2018 historie

Zaterdag 7 april Grote Kerk in ’s-Hertogenbosch
Om 13 uur bezoeken we de Grote Kerk in ’s-Hertogenbosch (Kerkstraat 20), met het gerestaureerde Bätz-orgel en het Strümphler-kabinetorgel. Titularis-organist Jamie de Goei zal ons daar ontvangen. Jamie zal een korte inleiding houden bij de twee orgels en deze daarna demonstreren. Vervolgens kunnen wij de orgels zelf bespelen.
Als sluitstuk van de grootscheepse restauratie en herinrichting van de Bossche protestantse kerk kwam het orgel aan bod, dat Jonathan Bätz in 1831 bouwde. Het tweemanualige orgel, met merkwaardig schijnrugwerk, is een van de best bewaarde grote orgels van Bätz en werd in 2015 na een restauratie door Pels en Van Leeuwen weer in gebruik genomen. Meer over het Bätz-orgel in Het Orgel 2017 nummer 6 (waarin het vooral over twee andere Bätz-orgels gaat) en vooral in De Orgelvriend 2016 nummer 3.
De Grote Kerk bezit nog een opmerkelijk orgel: een kabinetorgel, dat niet tot ons is gekomen zoals het er nu uitziet. Het binnenwerk is waarschijnlijk in de tweede helft van de achttiende eeuw door Strümphler gemaakt, maar onbekend is voor welke plaats. De kast was inmiddels verdwenen. In 2013 heeft Hans van Rossum het binnenwerk gerestaureerd en geplaatst in een historisch kabinet en zo is het nu in Den Bosch te bewonderen. Meer over het orgel en de restauratie in Het Orgel 2018 nummer 1.

30 juni 2018 Sint-Cathrien in Eindhoven
Op zaterdag 30 juni 2018 organiseren de afdelingen Noord-Brabant en Limburg van de KVOK een bezoek (met toelichting, concertjes en de gelegenheid zelf te spelen) aan het orgel van de Stadskerk Sinte-Cathrien in Eindhoven.
Het Verschueren-orgel in deze kerk dateert uit 1936 en telt – sinds het herstel van oorlogsschade – 76 stemmen en is daarmee gedurende meer dan twintig jaar het grootste orgel van Nederland. Vorig jaar is het onder handen genomen door Klais uit Bonn. Het was de eerste fase van een omvangrijke restauratie, die naar bestek van adviseur ir. Henk Kooiker in ‘zeldzaam goede samenwerking’ met de gemeente Eindhoven (Manfred van Geenen), eigenaar van zowel kerk als orgel, wordt begeleid.
In samenwerking met prof.dr.ir. Gerrit Kroesen (tevens beheerder van het orgel in de TU Eindhoven) voor de glasvezelverbinding, ir. Jan Orbons voor de elektra en titularis en stadsorganist Ruud Huijbregts, werd in de eerste fase met name de tractuur gemoderniseerd. De gehele tractuur in orgels en speeltafels werd vernieuwd, waarbij onder meer glasvezeltechniek werd gebruikt. Hoofd- en altaarorgel zijn nu vanaf beide speeltafels volledig bespeelbaar en de verplaatsbare speeltafel beneden kan op meerdere plekken worden aangesloten. Laukhuffs Espressivo-systeem zorgt voor de meest geavanceerde aansturing die denkbaar is en wordt door de fabriek volledig op maat en naar wens geconfigureerd. Aanraakschermen laten alle wenselijke informatie zien en er is voorzien in een geavanceerde setter voor beide orgels. Verder werden onder meer de vierduizend membranen vernieuwd, de 32’-registers verbeterd en worden de drie windmachines en de zwelinrichting nu elektronisch aangestuurd.
Dit is een uitgelezen kans voor orgelliefhebbers en orgelbouwers om zich van de laatste stand van de techniek op de hoogte te stellen, gerealiseerd op een van de complexere orgels in Nederland. Daarbij kan ook de keuze voor de Duitse orgelbouwer Klais aan de orde komen – en dat was geen kwestie van prijs.

Programma
11.00 uur Uitleg over de restauratie en vernieuwingen aan de beide orgels door Henk Kooiker, vanaf de centrale tweemanuaals speeltafel op de kerkvloer in de viering van de kerk
11.30 uur Bespeling van het orgel door Henk Kooiker vanaf de speeltafel beneden
12.00 uur Bespeling van het orgel door titularis en stadsorganist Ruud Huijbregts op de viermanuaals speeltafel op het doksaal
12.30 uur De voor de afdeling Limburg en inmiddels ook Noord-Brabant traditionele lunch op eigen gelegenheid in de binnenstad van Eindhoven
14.00 uur Bespeling door Johan Hermans, titularis van de kathedraal van Hasselt, voorzitter van de afdeling Limburg van de KVOK
14.30 uur Bespeling door de aanwezigen
16.00 uur Afsluiting

Excursies Brabantse Orgelfederatie 26 mei
Op zaterdag 26 mei 2018 organiseert de Brabantse Orgelfederatie, in samenwerking met De Orgelvriend en de KVOK afdeling Noord-Brabant, de voorjaarsexcursie. We bezoeken vijf orgels in Etten-Leur en Breda.
We beginnen ’s ochtends met twee orgels van Jacobus Zeemans, beide eenmanuaals orgels met een schijnrugwerk, eind achttiende-eeuws maar sterk gerestaureerd. De zogenoemde Van Goghkerk is de voormalige Hervormde Kerk van Etten, nu in gebruik als raadszaal van de gemeente Etten-Leur. Ook in het Trouwkerkje staat een Zeemans-orgel. Dit is de voormalige Hervormde Kerk van Leur, nu in gebruik als trouwzaal. Hierna bezoeken we het van origine pneumatische orgel dat P.J. Vermeulen in 1912 bouwde in de Sint-Petruskerk in het toenmalige Leur.
’s Middags bezoeken we eerst de Sacramentskerk in Breda. In deze katholieke kerk uit de jaren twintig lukte het de invloedrijke organist en dirigent Louis Toebosch in 1958 door Flentrop een drieklaviers mechanisch orgel te laten plaatsen, waar dit orgeltype in katholieke kerken bepaald nog uitzonderlijk was. We sluiten de dag af met een concert op het vierklaviers Flentrop-orgel in de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk in Breda.
Programma
09.30 uur Welkom en aanmelding in de Van Goghkerk in Etten-Leur
10.00 uur Toelichting op het Zeemans-orgel door Michel Gottmer, voorzitter van de Orgelkring Jacobus Zeemans
Bespeling door Rob Nederlof
11.15 uur Trouwkerkje, Etten-Leur
Toelichting op het Zeemans-orgel door Michel Gottmer
Bespeling door Rob Nederlof
Uitreiking van het heruitgegeven boekje ‘Sieur Jacobus Zeemans en de Bredase orgelbouw in de barok’ door Frans Jespers en de bijbehorende CD
12.15 uur Sint-Petruskerk, Etten-Leur
Toelichting op het Vermeulen-orgel (1912) door Michel Gottmer
Bespeling door Rob Nederlof
13.15 uur Lunch op eigen gelegenheid
14.30 uur Sacramentskerk, Breda
Toelichting op Flentrop-orgel (1958) en bespeling door titularis Jelena Bazova
Uitreiking CD van het Flentrop-orgel met werk van Toebosch en Manneke
16.00 uur Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk, Breda
Toelichting op het Flentrop-orgel (1969) door titularis Aart Bergwerff en aansluitend concert
De excursie is inclusief twee CD’s die voor de excursie zijn opgenomen en het boekje van Frans Jespers. Deze worden tijdens de excursie uitgereikt. Deelnemers aan deze excursie betalen bij aanvang van de excursie de excursiebijdrage van € 20, leden van de KVOK betalen de gereduceerde bijdrage van € 10. Deelnemers wordt verzocht zich z.s.m. aan te melden via excursie@brabantorgel.nl graag – indien van toepassing – met vermelding ‘KVOK-lid’.

Excursie Brabantse Orgelfederatie 13 oktober

De Brabantse Orgelfederatie organiseert, in samenwerking met De Orgelvriend en de KVOK afdeling Noord-Brabant, de najaarsexcursie.
Deze voert ons ditmaal naar het noordoosten van Brabant: naar Handel, Gemert en Boxmeer.
We beginnen ’s ochtends om 10.00 uur in Handel (kerk open half tien) en sluiten af in Boxmeer. De orgels in deze kerken – beide bedevaartskerk – dragen sporen van de orgelmaker Jan van Dijck uit de zeventiende eeuw. Het orgel in Handel en de orgelkas van het orgel in de basiliek van Boxmeer behoren tot de oudste van de provincie. Handel heeft een qua klank en uitstraling prachtig, maar in opzet bescheiden orgel.
Vervolgens bezoeken we het oudste nog bespeelbare orgel van de orgelmakersfamilie Smits: het in 2016 gerestaureerde orgel in de kerk van Sint-Jans Onthoofding in Gemert. ’s Middags bezoeken we de Protestantse Kerk van Boxmeer, waar zich een juweel van een orgel van Knipscheer bevindt. Dat orgel is recent gerestaureerd door Verschueren Orgelbouw te Ittervoort. Tot slot bezoeken we in de Sint-Petrusbasiliek van Boxmeer het Verschueren-orgel met zijn prachtige oude kas.
Gerard Habraken, organist te Eindhoven, bespeelt de beide orgels die wij ’s ochtends bezoeken, Tommy van Doorn, organist van de Sint-Petrusbasiliek te Boxtel, bespeelt de twee orgels van het middagprogramma.
Als u wilt deelnemen aan deze excursie, wordt u verzocht zich aan te melden via excursie@brabantorgel.nl  onder vermelding van het aantal personen en ‘lid KVOK’. De verlaagde bijdrage aan deze excursie bedraagt voor leden van de KVOK € 20 per persoon, te voldoen bij de aanvang van de excursie in Handel.
Deelnemers ontvangen dan een programmaboekje. Na de bespeling in Gemert ontvangen de deelnemers een recent opgenomen ‘portret-cd’ van dit orgel, waarop Gerard Habraken dit oudst bespeelbare Smits-orgel in al zijn klankkleuren laat horen. Deze cd is gevat in een prachtig uitgevoerd A5-boekje. Aan het eind van de excursie ontvangen de deelnemers de andere excursie-cd waarop de orgels van Handel en Boxmeer te beluisteren zijn met recent opgenomen werk dat Gerard Habraken en Tommy van Doorn ook tijdens de excursie ten gehore brengen.

2017 historie

Zaterdag 28 januari Jaarvergadering in Tilburg
Verslag van deze bijeenkomst
Wij houden onze jaarvergadering op zaterdag 28 januari in Tilburg. Alle gegevens vindt u in het onderstaand verhaal van de hand van Rens Swart:
De inloop is om half twee in de parochiezaal van de Korvel, Korvelplein 204 in Tilburg.Er kunnen eventuele wijzigingen plaatsvinden afhankelijk van de condities van de orgels in de reeds gesloten kerken.
Dit is het laatste bericht van mijn hand, Rens zal de functie van secretaris van mij overnemen. Ik hoop u in Tilburg te mogen begroeten.
Han van Weeren, secretaris
Interessante orgels in gesloten kerken in Tilburg
Tilburg maakte in de negentiende en begin twintigste eeuw een onstuimige groei door tot wat het nu is: de zesde stad van Nederland. Precies in die tijd verbreidde ook het katholieke maatschappelijk leven zich tot in de poriën van de samenleving. Het wekt dan ook geen verwondering dat Tilburg meer dan twintig, soms zeer grote, katholieke kerken en kloosters telde. Vele daarvan zijn onder invloed van de maatschappelijke ontwikkelingen inmiddels gesloten en juist in de afgelopen maanden werden enkele belangrijke kerken gesloten. De orgels zijn vaak nog aanwezig, al is hun lot ongewis. Dit zijn vaak grote en interessante instrumenten, die misschien niet altijd de waardering kregen die ze verdienen. Daarom bezoeken we zaterdag 28 januari 2017 drie van dergelijke instrumenten.
Het orgel van de Korvelse kerk oftewel de Antonius van Padua heeft een lange geschiedenis. In 1880 bouwde Charles Anneessens een mechanisch orgel, dat echter al snel grote mankementen vertoonde. Frans Jespers schreef er in De Mixtuur (1982) een artikel over: “Deze handelwijze zal hem niet recommendeeren”. Smits verbouwde het in 1908 tot een pneumatisch orgel met zelfstandige pedaalstemmen. Valckx en Van Kouteren plaatste het in 1924 over naar de nieuwe kerk van Ed. Cuypers en vernieuwde het orgel in 1960, als een van zijn laatste werken. Het orgel heeft 31 stemmen en bevat nog veel pijpwerk van Anneessens en Smits en klinkt uitstekend in deze in november 2016 gesloten kerk.
In 1942 (!) bouwde Pels een tweemanuaals orgel met 33 stemmen en een indrukwekkend 16’-front in de zeer grote kerk van Margarita Maria Alacoque. De excursie was net geregeld toen bleek dat niet alleen het volledige interieur maar ook het orgel werd afgebroken om in Polen weer te worden opgebouwd. Mogelijk gaan we even langs om het nog niet geheel gedemonteerde orgel te bekijken en via de lege ruimte (met negen seconden nagalm) het effect van kerksluitingen op ons te laten inwerken.
Verder naar het noorden aan de Ringbaan West staat de Vredeskerk (O.L.V. Koningin van de Vrede), gebouwd in de stijl van de Delftse School uit 1954. Vermeulen bouwde in 1960 het orgel en plaatste dit in 1978 over naar het priesterkoor. Ook dit is met zijn 28 stemmen een fors instrument, waarvoor actief naar een bestemming wordt gezocht. De kerk werd in september 2015 gesloten en is op het orgel na ontruimd.
Het programma luidt als volgt.
– 13u30 Aankomst en ontvangst met koffie en thee in de parochiezaal van de Korvel, Korvelplein 204, Tilburg
– 13u45 Algemene Ledenvergadering van de afdeling Noord-Brabant van de KVOK
Aansluitend lopend naar de Sint Antonius van Padua oftewel Korvelse kerk, Korvelplein 182
– 14u20 Korte inleiding bij orgel en kerk
– 14u30 Bespeling van het orgel door de deelnemers
– 15u20 Vertrek naar de Margarita Mariakerk, Ringbaan West 300, 800 meter lopen
– 15u30 Korte inleiding bij orgel en kerk voor zover nog aanwezig …
– 15u40 Vertrek naar Vredeskerk, Ringbaan West 94, 1600 meter naar het noorden
– 16u00 Korte inleiding bij orgel en kerk
– 16u10 Bespeling van het orgel door de deelnemers
– 17u00 Einde

8 april Sint-Petrus-Bandenkerk in Venray
Op zaterdag 8 april 2017 bezoeken we de Sint-Petrus-Bandenkerk in Venray, waar een groot orgel van Vermeulen staat. De excursie wordt georganiseerd door de afdeling Limburg, duurt de hele dag en wordt onderbroken door een lunch (op eigen kosten). Opgeven bij de secretaris van Limburg (zie aldaar voor details).

Brabantse Orgelfederatie
Tot slot wil ik uw aandacht vestigen op de Brabantse Orgelfederatie.
Kijk eens op de site van deze vereniging en ervaar hoeveel men doet om het orgel in Brabant te promoten.
Ik wil dan ook iedereen die het Brabantse orgel een goed hart toedraagt, oproepen lid te worden van de federatie.
Meld u aan op info@brabantorgel.nl  Ik wens u een goede zomertijd toe.

Algemene informatie
Aanmelden digitale nieuwsbrief (Nota-Bene)nieuwsbrief@kvok.nl
Nieuw van het landelijk bestuur:www.orgelenkerkmuziek.nl

6 mei Sint-Lambertuskerk in Helmond
Op zaterdag 6 mei 2017 organiseert de afdeling Limburg een bezoek aan de Sint-Lambertuskerk in Helmond, waar we ‘s morgens het beroemde Robustelly-orgel kunnen bespelen. ‘s Middags bezoeken we een nader te bepalen ander orgel. Opgeven bij de afdeling Limburg.

13 mei 2017 voorjaarsexcursie Noord-Brabant
Op zaterdag 13 mei 2017 wordt de traditionele voorjaarsexcursie in Noord-Brabant gehouden, dit jaar in Nuenen en Eindhoven, georganiseerd door de Brabantse Orgelfederatie, De Orgelvriend en de KVOK afdeling Noord-Brabant. Een ‘jubileumexcursie’ ter gelegenheid van 10 jaar Brabantse Orgelfederatie.
Tijdens deze excursie worden hier ‘jongere’ orgels bezocht. Een tweetal recent geplaatste orgels in Nuenen (De Regenboog, afkomstig uit Emmen) en Eindhoven (Johanneskerk, afkomstig uit Meeden) worden ’s ochtends bezocht. ’s Middags bezoeken wij eerst het Van den Berg en Wendt-orgel in de Emmaüskerk in Eindhoven. Dit orgel werd vorig jaar door Sicco Steendam gerestaureerd, de orgelmaker die ook de beide eerder genoemde overplaatsingen realiseerde.
Het slotconcert wordt gegeven op het 50 stemmen tellende Pels & Van Leeuwen-orgel in het auditorium van de Technische Universiteit te Eindhoven, een orgel dat niet vaak te beluisteren is. Hier klinken niet alleen orgelwerken solo, maar zal het orgel ook, o.a. in het Orgelconcert van Francis Poulenc, samen klinken met het randstedelijk Serenata Symphonie Orkest.
Van de te bespelen orgels worden twee cd’s uitgegeven. Eén cd is opgenomen met orgelspel door Henk Kooiker en Annelies Willemse met werk dat zij ook tijdens de excursie ten gehore zullen brengen op de eerste drie orgels. Op de andere cd is het gehele concert te beluisteren dat op het TU-orgel wordt gegeven door universiteitsorganist Jan Verschuren. Het werk met orkest wordt de live-opname die tijdens dit concert wordt opgenomen. Deze cd wordt aan de deelnemers van de excursie nagezonden en kan worden ingevoegd in het tijdens de excursie uit te reiken boekje over het TU-orgel. De excursiebijdrage inclusief ook beide cd’s bedraagt € 20, voor KVOK-leden is dat slechts € 10. Opgeven bij secretaris Rens Swart.

Tijdsindeling
09.45 – 10.00 uur Welkom in De Regenboog Nuenen en ‘inchecken’
10.00 – 11.00 uur Toelichting op orgel, plaatsing en aanpassing en bespeling door Henk Kooiker
11.30 – 12.30 uur Johanneskerk Toelichting op orgel en bespeling door Henk Kooiker
13.15 – 14.15 uur Emmaüskerk Toelichting op restauratie en aanpassing door Pieter Meijer Bespeling door Annelies Willemse
14.45 uur Auditorium Technische Universiteit Eindhoven Toelichting op het orgel door prof.dr.ir. G.W.M. Kroese Presentatie heruitgegeven boekje ‘Het orgel in de TU/e te  Eindhoven’ door prof.dr.ir. G.W.M. Kroese
15.00 uur Concert door Jan Verschuren, universiteitsorganist, en het Serenata Symphonie Orkest o.l.v. Ernst Wauer
16.00 uur Uitreiking boekjes en cd’s aan excursiedeelnemers

Restauratie Orgel Stadskerk Sint-Cathrien in Eindhoven
Het Verschueren-orgel van de Stadskerk Sint-Cathrien in Eindhoven uit 1936, met sinds het herstel van oorlogsschade 76 stemmen en daarmee gedurende meer dan twintig jaar het grootste orgel van Nederland, is de afgelopen maanden gedeeltelijk gerestaureerd door Klais uit Bonn. Adviseur Henk Kooiker heeft door het opdelen van de werkzaamheden in drie fasen en in “zeldzaam goede samenwerking” met de gemeente Eindhoven (Manfred van Geenen), eigenaar van zowel kerk als orgel, binnen een beperkt budget veel kunnen bewerkstelligen. In samenwerking met prof.dr.ir. Gerrit Kroesen (tevens beheerder van het orgel in de TU Eindhoven) voor de elektronische tractuur, Jan Orbons voor de elektra en titularis en stadsorganist Ruud Huijbregts werd in de eerste fase met name de tractuur gemoderniseerd. De gehele tractuur in orgel en speeltafel werd vernieuwd, waarbij onder meer glasvezeltechniek werd gebruikt. Hoofd- en altaarorgel zijn nu vanaf beide speeltafels volledig bespeelbaar en de verplaatsbare speeltafel beneden kan op meerdere plekken worden aangesloten. Laukhuff’s Espressivo-systeem zorgt voor de meest geavanceerde aansturing die denkbaar is, waarbij aanraakschermen alle wenselijke informatie laten zien en een geavanceerde setter voor beide orgels beschikbaar is. Verder werden onder meer de duizenden membranen vernieuwd, de 32’-registers verbeterd en worden de drie windmachines en de zwelinrichting elektronisch aangestuurd.
Op de zaterdagen 2 en 9 september 2017 zijn er concerten om 11 uur (Henk Kooiker, met werken van o.m. Guilain, Thalben-Ball, Nieland en Boëllmann) en 15 uur (Ruud Huijbregts). Om 12 uur en 13u30 worden de orgels en het nieuwe tractuursysteem toegelicht en gedemonstreerd door Henk Kooiker.
In de komende weken zullen we met de afdelingen Noord-Brabant en Limburg van de KVOK het orgel bezoeken en bespelen. Meer informatie daarover ontvangt u per mail of via de secretaris.

Zaterdag 7 oktober 2017 orgelexcursie Brabantse Orgelfederatie
Op zaterdag 7 oktober 2017 organiseert de Brabantse Orgelfederatie, in samenwerking met De Orgelvriend en de KVOK afdeling Noord-Brabant, de najaarsexcursie. We bezoeken vier historische orgels in Grave, Escharen en Cuijk. We beginnen ’s ochtends bij het recent gerestaureerde Smits-orgel in de Sint-Elisabethkerk te Grave, waarna we in de Sint-Lambertuskerk in Escharen een van de oudste orgels van deze regio bezoeken. ’s Middags bezoeken we Cuijk eerst het in 2014 gerestaureerde Van Hirtum-orgel in de Protestantse Kerk en daarna het Severijn-orgel in de Sint-Martinuskerk.

Programma
09.45 – 10.00 uur Welkom en aanmelding in de Sint-Elisabethkerk te Grave
10.00 – 11.15 uur Welkom door pastoor René Aarden, toelichting op het orgel Bespeling door Tommy van Doorn
11.30 – 12.30 uur Sint-Lambertuskerk te Escharen Toelichting op het orgel door pastoor René Aarden Bespeling door Tommy van Doorn
13.30 – 14.30 uur Protestantse Kerk van Cuijk Toelichting op restauratie en aanpassing door Henk Kooiker Bespeling door Henk Kooiker
14.45 uur Sint-Martinuskerk te Cuijk Toelichting op het orgel door Johan Zoutendijk, directeur van Verschueren Orgelbouw Slotconcert door titularis Pieter Dirksen
15.45 uur Uitreiking CD’s aan excursiedeelnemers
De meeste tijdens de excursie door Tommy van Doorn, Henk Kooiker en Pieter Dirksen gespeelde orgelwerken zijn tevoren op CD opgenomen. Deze CD wordt aan het einde van de dag uitgereikt. Deelnemers aan deze excursie betalen bij aanvang van de excursie de excursiebijdrage van € 20, leden van de KVOK betalen de gereduceerde bijdrage van € 10. Deelnemers wordt verzocht zich uiterlijk 3 oktober aan te melden via excursie@brabantorgel.nl graag – indien van toepassing – met vermelding ‘KVOK-lid’.

Foto Wim van der Ros

2016 historie

Jaarverslag 2016

Zaterdag 23 januari in de St. Petruskerk van Hilvarenbeek
Het nieuwe jaar 2016 komt in zicht, dus tijd om onze jaarvergadering voor 2016 aan te kondigen.
Wij houden deze vergadering op zaterdag 23 januari in de St. Petruskerk van Hilvarenbeek.
Onze gastheer zal zijn de heer Ad van Sleuwen, u allen wel bekend. Na de vergadering zal hij voor ons het Van Hirtumorgel bespelen, dat een maand te voren na een restauratie opnieuw in gebruik genomen is.
Wij beginnen om twee uur.
Verslag: Zaterdag 23 januari j.l. hadden wij onze jaarvergadering, wij waren te gast bij Ad van Sleuwen in de Petruskerk van Hilvarenbeek.
Op deze vergadering werden de volgende activiteiten voorgesteld:
-Wij beginnen dit jaar met een bezoek aan de firma Verschueren op de nieuwe locatie in Ittervoort. Wij doen dit samen met de afdeling Limburg, de datum kan zijn in de week( op zaterdag?) na Pasen. Helaas heb ik nog geen definitieve datum doorgekregen.
-Het gebruikelijke familieconcert is op 11 mei, dit jaar houden wij dat in Lieshout in de Servatiuskerk met een gezellige nazit in het tegenover de kerk gelegen Brouwershuis, details volgen nog.
-Op 4 juni is er een excursie van de Brabantse Orgelfederatie naar Waspik en ’s- Grevelduin-Capelle, waar wij ook aan meedoen
-17 september gaan wij naar de Abdij van Heeswijk met een rondleiding door de abdij en een bezoek aan de kerk en de orgels. Als afsluiting gaan we misschien het nieuwe abdijbier proeven!
-Tot slot gaan wij samen met de BOF naar Helmond (Robustelly orgel) en eventueel Stiphout op zaterdag 8 oktober.
U kunt deze data alvast in uw agenda noteren. Eventuele wijzigingen hoort u bijtijds van mij.
Als laatste wil ik nog vermelden dat wij na bovengenoemde bijeenkomst, die goed bezocht werd, konden genieten van de deskundige orgelspel van Ad op het mooie gerestaureerde van Hirtumorgel in de kerk.

Zaterdag 2 april excursie naar de firma Verschueren
De excursie naar de firma Verschueren in samenwerking met de afdeling Limburg is op zaterdag 2 april. Wij worden verwacht om elf uur. Het adres van Verschueren is Oceanië 4 6014 DB in Ittervoort.
Daarnaast bezoeken wij nog de orgels van de kapel onder de Linden in Thorn (11.30-12.30) en het orgel in de Munsterkerk van Roermond (14.00-15.45). De lunch gebruiken wij in Thorn.
Vanwege de beperkte ruimte bij Verschueren kunnen alleen KVOK leden mee. Geeft u op voor 26 maart bij Henk Boven e-mail boven.h@ziggo.nl  met daarbij of u de lunch wil gebruiken en of u wilt spelen in de Munsterkerk.
Verslag Vaterdag 2 april excursie naar de firma Verschueren
De excursie naar de firma Verschueren en de orgels in Thorn en Roermond in samenwerking met de afdeling Limburg is achter de rug. Wij kunnen terug zien op een geslaagde dag, de ochtend werd gevuld met een rondleiding door het nieuwe pand van de orgelmaker Verschueren onder leiding van Johan Zoutendijk en het orgel in de kapel O.L.V. onder de Linden in Thorn. De middag stond in het teken van het orgel in de O.L.V.Munster en het bekijken van de opbouw van het nieuwe orgel in de kathedraal.
Onze volgende activiteit is het Familieconcert. Dit concert vind plaats op woensdag 11 mei in de Servatiuskerk van Lieshout. Voor u zullen spelen Cor Rooijackers en Annelies Willemse met werken o.a. van Stanley, Langlais, Kirchhof, Bach, Franck en van Anrooij. Na het concert vind er een gezellig samenzijn plaats in het Bavaria Brouwhuis tegenover de kerk met een drankje of koffie. Wij bekijken dan een DVD over de orgelcultuur door de eeuwen heen van Howard Goodall.
In de kerk van Lieshout staat een Pels orgel uit 1967 met 20 stemmen. Hier was jaren lang de bekende Floris van der Putt pastoor en hij zal zeker de bouw van dit orgel hebben gestimuleerd!
Aanvang van het concert is acht uur.
Uitgaande van de Brabantse Orgel Federatie is er op zaterdag 21 mei een excursie naar Soerendonk en Budel en op zaterdag 4 juni een excursie naar Sprang, ‘s Grevelduin-Capelle en Waspik. Tijdens deze excursies zullen voor u spelen o.a. Tannie van Loon en Ad van Sleuwen. Voor verdere details verwijs ik u naar de Website van de Federatie en in de april uit te komen Orgelagenda voor 2016. Ook staan deze activiteiten al vermeld in de ‘ Orgelvriend’ van april 2016, pag. 15. KVOK leden genieten zoals gebruikelijk korting!

Zaterdag 4 juni voorjaarsexcursie
De tweede voorjaarsexcursie van de Brabantse Orgelfederatie is naar de z.g. Langstraat in het noorden van de provincie Noord-Brabant.
Op zaterdag 4 juni bezoeken wij de kerken van Sprang, ‘s-Grevelduin-Capelle en Waspik. Het welkom is om 10 uur in de kerk van Spang. De volgende tijden zijn: 13.00 uur in Capelle en 15.00 uur in Waspik. Daar zal Ad van Sleuwen om 16.00 uur het slotconcert verzorgen. Ook is er de mogelijkheid om op de orgels zelf te spelen, u kunt dat aangeven bij uw aanmelding. Voor u zullen spelen Sjak Smulders, Henk Kooiker en Ad van Sleuwen.
Deelname met CD kost 20 euro, waarbij KVOK leden korting genieten. U kunt zich aanmelden bij excursie@brabantorgel.nl  Voor meer details kunt u kijken op de website van de Federatie en in Brabants Orgelrijkdom 2016 pag 17-21.
Ik wens u een mooie orgeldag toe.

Zaterdag 17 september Heeswijk Abdij
Wij bezoeken  de Abdij van Berne in Heeswijk. http://www.abdijvanberne.nl
Deze Norbertijner abdij is niet alleen een aansprekend spiritueel centrum, maar is ook de Werkgroep voor Liturgie Heeswijk en verzorgt ook landelijk gebruikte liturgische uitgaven.
In 2015 werd de aloude traditie van het brouwen van abdijbier weer nieuw leven ingeblazen.
Norbertijn Blond en Prior Dubbel worden naar eigen recept gebrouwen door een bevriende abdij. Wij gaan deze proeven in het proeflokaal .http://www.berneabdijbier.nl
Het orgel in de kapel van de abdij werd oorspronkelijk gebouw door Vermeulen in 1931.
In 1952 en vooral in 1970 werd het drastisch omgebouwd door Adema. Het werd toen in de absis in een klassieke kas, maar heeft als instrument nog steeds een voornamelijk Frans-romantische inslag.
In 2202 werd de abdij verrijkt met een tweede orgel,het orgel dat Reil in 1980 bouwde voor de muziekschool in Winschoten. De Werkgroep Berne Abdijconcerten, die al sinds 1952 concerten door internationale organisten organiseert, kocht het aan en mocht het in de abdijkerk plaatsen.
De orgels worden gedemonstreerd door Win Franssen, die al 26 jaar organist van de abdij is.
Het programma is luidt volgt.
13u30 Aankomst en ontvangst met koffie en thee.
13u45 Inleiding over de Abdij van Berne en een kleine rondleiding.
14u15 Toelichting bij het hoofdorgel van Vermeulen/Adema en het tweede orgel van Reil door de organist van de abdij Wim Franssen,gevolgd door een korte bespeling.
14u45 Bespeling van de beide orgels door de deelnemers.
16u00 Bezoek aan het proeflokaal voor de bieren van de Abdij van Berne.
16u30 Bezoek aan de abdijwinkel voor aanschaf van Abdijbier, bladmuziek en literatuur over religie, liturgie en religieuze muziek.
17u00 Sluiting van de winkel en het proeflokaal en einde van de excursie.
De mogelijkheid bestaat om buiten de excursie de volgende vieringen bij te wonen in de abdijkerk:
12u15 Eucharistieviering met orgelbegeleiding.
18u00 Vespers, gezongen, zonder orgelbegeleiding.
Dus beslist voor elk wat wils! Wij verwachten een hoge opkomst. Gelieve u voor 3 september 2016 aan te melden via rensswart@planet.nl  of bij Han van Weeren

Zaterdag 15 oktober Excursie naar omgeving Helmond
De najaarsexcursie van de Brabantse Orgelfederatie is op zaterdag 15 oktober en gaat dit keer naar Helmond en directe omgeving. Dit naar aanleiding van de laatste restauratie van het Robustelly-orgel in de Lambertuskerk in Helmond.
Wij bezoeken de kerk van Lieshout, de St Jozefkerk en de St Lambertuskerk beiden in Helmond. Welkom in de St. Servatiuskerk van Lieshout om 10 uur, aanvang van het programma is om 10 uur 30. In deze kerk bevindt zich een orgel gebouwd in 1962 door de firma Pels uit Alkmaar.
Het orgel wordt voor ons bespeeld door Tommy van Doorn uit Boxtel. Daarna gaan wij naar de St Jozefkerk in Helmond (13.00 uur) waar een orgel staat van Van Gruisen uit 1788, hier is orgelspel van Annelies Willemsen. Tot slot bezoeken wij het Robustelly-orgel in de St Lambertuskerk (15.00 uur), onze gastheer is daar de welbekende Jan van de Laar. In Lieshout en in de St Jozefkerk in Helmond kunnen de deelnemers zelf spelen. U dient dit wel even door te geven aan: excursie@brabantorgel.nl
Ook voor deelname is het gewenst dat u zich meldt. Kosten 20 euro inclusief cd. KVOK leden genieten korting. Voor meer details kijkt u op de website van de BOF en in Brabants Orgelrijkdom 2016 pag.36/39.

2015 historie

Zaterdag 17 januari 2015 jaarvergadering Oosteind (gem. Oosterhout) St. Jan de Doper
In tegenstelling tot de informatie over de jaarvergadering in het december-nummer van Nota-Bene, houden wij de jaarvergadering op zaterdag 17 januari a.s. in Oosteind (gem. Oosterhout) en wel de de kerk van St. Jan de Doper.
Wij vergaderen eerst in de naast gelegen pastorie en beginnen daar om half twee. Het adres van de pastorie en de kerk zijn resp. Provincialeweg 84 en 86 in Oosteind.
In deze kerk staat een orgel gebouwd in 1860 door de gebroeders H.C. en J. van der Aa. Van deze orgelbouwers zijn maar weinig instrumenten bekend. Ondanks een latere verbouwing bezit het orgel nog steeds een mooie klank. U vindt alle gegevens van dit orgel in de encyclopedie ‘ Het Historische Orgel in Nederland’ deel 1858-1865 Het orgel heeft dan ook een monumentennummer.
Het orgel in de St Jan de Doperkerk zal bespeeld worden door Jan Willems en evt. ook door Frans Jespers, die in Oosteind geboren is.
Rond half vier gaaan wij naar de O.L.V. abdij van de zusters Benedictessen, Zandheuvel 90 in Oosterhout.
Rens Swart zal voor ons een toelichting schrijven over de kerken en de orgels, die wij die dag bezoeken.

Woensdag 15 april Protestantse Kerk ‘ de Regenboog ‘ Nuenen
De eerstkomende bijeenkomst van dit jaar is ons jaarlijks familieconcert.
Wij houden dit concert op woensdag 15 april in de Protestantse Kerk ‘ de Regenboog ‘ aan de Sportlaan in Nuenen.
Voor ons zullen spelen Kees Veldhoen, organist van de kerk en Henk Kooiker, onze voorzitter.
In deze kerk is in November 2014 een ander orgel geplaatst het betreft hier een Verschuerenorgel uit 1984 gebouwd voor de muziekschool van Emmen. Na sluiting van deze muziekschool was het orgel aangekocht door Sikko Steendam. Onder advies van Henk kooiker kon het orgel geplaatst worden in de kerk van Nuenen. De boven genoemde orgelmaker voerde deze overplaatsing uit, wijzigde de dispositie en maakte de intonatie sterker.
Op het aangekondigde concert kunt u zelf horen of het een en ander geslaagd is.
U bent in ieder geval samen met uw familie van harte welkom op dit concert.
Wij beginnen om acht uur.

13 juni excursie Brabantse Orgel Federatie
Voorjaarsexcursie van de Brabantse Orgel Federatie op zaterdag 13 juni naar orgels in Fijnaart en Oudenbosch o.a. de Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara. De excursie start om 10 uur in de dorpskerk van Fijnaart, daar ontvangt u een programma van de dag met de overige tijden. Voor u zullen spelen Ad van Sleuwen, Tommy van Doorn en Marc Schippers. Leden van de KVOK krijgen korting op de entreeprijs van € 15,- U dient zich wel voor 6 juni aan te melden op excursie@brabantorgel.nl
Voor meer gegevens over deze excursie kunt u kijken in Brabants Orgelrijkdom (pag 8-13) of op de website van de Federatie: http://www.brabantorgel.nl

20 juni orgeltrip O.L.V kerk van Tongeren (B).
Zaterdag 20 juni organiseert de afdeling Noord-Brabant samen met de afdeling Limburg een orgeltrip naar de O.L.V kerk van Tongeren (B).
Onze gastheer die dag is de heer Luc. Ponet organist-titularis van de kerk.
Deze kerk is momenteel twee orgels rijk: Aan de westkant van het schip bevindt zich het gereconstrueerde Picardorgel uit 1750. In 2002 werd het orgel na restauratie weer in gebruik genomen De orgelbouwer Thomas uit Ster-Francorchamps voerde deze werkzaamheden uit. Van het oude orgel waren de kas en de frontpijpen nog overgebleven. Naast het herstellen van de originele dispositie is het orgel verrijkt met een vrij pedaal achter de oude kas.
Bij het afsluiten van de laatste kerkrestauratie werd besloten om een nieuw orgel te plaatsen in de zuider zijbeuk. Dit z.g. O.L.V. orgel werd ook gebouwd door de firma Thomas. Het is een ruim orgel geworden met 22 stemmen.
Houdt u met de keuze van de te spelen werken er rekening mee, dat het hoofdorgel een typisch frans orgel is met twee niet volledige klavieren.
Diegenen die willen spelen kunnen dat van te voren opgeven aan mij of aan Hub Geurten hgeurten@telfort.nl
Kan ook nog op de dag zelf in overleg met onze gastheer.
Wij worden om elf uur verwacht in de kerk.

Zaterdag 3 oktober ,viering 50 jaar Leeflang-orgel in de Prot.kerk van Valkenswaard aanvang 14.00 uur.
Hierbij herinner ik u nogmaals aan workshop op zaterdag 3 oktober voor organisten over koraalbewerkingen uit de 20 st eeuw.
Plaats is Ontmoetingskerk Julianastraat 12 Valkenswaard
Aanvang 14.00 uur, het afsluitendconcert is om 16.45. Dit alles naar aanleiding van het 50 jarig bestaan van het Leeflangorgel in deze kerk.
U bent ook als toehoorder zeer welkom.
Meer info op bladzijde 39 van Brabantsorgelrijkdom 2015

Zaterdag 10 oktober najaarsexcursie van de BOF Naar Heusden en Den Bosch.
Aanvang half tien in de Grote kerk aan de Kerkstraat in Den Bosch.U kunt zich aanmelden via excursie@brabantorgel.nl
Organisten die dag zijn: Jaco van der Werken, Marc Schippers,Tommy van Doorn en Jamie de Goei.
U kunt er alles over lezen in Brabants orgelrijkdam 2015 bladzijde 34-39.

2014 historie

18 januari 2014 Jaarvergadering Dongen
Op zaterdag 18 januari zijn wij te gast in de Laurentiuskerk, Gasthuistraat 1 te Dongen.
Wij beginnen om half twee met een korte vergadering in de verwarmde sacristie van de kerk.
Daarna wordt het orgel bespeeld door Frans Bullens (organist van de kerk) en Rens Swart.
In deze kerk bevindt zich een orgel van Wilhelm Rütter uit 1882, oorspronkelijk gebouwd voor de Dominicanenkerk in Venlo. In 1921 is dit orgel door de Gebr. Vermeulen verplaatst naar Dongen.
Ook bevindt zich in de kerk een interessant koororgel.
Voor meer informatie over het Rütterorgel kunt u de Encyclopedie ‘Het Historische Orgel in Nederland’ raadplegen: deel 1878-1886 bladz.208-210.

Agenda Jaarvergadering januari 2014 te Dongen van de afdeling Noord-Brabant.
* Opening door de voorzitter, vaststellen van de agenda.
* Verslag door de secretaris van het afgelopen seizoen.
* Bestuurswisseling: Afscheid van Louis Joosten en introductie Rens Swart.
* Voorstellen tot activiteiten voor het komend seizoen.

23 april 2014 Familieconcert St. Nicolaaskerk Valkenswaard.
Ons jaarlijks familieconcert is op woensdag 23 april a.s.
Voor ons zullen spelen Leo Zijlema en Remco Feenstra beiden actieve leden van onze afdeling.
Het concert vindt plaats in de St. Nicolaaskerk aan de Markt te Valkenswaard. We beginnen om acht uur.
Zoals gebruikelijk zijn ook belangstellenden van harte welkom.

Zaterdag 17 mei orgelexcursie in Noordoost-Brabant
Op zaterdag 17 mei is er een orgelexcursie in Noordoost-Brabant georganiseerd door de Brabantse Orgelfederatie in samenwerking met de ‘Orgelvriend’ en de afdeling Noord-Brabant van de KVOK. Bezocht worden de plaatsen Grave, Mill, Zeeland en Uden. In de eerste drie kerken staan monumentale Smitsorgels en in Uden maakt u kennis met een romantisch orgel van Th. Nöhren uit 1906. Voor u zullen spelen Tommy van Doorn, Geert Verhallen en Henk Kooiker. Onze leden hebben vrij toegang. U kunt aan het eind van de dag de cd kopen met de gespeelde werken, die in een eerder stadium zijn opgenomen.
U dient zich wel aan te melden bijexcursie@brabantorgel.nl
De dag begint om half tien in de St.Elisabethkerk te Grave, dan om 11.15 uur in Mill, 13.30 uur in Zeeland en tot slot om 15.00 uur in Uden.
De laatste informatie over deze excursie vindt u op de website www.brabantorgel.nl

Zaterdag 31 mei Abdij van Tongerlo (B).
Op zaterdag 31 mei brengen wij een bezoek aan de Abdij van Tongerlo (B). Wij maken dan kennis met het grote Klaisorgel (1933) in de Abdijkerk.
De organist pater Gabriël Goossens zal ons daar om half twee ontvangen. Hij zal het orgel voorspelen en ook onze voorzitter Henk Kooiker zal voor ons spelen. Daarna gebruiken wij wat in het abdijcafé en bezoeken wij het Da Vincimuseum. Dus voor elk wat wils! U komt in Tongerlo via de E34 afslag 24 Geel. In Geel rijdt u richting Herentals. Halverwege de weg naar Herentals gaat u links naar Tongerlo. Ik hoop dat u de moeite kunt nemen één van de aktiviteiten te bezoeken.
Verslag bezoek basiliek Tongeren
Onze laatste aktiviteit voor de zomer was in samenwerking met de afdeling Limburg een bezoek aan de O.L.V. kerk van Tongeren (B.) Het werd een speelmiddag op het grote orgel van le Picard (reconstructie Thomas in 2002) en het kleinere koororgel van de firma Thomas uit 2014.
Voor deze speelmiddag waren 18 personen aanwezig en kon een ieder dankzij een strak schema in 3,5 uur zijn of haar stukken spelen. Ivo Smets was onze gastheer, daar Luc Ponet vanwege een concert elders verhinderd was.
We begonnen met tekst en uitleg over de totstandkoming van de verbeterde akoestiek in de Basiliek door Henk Kooiker mede verantwoordelijk voor deze verbetering. Ivo Smets gaf daarna uitleg over registraties-mogelijkheden op beide orgels en assisteerde ook de spelers. Om vier uur verzorgde Henk Kooiker de wekelijkse orgelbespeling.
Een goede fles wijn werd als dank overhandigd aan Ivo Smets en Henk kooiker . Wij kunnen terugzien op een zeer geslaagde speelmiddag.

28 september orgelconcert jubileum Ben Mensink
Op zondag 28 september is er een bijzonder orgelconcert in de Sint-Caeciliakerk in Berkel-Enschot.
Ben Mensink , die dit jaar 80 jaar wordt viert dan zijn 60-jarig organisten jubileum.
Ben begon zijn loopbaan als begeleider van koren in Zeddam en omgeving. Na zijn komst naar Brabant werd hij als organist benoemd in Tilburg.
Naast zijn muzikale aktiviteiten was hij tien jaar secretaris van het district Noord-Brabant van de KNOV en ook was hij 4 jaar landelijk secretaris van deze vereniging.
Het door hem geadviseerde Klop-orgel in de Caeciliakerk wordt op dit concert door hem en Ad van Sleuwen bespeeld.
Het zou leuk zijn als vele leden van onze afdeling met hem dit jubileum komen vieren Het concert begint om 15.00 uur.
U vindt nog een artikel over Ben in Brabants Orgelrijkdom 2014, pagina 47.
Han van Weeren

Ben Mensing vijftig jaar organist
Op zondag 28 september jl. vierde Ben Mensing het feit dat hij vijftig jaar bespeler was van diverse orgels in Nederland. Ben werd geboren in ’s-Heerenberg en was achtereenvolgens organist in Zeddam en Tilburg. Momenteel is hij organist in Berkel-Enschot. Ben was vier jaar actief als secretaris van de vroegere KNOV. Tien jaar lang bekleedde hij dezelfde functie in district Brabant.Hij heeft vele verdiensten voor de Nederlandse orgelwereld en het nieuwbouwproject van het geheel houten Gerrit Klop-pijporgel in ‘zijn’ St.-Ceciliakerk, dat hij in 1993 als adviseur begeleidde, was een hoogtepunt in zijn orgelpraktijk. Van harte proficiat voor deze ‘nestor’ in het Brabantse orgelland! Ben, het ga je goed in de toekomst en we hopen, met je tachtig jaren, je nog vaak te ontmoeten.CORROOIJACKERS(Afdeling Brabant)

Zaterdag 4 oktober najaarsexcursie van de Brabantse Orgel Federatie
Op zaterdag 4 oktober is er een najaarsexcursie van de Brabantse Orgel Federatie waarbij de afdeling Noord-Brabant ook aan meedoet samen met het maandblad ‘ De Orgelvriend’.
Wij beginnen in Chaam ten zuiden van Breda in de Ledevaertkerk (Prot.kerk).Vanaf 09:30 uur bent u daar welkom. Daarna gaan wij naar Ulvenhout (11.15 uur), Ginneken (13.30 uur) en Gilze (15.00 uur). Voor een uitgebreide toelichting zie Brabants Orgelrijkdom 2014 pag. 36/39.
Of natuurlijk de website van de Federatie. In de kerken treft u orgels aan van Van Hirtum, Van Peteghem, Flentrop en Vermeulen.Om mee te doen moet u zich wel even aanmelden op excursie@brabantorgel.nl

Zaterdag 11 oktober 13:30 Johannes de Doperkerk te Klundert
In deze kerk staat het Marcussenorgel uit 1966 dat oorspronkelijk gebouwd werd voor de Stephanuskerk van Moerdijk.
Na sluiting van deze kerk werd het instrument overgebracht naar Klundert in 2013. Een mooi verslag vind u in het reeds genoemde orgelmagazine, pag. 20/21 Wij beginnen daar om half twee. Gerard Maters, die nauw betrokken was bij de overplaatsing is onze gastheer en zal voor ons het orgel bespelen.
Voor het nieuwe jaar staat de jaarvergadering gepland op zaterdag 17 januari in Oosterhout.
Ik hoop voor beide bijeenkomsten een goede opkomst.

2013 historie

Jaarverslag 2013

2 november  Excursie naar Vals en Maastricht
Op zaterdag 2 november gaan wij naar Zuid Limburg. Wij beginnen in Vaals met twee orgels:
Om elf uur zijn wij in de Kopermolen(voormalige Lutherse kerk) aan het von Clermontplein.
Onze voorzitter Henk Kooiker zal daar voor ons spelen op het recentelijk gerstaureerde Hilgersorgel uit 1762.
Na de lunchpauze zijn wij om één uur in de Protestantse kerk van Vaals aan de Kerkstraat. Ben Fey, organist van de kerk zal ons daar ontvangen.
In deze kerk staat een orgel van Teschemacher uit 1793, in 1886 veranderd door Korfmacher. De laatste restauratie heeft plaats gehad in 1986 door de firma Verschueren.
Vanaf half drie zijn wij welkom in de O.L.V. kerk van Maastricht, de organist van de kerk Hans Leenders kan helaas niet aanwezig zijn, maar Henk Kooiker en Leo Zijlema zullen voor ons spelen.
Het Séverin-orgel dateert in eerste aanleg uit 1652.De laatste grote restauratie heeft plaats gehad in 1984 door de firma Flentrop, waarbij het rugwerk in de balustrade werd geplaatst. Beschrijvingen van de orgels vind u in de Orgelencyclopedie deel 2 en 3 voor Vaals en deel 1 voor Maastricht.
Vlakbij de kerk bij de stadsmuur is een grote ondergrondse parkeergarage met de zelfde naam als de kerk!
In alle kerken is er gelegenheid om zelf te spelen.

21 september 2013 Budel
Wij zijn dan te gast in de kerk van O.L.V.-Visitatie aan de Kerkstraat. In 2011 plaatste de firma Reil daar het Dalstein & Haerpfer-orgel, afkomstig uit Amsterdam. Meer details vindt u in Het Orgel, jaargang 109 (2013) nr.1. Jeroen Follon, organist van de kerk, zal ons daar ontvangen. De aanvang is om 13.30 uur.

19 januari 2013 kapel van het Jeroen Bosch ziekenhuis,’s Hertogenbosch
Hierbij nodigt het bestuur van de afdeling Noord-Brabant u uit tot het bijwonen van de jaarvergadering van 2013.
Wij houden deze vergadering op zaterdag 19 januari in de kapel van het Jeroen Bosch ziekenhuis, Vlijmenseweg 10 (nieuw adres: Henri Dunantstraat 10) te s’ Hertogenbosch. Om half twee verzamelen wij ons in het restaurant van het ziekenhuis. In deze vergadering doen wij het verslag van het afgelopen jaar en geven wij voorstellen voor het programma van het nieuwe jaar. Na de vergadering zal Jacques van den Dool het nieuwe Pels en van Leeuwenorgel voor ons bespelen.
In het orgelmagazine van 2012 vind u een uitgebreid verslag van het nieuwe orgel (pag 14 t/m19) en een interview van Wim van der Ros met Jacques van den Dool (pag 12/13).
Wij, als bestuur hoopt op een goede opkomst.

Tevens doe ik een dringend beroep op u om, bij wijziging van uw e-mailadres, dat aan mij door te geven. Als uw e-mailadres bij mij bekend is, dan kan ik u een laatste herinnering van een bijeenkomst of andere informatie toesturen. Wanneer u niet eerder uw e-mail-adres doorgegeven heeft aan mij, kunt u dit alsnog doen: jp.van.weeren@hccnet.nl

Verslag jaarvergadering
Op 19 januari jongstleden hadden wij onze jaarvergadering in het Jeroenbosch Ziekenhuis te ’s-Hertogenbosch. Tijdens deze vergadering werden voorstellen gedaan voor het jaarprogramma van 2013.
Tijdens de vergadering legde Ben Mensing, onze oud-secretaris, een dossier op tafel over het orgel in de voormalige Sacramentskerk te Tilburg. In deze kerk bouwde de firma Verschueren in 1938 als opus 92 een orgel met elektrische sleepladen. Bij onderzoek door Ben bleek dit instrument historische delen te bevatten van de orgelbouwer Rütter. Al tien jaar is Ben bezig om hier aandacht voor te vragen.Tot op heden zonder succes, en door verwaarlozing en desinteresse dreigt nu dit orgel ten onder te gaan.
Ook werd ter vergadering aandacht gevraagd voor de vele kerksluitingen die in het bisdom Den Bosch op stapel staan. Hierdoor worden vele historische orgels, die mede met overheidsteun zijn gerestaureerd, in hun voortbestaan bedreigd. Genoemd werden onder andere Den Dungen, Oploo en Soerendonk. De hoogste tijd om hier de aandacht op te vestigen!
Na de vergadering werd het nieuwe Pels en Van Leeuwen-orgel in de kapel van het ziekenhuis bespeeld door Jacques van den Dool, die ook betrokken was bij de bouw van het orgel. De heer Peter van Rumpt hield van te voren een interessant verhaal over de totstandkoming van het instrument.

20 april Woudrichem
Op zaterdag 20 april belegt de Brabantse Orgelfederatie in samenwerking met het maandblad De Orgelvriend en de afdeling Noord-Brabant van de KVOK haar traditionele voorjaarsexcursie. Wij bezoeken een vijftal orgels uit de tweede helft van de twintigste eeuw. Tijdens deze excursie ervaren wij een ontwikkeling in de orgelbouw vanuit de neobarok tot een meer historische benadering van de orgelbouw.
Wij starten in de Gereformeerde Kerk van Nieuwendijk, waar een Van Vulpen-orgel uit 1960 staat.
Vervolgens gaan we naar Werkendam waar een Van Leeuwen-orgel (1953/1964/1972) staat.
Daarna bezoeken we de Gereformeerde Kerk van Sleewijk (Pels-orgel 1968/2012), waar u ook uw lunch kunt nuttigen.
In de middag gaan wij naar de Hervormde Kerk van Aalten met een Blank-orgel uit 1990, en tot slot naar de Hervormde Kerk te Wijk, waar een Blank-orgel uit 1972 staat.
Organisten zijn Jaco van de Werken, Aldert van Hoornaar, Henk van Andel, Henk Kooiker en Sietse van Wijgerden.
Op vertoon van het aprilnummer van NotaBene hebben de leden van de KVOK gratis toegang.
Desgewenst kunnen zij aan het eind van de excursie de cd van de orgels voor € 15 aanschaffen.
Tot slot volgen nog de tijden en de adressen van de kerken:
10.00 uur: Nieuwendijk, Gereformeerde Kerk, adres: Kerkweg 3, 4255 GA Nieuwendijk.
11.25 uur: Werkendam, Dorpskerk, Kerkstraat 5, 4251 CH Werkendam
12.45-14.00 uur (incl. lunch): Sleeuwijk, Gereformeerde Kerk adres: Notenlaan 69, 4254 CC Sleeuwijk.
14.35 uur: Aalburg, Hervormde Kerk, Maasdijk 57, 4261 AD Wijk en Aalburg
15.40 uur: Wijk, Hervormde Kerk, Grote Kerkstraat 26/30, 4261 BE Aalburg.
Meer informatie met afbeeldingen van de orgels vind u op de Orgelsite en in het boek van Hans Kriek Organum Novum Redividum (1991).
Ik wens u een leerzame dag toe.

Woensdag 22 mei Familieconcert in de Protestantse Kerk in Boxtel
Op woensdag 22 mei aanstaande vindt ons jaarlijks familieconcert plaats. Wij zijn dan te gast in de Protestanse Kerk van Boxtel.
In deze kerk plaatste de firma Pels en Van Leeuwen een bestaand orgel. Meer informatie vindt u op pagina 43 van het orgelmagazine Brabants Orgelrijkdom uit 2012.
Ko Suurmond, één van de organisten van de kerk, en ondergetekende zullen spelen. Wij beginnen om 20.00 uur.

28 september orgeltocht Eindhoven
Zaterdag 28 september organiseert de Brabantse Orgelfederatie in samenwerking met onze afdeling een orgeltocht in Eindhoven.
Om 9.30 uur heten we u welkom met koffie in de St.-Trudokerk aan het St.-Trudoplein in de Eindhovense wijk Strijp.
De kerk is bereikbaar vanaf het NS-station met lijn 13; uitstappen St.-Trudoplein.
Van 10.00 tot 11.00 uur is er een orgelbespeling door Gerard Habraken.
Vanaf 11.20 uur wordt de tocht voortgezet in de Gerardus Majellakerk aan het Gerardusplein in de wijk Stratum; bereikbaar met bus 17, uitstappen Winkelstraat. Henk en Eelko Kooiker bespelen de twee orgels.
Na de lunch op eigen gelegenheid gaan wij naar de Paterskerk aan de Kanaalstraat in het centrum. Van 13.30 tot 14.30 uur wordt het Maarschalkerweerd-orgel bespeeld door Leen Nijdam en Nigel Durrant.
De orgeltocht wordt tussen 15.00 en 16.00 uur besloten met een concert door Ruud Huijbregts in de Stadskerk St.- Cathrien. Beide laatste kerken liggen op loopafstand van het station. Op vertoon van het septembernummer van NotaBene hebben leden van de KVOK vrij toegang.
Aan het eind van de dag kunt u een cd kopen waar de bespelingen van die dag op staan.

2012 historie

Jaarverslag 2012

Zaterdag 10 november workshop in de St.-Lambertuskerk te Helmond Aanvang 11:00 uur
Tevens kondig ik de workshop aan die op zaterdag 10 november wordt gehouden in de St.-Lambertuskerk te Helmond. Docent Jan van de Laar behandelt het thema Kerstmuziek uit de Franse Barok.
Om u genoeg voorbereidingstijd te geven, hierbij de lijst met werken die hij met ons wil behandelen:
Nicolas LeBègue: uit Troisième Livre d’Orgue: Une Vierge Pucelle, Noël pour l’amour de Marie, Puer nobis nascitur, Les Bourgeoises de Chatre;
Louis Claude D’Aquin: Noel X, Grand jeu et Duo, Noël XI, Redt en Taille et en Duo;
Jean Francois Dandrieu: Ou s’en vont ces gais bergers, II n’est r/en de plus tendre, Bergers allons voir dans ce lieu, Chanton de Voix Hautaine, Noel de Santonge;
Claude Balbastre: Joseph est b/en Marie, Ou s’en vont ces gais bergers, Quand Jesus naquit a Noel, Divine Princesse;
Michel Corrette: keuze uit Nouveau Livre de Noels, bijvoorbeeld Suite 1.

zaterdag 15 september orgelexcursie naarOisterwijk en Diessen
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van onze orgelexcursie naar Oisterwijk en Diessen op zaterdag 15 september aanstaande. Wij beginnen om 10.30 uur de St- Petruskerk, Kerkplein l in Oisterwijk.
Na een inleiding over de kerk en het orgel zal Ingeborg Vugs het orgel (Gebr. Franssen 1899 en Valckx & van Kouteren 1956) voor ons bespelen. Daarna gaan wij naar de Protestantse Kerk, Kerkstraat 64, waar een orgel van een onbekende bouwer uit circa 1760 staat. Het orgel is in 1816 in deze kerk geplaatst en in 1975 gerestaureerd door firma Verschueren.
Na de lunch gaan wij om 14.00 uur naar Diessen waar in de Willibrorduskerk het recentelijk gerestaureerde Van Hirtum-orgel uit 1856 staat. Olga de Kort zal dit orgel bespelen. Op alle locaties kunnen de aanwezigen overigens ook zelf spelen.

30 mei familieconcert
U wordt hartelijk uitgenodigd tot het bijwonen van ons jaarlijkse familieconcert.
Dit wordt gegeven op woensdag 30 mei in de Ontmoetingskerk, Julianastraat 12 in Valkenswaard.
Ton van Andel en Henk Kooiker zullen werken spelen van Johann Sebastian Bach, André Stolwijk en Helmut Walcha.
Het thema van dit concert is: een bescheiden instrument hoeft geen belemmering te zijn om muziek te maken! Ook dit jaar zijn eventuele familieleden en vrienden weer hartelijk welkom.
Het orgel in de Ontmoetingskerk van de Protestantse Gemeente van Valkenswaard werd in 1992 geplaatst door de firma Leeflang. Dit instrument werd in 1965 gebouwd als een serie-orgel met twee klavieren en pedaal.
Met in totaal acht registers kan men spreken van een bescheiden opzet.
Bij de overplaatsing naar Valkenswaard is met name de windvoorziening verbeterd.

Tot slot nog een correctie op het bericht van afgelopen maart: Leen Nijdam herdacht in januari 2012 dat hij vijftig jaar geleden als organist werd benoemd. Tijdens de dienst van 8 januari ontving hij de gouden speld met diamant namens de Landelijke Vereniging van Kerkrentmeesters.
Zaterdag 21 april 2012 orgelexcursie naar drie Smits-orgels in Someren, Deurne en Aarle-Rixtel.
Uitnodiging aan de leden van de afdeling Noord-Brabant voor een orgelexcursie naar drie Smits-orgels in Someren, Deurne en Aarle- Rixtel.
Op zaterdag 21 april beleggen de KVOK , de Brabantse Orgelfederatie en de Stichting De Orgelvriend een thema-excursie naar een drietal orgels, gebouwd door F.C. Smits.
De orgels in Somëren en Deurne zijn zeer recent gerestaureerd en gereconstrueerd door Verschueren Orgelbouw te Heythuysen. Het orgel te Aarle-Rixtel heeft minder te lijden gehad van ingrijpende wijzigingen. Dit orgel werd voor de laatste maal gerestaureerd door Vermeulen in 1988.
Vanaf 10.00 uur zijn deelnemers welkom in de Sint-Lambertuskerk in Someren, waar de excursie om 10.30 uur begint. Johan Zoutendijk, directeur van Verschueren Orgelbouw, zal een toelichting geven op het werk van Smits en de recente restauratie. Sietse van Wijgerden (Werkendam) zal het orgel presenteren door het spelen van enkele orgelwerken.
Aan het begin van de middag wordt het orgel in de Willibrorduskerk in Deurne bezocht. Na een toelichting door Johan Zoutendijk op dit orgel en de recente restauratie zal Leen Nijdam (Aalst-Waalre) dit orgel presenteren. Aansluitend zal in Aarle-Rixtel in de Kerk van Onze Lieve Vrouw Presentatie de orgelmaker Frans Vermeulen het orgel toelichten en zal Piet Groenendijlk (Son en Breugel) de bespeling verzorgen.
Voor zover de tijd dit toestaat, krijgen de deelnemers aan deze excursie de gelegenheid zelf de orgels te bespelen.
Zoals gebruikelijk bij excursies van de Brabantse Orgelfederatie zal van deze drie orgels een cd worden uitgebracht, waarop de drie genoemde organisten de orgels in hun specifieke klankkleuren laten horen. Deelnemers aan deze dag ontvangen deze cd aan het eind van de excursie.
Voor leden van de KVOK is deelname en bijbehorend excursieboekje gratis op vertoon van het Nota- Bene- nummer van april.
Aanmelden voor de excursie kan via excursie@brabantorgel.nl  Meer informatie treft u op de site van de Brabantse Orgelfederatie: www.brabantorgel.nl

14 januari 2012 Jaarvergadering Heuvelkerk (St.-JozefKerk) in Tilburg
Alle leden van de afdeling Noord-Brabant worden uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering. Wij houden deze vergadering op zaterdag 14 januari in de St.-Jozefkerk aan de Heuvel in Tilburg. Wij beginnen om 13.30 uur.
Na het huishoudelijk gedeelte, waarin onder andere de bespreking van het programma van 2012 aan de orde komt, verzorgt Rob Nederlof, onze gastheer en organist van de kerk, een orgelbespeling op de twee orgels die de kerk rijk is.
Na de voltooiing van de kerk van architect Van Tulder in 1889 ontwierp F.C. Smits een plan voor een orgel van tweeëndertig stemmen, verdeeld over Hoofdmanuaal, Positief, Solo- of Echowerk en Pedaal. Het Solo- of Echowerk heeft geen eigen klavier en wordt bespeeld vanaf het hoofdmanuaal.
De laatste restauratie van het orgel vond plaats in 1990 door de firma Elbertse.
In 2008 werd bij het altaar onder de viering een orgel geplaatst van vijftien stemmen. Dit instrument werd in 1859 gebouwd door F.B. Loret voor de Rectoraatskerk van de Fraters van Tilburg. Na vele omzwervingen kon het instrument voor de St.-Jozefkerk aangekocht worden. De overplaatsing en restauratie werd uitgevoerd door bovengenoemde firma.
Na het concert van Rob Nederlof kunnen afdelingsleden deze middag zelf ook de instrumenten bespelen. Wij sturen u geen brief vanwege de hoge kosten die verzending en het maken van drukwerk met zich meebrengt.
Voor diegenen die dat nog niet gedaan hebben: meld uw e-mailadres bij de secretaris, zodat een week voor een bijeenkomst u een herinneringsbericht
kan worden gestuurd.

2011 historie

Zaterdag 5 november  Esch
Op Zaterdag 3 november gaan wij naar Esch, waar de orgelmaker Hans van Rossum het van Hirtum-Heyneman-orgel heeft gerestaureerd. De orgelmaker zal zelf een toelichting geven over de restauratie.
Na concertspel van Ted van de Acker kunnen de aanwezigen zelf het orgel bespelen.
Aanvang van de bijeenkomst is 13.00 uur.
Daarna gaan wij naar Vught, waar wij vanaf 15.00 uur welkom zijn in de hervormde Lambertuskerk.
In deze kerk heeft de firma Pels & Van Leeuwen in 2008 een orgel geplaatst, dat in 1979 door deze orgelmaker is gebouwd voor de gereformeerde
kerk van Koudekerke. Na orgelspel van Willem Visscher, organist van de kerk, is er gelegenheid tot musiceren voor wie dat wil.

8 oktober St.-Gertudiskerk van Bergen op Zoom
Alle leden van de afdeling Noord-Brabant worden uitgenodigd tot het bijwonen van een bijeenkomst op zaterdag 8 oktober in de Gertrudiskerk te Bergen op Zoom.
In september jongstleden is het Ibach-orgel uit 1864 officieel in gebruik genomen. De oplevering van de restauratie en reconstructie door de firma Verschueren was al in maart van dit jaar. Dit orgel is het enige grote instrument dat van de firma Ibach bewaard is gebleven.
Johan Zoutendijk van de firma Verschueren zal het één en ander over de restauratie/reconstructie vertellen, eventueel met demontratie van Janno den Engelsman. Daarna zal Janno voor ons een klein concert verzorgen. Tot slot mag ieder, die dat wil zelf het orgel bespelen.
Een uitgebreide reportage over het orgel vindt u in het orgelmagazine Brabant Orgelrijkdom van 2011.
Wij beginnen om 12.00 uur en hopen op een goede opkomst.
Verslag 8 oktober
Op 8 oktober jongstleden hebben wij een bezoek gebracht aan het Ibach-orgel te Bergen op Zoom.
Het bouwen/reconstrueren van een orgel van deze grootte is heden ten dage in ons land niet meer aan de orde.
De firma Verschueren heeft een prestatie van formaat geleverd door een orgel te bouwen in de geest van Ibach.
Helaas zijn er maar weinigen die de moeite hebben genomen naar Bergen op Zoom af te reizen.


9 april Hoogstraten (België)

Wij beginnen om 11.00 uur in de Begijnhofkerk, Vrijheid 99, Hoogstraten.
In deze kerk uit 1680 staat een orgel van J.J. Delaye uit Antwerpen, gebouwd in 1823 in een kas van 1772. Het orgel is in 2001 gerestaureerd door Jan Lapon uit Diksmuide. Het orgel omvat een klavier met 12 registers waarvan er twee half zijn met een klavieromvang van C-g3 en een merkwaardig kistpedaal van twee octaven.
In de middag gaan wij naar de nabij gelegen St.-Catharinakerk, waar de firma Thomas uit Ster-Francorchamps op initiatief van Jos Bruurs (organist van de kerk) in 2005 een nieuw koor-orgel heeft gebouwd.
Dit instrument is geïnspireerd op het Hollandse koor-orgel uit de zeventiende eeuw. Met zijn 15 registers, verdeeld over twee klavieren en pedaal, is het ruimtevullend voor de grote kerk, mede door zijn bijzondere plaats: opgehangen aan de rechter hoekpijler bij de ingang van het koor. Zie voor verdere informatie over dit orgel het juni-nummer van Orgelkunst, een driemaandelijks tijdschrift voor orgelzaken in België.
Onze voorzitter Henk Kooiker zal de beide instrumenten voor ons bespelen, waarna de aanwezigen zelf ook kunnen spelen.
Tussen de bedrijven door zullen wij zeker de inwendige mens versterken in een nabijgelegen restaurant.

25 mei familieconcert Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Schootsestraat in Eindhoven
Het familieconcert vindt plaats op woensdag 25 mei om 20.00 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Schootsestraat in Eindhoven.

Verslag jaarvergadering 22 januari te Breda
Op 22 januari hadden wij onze jaarvergadering in Breda, met een goede opkomst van achttien leden. Tijdens deze vergadering kreeg het bestuur een definitieve status met inachtneming van de driejaarlijkse zittingstermijn.
Het bestuur bestaat uit Henk Kooiker (voorzitter), Han van Weeren (secretaris), Cor Rooijackers (penningmeester) en Louis Joosten (algemeen
bestuurslid). Tevens werd het programma voor het komend seizoen gepresenteerd.
De jaarvergadering werd besloten met een mooi orgelconcert door Jelena Bazova, organist van de Sacramentskerk.

Zaterdag 22 januari Sacramentskerk Breda
Hierbij worden de leden van de afdeling Noord-Brabant uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering.
Deze wordt gehouden op zaterdag 22 januari 2011 in de Sacramentskerk aan de Zandberglaan te Breda. Wij beginnen om 13.30 uur met de vergadering waarin het bestuur verslag doet van het afgelopen jaar. Ook bekijken wij de voorlopige samenstelling van het bestuur. Daarna bespreken wij de komende activiteiten voor 2011.
Om 14.30 uur zal Jelena Bazova een concert voor ons geven op het orgel van Flentrop en Vermeulen uit 1958.
Jelena Bazova studeerde piano en orgel aan het Staatsconservatorium van Kazan (Rusland). Daarna doceerde zij piano aan het Staatsconservatorium te Astrakhan en later piano en orgel aan het Staatsconservatorium van Kazan. Zij gaf talloze concerten in en buiten Rusland. Sedert 1997 woont zij in Nederland en is zij verbonden als pianodocente aan het Fontys Conservatorium te Tilburg. Jelena is organist van de Sacramentskerk.
Het orgel dateert uit 1958 en is tot stand gekomen in een samenwerking tussen de orgelbouwfirma’s Flentrop (Zaandam) en Jos. Vermeulen (Alkmaar). Door deze combinatie was het mogelijk dat een protestants orgelbouwer een orgel in een rooms-katholieke kerk kon bouwen. Het orgel is in katholieke kring één van de eerste twintigste-eeuwse mechanische orgels met een duidelijke werkenopbouw. Louis Toebosch, die toen organist van de kerk was, zal hier zeker de hand in hebben gehad. Ik hoop dat velen van u van de gelegenheid gebruik zullen maken om op deze middag een bijzondere organist en een toonaangevend orgel te horen.

2010 historie

Jaarverslag 2010

Zaterdag 20 november Hervormde kerk aan de Kerkstraat te Sprang
Zoals de leden van de afdeling Noord-Brabant in het bericht van mei hebben kunnen lezen, is onze laatste bijeenkomst van dit jaar in de Hervormde kerk aan de Kerkstraat te Sprang. De datum is echter verschoven: het wordt zaterdag 20 november. Vanaf 13.30 uur bent u welkom in de kerk. Het orgel in deze kerk is dan opgeleverd en door de kerkelijke gemeente in gebruik genomen. De firma Flentrop heeft het Houben-orgel (1728) gerestaureerd naar de situatie van 1804 met handhaving van onderdelen van de restauratie van 1958. Henk Kooiker, adviseur bij de recente restauratie, zal daarover het een en ander vertellen.
Wij hebben Jan Willems, organist van de St.-Jansbasiliek in Oosterhout, bereid gevonden deze middag voor ons te spelen. Voorafgaande aan een kort concert van ongeveer een half uur zal hij al improviserend het orgel aan ons laten horen. Daarna is er gelegenheid voor een ieder die dat wil het orgel zelf te bespelen. Jan Willems (1980) studeerde de hoofdvakken orgel en kerkmuziek aan het Brabants Conservatorium bij Bram Beekman. Daarnaast heeft hij zich bekwaamd in improvisatie en liturgisch orgelspel. Ook heeft hij zich verdiept in koordirectie gregoriaans, onder andere bij prof.dr. Stephan Klöckner (Essen).
Kijk voor meer gegevens over dit orgel in de encyclopedie Het Historische Orgel 1726-1769 (pag. 53)

woensdag 29 september  Henk Kooiker in Waalre
Op woensdag 29 september aanstaande vergaderen wij ten huize van Henk Kooiker in Waalre.
Henk beschikt over een Engels orgel met anderhalf klavier. Dit instrument is door hem gerestaureerd en zeer geschikt om orgelmuziek uit Engeland op te spelen.
Wij denken daarbij aan muziek van onder anderen John Stanley, John Blow en Henry Heron, muziek met een uitkomende stem in de discant.
Het adres is Parklaan 8. Bij de laatste verkeerslichten op de Eindhovense weg richting Valkenswaard gaat u rechts; dan eerste weg links (Prins Constantijnlaan) en aan het eind links de Parklaan in. Nummer 8 ligt aan een doodlopende weg links.
Wij beginnen om 20.00 uur.

Verslag: Op woensdagavond 29 september werden we bij Henk Kooiker thuis verwelkomd. Hij gaf een uiteenzetting over Engelse orgelmuziek. Als illustratie konden we luisteren naar en spelen op zijn eigen huisorgel, geheel gebouwd in Engelse stijl. Door Leen Nijdam werd er een klein concertje gespeeld met Engelse orgelwerkjes zoals een voluntary, air, trumpet tune, etc.
Diegenen die aanwezig waren (dat waren maar liefst vijftien personen) hebben een gezellige en leerzame avond gehad. We werden daarbij door Henk en zijn echtgenote Lineke gastvrij onthaald met koffie en gebak. Hartelijk dank!

Verslag 26 juni Matthiaskerk Oploo
Op zaterdag 26 juni waren we te gast in de Matthiaskerk van Oploo, waar we het gerestaureerde orgel bezochten. We werden hartelijk ontvangen door het kerkbestuur.Peter van Rumpt, directeur van Pels & Van Leeuwen BV, gaf ons een duidelijke uitleg over de door hen uitgevoerde restauratie. Daarna konden we de fraaie klanken van het orgel beluisteren in een bespeling door onze voorzitter a.i. Henk Kooiker. De twaalf aanwezigen konden daarna zelf het orgel verkennen.

20 mei Eindhoven Paterskerk
De eerstvolgende bijeenkomst is op 20 mei op het ‘Familieconcert’ (een traditie van de voormalige GOV-kring). Leen Nijdam
en Nigel Durrent zullen dan een bespeling verzorgen op het Maarschalkerweerd-orgel in de Paterskerk in Eindhoven om 20.00 uur.

2009

Jaarverslag 2009

Verslag zaterdag 17 oktober bezoek orgelpijpmakerij Stinkens bv. te Zeist
Op zaterdag 17 oktober van dit jaar ging de afdeling Noord-Brabant op reis naar deorgelpijpmakerij Stinkens bv. te Zeist. Tevens werd een bezoek gebracht aan het Wolferts-orgel te Zaltbommel. Het was fijn dat er achttien personen deelnamen aan deze excursies.
Bij Stinkens werden we gastvrij ontvangen door directeur R. Weber. Hij vertelde tijdens de koffie het één en ander over het ontstaan van het bedrijf en de groei. Momenteel zijn er voldoende orders en er wordt naar diverse landen en orgelbouw-bedrijven geëxporteerd. Na de verwelkoming en de uitleg werden we door het bedrijf rondgeleid en kregen we diverse werkplekken en handelingen te zien. Tijdens het duidelijke betoog zagen we hoe de platen gegoten, bewerkt en uitgesneden werden om de diverse onderdelen van een orgelpijp te maken. De werking van de lasermachine was daarbij interressant. Na diverse handelingen ontstaat dan eindelijk de pijp zowel linguaal als labiaal; de afwerking en intonatie worden als laatste handelingen nauwkeurig uitgevoerd voordat het pijpwerk naar de opdrachtgever gaat. Het geheel werd door de heer Weber met enthousiasme aan ons uitgelegd. Als dank kreeg hij uit handen van de voorzitter G. Maters een geschenkdoos met wijn met de toepasselijke naam van slijterij ’t Pijpke.
Hierna gingen we naar de Maartenskerk in Zaltbommel om onder leiding van Arno van Wijk, tot voor kort organist van deze kerk, op het befaamde
Wolferts-orgel werken van Mendelssohn Bartholdy te spelen en te beluisteren. Alles bij elkaar een geslaagde dag die om 16.30 uur afgesloten werd. Met dank aan de organisatie!

17 oktober 2009 Excursie naar Stinkens Orgelpijpenmakerij
We worden om precies 10.30 uur aldaar verwacht. Er wordt uitleg gegeven over het maken van labiale- en een linguale pijpen. Ook kunnen we vragen stellen over het stemmen van pijpwerk.
De  lunch kan op eigen gelegenheid worden gebruikt tussen 12.30 u. tot 13.00 u.
Daarna wordt de excursie vervolgt in Zaltbommel, waar we het Wolferts-orgel bezichtigen. Aanvang 14.00 uur.  Arno van Wijk is onze gastheer en zal indien gewenst enkele werken van Mendelsohn toelichten i.v.m. het herdenkingsjaar van deze componist.
De middag wordt om 16.00 u afgesloten zodat een ieder weer op tijd thuis kan zijn.
We hopen op een goede opkomst en indien leden van andere afdelingen willen deelnemen, zij zijn welkom.

Adres: Woudenbergseweg 19 E 1 te Zeist.  Elk lid gaat op eigen gelegenheid of kan met bekenden eventueel carpoolen.

Zaterdag 9 mei St. Petruskerk te Boxtel
Het bestuur van de afdeling Noord-Brabant nodigt U gaarne uit voor de volgende bijeenkomst. We ontmoeten elkaar op Zaterdag 9 Mei a.s. in de St. Petruskerk te Boxtel. Aanvang 13.00 u.
Onze gastheer is Jan Verhoeven die ons een en ander zal vertellen over het instrument en het daarna zal laten horen in een klein recital.
Daarna kunt U zelf Uw eigen muziek spelen op dit mooie FC Smits orgel.
Voorafgaand zal onze voorzitter Gerard Maters een kort overzicht van de stand van zaken geven betreffende het samengaan van de “oude verenigingen KNOV en GOV en de verdere plannen voor het komende seizoen.

 

Jaarverslag 2008