16 november 2019 Westzaan

Na de workshop in september houden wij de laatste bijeenkomst in dit jaar in Westzaan. Op zaterdag 16 november zijn wij welkom in de Grote of Sint Joriskerk. Het adres van de kerk is Torenstraat 1. Wij worden ontvangen met koffie en/of thee om 14.00 uur.

In de kerk bevindt zich een orgel van Pieter Flaes en Georg Diederich Brünjes, oud-werknemers van de firma Bätz die dit instrument in 1866 opleverden.
Brünjes heeft zich vanaf 1869 in de pianohandel gestort. In 2002 is het instrument voor het laatst gerestaureerd en in de oorspronkelijke staat teruggebracht door Elbertse te Soest, met handhaving van de roerquint op het bovenklavier.
Hierbij is alvast rekening gehouden met een later aan te brengen vrij pedaal, dit is in 2008, met vier stemmen, gebouwd door Nijsse te Oud Sabbinge, met materiaal van diverse oorsprong.

Vanmiddag houden wij een speelmiddag. Na een introductie van het orgel door één van de organisten in Westzaan is het onze beurt de speeltafel te beproeven.
Omdat het volgende week zondag de laatste zondag van het kerkelijk jaar is stel ik voor muziek uit te zoeken die geschikt is voor het orgel maar ook voor zondag van de voleinding.

Leden en belangstellenden zijn hierbij van harte uitgenodigd.

7 september 2019: Dorpskerk in Abcoude

Meteen na de vakantieperiode pakken wij de draad weer op. Ondanks dat wij, opkomstmatig niet zo’n goede ervaring hebben met grensoverschrijdende activiteiten willen wij het toch weer proberen. Het is niet ver, maar Abcoude is toch net buiten onze provincie. Zaterdag 7 september zijn wij aldaar welkom in de Protestantse Dorpskerk, adres: Kerkplein 32. Om 14.00 uur willen wij daar starten.
Deze middag hebben wij de Soestse organiste Gonny van der maten uitgenodigd. Zij zal een workshop verzorgen over de tien Inventionen van de Haarlemse organist Albert de Klerk. Gonny is overigens een leerling van de Klerk geweest en brengt als voorzitter van de Andriessen/De Klerk stichting diens werk graag onder de aandacht. Albert de Klerk was organist en componist en is alweer 21 jaar geleden overleden. Hij schreef de manualiter stukken in vroeg moderne stijl in de eerste week van juli 1945, vlak na de tweede wereldoorlog. Voor diegenen die het werk nog niet hebben, het is voor tien euro bij Boeijenga music in Leeuwarden te verkrijgen. Laten wij ieder daar een stuk uit voorbereiden die ter bespreking aan de orde kunnen komen. Extra spannend bij het kiezen van het werk is de stemming van het instrument: Werckmeister III.
Het orgel in de kerk is in 1982 gebouwd door S.F. Blank & Zn uit Herwijnen in een kas van Dirk van Rossum uit 1864. Informatie over het orgel vindt u in de orgelencyclopedie en op reliwiki.
Het treinstation Abcoude bevindt zich op ongeveer 10 minuten lopen van de kerk. Daarnaast rijden er streekbussen door het dorp. Er zijn parkeermogelijkheden op het Dokter van Doornplein (150 m) en
‘t Markvelt (200 m).
Leden, zowel als belangstellenden zijn hierbij van harte uitgenodigd voor deze leerzame middag, en met name leden uit het Gooi en de provincie (afdeling) Utrecht.

Zaterdag 25 mei 2019 Beverwijk Grote kerk

Onze laatste bijeenkomst voor de vakantie is gepland op zaterdagmiddag 25 mei.
Wij hopen elkaar dan te ontmoeten in de grote kerk te Beverwijk. Ik heb even in de historie van de berichtgeving gekeken, de vorige keer dat wij hier geweest zijn was 12 mei 2003, mijn eerste, toen nog, kringbericht! Het wordt dus de hoogste tijd dit de kerk met het fraaie orgel weer eens te bezoeken.
Het orgel in deze kerk is in 1756 gebouwd door Christian Müller en beschikt over acht stemmen op het hoofdwerk, eveneens acht stemmen op het bovenwerk en zes stemmen op het pedaal. De stemming is naar Valotti, de omvang van de klaviatuur: manuaal C-c’’’, pedaal C-c’ dus dat is wel iets om met de keuze van de te spelen werken rekening te houden. Informatie over orgel, dispositie, concerten en veel meer vindt u op www.pknbeverwijk.nl/orgels
De kerk (Kerkstraat 37) is omgeven door de Kerkstraat en per auto het eenvoudigst te bereiken via de Breestraat-Alkmaarseweg-burg. Scholtensstraat. Bij het Kennemer theater (vroeger de Slof geheten) is voldoende parkeergelegenheid. Treinreizigers moeten rekenen op zo’n 15 minuten lopen vanaf het station.
Eén van de organisten van de kerk, Hans Kelder zal het orgel demonstreren in al zijn mogelijkheden en ons daarna behulpzaam zijn bij het registreren. Laten wij daartoe passende literatuur meenemen. Graag verwacht ik u allen, leden en belangstellenden, om 14.00 uur bij de zij-ingang aan de zuidzijde van het kerkgebouw

9 februari 2019 Westzaan

Dit jaar willen wij onze eerste studiedag en jaarvergadering houden in de woonkamer van onze voorzitter. Het is hier behaaglijk warm en dat is van de meeste kerken op dit moment niet te zeggen. Wij zijn hier welkom op 9 februari, het adres: J.J. Allanstraat 386 in Westzaan. Wij beginnen om 14.00 uur, na de ontvangst met koffie of thee, met het vergadergedeelte. De agenda hiervan is als volgt:
1. Opening
2. Herdenking overleden collega’s
3. Notulen vorige ledenvergadering
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester
6. Begroting 2019
7. Inventarisatie deelnemers algemene ledenvergadering
8. Jaarprogramma 2019
9. Rondvraag
10. Sluiting
Dit jaar treedt Bas Westerhof reglementair af en is niet herkiesbaar. Kandidaten voor deze vacature kunnen zich tot één dag voor de vergadering melden bij de secretaris: A. Schoen, a.schoen7@kpnplanet.nl of bij de tweede secretaris Sybren Boukes sboukes@quicknet.nl
Hierna zal Wim ons zijn huisorgel demonstreren. Dit is in 1987 gebouwd door Gerrit Klop in Garderen en in 2006 door diens zoon Henk uitgebreid met twee extra pedaalstemmen. Dispositie: Manuaal I (C-f3) Prestanten 8, 4, 2 2/3, 2 en 1 3/5 en een Holpijp 8 voet, Manuaal II Quintadeen 8, Roerfluit 4, Fluit 2 en Kromhoorn 8 voet, Pedaal (C-d1): Subbas 16, Bourdon 8, Fluit 4 en Fagot 16 voet. Meer informatie vindt u op http://tipwestzaan.nl/huisorgel.html Leden en belangstellenden zijn van harte welkom.