Op 28 oktober hopen wij weer bij elkaar te komen en wel in de aula van de Vrije Universiteit, gelegen aan de Boelelaan 1105 Amsterdam. De reden is dat het ‘Couperin-orgel’ (gebouwd door Koenig en Fonteyn & Gaal) dit jaar 50 jaar bestaat. Googelen op “orgel en VU” geeft al snel meer informatie en de dispositie.

Om 14.00 uur begint de titulair organist Henk Verhoef met een korte inleiding op de Franse barok, de componisten, de ‘livres d’orgue’ met muziekvoorbeelden. Daarbij zal ingegaan worden op het ontstaan van het Couperin-orgel, zoals de reizen die Kooiman en Stam hebben gemaakt en de briefwisselingen met vooraanstaande Franse organisten (Marie-Claire Alain, Gaston Litaize e.a.), die advies gaven over orgelbouwers.

Hierna start een masterclass over het werk van de Grigny, Couperin en Clérambault, de meesten wel bekend. Het gaat daarbij om de speciale klankkleuren, maar ook om het lichte, directe toucher van zo’n orgel, wat van belang is bij het spelen van versieringen. Eén van de aandachtspunten zal ook zijn hoe je de Franse barokmuziek kunt vertalen naar onze Nederlandse instrumenten. Alle delen uit de missen en de ‘Livres d’Orgue’ van de genoemde componisten zijn geschikt, het zou mooi zijn als iedere deelnemer tussen de vier en tien deeltjes paraat heeft. Henk zou het fijn vinden als iedereen stukken kunnen meelezen, dus graag kopieën (of de originele muziek) meenemen.

Actieve deelnemers moeten zich voor 21 oktober aanmelden (naam, adres etc., liefst behalve mail ook een telefoonnummer, en een lijst met voorbereide deeltjes) via: h.t.m.verhoef@vu.nl. Ook niet leden van de vereniging zijn uiteraard van harte uitgenodigd.

Sybren Boukes