12 oktober 2019 najaarsexcursie

Op zaterdag 12 oktober 2019 organiseren de Brabantse Orgelfederatie, De Orgelvriend en de KVOK afdeling Noord-Brabant een najaarsexcursie, die tevens in het teken zal staan van het 12½-jarig jubileum van de Brabantse Orgelfederatie.
We beginnen in de Sint-Petruskerk in Eindhoven-Woensel.
In deze indrukwekkende neogotische kerk van architect Van Tulder, die zich voor het interieur liet inspireren door de kathedrale basiliek van Sint-Jan in ‘s-Hertogenbosch, bouwde E.F. Walcker in 1897 een bijzonder fraai romantisch orgel.
Henk Kooiker speelt een programma met o.a. werk van Jan Nieland, Rinck, Brahms en Hollins.
Vervolgens gaan we naar Oirschot, waar we het Boterkerkje en de Sint-Petrusbasiliek bezoeken.
In het Boterkerkje bevindt zich een bescheiden maar zeer fraai positief, gebouwd door Ludovicus de Backer. Rob Nederlof laat ons dit horen in muziek van Blankenburg, Witsenberg en Bronnenmüller.
Na de lunch bezoeken we in Oirschot de Sint-Petrusbasiliek. Gerard Hafkenscheid, reeds 45 jaar als organist verbonden aan deze kerk, die in 2013 tot basilica minor werd verheven, zal ons het Smitsorgel
demonstreren. Dit opus magnum van Smits werd in 1846 voor de Sint-Pieterskerk in ’s-Hertogenbosch gebouwd, met een front geïnspireerd op het orgel van de Sint-Janskathedraal.
Het werd – na de sluiting van de Pieterskerk in 1972 – in 1976 gerestaureerd door Verschueren en geplaatst in de Sint-Petruskerk in Oirschot. Rob Nederlof laat dit orgel – met onder andere zijn
bijzondere doorslaande tongwerken – klinken met werk van o.a. Schuman, Brahms en de BACH van Liszt.
De excursie wordt besloten in de Sint-Petrus in Boxtel, die eveneens de titel basilica minor draagt. Hier voltooide Smits in 1840 een drieklaviers orgel, waarvan de pedaalstemmen gereserveerd bleven. Een zelfstandig pedaal van 8 stemmen werd in 1956 toegevoegd door Hubert Schreurs (firma Adema). In 2006 werd het orgel gerestaureerd door Verschueren. Titularis Tommy van Doorn zal ons het orgel presenteren en het slotconcert verzorgen met vooral Franse orgelwerken.
In Oirschot wordt de CD met de tijdens de excursie gepresenteerde orgels uitgereikt en na het slotconcert de portret-CD van het orgel in Boxtel, beide weer vervaardigd door Henk Kooiker.
Programma
09.30 uur Welkom en aanmelding in de Sint-Petruskerk, Kloosterdreef 31 in Eindhoven-Woensel. Uitreiking van het programmaboekje met o.a. routebeschrijving. Toelichting op het Walcker-orgel en bespeling door Henk Kooiker
11.30 uur Boterkerkje, Vrijthof 1, Oirschot Toelichting op het orgel van De Backer en bespeling door Rob Nederlof
12.30 uur Lunch op eigen gelegenheid
13.30 uur Basiliek van Sint-Petrus’ Banden, Markt 2, Oirschot Toelichting op het Smits-orgel door Gerard Hafkenscheid en bespeling door Rob Nederlof. Uitreiking van de excursie-CD
15.00 uur Basiliek van Sint-Petrus’ Stoel te Antiochië, Oude Kerkstraat 20, Boxtel Toelichting op het orgel door Tommy van Doorn en slotconcert Uitreiking van de portret-CD van het Smits-orgel in Boxtel

De excursie is inclusief de voor deze excursie opgenomen excursie-CD en de portret-CD met boekje.
Deze worden tijdens de excursie uitgereikt. Deelnemers aan deze excursie betalen bij aanvang van de excursie de excursiebijdrage van € 25, leden van de KVOK betalen de gereduceerde bijdrage van € 20.
Deelnemers wordt verzocht zich z.s.m. aan te melden via excursie@brabantorgel.nl, graag – indien van toepassing – met vermelding ‘KVOK-lid’.
Henk Kooiker, Wim van der Ros en Rens Swart • 15 september 2019

Zaterdag 6 april: Excursie Brabantse Orgelvereniging

Op zaterdag 6 april 2019 organiseert de Brabantse Orgelfederatie, in samenwerking met De Orgelvriend en de KVOK afdeling Noord-Brabant, de voorjaarsexcursie. Deze voert ons ditmaal naar de vestingsteden Willemstad en Klundert.
We beginnen ’s ochtends om 10.00 uur in Willemstad in de fraaie achthoekige koepelkerk, die ooit gebouwd werd met subsidie van prins Maurits. Nadat de kerk in 1950 uitbrandde, waarbij ook het Hess-orgel verloren ging, bouwde Willem van Leeuwen hier in 1953 een fraai nieuw instrument. Het orgel wordt gepresenteerd door Henk Kooiker.
Vervolgens gaan de excursiegangers naar Klundert, waar wij eerst de Gereformeerde Kerk bezoeken. Hier zal ons het bescheiden maar mooie Van Dam-orgel gepresenteerd worden. Het dateert uit 1891 en heeft de watersnoodramp vrijwel ongeschonden overleefd. In de Hervormde Kerk luisteren we naar een indrukwekkend Flentrop-orgel uit 1958.
Wij besluiten in ‘De Stad Klundert’. Dit is de voormalige R.K. Sint-Johannes de Doperkerk, die in 2017 werd herbestemd tot particulier evenementencentrum. Hier treffen we twee orgels. Het Marcussen-orgel, dat in 1965 geplaatst werd in de Sint-Stephanuskerk te Moerdijk, vindt hier sinds 2013 hier zijn (feitelijk oorspronkelijke) bestemming. Eind 2017 werd in ‘De Stad Klundert’ een tweede orgel geplaatst. Dit is het orgel dat Vermeulen in 1950 bouwde voor de Kerk van de Heilige Martelaren van Gorcum in Bergen op Zoom en dat in 1987 werd overgeplaatst naar de Kerk van de Heilige Harten in ’s-Hertogenbosch. Het slotconcert wordt hier gegeven door de huisorganist en artistiek leider van ‘De Stad Klundert’, Gerben Mourik, die ook de andere orgels in Klundert zal presenteren.
Als u wilt deelnemen aan deze excursie, wordt u verzocht zich aan te melden via excursie@brabantorgel.nl  onder vermelding van het aantal personen en ‘lid KVOK’. De verlaagde bijdrage aan deze excursie bedraagt voor leden van de KVOK € 20 per persoon, te voldoen bij de aanvang van de excursie in Willemstad. Deelnemers ontvangen een programmaboekje en aan het einde van de excursie een cd waarop de orgels te beluisteren zijn met recent opgenomen werk dat ook tijdens de excursie ten gehore wordt gebracht.
Info: http://brabantorgel.nl