2018 historie

10 februari Apostolisch GenootschapZaandijk
Dit jaar willen wij onze eerste studiedag en jaarvergadering houden in de kerk van Het Apostolisch Genootschap in Zaandijk. Op 10 februari worden wij vanaf 14:00 verwelkomd door ons bestuurslid Bas Westerhof die in deze kerk de zondagse diensten begeleidt. Wij beginnen, na de ontvangst met koffie en thee, met het vergadergedeelte. De agenda hiervan is als volgt:
1. Opening
2. Herdenking overleden collega’s
3. Notulen vorige ledenvergadering
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester
6. Begroting 2018
7. Inventarisatie deelnemers algemene ledenvergadering (9 juni in Roermond)
8. Jaarprogramma 2018
9. Rondvraag
10. Sluiting
Dit jaar treedt Wim Dijkstra reglementair af en is niet herkiesbaar. Kandidaten voor deze vacature kunnen zich tot één dag voor de vergadering melden bij de secretaris: A. Schoen, a.schoen7@kpnplanet.nl   of bij de tweede secretaris Sybren Boukes, zie het colofon.
Hierna zal Bas ons “zijn” orgel demonstreren. Hierna is er gelegenheid het orgel te bespelen.
Dit is, door een eigen orgelbouwgroep, in 1965 gebouwd voor de vorige kerk en in 2003 overgeplaatst naar het nieuwe kerkgebouw.
De dispositie luidt:
Manuaal I: Prestanten 8,4,2 en Mixtuur III sterk, Roerfluit 8, Fluit gedekt 4, Nasard 2 2/3 en Trompet 8
Manuaal II (Zwelwerk): Prestanten 8, 4 en Quint 1 1/3, Spitsfluit 8, Fluit 4 en Woudfluit 2, Gamba 8 en Hobo 8.
Pedaal: Subbas 16, Zachtbas 16, Octaaf 8, Gedekt 8, Bourdon 8 en Fluit 4.
Verder twee tremulanten en de nodige sub- en super koppels. Het orgel is voorzien van elektrische tractuur met kegelladen.
De kerk is gelegen aan de Tuinstraat nummer 4 in Zaandijk. Vanaf de N203 (Zaandam-Alkmaar) neemt u de S153 richting de Zaanse Schans. Vlak voor de Zaan, en de Julianabrug, gaat u linksaf de Lagedijk op, na 350 meter gaat u linksaf de Tuinstraat in. De kerk is na 50 meter aan uw rechterzijde. Gratis parkeren kunt u aan de overzijde van de straat op een voormalig schoolplein.
Leden en belangstellenden zijn van harte welkom.

14 april Uitgeest, Katholieke Maria (Onze Lieve Vrouw) Geboorte kerk
De tweede middag die wij dit jaar organiseren wordt gehouden in Uitgeest en wel in de Katholieke Maria (Onze Lieve Vrouw) Geboorte kerk gelegen aan de Langebuurt 35/37. Dit is op loopafstand van het treinstation. Ons bestuurslid Ton Schoen zal ons hier 14 april ontvangen.
Het orgel in de kerk is gemaakt in 1898 en is het eerste pneumatisch orgel dat de Petrus Josephus (Piet) Adema en Zoon heeft gefabriceerd. Het is twee jaar geleden gerestaureerd door Adema orgelbouw uit Hillegom. Het beschikt over twintig registers verdeeld over hoofdwerk, Reciet en Pedaal. Bijzonder hier is dat alle drie de tongwerken zich in het zwelbare Reciet bevinden. Dit orgel bezit overigens een zeer bijzonder (derde) registerklavier dat Weigle heeft gemaakt. De witte ondertoetsen werken als registerdrukkers. Naast dit orgel beschikt de kerk sinds een paar jaar over een door Hubert Schreurs, in Amsterdam geplaatst koororgel uit 1970 met een klavier met zeven stemmen en een aangehangen pedaal.
Wij worden met koffie of thee ontvangen in het parochiehuis. Ton zal ons iets vertellen over de kerk en de orgels en ons deze daarna demonstreren, waarna het onze beurt is om de toetsen te beproeven. De gedachte is om Frans romantische muziek op het grote orgel en barokke muziek op het koororgel te spelen. Wij beginnen deze middag om 14.00 uur en u bent allen van harte uitgenodigd.

6 oktober Amsterdam, Orgelpark
Door concurrentie van de afdeling Zuid-Holland Noord, de studiedagen op 29 september, het niet aanwezig kunnen zijn van bestuursleden en beschikbaarheid van kerken hebben wij besloten om de bijeenkomst na de zomervakantie te laten lopen. Maar niet getreurd, de als eerste genoemde concurrent komt naar het Orgelpark en Amsterdam is tamelijk Noord-Holland. Wij hebben als bestuur besloten om ons bij deze bijeenkomst aan te sluiten, datum 6 oktober, aanvang 14:15 uur, adres Gerard Brandtstraat 26 Amsterdam. Voor gegevens: zie de pagina van van afdeling Zuid-Holland Noord.
Leden en belangstellenden zijn hierbij van harte uitgenodigd

1 december Assendelft
De laatste afdelingsbijeenkomst van dit jaar houden wij op 1 december in de protestantse kerk in Assendelft. Vanaf 14.00 uur scharen wij ons om het grote Bakker & Timmenga orgel van deze kerk. Deze middag is Christiaan Winter onze inleider. Hij zal ons inwijden in verschillende begeleidingsvormen onder de titel “verandering van zetting doet zingen”. Hiervan zijn verschillende voorbeelden te vinden in de begeleidingsbundel van het nieuwe liedboek en vele in het zogenaamde “gaatjesboek”, de zogenaamde nieuwe begeleidingsbundel bij de 491 gezangen. Laten wij er elk enige liederen van voorbereiden.
Het adres van de kerk is: Dorpstraat 364 in Assendelft, parkeren kan in ruime mate op de parkeerplaats voor de kerk. Leden en belangstellenden zijn hierbij van harte uitgenodigd

2017 historie

18 februari Protestantse kerk Limmen
De eerste bijeenkomst in 2017 willen wij 18 februari houden in de Protestantse Kerk in Limmen. Het is hier genoeglijk bijeenkomen omdat de kerkruimte op temperatuur wordt gehouden om zo het waardevolle interieur te behouden. De kerk is gelegen aan de Zuidkerkenlaan 25 op de uiterste zuidpunt van de strandwal die via Bergen, Alkmaar en Heiloo eindigt in Limmen. Vanuit zuidelijke richting de N203 volgend, bereikt u de kerk via de tweede afslag rechts na het passeren van het plaatsnaambord. Met openbaar vervoer neemt u de buslijn 167 (Castricum-Alkmaar), halte Limmerbuurt. Wij willen de middag beginnen, met koffie of thee, om 14.00 uur.
Zoals gewoonlijk is dit een tweeledige bijeenkomst waarin wij beginnen met het huishoudelijk gedeelte dat uit de volgende punten bestaat:
1. Opening
2. Herdenking overleden collega’s
3. Notulen vorige ledenvergadering dd 13 februari 2016
4. Jaarverslag secretaris over het jaar 2016
5. Jaarverslag penningmeester 2016
6. Begroting 2017
7. Jaarprogramma 2017
8. Bestuursverkiezing
9. Rondvraag
10. Sluiting huishoudelijk gedeelte.
Voor punt 8: er is één vacature in het bestuur en Wim Tip is aftredend, maar verkiesbaar. Kandidaten voor de vacature en tegenkandidaten kunnen zich bij Sybren Boukes melden tot één dag voor de vergadering. Contactgegevens vindt u onder de kop Afdelingen.
Hierna gaan wij over tot het praktisch gedeelte van de middag. Ondergetekende zal u iets vertellen over het kerkgebouw en het orgel. Dit is in 1876 gebouwd door Pieter Flaes en in originele staat verkerend, gerestaureerd door Flentrop orgelbouw in 1995. Foto’s en de dispositie vindt u op de orgelsite. Hierna is voor een ieder de gelegenheid de toetsen te beroeren, waarbij de wijde ligging van het “klompenpedaal” aandacht vraagt. Een ieder is van harte welkom.

Zaterdag 24 juni Sint-Bonifatiuskerk Zaandam
De tweede bijeenkomst van het jaar houden wij meestal in april, maar vanwege de beschikbaarheid van de kerk, de feestdagen en de ledenvergadering zijn wij uitgeweken naar de tweede helft van juni en wel zaterdag 24 juni, ‘s middags om 14.00 uur. Dan openen zich de deuren van de Sint-Bonifatiuskerk in Zaandam, ons bestuurslid Bas Westerhof zal ons aldaar ontvangen. Vanwege instabiliteit is de kerk onlangs gerestaureerd. Kunsthistoricus Clara Bruins zal een inleiding houden over de kerk. Hierna zal Bas iets over het instrument vertellen en een klankdemonstratie geven. Daarna is de speeltafel voor ons.
Het orgel is in 1786 gebouwd door Johannes Mitterreither voor de oorspronkelijke schuilkerk. Het beschikt over 16 registers verdeeld over hoofdwerk en bovenwerk. Het adres van de kerk is: Oostzijde 12 in Zaandam
Parkeren aan de oostzijde van de Zaan is gratis, met uitzondering van de Peperstraat aan de oostzijde van de kerk, maar dik zijn de plaatsen niet gezaaid. Leden van de vereniging en belangstellenden zijn van harte welkom.

16 september Broek in Waterland, Broeker kerk
De eerste bijeenkomst na de vakantieperiode houden wij in Broek in Waterland, en wel op 16 september ’s middags om 14.00 uur. De Broeker kerk is gelegen aan het Kerkplein nummer 13 en bereikbaar via de N247 (Amsterdam-Monnickendam-Hoorn) afslag Broek in Waterland-Noord. Via het Burgemeester Paulplantsoen en Nieuwland aan het einde links (Keerngouw) bereikt u het Kerkplein.
Het orgel is in 1832 gebouwd door de Utrechtse orgelbouwer Wander Beekes met twee klavieren en 17 registers. In 1929 is er een pneumatisch pedaal aan toegevoegd met twee registers door A. Bik. De organiste van de kerk, Ike Rebel, zal iets over het orgel vertellen, waarna ons medebestuurslid Wim Dijkstra het instrument zal demonstreren. Daarna is de speeltafel voor ons, waarbij aangetekend, dat werken uit de eind 18e en begin 19e eeuw, met name de manualiter werken er het best gedijen. De dispositie vindt u bijvoorbeeld op: http://www.orgelkringwaterland.nl/orgels/broek.htm
Leden en belangstellenden zijn hierbij van harte uitgenodigd

4 november Nieuwe kerk Haarlem
Vorig jaar kon de geplande bijeenkomst in de Nieuwe Kerk van Haarlem niet doorgaan vanwege bouwwerkzaamheden in de kerk. Dit jaar hebben wij een nieuwe poging ondernomen en op 4 november worden wij door Anton Pauw ontvangen in de kerk aan het Nieuwekerksplein 28. De Kerk is in 1649 gebouwd door de bekende bouwmeester Jacob van Campen. Het orgel is in 1791 gebouwd door de Goudse orgelbouwer Hendrik Hermanus Hess. Hij gebruikte hierbij veel materiaal uit het door hem afgebroken kleine orgel uit de zuidbeuk in de Grote- of St-Bavokerk in Haarlem. Dit is in oorsprong gebouwd in 1523 door Jan van Covelens en hiervan restten nog (delen van) 8 registers in het huidige orgel. De dispositie is onder meer te vinden op de orgelsite.
Anton zal ons iets over het orgel vertellen en het demonstreren. Daarna is de gelegenheid aan ons, rekening houdend met de Kirnberger stemming van het instrument.
Parkeren in de directe omgeving, laat staan gratis parkeren in de wijde omgeving is bijna onmogelijk, eventueel parkeren in de dichtstbijzijnde parkeergarage Houtplein aan de Wagenmakerslaan 1, voor 3 euro per uur, of uiteraard komen met het openbaar vervoer.
Deze boeiende middag begint om 14.00 uur en een ieder is hierbij van harte uitgenodigd.

2016 historie

Zaterdag 13 februari  kapel OLVG  Amsterdam
De eerste bijeenkomst van dit jaar willen wij zaterdag 13 februari houden in de kapel van het OLVG locatie oost in Amsterdam. Deze is voor ons gereserveerd van 14.00 uur tot 16.00 uur. Het adres van het ziekenhuis is: Oosterpark 9. Parkeren (€ 5,00 per uur) kan in de parkeergarage onder de hoofdingang. De ingang hiervan is aan het ’s Gravesandeplein. Goedkoper is het openbaar vervoer. Dit kan vanaf Amsterdam Centraal met metrolijn 51, 53 of 54, uitstappen halte Weesperplein en zuidwaarts het water oversteken, na vierhonderd meter links de Ruischstraat ingaan, de ingang van het ziekenhuis is dan aan de achterzijde. Ook is het mogelijk op het Weesperplein tram 7 te nemen, deze stopt voor de ingang van het ziekenhuis. Het voorstel is om ons ca 13:45 uur te verzamelen in de hal van het ziekenhuis tegenover de portier. Hier is een wachtruimte. Van binnenuit is het namelijk even zoeken naar de kapel. Zoals gewoonlijk is dit een tweeledige bijeenkomst waarin wij beginnen met het huishoudelijk gedeelte dat uit de volgende punten bestaat:
1. Opening
2. Herdenking overleden collega’s
3. Notulen vorige ledenvergadering
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester
6. Begroting 2011
7. Jaarprogramma 2011
8. Bestuursverkiezing
Reglementair aftredend en niet herkiesbaar is Klaas Koelewijn, wel herkiesbaar is Sybren Boukes. Er is nu 1 vacature waarvoor de leden kandidaten kunnen inbrengen en 1 vacature waarvoor tegenkandidaten kunnen worden genoemd. Kandidaten kunnen zich tot één dag voor de vergadering melden bij Sybren Boukes of de voorzitter Wim Tip
9. Rondvraag
10. Sluiting huishoudelijk gedeelte.
Hierna gaan wij over tot het praktisch gedeelte van de middag. De nieuwe kapel van het OLVG in Amsterdam is een bijzonder fraaie ruimte welke in 2001 in gebruik is genomen. Architect Bas Molenaar liet zich inspireren door de Romaanse basilica uit de 11e en 12e eeuw. Het eenvoudig interieur en de natuurlijke materialen, maken deze kapel tot een oase van rust en bezinning. Informatie en foto’s op: http://www.onzelievevrouwekapel.nl  Flentrop bouwde in 2002 een mechanisch orgel voor de kapel. De dispositie omvat 9 registers verdeeld over 2 klavieren en pedaal. De prestant 8 is grotendeels van hout is gemaakt en staat in het front. Het instrument leent zich bijzonder goed voor kleine concertante orgelwerken van bijvoorbeeld Händel, Haydn, Wesley, maar ook de koraalbewerkingen zijn zeer geschikt. Bijzonder is de keerkoppel van het klavier, deze koppel maakt dit kleine instrument tot een orgel met bijzonder veel registratie mogelijkheden. De dispositie is te vinden op de site van Flentrop: www.flentrop.nl/orgelbouw/amster_olvg.html
U bent allen, leden zowel als belangstellenden, van harte welkom.

23 april grote of Sint Nicolaaskerk in Edam
De tweede bijeenkomst dit jaar houden wij in de grote of Sint Nicolaaskerk in Edam. Halverwege de jaarvergadering in februari en de algemene ledenvergadering in juni komen wij 23 april bij elkaar. Omdat de kerk ’s middags voor publiek geopend is beginnen wij ‘s ochtends om 10.00 uur. Eén van onze bestuursleden, Wim Dijkstra, zal voor ons het orgel demonstreren en daarna kunnen wij zelf de toetsen beroeren.
Het orgel is in eerste aanleg gebouwd door Barent Smit, althans het rugwerk en een hoofdwerk van een vijftal stemmen in 1663. In 1716 breidde Mattijs Verhofstad het hoofdwerk uit tot tien stemmen. Na vele herstellingen en veranderingen heeft Flentrop het orgel in 1980 in de oorspronkelijke staat en kleurstelling hersteld. Het heeft twintig stemmen verdeeld over hoofdwerk en rugwerk.
Het adres van de kerk is: Grote Kerkstraat 59, bereikbaar via de provinciale weg N247 (Amsterdam-Hoorn), afslaan op de rotonde, richting Edam-noord. Het kan dan niet missen, de kerk domineert het hele noordwesten van de stad. Enige parkeerruimte, behalve de straten in de buurt van de kerk vind u als u na de rotonde meteen rechts afslaat aan het begin van de Matthijs Tinxgracht, en als u geluk heeft, vlakbij de kerk aan het eind van de Grote Kerkstraat.
Hopend vele collegae te mogen begroten nodig ik u , net als belangstellenden, uit voor deze ochtend.

17 september Odulphuskerk te Assendelft
Deze maand komen wij wat centraler en toch goed bereikbaar bij elkaar in de Odulphuskerk te Assendelft. In deze rooms-katholieke kerk staat een Vollebregt-orgel. Dit instrument is in 1863 geplaatst in een kas uit 1836 van de orgelmaker M. van de Brink. Na de oplevering van de huidige kerk in 1889 werd het orgel hier naar toe verplaatst. Het instrument (II/aP/17) is dit voorjaar gerestaureerd door Flentrop en wij zijn benieuwd naar het resultaat. Met de hulp van Google vindt u op de site www.orgelnieuws.nl  informatie over o.a. de dispositie, Ons bestuurslid Bas Westerhof zal iets over het instrument vertellen en het daarna demonstreren. Hierna is gelegenheid voor vrij orgelspel.
Het adres van de kerk is: Dorpsstraat 570, dit is het midden van deze zeven kilometer lange straat, ter hoogte van de kruising met de Communicatieweg. Parkeren kan prima aan de overzijde van de Dorpsstraat op het parkeerterrein van de aanwezige winkels. Vanaf station Zaandam is de kerk bereikbaar met buslijn 67, of vanaf station Krommenie-Assendelft met buurtbus 456.
Wij willen deze middag beginnen om 13.30 uur en hopen op een goede opkomst.

Zaterdag 12 november Haarlem Waalse kerk
Midden in de rosse buurt van Haarlem bevindt zich de Waalse kerk. Gebouwd in 1398 als kapel van het toenmalige Begijnhof is dit de oudst nog bestaande kerk van de stad. Oorspronkelijk was het de bedoeling het orgel in de Nieuwe kerk te bezoeken, maar die kerk wordt verbouwd en het is op het moment van schrijven onduidelijk of dit in november is afgerond. Daarom wijken wij uit naar een instrument dat heel erg lijkt, qua vormgeving, op het instrument dat een vijftiental jaar daarvoor is geplaatst in de Nieuwe kerk. Het orgel in de Waalse kerk is in 1808 gebouwd door de Goudse orgelmaker Johan Caspar Friedrichs het bestaat uit een hoofdwerk, bovenwerk en pedaal, met in totaal 24 registers, waarvan vier pedaalregisters een transmissie zijn van het hoofdwerk.
Klaas Koelewijn zal ons ontvangen en iets over het orgel vertellen, wat hem als orgelbouwer niet moeilijk zal vallen. Na een demonstratie van de mogelijkheden door Klaas is het onze beurt.
De start is gepland op 12 november ’s middags om 14.00 uur, het adres van de kerk is Begijnhof 30, op een steenworp afstand van de Grote of Sint-Bavo Kerk en de Philharmonie. Wilt u met de auto komen dan is parkeergarage de Appelaar aan de Damstraat 12 de dichtstbijzijnde gelegenheid, maar openbaar vervoer is zeer aan te raden.
Leden van de vereniging en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd.

2015 historie

14 februari Apostolisch Genootschap in Zaandijk.
Dit jaar willen wij onze eerste studiedag en jaarvergadering houden in de kerk van Het Apostolisch Genootschap in Zaandijk.
Op 14 februari worden wij vanaf 13:15 verwelkomd door ons bestuurslid Bas Westerhof die in deze kerk de zondagse diensten begeleidt.
Wij beginnen, na de ontvangst met koffie en thee, met het vergadergedeelte. De agenda hiervan is als volgt:
1. Opening
2. Herdenking overleden collega’s
3. Notulen vorige ledenvergadering
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester
6. Begroting 2015
7. Inventarisatie deelnemers algemene ledenvergadering (13 juni in Groningen)
8. Jaarprogramma 2015
9. Rondvraag
10. Sluiting
Dit jaar zijn er geen bestuurlijke mutaties.
Hierna zal Bas ons inwijden in de muziek binnen Het Apostolisch Genootschap. In deze presentatie zal het kerkkoor enige liederen zingen. Men maakt gebruik van een eigen liedboek met veel liederen die in eigen kring zijn geschreven.
Hierna is er gelegenheid het orgel te bespelen. Dit is, door een eigen orgelbouwgroep, in 1965 gebouwd voor de vorige kerk en in 2003 overgeplaatst naar het nieuwe kerkgebouw. De dispositie luidt: Prestanten 8,4,2 en Mixtuur III sterk, Roerfluit 8, Fluit gedekt 4, Nasard 2 2/3 en Trompet 8 op manuaal I, op (zwel)manuaal II: Prestanten 8, 4 en Quint 1 1/3, Spitsfluit 8, Fluit 4 en Woudfluit 2, Gamba 8 en Hobo 8. Het Pedaal: Subbas 16, Zachtbas 16, Octaaf 8, Gedekt 8, Bourdon 8 en Fluit 4. Verder twee tremulanten en de nodige sub- en super koppels. Het orgel is voorzien van elektrische tractuur met kegelladen.
De kerk is gelegen aan de Tuinstraat nummer 4 in Zaandijk. Vanaf de N203 (Zaandam-Alkmaar) neemt u de S153 richting de Zaanse Schans. Vlak voor de Zaan, en de Julianabrug, gaat u linksaf de Lagedijk op, na 350 meter gaat u linksaf de Tuinstraat in. De kerk is na 50 meter aan uw rechterzijde. Gratis parkeren kunt u aan de overzijde van de straat op een voormalig schoolplein.
Leden en belangstellenden zijn van harte welkom.

9 mei  Grote of Sint-Laurenskerk in Alkmaar
Op 11 april vindt e feestelijke oplevering van het grote orgel in de Grote of Sint-Laurenskerk in Alkmaar plaats. De recente restauratie door Flentrop orgelbouw was nodig omdat veel pijpenvoeten ernstig aangetast waren, mogelijk door het zuur in de verbrandingsgassen van de heteluchtstralers die vroeger in de kerk hingen. De organist van de kerk, Pieter van Dijk, zal ons ontvangen en zo vlak na de restauratie is dit een uitgelezen moment!
Wij verzamelen ons op zaterdag 9 mei om 9.30 uur bij de ingang van de kerk aan de Koorstraat, hoek Kerkstraat.
Na een demonstratie door Pieter is er gelegenheid om beide orgels te bespelen. Het voorstel is om voor het oudst bespeelbare orgel van Nederland, het Van Covelensorgel uit 1511 psalmzettingen en dansen uit het van Soldt manuscript en muziek van Sweelinck voor te bereiden. Valkuilen zijn hier: de middentoonstemming en de klavieromvang- (FGA-g’’a’’) en de pedaalomvang (FGA-c’, zonder cis en gis).
Voor het grote Van Hagerbeer/Schnitgerorgel stelt Pieter voor om koraalvoorspelen van Buxtehude of Hanff, Scheidenmann: Praeambulen, Bruhns kleine e-moll of de acht kleintjes van Bach voor te bereiden. Tip: op de site van Alkmaar orgelstad kunt u een PDF downloaden met een registeroverzicht van de plaatsing van de knoppen, dat scheelt weer zoeken. Tijdens ons bezoek is de kerk opengesteld, dus dat is een stimulans om extra goed voor de dag te komen.
De kerk is één kilometer van het treinstation gelegen en bereikbaar via de Stationsweg/Scharlo/Geesterweg/Bergerbrug en de Gasthuisstraat. De meest dichtbijgelegen parkeergarage (ca 200 meter) is de Vest, met als alternatieven, de Singelgarage in het zuiden en de Kanaalschiereilandgarage in het noorden kosten: €1,68 per uur, dus dat valt mee. Gratis parkeren kan, in de wijk aan de noordzijde van het station of de parkeerplaats aan de Sportlaan, beide circa 20 minuten lopen.
Wij willen allen, leden en niet-leden van harte uitnodigen voor deze exclusieve bijeenkomst.

Zaterdag 19 september Koepelkerk in Hoorn
De eerste bijeenkomst na de vakantie is gepland op zaterdag 19 september, ’s middags om 14.00 uur. Dan zijn wij welkom in de H.H. Cyriacus en Franciscuskerk lokaal beter bekend als de Koepelkerk in Hoorn. De eerder genoemde datum bleek niet zo geschikt omdat er dan een boekenmarkt in de kerk is en dat wat beperkingen aan de bespeling van het orgel legt. De (stads)organist van deze kerk, Mark Heerink, zal ons dan ook een week eerder welkom heten op dit voor ons redelijk onontgonnen terrein.
Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Utrechtse orgelbouwer Michael Maarschalkerweerd is overleden. Voor deze geledenheid worden dit jaar diverse festiviteiten georganiseerd en daarom is het ook bijzonder dat wij dit jaar een orgel van hem kunnen bezoeken en bespelen. Het instrument is gebouwd in 1883, en telt 25 registers verdeeld over hoofdwerk, positief en pedaal. Het is een van de eerste orgels die in open opstelling is gebouwd. De dispositie is ondermeer te vinden in de orgelencyclopedie en op: http://www.koepelkerkhoorn.nl/?page_id=179.
Romantische orgelwerken doen het hier erg goed, dus laten wij die vooral meenemen.
Het adres van de kerk is: Grote Noord 15 in Hoorn. Indien u niet uit de directe omgeving komt kunt u met openbaar vervoer of eigen auto komen, die kunt u aan de noordzijde van station Hoorn centraal parkeren voor € 2,30. Het spoor kunt u oversteken via een voetgangersbrug. Het stationsplein schuin-rechts oversteken (Noorderstraat), na 100 meter links ( Kleine Noord), deze gaat na ca 250 meter over in de Grote Noord, de kerk, niet te missen, is na 400 meter aan de rechterzijde.
Hopende op een ruime belangstelling uit West-Friesland heet ik zowel leden als belangstellenden van harte welkom.
Sybren Boukes

Vrijdagavond 30 oktober Noorderkerk Amsterdam
Vanaf 19.00 uur staan de deuren van de Noorderkerk in Amsterdam voor ons open. De kerk is op zaterdag geopend en ’s middags zijn er de gebruikelijke Noorderkerkconcerten. Vandaar.
De organist van de kerk, Arthur Koopman, zal ons inwijden in de bijzonderheden van dit instrument en vervolgens ons het instrument laten horen. Hierna is gelegenheid voor belangstellenden om het instrument te bespelen. De keuze voor Duitse en Nederlandse literatuur ligt voor de hand, van de vroegromantiek (C.P.E. Bach) tot aan Reger en Andriessen. Voor  typisch Frans romantische muziek is het  Noorderkerkorgel minder geëigend.
Het orgel is in 1849 door de Amsterdamse orgelbouwer Hermanus Knipscheer (II), als opus magnum, half rond een pilaar gebouwd. Een ombouw met pneumatische toetstractuur, door Steenkuyl in 1906, is in 2004/5 door Flentrop weer ongedaan gemaakt. Het telt 28 registers, verdeeld over Hoofdwerk, Bovenwerk en Pedaal. Dispositie en foto’s kunt u bijvoorbeeld vinden op: www.orgelsite.nl/kerken43/amsterdam
Het adres van de kerk is: Noordermarkt 48, hoek Prinsengracht / Brouwersgracht. (Zwaar betaald) parkeren kan in de Westerstraat of rondom de Noordermarkt. De dichtstbijzijnde parkeergarages zijn de Europarking aan de Marnixstraat of de garage bij het Centraal Station. Lopend moet u ca. 15 minuten uittrekken voor een wandeling vanaf het Centraal Station. U kunt vanaf Amsterdam CS ook bus 18 nemen (uitstappen halte Marnixplein) of tram 13 en 17 (uitstappen halte Westermarkt). Ondanks het afwijkend moment van bijeenkomen hoop ik u in ruime mate te mogen begroeten bij dit uniek vormgegeven instrument.

2014 historie

Zaterdagmiddag 15 februari Amstelkerk in Ouderkerk aan de Amstel
De eerste studiemiddag en tevens jaarvergadering houden wij op 15 februari in de Amstelkerk in Ouderkerk aan de Amstel. Om 13.30 zal de organist van deze kerk, Eric Jan Joosse de deuren van deze kerk voor ons openen. Wij beginnen met het vergadergedeelte. De agenda hiervan is als volgt:
1. Opening
2. Herdenking overleden collega’s
3. Notulen vorige ledenvergadering
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester
6. Begroting 2014
7. Bestuurssamenstelling, *
8. Inventarisatie deelnemers algemene ledenvergadering
9. Jaarprogramma 2014
10. Rondvraag
11. Sluiting
* Onze voorzitter, Johan Vos en mede bestuurslid Cees van der Poel zijn in 2014 reglementair aftredend, en niet herkiesbaar. Als vervangers in het afdelingsbestuur stellen wij u Wim Dijkstra uit Amsterdam en Bas Westerhof uit Koog aan de Zaan voor. Tegenkandidaten kunnen zich tot één dag voor de vergadering melden bij onze secretaris Wim Tip wim.tip@chello.nl of Sybren Boukes, tweede secretaris.
Hierna gaan wij over tot het praktisch gedeelte van de middag. Het orgel heeft onlangs een restauratie ondergaan door Flentrop orgelbouw en wij zijn benieuwd naar het resultaat. Het instrument (2/P/24) is in 1865 gebouwd door Flaes & Brunjes, met enige toevoegingen door Verschueren in 1960. Ons (aftredend) bestuurslid Cees van der Poel zal iets vertellen over de door hem begeleide restauratie. Hierna is er voor eenieder gelegenheid de toetsen te beroeren,
De kerk is gelegen aan de Kerkstraat nummer 11 en bereikbaar via de N522, de weg van Amsterdam-ZO naar Amstelveen. Ga bij de brug over de Amstel via het Hoger Einde-Zuid het dorp in, bij de driesprong rechtdoor de Dorpsstraat in. Na 300 meter rechtsaf de Kerkstraat in, u rijdt nu recht op de kerk af. Hier geldt een tijdbeperking voor het parkeren. Een alternatief is door te rijden tot na de klapbrug over de Bullewijk.
Een ieder, ook niet-leden van de vereniging, zijn hierbij van harte uitgenodigd.

10 mei Lutherse kerk Alkmaar
De tweede studiemiddag vindt iets noordelijker plaats dan gebruikelijk en wel in de Lutherse kerk in Alkmaar op 10 mei.
Dit is tevens een oproep aan de leden in de noordelijke helft van de provincie om ook eens de studiemiddagen te bezoeken.
Het adres van de kerk is: Oude Gracht 187 in Alkmaar. Wij beginnen om 14.00 uur en de organiste, Elina Keijzer zal ons ontvangen.
Van het hoofdwerk en de kas is niet meer bekend dan dat het gebouwd is in 1755. Als mogelijke bouwers worden Pieter, of zijn vader Christaan Müller genoemd. Het instrument wordt ca 1875 met een tweede klavier uitgebreid door de Alkmaarse orgelbouwer Lodewijk Ypma. Dit bovenwerk krijgt vijf stemmen zodat het totaal aantal stemmen op vijftien komt. Meer informatie en dispositie vindt u op: http://www.schnitger.nl .
Elina zal het orgel voor ons demonstreren, waarna er voor een ieder de gelegenheid is het instrument te beroeren, rekening houdend met wat mogelijk is, zoals het aangehangen pedaal. Elina adviseert niet moderner te gaan dan Mendelssohn, bijvoorbeeld (manualiter) muziek uit de serie old english organmusic, 80 choralvorspiele, partita’s van Pachelbell, sonates van C.P.E. Bach, Sweelinck of van Noordt.
Voor het parkeren in de directe omgeving vraagt de gemeente Alkmaar een bijdrage voor de gemeentekas. Iets goedkoper is het parkeren in de Schelphoekgarage aan de Korte Vondelstraat 4.
Een ieder, ook niet-leden van de vereniging, zijn hierbij van harte uitgenodigd. De eerstvolgende bijeenkomst zal plaatsvinden op 20 september, in de grote of St. Nicolaaskerk in Monnickendam, maar dan weer eens in de ochtend.

20 september St Nicolaaskerk in Monnickendam
Na het zomerreces pakken wij de draad weer op en begeven wij ons op enigszins onbekend terrein.
Ons kersvers bestuurslid, Wim Dijkstra zal de deuren van “zijn” kerk voor ons openen, en dat is de grote of St Nicolaaskerk in Monnickendam. Net als de novembervergadering van vorig jaar zullen wij in de ochtend van 20 september starten om 10.00 uur. Noodgedwongen, maar voor de meeste leden, aanwezig tijdens de jaarvergadering, was dit geen enkel bezwaar.
De kerk is gelegen aan de Zarken 2 en bij uitzondering is dit niet in het centrum, maar aan de rand van de stad, vlak langs de N247, en dat maakt parkeren in de buurt tamelijk eenvoudig. Het bijzonder vormgegeven orgel dateert uit 1780 en is gebouwd door Johan Michaël Gerstenhauer en Jan Godfried Richter en is laatstelijk in 2011 gerestaureerd door orgelmakerij Reil uit Heerde. Het bezit 36 registers, verdeeld over Hoofdwerk, Bovenwerk en Pedaal. Verdere informatie op: www.hetorgel.nl/norgel2013-01c.htm
Omdat de kerk landelijke bekendheid heeft gekregen door de introductie van het nieuwe liedboek vragen wij u om bewerkingen van liederen mee te nemen die in dit boek een plaats hebben gekregen. Bij voorkeur van liederen die hier voor het eerst in gepubliceerd zijn, houdt dan wel rekening met de Neidhardtstemming van het instrument.
Sybren Boukes

Zaterdag 8 november Ronde Lutherse kerk Amsterdam
In de maand november hopen wij een studiebijeenkomst bij een zeer bijzonder orgel te kunnen organiseren. Een instrument ontstaan door een brand, dat twee kerkbranden heeft overleefd en zeer onlangs is gerestaureerd. Wij hebben Matthias Havinga bereid gevonden ons te ontvangen op “zijn” drieklaviers, in 1830 door Jonathan Bätz gebouwde, orgel in de Ronde Lutherse kerk aan de Singel in Amsterdam. Afgelopen zomer is een grondige restauratie van het instrument door Flentrop afgerond. Wij zijn benieuwd naar het resultaat!
De kerk is gelegen aan de Singel nummer 11. Vanuit het centraal station is de kerk goed zicht- en bereikbaar via de Spuistraat en Kattegat. De ochtend begint 8 november om 10.00 uur en wij verzamelen ons bij de ingang van het Renaissancehotel, Kattegat 1. Matthias zal de restauratie toelichten en het orgel demonstreren. Hierna is het onze beurt, met als thema: Mendelssohn, neem dan wel passende muziek mee.
Al bijna tachtig jaar wordt de kerk niet meer voor de zondagse eredienst gebruikt. Hoewel nog steeds eigendom van de Lutherse Gemeente is het momenteel in gebruik als congreszaal voor het Renaissance Amsterdam hotel. Dat geeft meteen het probleem aan: commerciële verhuur gaat voor. Het is op het moment van schrijven dus niet zeker dat deze ochtend door kan gaan. Tot ongeveer een week van tevoren kan de zaal nog verhuurd worden,. In dat geval moeten wij het bezoek afgelasten. Wij zullen dan proberen om u per email te bereiken. Tevens zal dit op deze website gepubliceerd worden en kunt u mij dit vragen (voor gegevens zie het colofon van NotaBene). Vooreerst gaan wij hier niet van uit, ’s middags is de ruimte al verhuurd, dat vergroot onze kansen. Ik heet leden en belangstellenden van harte welkom op deze unieke locatie.
Sybren Boukes

2013 historie

16 november Oud-Katholieke H.H. Anna en Mariakerk in Haarlem
Na een Waalse en twee Lutherse kerken komen wij in november weer op een bijzondere locatie bij elkaar, te weten: de Oud-Katholieke H.H. Anna en Mariakerk in Haarlem. Datum: 16 november, tijdstip: 10.00 uur. Het tijdstip is geen drukfout. De kerk blijkt ’s middags bezet te zijn en een andere datum geeft ook problemen, vandaar dat wij het zo eens proberen. Wij worden deze morgen ontvangen door de organist van de kerk, Martin van Bleek. Hij zal ons het orgel demonstreren waarna wij de toetsen kunnen beroeren.
Het orgel wordt toegeschreven aan Johannes Pieter Künckel en is omstreeks 1785 gebouwd. Via diverse particuliere eigenaren en een hulpkerk in Driebergen is het instrument aldaar terecht gekomen in de Maranathakerk. In 1973 is het overbodig geworden na aanschaf van een ander orgel en is het in de Oud-Katholieke kerk in Haarlem geplaatst. Het beschikt over tien registers verdeeld over twee klavieren, er is geen pedaal aanwezig.
De dispositie:
Hoofdwerk: Holpijp 8’ B/D, Prestant 8’ D, Prestant 4’ B/D, Quint 3’ B/D, Octaaf 2’ B/D en Cornet 2st D
Bovenwerk: Echoholpijp 8’ B/D, Viola de Gamba 8’ D, Dwarsfluit 4’ B/D en Zwitsersepijp 2’ B/D
Het orgel is gestemd in de Werckmeister II stemming, dus wel iets om rekening mee te houden voor te spelen werken.
De kerk is gelegen aan de Kinderhuissingel nummer 78, niet ver van het centraal station en is via die weg ook het beste te benaderen via de Rozenstraat . Parkeren in de buurt, buiten het centrum kost € 1,85 per uur, gratis parkeren kan op de Julianalaan, maar dat is een stukje lopen.
Een ieder is deze ochtend van harte welkom.

28 september Hilversum Lutherse kerk
Na de vakantie pakken wij het nieuwe vergaderseizoen weer op. Ons medebestuurslid Cees van der Poel zal op 28 september de deuren openen van een bijzondere locatie in Het Gooi, namelijk de Lutherse kerk in Hilversum.
De locatie is niet zozeer bijzonder vanwege het gebouw uit 1923, maar vanwege het orgel. Het is niet groot, maar wel fijn; omstreeks 1700 vermoedelijk door Peter Weidtman sr. gebouwd en via twee kapellen in Roermond, een gesticht in Amsterdam en een andere kerk in Hilversum in de Lutherse Kerk terecht gekomen. Tijdens de laatste overplaatsing in 1980 is het instrument door Verschueren Orgelbouw in de veronderstelde originele staat terug gebracht. Het beschikt over één klavier met zeven stemmen en een aangehangen pedaal; de dispositie luidt: Holpijp 8’, Prestant 8’d, Prestant 4’, Fluit 4’, Octaaf 2’, Sesquialter II b/d, Mixtuur III. De toon Cis in het groot octaaf ontbreekt. Informatie kunt u vinden op de orgelsite (www.orgelsite. nl) of in de orgelencyclopedie, deel 1. Gezien het instrument stelt Cees voor om achttiende-eeuwse manualitermuziek voor te bereiden afkomstig uit (Zuid-)Duitsland of Bohemen.
De kerk is gelegen aan de Bergweg 6 in Hilversum. Houd er met de routeplanning rekening mee dat Hilversum kampioen is in het realiseren van eenrichtingsverkeer.
Wij willen deze middag starten om 14.00 uur. Leden en belangstellenden, in het bijzonder uit Het Gooi, zijn van harte welkom.

Verslag 19 januari Leiderdorp
Zaterdag 19 januari jongstleden waren wij als afdeling te gast in de Scheppingskerk te Leiderdorp.
De middag was zeer geslaagd, ook door de inzet en de gastvrije ontvangst van Anton den Boer, de organist van de kerk. Daarom was het ook erg fijn dat er veel leden en diverse gasten aanwezig waren.
Helaas is het niet gelukt iemand voor ons bestuur te vinden. Nu onze interim-secretaris heeft aangegeven met dit schrijven zijn werkzaamheden af te ronden, zitten we per heden zonder secretaris.
Het bestuur doet daarom langs deze weg een dringend beroep op de afdelingsleden om zich aan te melden voor deze functie. Een club kan immers niet zonder een secretaris functioneren. Meld u zich aan bij de interim-voorzitter, Fokke de Vries, via fokkedevries@ziggo.nl

Zaterdag 23 maart Protestantse Gemeente Het Kruispunt Voorschoten
Op zaterdag 23 maart aanstaande zijn wij te gast in de Protestantse Gemeente Het Kruispunt, Schoolstraat 2 te Voorschoten. Deze middag zullen wij ons bezighouden met pianoliteratuur die geschikt is voor gebruik in de eredienst. Nu het nieuwe liedboek in mei dit jaar verschijnt, is het belang van deze bijeenkomst des te groter. In het nieuwe liedboek komen meerdere pianoliederen voor!
Het is ons gelukt Frank den Herder voor deze middag vast te leggen.
Hij zal een workshop geven waarin aan de orde komen:
• Begeleiding op de piano van de gemeentezang, met aandacht voor specifieke pianobegeleidingen van onder andere Antoine Oomen;
• Het Liedboek voor de kerken en de koorbundel – moet je op piano anders spelen dan op een orgel?
Neem uw koorbundel mee!
• Pianoliteratuur die geschikt is voor gebruik in de eredienst, zoals voor en na de dienst, na de overweging, tijdens de inzameling en als tafelmuziek.
Het belooft weer een hele leerzame middag te worden! We beginnen om 14.00 uur en ronden uiterlijk om 17.00 uur af. Voor deze middag zijn door Frank stukken ter inzage gelegd op onze afdelingsbijeenkomsten. Diverse spelers hebben ingeschreven om deze werken te spelen.
Hopelijk bent u na het lezen van het voorgaande enthousiast geworden.
Mogen we weer op uw komst rekenen? Natuurlijk zijn ook andere belangstellenden van harte welkom.

16 februari Waalse kerk Amsterdam
Tijdens de eerste bijeenkomst van 2013 houden wij traditioneel onze ledenvergadering, waarin onder meer de jaarstukken van de secretaris en penningmeester behandeld worden en waarin vooruitgekeken wordt naar het komend vergaderseizoen.
Deze bijeenkomst wordt zaterdag 16 februari gehouden in de Waalse Kerk te Amsterdam. Het orgel in deze kerk is gebouwd in 1734 door Christiaan Müller in de oude kas, met gebruikmaking van enig pijpwerk van Nicolaas Langlez uit 1680. Het beschikt over een Hoofdwerk, Rugwerk en een vrij Pedaal, met in totaal 26 stemmen.
Vanwege een cd-opname in de kerk kunnen wij dit belangwekkende instrument alleen bespelen
van 13.30 uur tot 14.30 uur. Het is dan ook zaak uiterlijk om 13.30 aanwezig te zijn en in de startblokken te staan. Van geïnteresseerde aanwezigen wordt gevraagd muziek voor te bereiden die op het orgel past. Het orgel is zeer geschikt voor Duitse en Nederlandse muziek uit de periode 1600-1800.
Muziek van J.S. Bach en de Noord- Duitse barokcomponisten doet het uitstekend op dit instrument, en ook voor Mendelssohns muziek is het orgel geschikt. Houd bij uw repertoirekeuze wel rekening met het feit dat de manualen t/m c3 lopen en het pedaal t/m d1.
Hierna zal Gerben Gritter, die bezig is een promotieonderzoek naar leven en werk van Christian Müller, een lezing houden over deze orgelbouwer.
De middag willen we afsluiten met het huishoudelijk gedeelte van de vergadering en deze heeft de volgende inhoud:
1. Opening
2. Herdenking overleden collega’s
3. Notulen vorige ledenvergadering
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester
6. Begroting 2013
7. Bestuurssamenstelling
8. Inventarisatie deelnemers algemene ledenvergadering
9. Jaarprogramma 2013
10. Rondvraag
11. Sluiting
Bij agendapunt 7: de eerste secretaris, Wim Tip, is in 2013 reglementair aftredend, maar herkiesbaar.
Tegenkandidaten kunnen zich tot één dag voor de vergadering melden bij Sybren Boukes, tweede secretaris.
De kerk is gelegen aan het Walenpleintje, een uitstulping van de Oudezijds Achterburgwal, ter hoogte van nummer 159.
Het best is de kerk wandelend bereikbaar.
Vanaf het Centraal Station is het circa vijftien minuten lopen. Volg het Damrak tot aan de Dam, dan linksaf de Damstraat in, na de tweede brug direct rechts, en na twintig meter ziet u het Walenpleintje aan uw linkerhand. Wat minder ver lopen is mogelijk door vanaf het centraal station een tram tot de Dam, of de metro tot station Nieuwmarktte nemen.
Leden en niet-leden van de vereniging zijn hierbij van harte uitgenodigd.

Zaterdag 20 april Lutherse Kerk te Haarlem.
De tweede vergadering in dit kalenderjaar willen wij op zaterdag 20 april houden in de Lutherse Kerk te Haarlem. In deze kerk bevindt zich het enige in Nederland nog bewaard gebleven orgel van Julius Strobel. Het instrument werd in 1882 gebouwd.
Informatie over het orgel op website: www.luthersekerk-haarlem.nl/gebouw/strobelorgel en http://www.hetorgel.nl/norgel2001-11b.htm
Ons bestuurslid Klaas Koelewijn, tevens vaste bespeler van dit instrument, zal een inleiding houden over negentiende-eeuwse Duitse orgelliteratuur, met speciale aandacht voor het werk van Rinck. Het zou fijn zijn als u voor het praktische gedeelte muziek uit deze stijlperiode mee zou willen nemen.
De kerk is gelegen aan de Witte Herenstraat 22 in Haarlem. Dit is een straat met eenrichtingsverkeer vanaf de Zijlstraat, welke weer het verlengde is van de Zijlweg aan de centrumzijde van de Leidsevaart. Parkeren is mogelijk op eigen terrein voor de deur. Leden en belangstellenden zijn vanaf 14.00 uur van harte welkom.
Rekening houdend met de algemene ledenvergadering op 1 juni, is onze eerstvolgende bijeenkomst op 28 september in de Evangelisch Lutherse Kerk van Hilversum.

2012 historie

Zaterdag 17 november. ‘De Boom’ aan de Admiraal de Ruijterweg
De laatste bijeenkomst dit jaar houden wij zaterdag 17 november.
Gert-Jan Velders zal ons die middag om 14.00 uur ontvangen in de St.-Franciscus van Assisi, beter bekend als De Boom, gelegen aan de Admiraal de Ruijterweg 406 te Amsterdam. Hier vinden wij een bijzonder orgel van Johannes Pieter Hilgers, gebouwd in 1774 voor de oude St.-Franciscuskerk in de Kalverstraat. De huidige dispositie is te vinden op www.orgelsite.nl.
Deze middag zullen Dick Koomans en Yu Nagayama ons meenemen in de muzikale wereld van de klassieke periode, 1750-1850. U kunt een blik in uw muziekcollectie werpen en iets passends meenemen, bijvoorbeeld composities van C.P.E. Bach, Mozart, Albrechtsberger, Haydn of Beethoven. U wordt verzocht het te spelen werk per email door te geven aan Johan Vos, jsvos@xs4all.nl
De kerk is gelegen in de wijk Bos en Lommer in het westen van Amsterdam, net binnen de ring. Parkeren is wel mogelijk maar het is prijzig (€ 2,40 per uur). Gratis parkeren kan op zaterdag ten noorden van de spoorlijn Haarlem-Amsterdam en westelijk van de spoorlijn richting Schiphol, maar dat is dan een kwartiertje lopen. Als alternatief kunt u op Amsterdam Sloterdijk tramlijn 12 of stadsbus 64 nemen en uitstappen op halte Wiltzanghlaan.
Zoals altijd zijn leden en belangstellenden van harte welkom.x

17 september Amsterdam Oude kerk
Zoals eerder aangekondigd, komen wij in september samen in de Oude Kerk te Amsterdam. Vanwege de openstelling van de kerk niet op een reguliere zaterdagmiddag, maar op maandagavond 17 september om 19.30 uur.
Sinds 2010 bevindt zich in de kerk een nieuw instrument: opus 18 van de Italiaanse orgelbouwer Nicola Puccini. Informatie over het instrument vindt is te vinden onder ‘Amsterdam’ op www.orgelsite.
nl. Het orgel is op persoonlijke titel van de organist van de Stichting Oude Kerk Amsterdam, Matteo Imbruno, geplaatst. Hij is dan ook de uitgelezen persoon om ons met het orgel te laten kennismaken.
Het onderwerp van de avond luidt” Italiaanse muziek uit de zeventiende en achttiende eeuw. U wordt gevraagd muziek bij dit thema voor te bereiden.
De kerk bevindt zich aan het Oudekerksplein 23 te Amsterdam. Dit adres is slecht bereik- en betaalbaar wanneer men met de auto komt. Alternatieven zijn de fiets of het openbaar vervoer. Vanaf het Centraal Station is het via de Nieuwebrugsteeg en de Oudezijds Voorburgwal zo’n zeshonderd meter lopen. De toegang is via de hoofdingang of de kostersingang die daar pal naast is gelegen.

Zaterdagmiddag 12 mei Ouderkerk aan de Amstel Urbanuskerk
In mei volgend jaar zal het nieuwe liedboek geïntroduceerd worden. Met het oog hierop willen wij de bijeenkomst in mei organiseren rondom het thema Voorspelen en begeleidingen. De inleider is Henk Verhoef uit Amsterdam.
De studiemiddag zal plaatsvinden op 12 mei in de St.-Urbanuskerk in Ouderkerk aan de Amstel. Vanaf 13.30 uur is de kerk toegankelijk en worden we ontvangen door onze voorzitter, tevens organist van deze kerk, Johan Vos. Henk Verhoef zal aandacht besteden aan voorspelen, het harmoniseren en begeleiden. Om goed te kunnen werken moeten deelnemers het liefst een aantal gezangen hebben voorbereid. Nu is het natuurlijk niet mogelijk iets voor te bereiden uit een bundel die er nog niet is, maar we weten al dat één van de grote vernieuwingen in het nieuwe liedboek zal zijn dat het gezangen zal bevatten die niet-strofisch zijn: acclamaties en refreinliederen. Zulke gezangen zijn te vinden in het Dienstboek (deel 1) en in Gezangen voor Liturgie. Deelnemers wordt gevraagd drie strofeliederen, refreinliederen (zie met name de Psalmen in GvL) of acclamaties voor te bereiden. Wie zich niet wil wagen aan het harmoniseren, kan uit een begeleidingsbundel spelen.
Het orgel in de St.-Urbanuskerk (II/P/24) is in 1879 opgeleverd als opus ultimus door Jacobus J. Vollebrecht. Gegevens over het orgel zijn te vinden op www.kerkenouderkerk.nl; kies ‘St. Urbanus’; doorklikken naar ‘over de kerk’, tabblad ‘beschrijving orgel’. De kerk is gelegen in het dorpscentrum, Achterdijk 1. Als u uit de richting Amsterdam of Amstelveen komt, steekt u via één van de twee bruggen de Bullewijk over. De hoge toren van de neogotische kerk wijst u als vanzelf de weg. Er is parkeerruimte rondom de kerk. Indien U met openbaar vervoer komt, neemt u vanuit Amstelveen of vanuit station Bijlmer-Arena de Zuidtangent (lijn 300).
Vanaf de halte Burgemeester Stramanweg is het ongeveer vijf minuten lopen naar het dorpscentrum. Leden en belangstellenden zijn, als altijd, van harte welkom.

11 februari Pancratiuskerk te Castricum
Zaterdagmiddag 11 februari willen wij de eerste bijeenkomst houden van het nieuwe jaar. Dit jaar willen wij deze houden in de Pancratiuskerk in Castricum.
Zoals gewoonlijk is dit een tweeledige bijeenkomst waarin wij beginnen met het huishoudelijk gedeelte met de volgende punten:
1. Opening;
2. Herdenking overleden collega’s;
3. Notulen vorige ledenvergadering;
4. Jaarverslag secretaris;
5. Jaarverslag penningmeester;
6. Begroting 2012;
7. Jaarprogramma 2012;
8. Bestuursverkiezing;
Aftredend en (op eigen verzoek) niet herkiesbaar is Peter Ouwerkerk. Het bestuur stelt voor in zijn plaats Klaas Koelewijn als bestuurslid te kiezen.
Reglementair aftredend en herkiesbaar is Sybren Boukes. Tegenkandidaten kunnen zich tot één dag voor de vergadering melden bij Sybren Boukes of de eerste secretaris Wim Tip.
9. Rondvraag;
10. Sluiting huishoudelijk gedeelte.
Hierna gaan wij over tot het praktisch gedeelte van de middag.
Naast muziek voor de veertigdagentijd kunt u ook liturgische orgelwerken voor Pasen meenemen en voorspelen. Peter Ouwerkerk zal ingaan de functionaliteit en de uitvoeringswijze van de gespeelde werken. Graag bij de secretaris (zie onder punt acht) van tevoren doorgeven welke stukken worden gespeeld.
Het orgel in de Pancratiuskerk is afkomstig uit de St.-Anthonius van Padua-kerk te Eindhoven-Fellenoord en in 1972 in deze kerk geplaatst. Het in 1953 door Adema gebouwde orgel was de vervanger van een door oorlogshandelingen verwoest orgel en telt 33 registers, verdeeld over twee klavieren en een vrij pedaal. Meer gegevens zijn te vinden op de orgeldatabase http://www.orgbase.nl en zoeken op plaatsnaam of op www.orgelsite.nl
De kerk staat aan de Dorpsstraat 115 en is bereikbaar via de N203 (Zaanstad-Alkmaar). Even zuidelijk van Limmen, bij de verkeerslichten, de N513, de weg naar Castricum aan Zee inrijden, na 300 meter de rotonde aan de binnenzijde nemen en daarmee driekwart rond (Soomerwegh). Na 700 meter de tweede rotonde rechts en de eerste rotonde links nemen. U vindt de kerk nu direct aan uw linkerzijde, parkeren kan op het plein voor de kerk. Aanvangstijd: 13.30 uur.
U bent allen, leden zowel als belangstellenden, van harte welkom.

2011 historie

Zaterdagmiddag 12 november Josephkerk te Haarlem
Graag nodig ik u uit voor de bijeenkomst van de KVOK, afdeling Noord – Holland op zaterdagmiddag 12 november in de Josephkerk te Haarlem, aanvang 14:00 uur
Het orgel in de Josephkerk is onlangs gerestaureerd. Beroemde organist-componisten als Hendrik Andriessen en Albert de Klerk waren vaste bespeler van dit Adema-orgel, en momenteel is Gemma Coebergh, leerling van De Klerk, organist van dit prachtige instrument.
Na een demonstratie en een korte inleiding door Gemma kunnen we zelf het orgel bespelen met werken uit de 19e en vroeg-20e eeuw. Daarbij valt te denken aan Franse muziek, maar uiteraard ook muziek van de titularissen Andriessen en De Klerk en hun tijdgenoten. Gemma Coebergh zal ons helpen de werken zo adequaat mogelijk op het orgel te vertolken.
De middag begint om 14.00 uur. De Josephkerk staat aan de Jansstraat, de straat die het NS-station verbindt met de Grote of St.-Bavokerk op de Grote Markt. Parkeren bij de kerk is onbegonnen werk, maar er zijn parkeergarages bij het Station en de Philharmonie; volg voor deze garage de borden De Appelaar.

17 september Kapel van het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp
Na de zomervakantie pakken wij de draad weer op in de kapel van het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp. Hier heeft de firma Flentrop begin 2008 een nieuw orgel opgeleverd.
Het ziekenhuis is gelegen aan de kruising van de N201 (Hilversum- Heemstede) en de N205, de Drie Merenweg (Haarlem-Lisse), en wordt ter plaatse aangegeven. Het adres is Spaarnepoort 1. Parkeren kan in de garage voor, of het parkeerterrein achter het ziekenhuis (€ 1,60 per uur).
Openbaar vervoerreizigers kunnen voor het ziekenhuis uit de bus stappen. De kapel bevindt zich op de begane grond, route 55 rood. Dit is één verdieping lager dan de hoofdingang en de receptie.
Wij worden hier ontvangen door Arjen Noordzij, uroloog en Marianne Voskamp- Van Leeuwen, opleidingsadviseur.
Zij zijn beiden werkzaam in het ziekenhuis en tevens organist van de kapel.
Het onderwerp deze middag is: Hoe krijg ik mijn gemeente aan het zingen?
Waarom is de ene keer de inzet van de gemeentezang twijfelend en zingt men de andere keer uit volle borst? Hoe kan ik, als organist, dat beïnvloeden?
Begeleiden is een ambacht, maar soms ook een hele kunst. Eigenlijk zou elke organist regelmatig ‘op APK’ moeten: weer eens je eigen (ingesleten) gewoontes toetsen in aanwezigheid van collega’s die met dezelfde vragen kampen, om van eikaars oplossingen te leren.
Op 17 september aanstaande onmoeten we elkaar in de prachtige kapel van hetSpaarne Ziekenhuis.
Tijdens deze bijeenkomst verdiepen we ons onder leiding van Peter Ouwerkerk in het maken van effectieve intonaties en het adequaat spelen van genoteerde begeleidingen. Het nieuwe orgel in deze kapel staat beschreven in het augustusnummer van Muziek & Liturgie uit 2008, alsook op de site van Flentrop, onder orgels/ nieuwbouw en sorteren op jaartal (het orgel staat onder 2007). Ook de vleugel kan worden gebruikt.
Neem per persoon twee liederen mee met bij elke melodie twee heel verschillende uitgeschreven begeleidingen. Aan de hand hiervan verkennen we de ambachtelijke grenzen van de kunst van het begeleiden. Omdat Peter op tijd moet vertrekken, zullen wij deze keer om 13.30 uur beginnen.

  • Tijdens de laatste bestuursvergadering hebben wij de volgende data vastgesteld voor onze afdelingsbijeenkomsten:
    12 november.

12 februari Kogerkerk in Koog aan de Zaan
De eerstgenoemde bijeenkomst, met daarin opgenomen de jaarvergadering, zal vanaf 13.30 uur worden gehouden in de Kogerkerk in Koog aan de Zaan. Verdere mededelingen kunt u vinden in de NotaBene van februari.

Vlak voor het inleveren van deze kopij bereikte ons het droeve bericht dat op 26 november Jo Steltman uit Amsterdam op achtentachtigjarige leeftijd is overleden. Na het opheffen van de kring Amsterdam van de GOV werd Jo één van de vaste bezoekers van de kring Haarlem. Jo was een groot kenner van het orgel- en organistenbestand van zijn woonplaats en kon daar smakelijk over vertellen. De laatste tijd bestond onze conversatie uit e-mails over lichamelijk ongemak dat hem had getroffen en de verontschuldiging dat hij niet op de bijeenkomsten kon verschijnen. De laatste keer was in september. Jo was toen erg optimistisch over de resultaten van een ondergane operatie en het herstel. Het heeft niet zo mogen zijn.

14 mei Doopsgezinde Kerk in Haarlem

Zoals al geschreven in het januarinummervan NotaBene houden wijde tweede bijeenkomst dit jaar op14 mei om 14.00 uur.
Hoogstwaarschijnlijkzal deze plaatsvinden inde Doopsgezinde Kerk in Haarlem.
In de februaribijeenkomst hebbenwij een aantal zaken dat onder deleden leefde verzameld en hier deonderwerpen voor de komende bijeenkomsten uit gedestilleerd. Voormei is dit: ‘registratie in relatie totschrijfwijze’. Welke registratieaanwijzingenzijn in de textuur van demuziek te vinden? Hoe kunnen deaanwijzingen in de bekende registratiebronnenpraktisch wordentoegepast? Dick Koomans zal onshierin wegwijs maken en wij kunnen
stukken, waarover wij vragenhebben, voorspelen, of als ‘verzoeknummer’indienen.

2010 historie

Jaarverslag 2010

Zaterdag 6 november in de Zuiderkerk in Enkhuizen.
Zoals reeds is aangekondigd zal de laatste bijeenkomst dit jaar plaatsvinden op 6 november in de St.-Pancras of Zuiderkerk te Enkhuizen.
Voor de meeste leden niet echt om de hoek, maar de kwaliteit van het orgel dat wij gaan bezoeken zal veel ongemak vlug doen vergeten.
Voor de leden uit West-Friesland en de kop van Noord-Holland is dit tevens een mooie gelegenheid eens een middag van de afdeling Noord-Holland bij te wonen.
De hoofdkas van het orgel is gemaakt in 1621, met gebruikmaking van materiaal uit de zestiende eeuw. Het pedaal is in 1688 gemaakt door Johannes Duyschot en het rugwerk in 1799 door Heinrich Hermann Freytag.
Verdere gegevens vindt u in de orgelencyclopedie deel 1 (pagina 103-105), op de site van de kerkwww.zuiderkerk.nl  of kunt u bij de afdelingssecretaris opvragen.
Wij worden om 14.00 uur ontvangen door Jan Spijker, de organist van de kerk. Hij zal iets vertellen over de geschiedenis van het orgel en vervolgens een demonstratie geven van de mogelijkheden. Vervolgens is het aan ons om het orgel te bespelen. Een tip: muziek van Sweelinck, Noord-Duitse orgelmuziek tot en met de jonge J.S. Bach klinkt hier uitstekend. Speciaal op het rugwerk doet de muziek van Carl Philipp Emanuel, de tweede zoon van laatstgenoemde, het erg goed. Maak vooral royaal van deze mogelijkheid gebruik.
De kerk is gelegen aan Zuiderkerksteeg 1. De ingang bevindt zich tussen de toren en de diakenkamer.
In de directe omgeving van de kerk geldt een blauwe zone met een maximale parkeertijd van twee uur, zoals bijvoorbeeld op de Meidenmarkt, hoek Vrijdom. Als u denkt hier niet genoeg aan te hebben, kunt u halverwege de auto (en schijf) verzetten, parkeren op het Dirck Chinaplein (maximaal vijf uur) of aan de noordzijde van het station (onbeperkt). Reken hierbij op zo’n 800 meter te voet te moeten gaan.
Zoals altijd zijn leden en belangstellenden van harte welkom.

25 september Kerkelijk centrum ‘De Blije Mare’ in Alkmaar-Noord
In maart 2009 is de bijeenkomst in Huizen op het laatste moment niet doorgegaan in verband met familieomstandigheden van de inleider. Wij hopen dat wij toen alle potentiële aanwezigen hebben kunnen bereiken zodat niemand onverrichter zake huiswaarts hoefde te gaan. Daarom hebben wij deze bijeenkomst dit jaar weer op de kalender gezet en wel op 25 september. Vorig jaar hadden wij de plannen om de inleider halverwege tegemoet te komen, maar dat blijkt niet meer nodig te zijn, hij komt naar ons toe! En wel naar kerkelijk centrum ‘De Blije Mare’ in Alkmaar-Noord.
Het centrum is bereikbaar via de A, later N, 9, richting Den Helder tot de afslag Schagen (rechtsaf, N245). Deze weg blijven volgen (bocht naar links volgen) tot de afslag “de Mare” (Laan van Darmstadt). Meteen de eerste weg links, einde weg rechts, deze slingerende weg door de woonwijk blijven volgen . Wanneer u bijna op het einde van deze weg bent, ziet u het gebouw linksvoor. Het adres: Kajakstraat 60
Onze inleider: Marten Kamminga zal een inleiding verzorgen over het zingen vanuit verschillende muziekculturen. Aan de hand van één psalm laat hij ons die culturen ervaren. Hierbij maakt hij gebruik van het orgel (Elbertse 1985, II/P/11), piano en andere instrumenten. Het is de bedoeling dat wij ervaring opdoen met verschillende muziekculturen, gevolgd door een discussie over hoe wij dit ervaren en over de toepasbaarheid in onze eigen muziekpraktijk. Te denken valt aan: bruikbaarheid, kwaliteit, muzikaliteit, toegankelijkheid, taalgebruik en….. noem maar op.
De middag willen wij op 14.00 uur laten beginnen, en onze gastheer, Anno Bos zal voordien voor koffie of thee zorgdragen. Leden en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd.
De eerstvolgende bijeenkomst wordt gehouden op zaterdag(middag) 6 november in de Zuiderkerk te Enkhuizen, dus die datum kunt u alvast noteren.

8 mei Sint-Jan Basilica Minor in LarenIn 1890 bouwt Petrus Josephus (Piet) Adema een orgel voor de rooms-katholieke Willibrordus buiten de Veste in Amsterdam.
Na diverse veranderingen eindigt het aldaar in verkleinde staat als transeptorgel. In 1968 wordt het door dezelfde firma, nu Adema’s Kerkorgelbouw geheten, uitgebreid en overgeplaatst naar de H.-Johannes de Doperkerk eveneens in Amsterdam. In 1998 wordt het instrument verkocht aan de St.-Jansbasiliek in Laren, en dan komt het in bij ons beeld. In 2002 maakte Adema’s Kerkorgelbouw op basis van het instrument een nieuw orgel (II/P/32); zie voor de dispositie www.orgelsite.nl  en Het Orgel (2004 nr 1).
Zaterdagmiddag 8 mei zijn wij om 13.30 uur welkom in de kerk, gelegen aan de Brink 31 te Laren. Onze gastheer aldaar is Hans Rikkert de Koe. Voor koffie wordt gezorgd.
Peter Ouwerkerk zal een inleiding verzorgen en het muciseren begeleiden.
Het onderwerp is: Franse symfonische orgelmuziek, met name de kleinere werken. U wordt uitgenodigd één of meer composities voor te bereiden. U kunt denken aan Vierne (bv. Pièces en Style libre) Langlais, Tournemire, Franck (Cantabile), Pierné (Trois Pièces) en Alain.
In Laren kan met een parkeerschijf maximaal twee uur geparkeerd worden. Gratis en onbeperkt parkeren kunt u achter het gemeentehuis (Eemnesserweg 19) of 300 meter zuidelijk van de kerk aan het Plein 1945. Vanwege een mis in de namiddag moeten wij uiterlijk om 16.15 uur de bijeenkomst beëindigen.
Leden en belangstellendenzijn zoals altijd van harte welkom.

Zaterdag 6 februari: jaarvergadering in de Corvershof, Nieuwe Herengracht 18 te Amsterdam
Deze maand komen wij zaterdag 6 februari bij elkaar in de Corvershof.
Dit is het diaconaal bureau van de Protestantse Gemeente in Amsterdam.
Het is gelegen aan de Nieuwe Herengracht 18, vlakbij het Hermitage- museum. Zoals gewoonlijk is de eerste bijeenkomst van het jaar in twee gedeeltes opgesplitst. Het huishoudelijk gedeelte heeft de volgende inhoud:
1. Opening
2. Herdenking overleden collega’s
3. Notulen vorige ledenvergadering
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester
6. Begroting 2010
7. Bestuurssamenstelling *
8. Bezoekerslijst deelnemers algemene ledenvergadering
9. Jaarprogramma 2010
10. Rondvraag
11. Sluiting huishoudelijk gedeelte.

* Het (interim-)bestuur stelt voor de volgende personen te verkiezen in het nieuw te vormen bestuur van de afdeling Noord-Holland:
Johan Vos (voorzitter) voor een eerste periode van vier jaar,
Wim Tip (secretaris) voor een eerste periode van drie jaar,
Sybren Boukes (tweede secretaris en penningmeester) voor een eerste periode van twee jaar,
Cees van der Poel (lid) voor een eerste periode van vier jaar en
Peter Ouwerkerk (lid) voor een eerste periode van drie jaar.
De verschillende tijdstippen van aftreden zijn gekozen in het belang van de continuïteit in het afdelingsbestuur.
Tegenkandidaten kunnen tot vierentwintig uur voor de vergadering worden ingediend bij de secretaris.
Hierna scharen wij ons rond het orgel dat dit gebouw rijk is (zie foto hierboven), een prachtig kabinetorgel dat toegeschreven is aan J.J.
Vool en dat omstreeks 1805 gebouwd is.
De dispositie luidt:
Holpijp 8’ B/D, Prestant D 8’, Viola di Gamba D 8’, Fluit B/D 4’Quint D 3’, Octaaf B/D 2’ en Sifflet B/D 1’.
De uitdaging is nu om manualiter muziek uit de tweede helft van de achttiende eeuw hierop uit te voeren, waarbij variatiestukken het vaak goed doen op dit type orgel.
Cees van der Poel zal ons hierover het één en ander vertellen. Wij willen deze bijeenkomst beginnen om 13.30 uur. U bent allen van harte uitgenodigd de bijeenkomst mee te beleven, al was het maar vanwege de bijzondere locatie met een rijk verleden.

2009 hostorie

Zaterdag 12 december Koogerkerk Zuid-Scharwoude
Wij gaan het jaar 2009 afsluiten op zaterdag 12 december in de Koogerkerk in Zuid-Scharwoude.
In deze kerk bevinden zich twee orgels: een groot van Dam-orgel (II/P/23, 1881) en een Pilcher-koororgel (II/P/9, 1851, slechts voor een deel bespeelbaar). Informatie over deze orgels op:www.koogerkerk.nl  Een zeer verzorgde site.
De kerk is bereikbaar via de oostelijke ring om Alkmaar, de N242, afrit Zuid-Scharwoude, bij de rotonde driekwart rond en op de driesprong linksaf, de Hasselaarsweg op, die overgaat in de Lange Balkweg. Bij de volgende rotonde rechtdoor, na tweehonderd meter overgaand in De Koog. Hier vindt u op nummer 30 de Koogerkerk.
Wij willen deze middag het orgel uitgebreid bespelen. Gezien het hoofdinstrument in de kerk ligt het spelen van romantische muziek het meest voor de hand. Het kerkelijk jaar leidt dan al snel tot een muziekkeuze voor de kersttijd, maar niets is verplicht.
Om 14.00 uur worden wij met koffie ontvangen. Leden en belangstellenden zijn van harte welkom. In het bijzonder willen wij leden uit de kop van Noord-Holland uitnodigen eens de afdelingsbijeenkomst bij te wonen, de KVOK komt naar u toe!

Zaterdag 14 november Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden
In de septemberbijeenkomst hield Peter Ouwerkerk een inleiding over Noord-Duitse orgelmuziek. Daarbij zijn de belangrijkste componisten, karakteristieke werken en de uitvoering daarvan aan de orde gekomen.
Ook heeft Peter het een en ander verteld over de wetenswaardigheden van het Leeuwarder Müller-orgel, het reisdoel van de bijeenkomst van deze maand.
Zaterdag 14 november aanstaande worden wij verwacht in de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden alwaar wij door de vaste organist Theo Jellema worden ontvangen. Theo zal ons in alle facetten het orgel leren kennen, waarna er gelegenheid is om met de in september opgedane kennis de ingestudeerde orgelwerken, bij voorkeur uit de Noord-Duitse barok, uit te voeren.
De kerk is gelegen aan het Jacobijnerkerkhof 95. Parkeren kan in de parkeergarage Hoeksterend (€ 4,50 per dag). U komt dan bij de kerk door bij de Hoeksterpijp het water over te steken en direct linksaf te slaan (Voorstreek). Na 350 meter rechtsaf de Sacramentsstraat, overgaand in Bij de Put. Aan het eind van deze straat staat u recht voor de kerk.
Nu leert de praktijk dat diegenen die graag deze middag willen bijwonen zelf hun weg wel vinden, maar omdat Leeuwarden niet bepaald om de hoek is, wil ik diegenen die geen vervoer hebben maar toch graag mee willen, vragen zich met mij in verbinding te stellen.
Een en ander regelen wij dan onderling. Mijn gegevens vindt u in het kader op pagina 5 in deze NotaBene.
Wij beginnen deze middag om 12.00 uur, omdat wij tot uiterlijk 15.00 uur in de kerk terecht kunnen.

7 september 20.00 uur Amstelveen kruiskerk
Na de welverdiende vakantie pakken wij vol goede moed het programma weer op en wel in Amstelveen. In de Kruiskerk aldaar zijn wij welkom op maandagavond 7 september. Op het Flentrop-orgel (ll/P/20) gaan wij ons warmlopen voor de eerstvolgende vergadering die gehouden wordt op zaterdag 14 november.
Noteert u die datum alvast in uw agenda, want dan gaan wij op excursie naar Leeuwarden waar wij om 12.00 uur in de Grote of Jacobijnerkerk ontvangen zullen worden door Theo Jellema. Het onderwerp is dan: de interpretatie van Noord-Duitse orgelmuziek.
Onder leiding van ons bestuurslid Peter Ouwerkerk gaan wij ons hierop voorbereiden. Het is de bedoeling dat u orgelmuziek uit die periode instudeert en die, bij voorkeur, ook weer speelt in Leeuwarden.
De route naar de Kruiskerk, van der Veerelaan SOA, wordt bekend verondersteld. We beginnen om 20.00 uur.

25 april St. Urbanuskerk te Ouderkerk a/d Amstel
Op 25 april bent U welkom in de St. Urbanuskerk te Ouderkerk a/d Amstel. Voor de pauze zal de organist van de kerk, Johan Vos, iets vertellen over het Vollebregtorgel en de recente restauratie daarvan door de fa. Verschueren. Ook zal hij een klankdemonstratie geven. Cees van der Poel zal daarbij nader ingaan op de orgeltechnische aspecten.
Na de pauze zal er gelegenheid zijn voor de deelnemers om een stuk te spelen dat bij dit orgel past. Cees van der Poel zal ons daarbij behulpzaam zijn. U wordt dus uitgenodigd een passend stuk voor te bereiden. De gegevens over het orgel zijn te vinden op www.kerkenouderkerk.nl kiezen “St. Urbanus”; doorklikken naar “over de kerk”; tabblad “beschrijving orgel”.
De kerk is gelegen in het dorpscentrum, Achterdijk 1. Als u uit de richting Amsterdam of Amstelveen komt moet u via één van de twee bruggen de Bullewijk oversteken. De hoge toren van de neogothische kerk wijst u vanzelf de weg. Er is parkeerruimte rondom de kerk. Indien U met openbaar vervoer komt kunt u vanuit Amstelveen of vanuit station Bijlmer-Arena de Zuidtangent (lijn 300) nemen. Vanaf de halte Burgemeester Stramanweg is het ongeveer 5 minuten lopen naar het dorpscentrum.
De bijeenkomst begint om 13.30 u. De kerk is open vanaf 13.00 u.

16 maart 20.00 uur Meentkerk te Huizen
Voor de afwisseling houden wij deze maand weer een bijeenkomst op een maandagavond.
Op 16 maart bent u om 20.00 uur van harte welkom in de Meentkerk te Huizen. Niet echt een centrale locatie voor onze afdeling, maar onze inleider, Marten Kamminga, is afkomstig van de Veluwe en zo komen wij elkaar halverwege tegemoet.
Bovendien geeft dit leden uit het Gooi die vanwege de reisafstand niet of weinig op de bijeenkomsten komen, de mogelijkheid eens een bijeenkomst in hun buurt bij te wonen.
Marten Kamminga zal een inleiding verzorgen over het zingen vanuit verschillende muziekculturen.
Aan de hand van één psalm laat hij ons deze ervaren. Hierbij maakt hij gebruik van het orgel (Leeflang 1989, II/P/21), piano en andere instrumenten. Het is de bedoeling dat wij ervaring opdoen met verschillende muziekculturen, gevolgd door een discussie over hoe wij dit ervaren en over de toepasbaarheid in onze eigen muziekpraktijk.
Het adres van de Meentkerk is Bovenmaatweg 410. Vanuit Amsterdam de A1 volgen tot de afrit Huizen/Blaricum; hier de weg vervolgen richting Huizen (Crailoseweg).
Bij verkeerslichten en rotonde rechtdoor (Bestevaer) tot aan de rotonde waar u niet verder rechtdoor kunt, hier linksaf slaan (Zuiderzee). Deze weg, die overgaat in de Delta, door de wijk vervolgen totdat u aan de linkerhand de Meentkerk ziet.
Zoals altijd zijn behalve de leden ook belangstellenden van harte welkom.

4 februari Protestantse kerk van Assendelft. Aanvang 13.30 uur.
Deze maand komen wij op zaterdag 14 februari bij elkaar in de protestantse kerk van Assendelft.
Aanvang 13.30 uur. Allereerst houden wij de huishoudelijke vergadering, zoals de KNOV gewoon was.
De agenda luidt:
1. Opening
2. Herdenking overleden collega’s
3. Notulen van de vorige ledenvergadering
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester
6. Begroting 2009
7. Bestuurssamenstelling
8. Inventarisatie deelnemers algemene ledenvergadering
9. Jaarprogramma 2009
10. Rondvraag
11. Sluiting van het huishoudelijk gedeelte van de vergadering.

Wat agendapunt 7 betreft: in het januarinummer van NotaBene kon u de samenstelling van het huidige, zichzelf benoemde bestuur vinden. Deze bestaat uit leden van de zittende kring- en districtsbesturen.
Het bestuur stelt dan ook voor om de genoemde leden te benoemen in een werkbestuur die de honneurs waarneemt totdat een definitief bestuur wordt gekozen.
Dit zal gekozen worden zodra de statuten en het huishoudelijk reglement van de nieuwe vereniging zijn vastgesteld, met inachtneming van de dan geldende bepalingen.
Uiteraard bestaat de mogelijkheid tot het voordragen van tegenkandidaten.
Om 14.30 uur gaan wij over tot het praktisch gedeelte van de middag.
Wij krijgen gelegenheid het Bakker & Timmenga-orgel (2/P/21) uit 1896 te bespelen. De dispositie vindt u op: www.orgelsite.nl/assendelft.htm
U wordt verzocht orgelwerken van Mendelssohn voor te bereiden en bij de voorbereiding en uitvoering rekening te houden met datgene wat Henk Verhoef ons de voorgaande maand heeft geleerd. Wij worden hierin bijgestaan door ons bestuurslid Cees van der Poel.
De kerk is gelegen aan de Dorpsstraat 364, de straat die noord-zuid gericht het landschap doorsnijdt.
De kerk ligt zo’n 1200 meter zuidelijk van de kruising met de Communicatieweg (Heemskerk-Westzaan).
De gastheer deze middag is Wiger Levering, verenigingslid en organist van de kerk. Vanaf 13.00 uur worden wij met koffie of thee onthaald. Niet alleen de leden, maar ook belangstellenden zijn van harte uitgenodigd.
De eerstvolgende bijeenkomst wordt gehouden op maandagavond 16 maart in de Meentkerk te Huizen. Noteer die datum alvast in uw agenda. Nadere gegevens kunt u vinden in de volgende NotaBene.

Jaarverslag 2008