Uw afdelingsbestuur is in januari bij elkaar geweest en heeft zich beraden over de activiteiten in de toekomst. Als eerste is de jaarvergadering belegd in de Protestantse kerk in Limmen, de domicilie van uw scribent. Hier zijn wij vijf jaar geleden ook geweest dus slaat u uw oude NotaBenes er maar op na voor de routebeschrijving. Op 18 maart om 14:00 uur staan de deuren voor u open op de Zuidkerkenlaan 25. U wordt dan met koffie en/of thee ontvangen. Het huishoudelijk gedeelte kan tamelijk kort zijn hoewel het de verantwoording van drie jaar betreft. Er zijn maar heel weinig activiteiten geweest, vandaar.

 1. Opening
 2. Herdenking overleden collega’s
 3. Notulen vorige ledenvergadering d.d. 29 februari 2020
 4. Jaarverslag secretaris over de jaren 2020, 2021 en 2022
 5. Jaarverslag penningmeester 2020,2021 en 2022
 6. Begroting 2023
 7. Jaarprogramma 2023
 8. Bestuursverkiezing
 9. Rondvraag
  10.  Sluiting huishoudelijk gedeelte.

Een tweede reden om hier bijeen te komen is het feit dat sinds eind 2021 het orgel is verrijkt met een vrij pedaal van twee stemmen, gebouwd door de orgelbouwers Van Vulpen. Fraai weggewerkt achter de torenwand op enige hoogte, bijna onzichtbaar achter het Flaes orgel uit 1876 geeft het de bespeler zo veel meer mogelijkheden.

Ondergetekende zal u iets vertellen over het kerkgebouw en het orgel. Dit is in 1876 gebouwd door Pieter Flaes en in originele staat verkerend, gerestaureerd door Flentrop orgelbouw in 1995. Hierna volgt een presentatie van (de aanleg van) het vrije pedaal en is aan de aanwezigen om de toetsen te beroeren. Voor al te virtuoos pedaalspel wordt u alvast gewaarschuwd voor het “klompenpedaal” in wijde ligging. Leden en belangstellenden zijn hierbij van harte uitgenodigd.

Sybren Boukes