Geachte leden van de KVOK-Noord-Brabant,

Het is zo’n vijf jaar geleden dat u voor het laatst iets van mij als secretaris van de Afdeling Noord-Brabant van de Koninklijke Vereniging van Kerkmusici en Organisten (KVOK) hoorde. U bent lid van de KVOK (de vereniging die onder meer Het Orgel en NotaBene uitgeeft) en omdat u in Noord-Brabant woont ook lid van de Afdeling Noord-Brabant. Wij hebben als bestuur tot en met 2018 nog verschillende activiteiten georganiseerd. In 2019 zijn we opgehouden met het organiseren van activiteiten, omdat we de inspanningen niet vonden opwegen tegen de zeer geringe respons van de leden. Wij hebben toen besloten de Afdeling in slaap te brengen.

In de provincie Noord-Brabant is ook de Brabantse Orgelfederatie (BOF) actief: een vereniging van orgelkringen en orgelconcertorganisatoren, waarbij ook individuele personen zich kunnen aansluiten. De BOF bestaat uit een ’technisch bestuur’ en een aantal zeer actieve bestuursleden of adviseurs. Dit leidde tot minimaal een Voorjaars- en een Najaarsexcursie, die in De Orgelvriend een breed podium kregen en die wij als KVOK-Noord-Brabant mede ondersteunden. De actieve bestuursleden van de Brabantse Orgelfederatie hebben echter om verschillende redenen (vooral leeftijd en gezondheid) hun activiteiten neergelegd. Daardoor ontstond een vacuüm: de BOF dreigde te imploderen. Ik heb mij toen aangemeld om te helpen activiteiten te organiseren, maar ook aangegeven dat ik nooit voor continuïteit van een prachtig blad als het jaarlijkse magazine Brabants Orgelrijkdom zou kunnen zorgen of excursies en workshops zou kunnen organiseren. Het voornemen is wel de website https://www.brabantorgel.nl/ met de actuele orgelagenda en een schat aan gegevens over Brabantse orgels actueel te houden en in het voorjaar een eenvoudige papieren agenda te verspreiden.

Het bestuur van de KVOK Afdeling Noord-Brabant, bestaande uit Henk Kooiker (voorzitter), Cor Rooijackers (penningmeester) en ondergetekende Rens Swart (secretaris), nodigt u uit voor een Algemene Ledenvergadering om de toekomst van de Afdeling Noord-Brabant te bespreken. In overleg met het hoofdbestuur van de KVOK en het bestuur van de Brabantse Orgelfederatie denken wij aan het samenvoegen van de activiteiten, zonder dat de verenigingen (kunnen) worden gefuseerd.

Ook vragen wij u te denken aan een rol als bestuurslid, aan ondersteunend werk dat u zou kunnen doen of aan mensen in uw omgeving daarvoor. U kunt hiervoor contact met mij opnemen.

De KVOK Afdeling Noord-Brabant organiseert een Algemene Ledenvergadering op zaterdag 28 oktober 2023 in Oirschot. Hieraan voorafgaand organiseert de Brabantse Orgelfederatie zijn ALV en een kort orgelconcert, dat ook voor ons toegankelijk is.

Programma, tijden bij benadering:

  • 12u00  kort orgelconcert door Gerard Hafkenscheid, titularis-organist van het Smits-orgel van de Sint-Petrus’ Bandenbasiliek in Oirschot, Markt 2
  • 12u45  Algemene Ledenvergadering KVOK Afdeling Noord-Brabant in het Boterkerkje, Vrijthof 1, Oirschot, te beginnen met een korte toelichting op het orgel door Henk Kooiker
  • 13u30  Afsluiting

Agenda van de Algemene Ledenvergadering van de KVOK Afdeling Noord-Brabant

  1. Opening, mededelingen en vaststelling van de agenda
  2. Verslag over de activiteiten van de Afdeling Noord-Brabant in de afgelopen jaren.
  3. Bestuursverkiezing: penningmeester Cor Rooijackers stopt per 31 december 2023 met zijn werkzaamheden. Kandidaten kunnen zich tot de vergadering aanmelden.
  4. Samenwerking tussen de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici (KVOK) Afdeling Noord-Brabant en de Brabantse Orgelfederatie. Van een fusie kan statutair geen sprake zijn, wij stellen wel voor de activiteiten te bundelen. Tevens moedigen wij leden van de KVOK aan lid te worden van de Brabantse Orgelfederatie.
  5. Rondvraag
  6. Sluiting

Ik hoop u te zien in Oirschot op zaterdag 28 oktober! U hoeft zich niet beslist tevoren aan te melden, maar leuk is dat wel.

Met vriendelijke groeten,
Rens Swart
Secretaris Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici Afdeling Noord-Brabant