Het inlevermoment voor het afdelingsbericht van februari kwam voor uw bestuur wat vroeg daarom wordt de eerste en dus jaarvergadering dit keer in maart gehouden en wel op de 23e. De koffie en thee voor de vergadering staan vanaf 14:00 uur voor u klaar in de consistorie van de Doopsgezinde Vermaning in Koog aan de Zaan. De Vermaning is gelegen aan de Lagendijk 23 in Koog aan de Zaan, ingeklemd tussen de bedrijfsgebouwen van Tate & Lyle. Parkeren kan in beperkte mate aan de overkant van de straat en tegenover de receptie van het bedrijf, iets zuidelijker. Anders zal een rondje door de woonwijk uitkomst geven (Ps 42: 5, OB).

Zoals gewoonlijk beginnen wij met een kort huishoudelijk gedeelte:

 1. Opening
 2. Herdenking overleden collega’s
 3. Notulen vorige ledenvergadering d.d. 18 maart 2023
 4. Jaarverslag secretaris 2023
 5. Jaarverslag penningmeester 2023
 6. Begroting 2024
 7. Jaarprogramma 2024
 8. Bestuursverkiezing
 9. Rondvraag
  10.  Sluiting huishoudelijk gedeelte.

Hierna zal Henk Verhoef een lezing geven over het thema: klinkend erfgoed. Hierbij zullen wij al snel aan orgels denken, maar er is meer: luidklokken, torenuurwerken en beiaarden. Het is onze plicht niet alleen om er voor te zorgen, maar ook om ze te laten klinken anders verliezen ze een groot deel van hun waarde. Henk is bezig om hier een publicatie aan te wijden, een mooi moment om de eerste resultaten te horen.

Mocht er nog tijd over zijn dan is er de mogelijkheid om het Pieter Flaes orgel uit 1870 te bekijken en te bespelen. Uitgebreide gegevens over dit orgel (II/P/14) vindt u ondermeer in ‘de orgelkrant’ en op de site van “het orgel” onder artikelen, jaargang 2007, nummer 3. Hieruit blijkt overigens dat Henk Verhoef bij de laatste restauratie in 2005/2006 de adviseur was!

Leden, zowel als niet leden zijn hierbij van harte uitgenodigd deze boeiende middag bij te wonen.

Sybren Boukes