De eerste bijeenkomst van de afdeling Noord-Holland na de fusie van de KNOV en de GOV vond plaats in januari 2009 in de Oosterkerk in Amsterdam. Dat is dus ruim elf jaar geleden een goede reden om hier weer eens langs te gaan. Dat doen wij 29 februari, de extra dag dit jaar, een goede reden om juist nu aanwezig te zijn Wij worden middags om 14.00 uur ontvangen door de organist van deze kerk: Henk Verhoef.

Traditioneel beginnen wij met de (korte) jaarvergadering. De agenda hiervan is als volgt:

  1. Opening
  2. Herdenking overleden collega’s
  3. Notulen vorige ledenvergadering
  4. Jaarverslag secretaris
  5. Jaarverslag penningmeester
  6. Begroting 2020
  7. Inventarisatie deelnemers algemene ledenvergadering
  8. Jaarprogramma 2020
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Dit jaar treedt de schrijver van dit stuk reglementair af. Na zeventien jaar ziet hij graag zijn stokje overgenomen worden, dus als er belangstellenden zijn kunnen die zich tot één dag voor de vergadering melden bij de secretaris: A. Schoen, a.schoen7@kpnplanet.nl

In deze kerk bevindt zich een orgel van Petrus van Oeckelen (II/P/23), een unicum in onze provincie. Het is in 1871 voor de Nieuwezijds Kapel gemaakt en is in 1899 overgeplaatst naar de Oosterkerk.
Op de orgelgalerij is, behalve voor de organist, niet veel plaats. Toehoren kan dan ook het beste vanuit de kerkruimte, mede omdat het orgel daar ook beter klinkt.

Henk zal het orgel in al zijn veelzijdigheid laten horen in een kort programma. Hierna krijgen wij de gelegenheid het orgel te bespelen. Hierbij de vraag om een koraalbewerking in 19e -eeuwse stijl voor te bereiden. Wellicht dat er ook nog de mogelijkheid bestaat het instrument van binnen te bekijken.

De kerk is gelegen aan de Kleine Wittenburgerstraat nummer 1. Parkeren kost in de directe omgeving inmiddels € 4,50 per uur, meer dan het dubbele van 2009. Alternatieven zijn: met de trein naar het Centraal Station en ca 1500 meter lopen via de Prins Hendrikkade en de Wittenburgergracht of met de bus, lijn 22, uitstappen bij halte Wittenburgergracht of lijn 48 halte Kadijksplein.

Leden en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd.

Sybren Boukes