ‘Ereteken voor Bijzondere Verdiensten’ uitgereikt aan kerkmusicus Fred Piepers. Deze hoge onderscheiding werd hem uitgereikt bij gelegenheid van zijn veertigjarig jubileum als dirigent, maar ook voor zijn verdiensten op plaatselijk en regionaal niveau op het gebied van muziek ten dienste van de liturgie. Ook werd hem enkele weken eerder de ‘Burgemeester Strous Cultuurprijs 2011’ van de gemeente Voerendaal toegekend.

 Verslag 29 oktober studiedag in de Sankt-Gangolfkirche te Heinsberg (D)
Op zaterdag 29 oktober 2011 werd een studiedag gehouden in de St.-Gangolf-basiliek van Heinsberg (D) onder leiding van Anja Hendrikx.
We mochten gebruik maken van het Seifert-orgel uit 1993 met 38 registers, 3 manualen en pedaal, met dank aan de Regional Kantor Winfried Kleinen.
Er waren acht deelnemers. De door hen opgegeven orgelwerken werden in chronologische volgorde gespeeld, beginnend met de oudste composities. De uitgevoerde werken waren van onder anderen Buxtehude, Pachelbel, Bach, Lasceux, Franck, Gade, Reger en Pasini.
Bij elk werk werd de manier van spelen geanalyseerd en door Anja Hendrikx van adviezen voorzien.
Anja liet ook horen, dat je een bepaald werk, afhankelijk van de akoestiek van de kerk, met verschillende registraties en/of accenten kunt spelen. Ook de kerktoonsoorten kwamen aan bod bij een werk van Flor Peeters, ‘O nata lux de lumini’, gebaseerd op het gregoriaans.
Al met al een leerzame studiedag, die zeker voor herhaling vatbaar is. De deelnemers hebben de adviezen van Anja Hendrikx zeer gewaardeerd.

Zaterdag 29 oktober studiedag in de Sankt-Gangolfkirche te Heinsberg (D)
Op zaterdag 29 oktober wordt er door afdeling Limburg een studiedag georganiseerd in de Sankt-Gangolfkirche te Heinsberg (D) onder leiding van Anja Hendrikx. De dag duurt van 10.00 tot 16.00 uur, onderbroken door een gezamenlijke lunch op eigen kosten.
Om alles in goede banen te leiden is het belangrijk om tegelijk met de aanmelding ook de te spelen werken op te geven bij de secretaris, uiterlijk vóór 15 oktober aanstaande. Het Seifert-orgel uit 1993 is een allround instrument, waarop vrijwel alle werken van barok tot modern gespeeld kunnen worden. Het orgel telt achtendertig registers, verdeeld over drie manualen en pedaal.

Verslag excursie van 25 juni
Op zaterdag 25 juni hadden wij de gelegenheid een drietal orgels te bespelen. We waren met twaalf personen. In de ochtend bespeelden wij het orgel in de Monulfus- en Gondulfuskerk te Mechelen aan de Maas (B). Het is in 1912 gebouwd door Jules Geurts uit Berchem. Het orgel telt drieëntwintig registers en is voorzien van kegelladen en een pneumatische transmissie. In 2007 werd het instrument door Orgelbau Schumacher uit Eupen gerestaureerd en uitgebreid met gebruikmaking van een aantal onderdelen van het oude Clerinx-orgel van de St.-Jacobskerk te Luik. Momenteel telt het orgel drieëndertig registers, verdeeld over twee manualen en pedaal.
In de middaguren werd het Cavaillé-Coll-orgel uit 1878 in de H.-Hartkerk te Hasselt (B) bespeeld. Het orgel werd in 1983 door Jean-Pierre Draps uit Erps-Kwerps in deze kerk geplaatst en telt zestien registers, verdeeld over twee manualen en pedaal. Sinds 2004 is het orgel in deze kerk als monument beschermd.
Voor het laatste orgel op deze dag reisden wij naar het Limburgse Beek. In de H.-Martinuskerk konden we het orgel van de Gebr. Franssen uit 1915 bespelen, achtendertig registers, drie manualen en pedaal. Het kwam in plaats van het door de Hervormden geplaatste Binvignat-orgel uit 1796.
In 1958 werd het orgel ingrijpend gewijzigd door Orgelbouw Verschueren uit Heythuysen. De dag werd onderbroken door een gezamenlijke en gezellige lunch in Brasserie ’t Törrep in Mechelen aan de Maas. De dag bleek een schot in de roos.

Op zaterdag 28 mei jongstleden was de afdeling Limburg met zesentwintig personen te gast bij Orgelbouw Verschueren te Heythuysen.
In verband met de grootte van de groep werd deze in twee delen gesplitst; groep l onder leiding van Johan Zoutendijk, groep II onder leiding van Jacq. van den Aart We werden in tegengestelde richting door de ateliers geloodst. We kregen vrijwel alle afdelingen te zien, van de houtopslag tot en met de gieterij. Naast de uitgebreide toelichting kregen we ruim gelegenheid om vragen te stellen. We zagen voorbereidingswerkzaamheden van restauraties van het Franssen-orge! uit 1890 voor de Munsterkerk te Roermond en van het Van Assendelft-orgel uit 1750 voor de Christus-Hemelvaartkerk te Vrangendael-Sittard. Verder kregen we ontwerpen te zien van een nieuw te bouwen orgel voor de kathedraal van Tarragona (Spanje).
In de middag stond het Verschueren- orgel uit 1998 in de St.-Petruskerk in het nabij gelegen Roggel op het programma. Daniël Jansen, stemmer bij Verschueren Orgelbouw en ook organist, vertelde een en ander over het orgel en Peter Gelissen gaf een uitgebreide demonstratie van de vele mogelijkheden van dit mooie instrument.
Hierna kregen de overige deelnemers ruim voldoende gelegenheid het orgel te bespelen en te beluisteren.
We mogen terugzien op een leerzame en interessante dag.

Tijdens de zomermaanden organiseert de KVOK-afdeling Limburg geen activiteiten. Er zijn dan voldoende mogelijkheden om orgels te bezoeken, te bekijken en te beluisteren tijdens de vele orgelconcerten die dan gegeven worden in heel Limburg en in de aangrenzende landen.
Het Orgelfestival Limburg 2011 duurt van vrijdag 15 juli tot en met zondag 14 augustus. Inlichtingen via secretaris@stichting-sol.nl  of zie:
www.stichting-sol.nl  en www.orgelfestivallimburg.nl

Tijdens onze laatste jaarvergadering in januari jongstleden werd gevraagd naar de mogelijkheid tot verspreiding van de ledenlijst van afdeling Limburg. Volgens de wet op de privacy moeten de op de lijst voorkomende leden toestemming geven hun NAW-gegevens, telefoonnummer en/of e-mailadres prijs te geven. Graag horen wij via secretaris Piet Sniekers of u bezwaar heeft tegen het vermelden van uw gegevens op de lijst.
In september of oktober (plaats en datum zijn nog niet bekend) staat een studiedag op het programma.
Wij zullen u zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen. U kunt zich al aanmelden voor deelname.

Zaterdag 25 juni excursie naar Beek, Maasmechelen (B), en Hasselt (B)

Voor zaterdag 25 juni staat een bezoek gepland aan een drietal orgels.
Vanaf 10.00 uur bijeenkomst in de H.-Martinuskerk te Beek; hier gaan wij het orgel van de Gebr. Franssen uit 1915 bespelen; 38 registers, 3 manualen en pedaal.
Vanaf 13.00 uur worden we in de H.H.-Monulfus en Gondulfuskerk te Maasmechelen (B), Dr. Haubenlaan, verwacht. Daar kunnen we het in 2007 gerestaureerde orgel, een combinatie van een Clerinxorgel uit 1854 en een orgel van Geurts uit Berchem (B) uit 1912, bespelen: 33 registers, 2 manualen en pedaal, koppels e.d. als voettrede uitgevoerd.
Vanaf 15.00 uur kunnen we, in tegenstelling tot eerdere berichten, in Hasselt (B) in de H.-Hartkerk, Plantenstraat, het Cavaillé-Collorgel uit 1878 bespelen: 16 registers, 2 manualen en pedaal. Dit orgel werd in 1983 in deze kerk geplaatst.
De dag wordt onderbroken door een gezamenlijke lunch.
Aanmelden bij de secretaris, graag vóór 18 juni aanstaande.

Tijdens de zomermaanden organiseert de afdeling Limburg geen activiteiten. Er zijn dan voldoende mogelijkheden orgels te bezoeken, te bekijken en te beluisteren tijdens de vele orgelconcerten die dan gegeven worden in heel Limburg en het aangrenzende buitenland.
Het Orgelfestival Limburg 2011 duurt van vrijdag 15 juli tot en met zondag 14 augustus. Enkele hoogtepunten tijdens het festival:
-woensdag 20 juli: Orgelwandeltocht in Maastricht;
-zaterdag 23 juli: Orgelbustocht naar Wallonië n.a.v. 300 jaar Le Picard;
-zaterdag 30 juli: Orgelbustocht naar Keulen;
-zaterdag 6 augustus: Orgelbustocht naar Genk en Hasselt (B);
-zaterdag 13 augustus: Open Orgeldag, waarbij een aantal orgels voor bespeling wordt opengesteld.

Organisatie: SOL. Aanmelding en inlichtingen via secretaris@stichting-sol.nl  of zie: www.stichting-sol.nl  dan wel www.orgelfestivallimburg.nl

Tijdens onze laatste jaarvergadering in januari jongstleden werd gevraagd naar de mogelijkheid tot verspreiding van de ledenlijst van afdeling Limburg. Volgens de wet op de privacy moeten de op de lijst voorkomende leden toestemming geven hun gegevens (naam, woonplaats, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres) aan anderen te melden. Graag reactie bij de secretaris van de afdeling Limburg of u wel of geen bezwaar heeft tegen de verspreiding.

Op 29 april jongstleden bereikte ons het droevige bericht dat na een ernstige ziekte Jacqueline Langen, levenspartner van onze voorzitter Jo Louppen, op de leeftijd van 46 jaar is overleden. Namens alle leden wensen wij Jo en wederzijdse familie heel veel kracht bij het verwerken van dit grote verlies.

 

Zaterdag 28 mei bezoek aan Verschueren Orgelbouw te Heythuysen
Op zaterdag 28 mei brengen wij als afdeling Limburg een bezoek aan Verschueren Orgelbouw te Heythuysen.
Van 9.30 tot 12.00 uur krijgen we een rondleiding door de werkplaats, waar ook de orgels van de Munsterkerk (Franssen uit 1890) uit Roermond en van de Christus Hemelvaartkerk (Assendelft uit ca. 1750) uit Vrangendael-Sittard staan opgesteld. Bovendien is er een nieuw orgel in aanbouw voor de kathedraal van Tarragona (Spanje).
Vanaf 13.30 uur zijn we te gast in de St.-Petruskerk te Roggel, waar we het Verschueren-orgel uit 1998 (19 registers, 2 manualen en pedaal) kunnen bespelen. De dag wordt onderbroken door een gezamenlijke lunch. Aanmelden bij de secretaris.

Verslag van de jaarvergadering KVOK-afdeling Limburg op zaterdag 15 januari 2011 in de Ontmoetingskerk te Geleen.
Aanwezig waren vijfendertig leden. Vijf personen hadden zich afgemeld.
Na ontvangst met koffie en vlaai en/of cake werd het Fama & Raadgeverorgel bespeeld door Anja Hendrikx. Zij speelde werken van J.S. Bach, L.
Mozart en H. Distler.
Voorzitter Jo Louppen opende de vergadering en heette iedereen welkom.
Daarna las secretaris Piet Sniekers het jaarverslag 2010 voor, gevolgd door het financieel verslag door penningmeester Jo Canten.
De in het afgelopen jaar overleden leden werden herdacht. Per 1 januari 2011 telt de afdeling Limburg zesentachtig leden.
Evenals in de voorgaande jaren zullen we dit jaar weer een bezoek aan een orgelbouwer, een studiedag voor organisten van alle niveaus, een
studiedag voor gevorderden en een orgelspeeldag organiseren. Als thema voor een studiedag wordt gedacht aan moderne orgelmuziek.
Anja Hendrikx werd benoemd tot lid van verdienste voor al het werk dat zij in het verleden, ook als secretaris, voor onze vereniging heeft gedaan. Als
aandenken werd haar als symbool ‘De Tongerse mijlpaal’ overhandigd.
Drie bestuursleden waren aftredend, waarvan één niet herkiesbaar om gezondheidsredenen. Er meldden zich drie serieuze kandidaten, zodat
het bestuur, na stemming voor vijf of zeven leden, weer aangevuld werd tot zeven.
Het bestuur is nu als volgt samengesteld: Jo Louppen (voorzitter), Piet Sniekers en Jo Canten (herkozen secretaris respectievelijk penningmeester),
Hub Geurten, Hans Maes en Henk Boven (nieuwe bestuursleden).
Clemens Oomen, aftredend bestuurslid, werd voor zijn vele verrichte werkzaamheden extra in het zonnetje gezet. Wel blijft hij gelukkig als raadgever in de achterhoede beschikbaar. Daarna werd door voorzitter Jo Louppen het officiële gedeelte van deze dag afgesloten.
Degenen, die het Fama & Raadgever-orgel in de Ontmoetingskerk wilden bespelen, kregen voldoende gelegenheid dit te doen. Voor onze gezamenlijke
lunch waren we te gast bij Brasserie-Restaurant Welcome te Geleen.
Vanaf 14.00 uur konden we in de St.-Augustinuskerk het Loret-Vermeersch-orgel bespelen. Ook hiervan maakten velen gebruik. Het bespelen
en beluisteren van orgels hoort immers tot een van de belangrijkste taken van onze vereniging. Het was een mooie, ontspannen en gezellige
dag met enkele belangrijke orgels in de ‘Waereldstad Gelaen’.
Dank aan het bestuur van de Ontmoetingskerk, de afdelingsbestuursleden die deze dag geheel hadden voorbereid, allen voor het bijwonen van
onze jaarvergadering, zowel leden als niet-leden, en aan Henk Boven, die voor iedere deelnemer een cd-rom brandde met foto’s van eerdere activiteiten. Ook mochten we weer een nieuw lid en een donateur toevoegen aan onze vereniging. Een mooie afsluiting!

Zaterdag 15 januari 2011 Jaarvergadering Ontmoetingskerk te Geleen

 • Op zaterdag 15 januari 2011 houden wij onze jaarvergadering in de Ontmoetingskerk te Geleen.
  Hier bezoeken we het in 1995 gebouwde Fama & Raadgever-orgel met veertien registers, twee manualen en pedaal.
  In de middaguren volgt een bezoek aan het Loret-Vermeersch-orgel in de St.-Augustinuskerk, eveneens te Geleen. Het orgel is gebouwd in 1863 en beschikt over vierendertig registers op drie manualen en pedaal. Beide orgels kunnen die dag bespeeld worden. De dagindeling:
  09.30 uur: Samenkomst in de hal van de Ontmoetingskerk, Emmaplein 50, 6161 SB Geleen.
  10.00 uur: Bespeling van het Fama & Raadgever-orgel in de Ontmoetingskerk.
  10.30 uur: Statutaire vergadering met onder andere een bespreking van suggesties voor onze activiteiten in 2011 en een drietal vacatures voor het bestuur. Kandidaten graag tijdig aanmelden.
  12.00 uur: Vrije orgelbespeling door de deelnemers.
  13.00 uur: Gezamenlijke lunch (op eigen kosten).
  14.00 uur: Bespeling Loret-Vermeersch-orgel in de St.-Augustinuskerk, Prins de Lignestraat 33, 6161 CX Geleen.
  16.00 uur: Einde.
  Aanmelding graag vóór 8 januari aanstaande bij secretaris Piet Sniekers..

2010 historie

Verslag zaterdag 2 oktober St. Truiden (B)
Op zaterdag 2 oktober jongstleden was voor afdeling Limburg een speeldagin St.-Truiden (B). We waren met veertien personen. We mochten onder
leiding van stadsorganist Edward Vanmarsenille de orgels van eendrietal kerken bespelen. In de Begijnhofkerk hadden we de beschikkingover een orgel uit 1644 van Christian Ancion uit Huy, in 1994/96 gerestaureerddoor Pierre Decourcelle. Vervolgens gingen we naar de zeermooie en originele romaanse St.-Gangulfuskerk, waar een orgel uit 1964staat van Pels-d’Hondt uit Herselt. Als laatste kerk werd de O.L.-Vrouwekerkbezocht. Daar hadden we twee orgels ter beschikking.
Het koororgelvan Anton Clerinx uit St.-Truiden, in 1980 gerestaureerd door Marc Nagelsuit Kozen, en het hoofdorgel van Guido Schumacher uit 1992/96. Dedag werd onderbroken door een gezellige gezamenlijke lunch in BrasserieAstoria aan de Grote Markt.
We kunnen terugzien op een zeer leerzame dag met bijzondere orgels enmooie kerken in het hart van een bijzondere stad in Belgisch Limburg.
Op zaterdag 30 oktober was er een studiedag in de St.-Servaasbasiliek teMaastricht onder leiding van Marcel Verheggen, organist van deze kerk.
We waren met tien personen. Hier hadden we het mooie Verschueren-orgeluit 1991 tot onze beschikking. Het orgel heeft eerder in de Dominicanenkerk
gestaan, werd in 1736 aldaar gerestaureerd door Jean-FrançoisLe Picard en in 1805 overgebracht naar de St.-Servaaskerk.
Iedere deelnemer had vooraf zijn programma ingediend. Marcel maaktevoor de volgorde van de te spelen werken een keuze van oud naar nieuw.
Voornamelijk werd aandacht besteed aan de uitvoeringspraktijk, rekeninghoudend met de ruimte waarin gespeeld wordt.
De dag werd onderbrokendoor een gezamenlijke lunch in een nabij gelegen etablissement.
Het was een verrassing dat, aansluitend op onze lunch, in de St.-Servaaseen bijeenkomst was georganiseerd door de familie Pereboom, nazatenvan de orgelbouwers Pereboom uit eind negentiende, begin twintigsteeeuw. De oud-organist van de St.-Servaasbasiliek, Hub Wolfs, gaf een demonstratie
van een aantal in dit orgel aanwezige Pereboomregisters. Totslot speelde Hub enkele orgelwerken. Ook deze demonstratie was vooronze deelnemers zeer boeiend. Dit intermezzo maakte, samen met de overige delen van van het dagprogramma, deze dag bijzonder geslaagd.

2010 historie

Jaarverslag 2010

Zaterdag 30 oktober studiedag aan het Verschuerenorgel uit 1991 in de St.-Servaasbasiliek te Maastricht
Op zaterdag 30 oktober organiseert afdeling Limburg onder leiding van Marcel Verheggen een studiedag aan het Verschuerenorgel uit 1991 in de St.-Servaasbasiliek te Maastricht.
De dag duurt van 10.00-16.00 uur met een onderbreking van een gezamenlijke lunch (op eigen rekening).
Bij de aanmelding bij de secretaris de te spelen literatuur vermelden, één en ander vóór 16 oktober aanstaande.

Orgelfestival Limburg
Veel orgelliefhebbers uit Limburg en daarbuiten, waaronder ook vele KVOK-leden, haalden hun hart op aan de vele orgelconcerten in juli en augustus tijdens Orgelfestival Limburg.
Bovendien genoten ze van een orgelreis naar Dresden en Leipzig en later van een orgelreis naar Berlijn en omgeving.

Zaterdag 2 oktober speeldag te St.-Truiden (B).
De volgende activiteit voor Afdeling Limburg is op zaterdag 2 oktober van 10.00 tot 16.00 uur: bezoeken speeldag te St.-Truiden (B).
Daar bezoeken we in de Begijnhofkapel het Ancion-orgel uit 1644 (tien registers, één manuaal, geen pedaal). De manuaalomvang is 45 tonen, C, D, E, F, G, A – c; verder voorzien van tremulant, nachtegaal en trommel.
Daarna bezoeken we in de mooie Romaanse St.-Gangulfuskerk een orgel van Pels-D’Hondt uit 1944 (elf registers, twee manualen en pedaal).
In de middaguren bezoeken we de O.L.- Vrouwekerk met het koororgel van Clerinx uit 1874 (zestien registers, twee manualen, 59 toetsen en pedaal) en het hoofdorgel van Schumacher uit 1992-1996 (41 registers, drie manualen en pedaal).
Voor de volledige disposities van de orgels kunt u terecht bij de secretaris.
De dag wordt onderbroken door een gezamenlijke lunch op eigen kosten.
Aanmelden graag vóór 25 september aanstaande bij de secretaris, ook voor eventueel carpooling.

12 juni Studiedag Roermond Caroluskapel
Zaterdag 12 juni: Studiedag voor iedereen in de Caroluskapel te Roermond o.l.v. Jean-Pierre Steijvers.
Het Robustelly-orgel uit 1762, 37 registers, 3 manualen en pedaal (derde manuaal is een discantklavier), staat ter beschikking.
De werken, die men zal willen spelen, graag bij aanmelding vermelden! Aanmelding graag vóór 5 juni a.s.

15 mei orgelmakerij Schumacher in Baelen en orgels te Eupen, Montzen en Hombourg
Op zaterdag 15 mei bezoeken wij vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur de Belgische orgelmakerij Schumacher in Baelen en orgels te Eupen, Montzen en Hombourg. De orgels kunnen door de deelnemers zelf bespeeld worden.
Het programma ziet er als volgt uit:
10.00 uur: bijeenkomst bij orgelfabriek: Orgelbau Schumacher GmbH – Guido Schumacher, Heggen 51 A, B 4837 Baelen (B).
11.30 uur: bezoek aan het Walckerorgel uit 1907 in de Friedenskirche (Klötzerbahn) te Eupen. Het instrument heeft 28 registers, twee manualen en pedaal.
12.30 uur: gezamenlijke lunch (op eigen kosten) in Restaurant Mesopotamia, Aachenerstrasse 152, B- 4700 Eupen.
14.00 uur: bezoek aan het orgel in de St.-Etienne te Montzen. Het in 1784/1785 door Binvignat & Houtappel gebouwde orgel werd in 1889/1890 uitgebreid door Pereboom & Leyser. Het instrument telt 21 registers, twee manualen en pedaal.
15.00 uur: bezoek aan het Pereboom & Leyser-orgel uit 1873 in de St.-Brice te Hombourg. Het orgel heeft 22 registers, twee manualen en pedaal.
Voor eventuele carpooling en in verband met de organisatie, graag aanmelding vóór 8 mei a.s. bij secretaris Piet Sniekers (zie adres colofon afdelingen)

Verslag van de jaarvergadering op zaterdag 16 januari 2010 in de Protestantse kerk te Stevensweert.
Na ontvangst met koffie en vlaai gingen we naar de Protestantse kerk voor de vergadering. We waren met vijfentwintig personen. Na het openingswoord door voorzitter Jo Louppen volgde het jaarverslag door secretaris Piet Sniekers en het financieel verslag door penningmeester Jo Canten.
Per 31 december 2009 telde de afdeling Limburg 84 leden.
De voorlopige jaarplanning treft u hieronder aan.
Door drukke werkzaamheden
genoodzaakt, zijn Arno Kerkhof en Jean-Pierre Steijvers als bestuurslid afgetreden.
Kandidaat-bestuursleden hebben zich niet gemeld. Nu blijft het bestuur, bestaande uit vijf leden, voldoende groot om als afdelingsbestuur verder te gaan. Er volgde een discussie over het nog samen te stellen afdelingsreglement naar het voorbeeldreglement van het hoofdbestuur.
Tijdens de rondvraag kwamen allerlei zaken aan de orde, die direct beantwoord konden worden. Na een goed verzorgde en gezellige lunch in Restaurant Herberg Stadt Stevenswaert, reisden we verder naar Neeritter voor het middagprogramma, het vrij spelen op het in de St.-Lambertuskerk staande Pereboom & Leyser-orgel uit 1863.
Het was een interessante dag met twee mooie orgels die beluisterd en bespeeld werden. Met dank aan de organisatie!

Zaterdag 16 januari 2010, jaarvergadering Stevensweert

Traditiegetrouw is de jaarwisseling ook het moment voor de aankondiging van onze eerste activiteit van het nieuwe jaar. Graag nodigen wij u bij deze dan ook uit voor de statutaire jaarvergadering op zaterdag 16 januari 2010 in de Protestantse kerk te Stevensweert.
Ontvangst met koffie vanaf 09.30 uur in Restaurant Herberg Stadt Stevenswaert, waar later op de dag ook de gezamenlijke lunch gebruikt zal worden. Na de lunch bezoeken we het Pereboom & Leyser-orgel in de H.-Lambertuskerk te Neeritter. We sluiten af om ± 16.00 uur.
Het programma:
09.30 uur: Ontvangst met koffie in Restaurant Herberg Stadt Stevenswaert, Veldstraat Oost 1, 6107 AS Stevensweert
10.00 uur: Statutaire jaarvergadering in de Protestantse kerk, Jan van Steffensweertplein 18, 6107 BZ Stevensweert.
1. – Welkomstwoord
2. – Jaarverslag secretaris 2009
3. – Kasverslag penningmeester 2009
4. – Actueel ledenbestand
5. – Jaarplanning 2010: inhoud, hoofdlijnen en data
6. – Orgelintermezzo door Luc Ponet uit Tongeren
7. – Lid van verdienste
8. – Bestuurssamenstelling
9. – Mededelingen en rondvraag
10. – Afsluiting statutaire gedeelte. Hierna is er mogelijkheid tot bezichtiging en bespeling van het onlangs gerestaureerde één-manualige orgel uit 1829 van een niet bekende bouwer. Van de acht registers spreken vier registers in de discant en één register in de bas. Het aangehangen pedaal heeft achttien toetsen. Voor verdere gegevens van dit orgel: zie NotaBene nr. 9, blz. 13.
12.30 uur: Gezamenlijke lunch (op eigen rekening) in Restaurant Herberg Stadt Stevenswaert.
14.00 uur: Bezoek aan Pereboom & Leyser-orgel uit 1863, achttien registers, twee manualen en aangehangen pedaal, in de H.-Lambertuskerk, Molenstraat 2, 6015 AC Neeritter.
16.00 uur: Afsluiting.
Inlichtingen en aanmelding bij secretaris Piet Sniekers, graag vóór 9 januari 2010. Adres: zie kop van deze pagina.

2009 Historie

Jaarverslag 2009

Na de vele goed bezochte orgelconcerten tijdens het Orgelfestival Limburg 2009, de orgelwandeltocht te Maastricht en de orgelbustochten naar Noord-Brabant, Wallonië en Duitsland, staat er weer een orgelstudiedag van de KVOK op de agenda.

Verslag zaterdag 17 oktober studiedag
Op zaterdag 17 oktober kwamen wij bij elkaar voor een studiedag naar aanleiding van het Louis Braille- en Gaston Litaize-jaar. Docent was Henco de Berg, hoofdvakdocent orgel aan het Fontys Conservatorium te Tilburg. Aanwezig waren negentien belangstellenden (de jongste deelnemer was dertien jaar), waarvan zeven het orgel bespeelden.
De volgende werken kwamen aan bod:
1. L. Boëllmann: ‘Introduction’ uit Suite Gothique;
2. C.M.Widor: ‘Toccata’ uit de Symphonie IV;
3. L. Vierne: ‘Cathédrales’, ‘Impromptu’ en ‘Andantino’ uit Pièces de Fantaisie;
4. O. Messiaen: L’Apparition de l’Église éternelle en ‘Les Bergers’ uit La Nativité du Seigneur.
In de voormiddag kwamen deze orgelwerken aan de orde. De spelers werden onder andere gewezen op houding en tempo, maar ook op de manier van
uitvoeren in samenspel met de akoestiek, met name in deze St.- Servaasbasiliek.
Na de lunch, waarvoor niet al te veel tijd was, kwam het onderwerp improvisatie aan de orde.
Opdrachten als: Scherzo Symphonique, Toccata crescendo en Bolero werden ten gehore gebracht, waarvan de Bolero zelfs vierhandig (samen met de
docent). Ook de aan Messiaen gerelateerde stijl, hele toons- en octotonische toonsoorten, werden improvisatorisch behandeld. Het was een zeer boeiende dag op hoog niveau, waarvan alle aanwezigen veel hebben kunnen leren.

4-9 oktober orgelreis plaats naar West- en Frans-Vlaanderen
Van zondag 4 t/m vrijdag 9 oktober vindt een ook door SOL georganiseerde orgelreis plaats naar West- en Frans-Vlaanderen.
(SOL: secretaris@stichting-sol.nl

Zaterdag 17 oktober 2009: studiedag van 10.00-16.00 uur in de St.-Servaasbasiliek (Keizer Karelplein 6, 6211TC) te Maastricht.
Deze dag staat in het teken van het Louis Braille-jaar en het Gaston Litaize-jaar.
In de basiliek hebben we de beschikking over het Le Picard-orgel (41/lll/P) uit 1736. Henco de Berg, hoofdvakdocent orgel aan het Fontys Conservatorium te Tilburg, zal deze dag docent zijn. Afgestudeerde organisten, gevorderde conservatoriumstudenten of andere personen met gelijkwaardig niveau worden uitgenodigd aan deze studiedag deel te nemen. Er is wel een beperkt aantal plaatsen voor degenen die actief willen participeren, maar ook toehoorders zijn van harte welkom.
Programma van de studiedag:
Van 10.00-12.30 uur is er een interpretatieles, waarin de volgende werken behandeld worden:
1. Charles-Marie Widor, 4de Symphonie, deel I: Toccata.
2. Louis Vierne, uit P/èces de Fanta/’ s/e: Cathédrales, Impromptu en Andantino.
3. Olivier Messiaen l’Apparition de l’Église éternelle en uit La Nat/v/té du Seigneur. Les Bergers.
4. Louis Boëllmann, Suite Gothique, deel I: Introduction. Van 12.30-13.30 uur: pauze.
Van 13.30-ca 16.00 uur is er een improvisatieles:
1. over gregoriaans;
2. vrije improvisatie;
3. improvisatie over een opgegeven thema.
Er wordt verwacht dat de deelnemende spelers één of meer van bovenstaande werken technisch en muzikaal goed beheersen.
Inlichtingen bij voorzitter Jo Louppen, tel.: 045-545 1753, e-mail: louppen@hetnet.nl  of bij secretaris Piet Sniekers, waar u zich tevens kunt aanmelden, graag vóór 10 oktober aanstaande.

Verslag 24 juni Studiedag te Stein
Op woensdag 24 juni kwamen negentien personen van de KVOKafdeling Limburg bijeen voor een studiedag op de orgels van de St.-Martinuskerk te Stein, de O.L.- Vrouwebasiliek en de St.-Servaasbasiliek te Maastricht. Er hadden zich tien deelnemers aangemeld, een divers gezelschap van organisten tussen de veertien en ruim zeventig jaar oud. Zij zouden orgelles gaan krijgen van de conservatoriumleraren Remy Syrier, Hans Leenders en Marcel Verheggen. Van te voren werden de programma’s door de deelnemers ingestuurd en ingezien door de docenten. De docenten gaven een toelichting over het desbetreffende orgel en besteedden aan iedere deelnemer de nodige aandacht, ongeacht het niveau.
Er werd niet alleen gewezen op articulatie, tempo en akoestiek, maar vooral op het muziek maken! Voor de deelnemers was de kennismaking met deze bijzondere orgels zeer leerzaam en interessant en een geweldige ervaring. Helaas was er die dag door tijdgebrek geen gezamenlijke lunch om allerlei ervaringen uitte wisselen. Een volgende keer beter!
Dank aan de verschillende kerkbesturen en de organisten die de lessenverzorgden. Het was een geslaagde studiedag!

12 september speeldag te St.-Truiden (B)
Tussen 10.00 en 16.00 uur: speeldag te St-Truiden (B) o.l.v. Edward van Marsenille op de orgels van de Minderbroederskerk,Minderbroedersplein (Rettler-orgel uit 1844), de Begijnhofkerk(Christian Ancion, 1645) en O.L.V. ten Hemelopnemingop de Grote Markt(Laurent Gilman, 1739; koororgel: Arnold Clerinx, 1875).
In deze laatstekerk komen we samen om 10.00 uur. Aanmelding graag vóór 5 septemberbij de secretaris KVOK-afd. Limburg.

Zaterdag 8 augustus 2009: Open orgeldag.
Ook is op zaterdag 8 augustus een Open Orgeldag op een aantal orgels in Limburg. Aanmelden kan viajan.segerink@trajekt.nl

Orgelfestival Limburg
Van vrijdag 17 juli t/m zondag 16 augustus organiseert SOL weer haar jaarlijkse Orgelfestival Limburg (ziewww.stichting-sol.nl) Tijdens de zomermaanden kunnen de orgelliefhebbers aan hun trekken komen bij het Orgelfestival Limburg.
Alle informatie staat opwww.stichting-sol.nl

Woensdag 24 juni 2009: studiedag te Stein en Maastricht tussen 10.00 en 16.00 uur.
ledere belangstellende is welkom, ongeacht het niveau waarop men speelt.
Tussen 10.00 en 12.00 uur zal Remy Syrier lesgeven op het in 2004 gebouwde Van Vulpen-orgel dat in 2007 geplaatst werd in de St.-Martinuskerk
te Stein (21/ll/P). Thema: Noord-Duitse orgelmuziek.
Van 13.00 tot 15.00 uur zal Hans Leenders lesgeven op het Severin-orgel uit 1652 in de O.L.-Vrouwebasiliek te Maastricht (III/37/P). Thema: de Franse Barok en orgelwerken van Johann Sebastian Bach.
Tussen 15.00 en 17.00 uur zal Marcel Verheggen lesgeven op het Le Picard-orgel uit 1736 in de St.-Servaasbasiliek te Maastricht (41/lll/P).
Thema: composities van Guilmant en eventueel Boëly.
Adressen: St.-Martinuskerk, Wilhelminaplein l, 6171 EN Stein. O.L.-Vrouwebasiliek, O.L.-Vrouweplein 9, 6211 HD Maastricht, St.-Servaasbasiliek, Keizer Karelplein 6, 6211TC Maastricht.
Aanmelding bij secretaris Piet Sniekers, e-mail:sniekers@12move.nl  of tel.: 046 437 2673, graag vóór 10 juni a.s. met opgave van docent en te spelen werken.

2 mei open speeldag in Voerendaal en Klimmen

Op zaterdag 2 mei houden we een open speeldag tussen 10.00 en 16.00 uur op de Pereboom & Leyser- orgels van Voerendaal (1859) en Klimmen (1858). Beide orgels zijn in resp. 2003 en 1985 door de firma Verschueren gerestaureerd.
Om 10.00 uur komen we samen bij de St.-Laurentiuskerk aan het Kerkplein 37 te Voerendaal. Het orgel heeft negentien registers, verdeeld over twee manualen en pedaal.Van het eerder in 1845 door de Gebr. Franssen uit Horst gebouwde orgel in deze kerk bleef het pijpwerk en de kas gehandhaafd. In 1859 werd het orgel door Pereboom & Leyser ingrijpend gewijzigd.
Vanaf 13.30 uur, na een gezamenlijke lunch, reizen we naar de St.-Remigiuskerk, Schoolstraat 6 te Klimmen. Dit orgel heeft zestien registers, verdeeld over twee manualen en pedaal. Eigenlijk is het een eenmanuaals orgel, waarvan de registers verdeeld zijn over de twee manualen.
De deelname is gratis, maar voor de lunch vragen wij een bedrag van € 10 p.p., op de dag zelf te betalen bij penningmeester Jo Canten. Graag aanmelden bij de secretaris.
Verslag: Op zaterdag 2 mei hielden wij een open speeldag op de orgels van Voerendaal en Klimmen. We waren met tien personen. In Voerendaal konden we het Pereboom & Leyser-orgel uit 1859 en in Klimmen het Pereboom & Leyser-orgel uit 1858 bespelen. Beide orgels zijn door de firma Verschueren gerestaureerd, resp. in 2003 en in 1985. De dag werd onderbroken door een gezellige gezamenlijke lunch. Ook dit onderdeel is erg belangrijk!
Het was een interessante dag met veel verschillende orgelwerken op alle niveaus gespeeld op twee geheel verschillende instrumenten uit dezelfde bouwperiode en van dezelfde orgelbouwer.

Jaarverslag 2008 KNOV-district Limburg(en)

Onze jaarvergadering vond plaats op zaterdag 19 januari 2008 in Brouwerij ”De Fontein” te Stein. Er waren 37 deelnemers.
Het jaarverslag werd voorgelezen door secretaris Piet Sniekers, het financiële verslag door penningmeester Jo Canten.
Enkele bestuursleden gingen ons verlaten en wel: voorzitter Luc Ponet i.v.m. drukke werkzaamheden en Henk van Loo i.v.m. verhuizing naar ver hier vandaan.
Als opvolgers werden gekozen: Jo Louppen tot nieuwe voorzitter en Clemens Oomen tot bestuurslid.
Tot ”lid van verdienste” werden benoemd: Frans Jespers en Michel Lemmens, die beide een grote bijdrage aan de orgelcultuur hebben geleverd.
Vervolgens gaf Frans Jespers een lezing over: Orgelkunst in de katholieke kerk.
Na een gezamenlijke lunch brachten wij een bezoek aan het Van Vulpen-orgel in de St. Martinuskerk te Stein, waarbij Remy Syrier zorgde voor de toelichting en de demonstratie.
Daarna gingen we naar de overkant van de Maas naar de St. Pieterskerk in het Belgische Leut, naar het gerestaureerde Pereboom & Leyser-orgel. De restaurateurs van dit orgel, Jos Moors en Helmut de Backer, gaven de toelichting en de demonstratie, waarna de deelnemers van deze dag op het orgel konden spelen.

Op zaterdag 12 april bezochten we met 14 personen de orgels van Rolduc en Kerkrade.
Jo Louppen vertelde over de historie van Rolduc en over beide orgels in deze kerk: het Vermeulen-koororgel en het grote Klais-orgel.
Na een gezellige, gezamenlijke lunch werd in Kerkrade de Lambertuskerk bezocht, waar Jo Louppen de toelichting gaf over het Müller-orgel.
Op alle orgels van die dag kon naar hartelust gespeeld worden. Tegelijkertijd was er in de laatste kerk een boekenbeurs van zelf meegebrachte boeken, voor iedereen ter inzage.

Op zaterdag 23 mei was er een studiemiddag overBoëly te Nederweert, waar we het Clerincx-orgel ter beschikking hadden.
Johan Hermans gaf een boeiende inleiding en lichtte de werken van Boëly toe.
Omdat er niet zoveel deelnemers waren (7 personen) kreeg ieder individuele aandacht tijdens het spelen van de meegebrachte Boëly-werken op dit fraai klinkend orgel in deze prachtige kerk met haar mooie akoestiek.

In de zomervakantie worden door onze vereniging geen activiteiten georganiseerd, omdat er in deze periode verschillende orgelfestivals plaatsvinden in Limburg, o.a. het ”Orgelfestival Limburg”, georganiseerd door de SOL.
Orgelliefhebbers komen dan ruimschoots aan bod.

Op zaterdag 27 september was er de studiedag van het Coördinatieteam van de gezamenlijke organistenverenigingen: KNOV, GOV en VvK, op het Möseler-orgel in de St. Bavo-kerk te Nuth, o.l.v. Willeke den Hertog-Smits.
Het thema was: ”Begeleiding en intonaties van onberijmde liturgische stukken”. Voor Limburg kwam vooral de rooms-katholieke traditie aan bod o.a. het begeleiden van gregoriaans en psalmen. Een interessante middag!

In oktober vond de zesdaagse orgelreis naar de Elzas plaats, georganiseerd door de SOL, door Henk van Loo, oud bestuurder en lid van onze vereniging.
We bezochten o.a. orgels van Silbermann, Rinckenbach en Callinet in zeer mooie kerken.
De Limburgse organisten Anja Hendrikx, Jo Louppen, Remy Syrier en Rob Waltmans, allen lid van onze vereniging, zorgden voor zeer mooi orgelspel tijdens deze reis, waarvan 98 personen mochten genieten.

De KVOK afdeling Limburg hoopt voor 2009 wederom op een vruchtbaar jaar en een goede opkomst van de leden!

17 januari te Heinsberg (D)
De jaarvergadering KNOV Limburg( en) vond plaats op zaterdag 17 januari in Bäckerei- Konditorei-Café Kremers Kupietz te Heinsberg (D).
We waren met zesentwintig personen. De afdeling telde per 31 december 2008 tachtig leden.
Na een hartelijk welkomstwoord door voorzitter Jo Louppen werd het jaarverslag voorgelezen door secretaris Piet Sniekers en het financieel verslag door penningmeester Jo Canten.
KNOV-district Limburg zal voorlopig KVOK-afdeling Limburg gaan heten, waaraan de voormalige GOV-VVKM-leden uit Limburg zullen worden toegevoegd. Er zijn inmiddels contacten gelegd met de secretaris van de GOV-VVKM-kring Brabant-Oost en Limburg om een goede samenwerking te bewerkstelligen.
Omdat de statuten van de KVOK nog niet officieel zijn en er nog geen huishoudelijk reglement bestaat, worden de activiteiten van de afdeling Limburg zoals gebruikelijk georganiseerd.
Via een enquêteformulier met diverse voorgestelde activiteiten werd aan de leden gevraagd hun voorkeur uit te spreken voor welke dag en voor welke activiteit(en).
De bestuurssamenstelling blijft voorlopig dezelfde: Jo Louppen (voorzitter), Piet Sniekers (secretaris), Jo Canten (penningmeester), Johan Hermans, Arno Kerkhofs, Clemens Oomen en Jean-Pierre Steijvers (leden).
Het bestuur van de afdeling Limburg is momenteel bezig met de samenwerking met de Nederlandse St.-Gregorius Vereniging (bisdom Roermond), het verzamelen van composities van Limburgse componisten en een eigen website.
Om nieuwe leden te werven, kan men het beste de mensen persoonlijk aanspreken. Bovendien moet men als KVOK activiteiten organiseren aan het orgel, niet alleen met het orgel.
Tot lid van verdienste werd oud-voorzitter Luc Ponet benoemd. Hij zette zich geweldig in voor onze vereniging! ‘De Limburgse vereniging geeft een clubgevoel’, voegde Luc toe aan zijn dankwoord.
Hiermee werd de statutaire vergadering afgesloten.
Het middagprogramma begon met een gezellige gezamenlijke lunch.
Daarna bezochten we de orgels in de St.-Gangolf te Heinsberg en in de St.-Nicolaus te Waldenrath.
De kerken waren speciaal voor ons bezoek verwarmd.
In Heinsberg konden we gebruik maken van een orgel van Romanus Seiffert (39/ III/P) en in Waldenrath stond een orgel van Martin Scholz (24/II/P) ter beschikking.
Hier werd zelfs de kas voor ons geopend.
Het was een genot om beide instrumenten te mogen bespelen en te beluisteren.
Het was een mooie dag met dank aan de organisatie en de gastvrijheid in beide kerken.

Jaarverslag 2008