9 november 2019 Holten PKN-kerk

De bijeenkomst start om 14:00 uur.
Adres: Kerkplein 2, 7451 BN Holten.
Het Naber-orgel in deze kerk is vorig jaar gerestaureerd door Reil, Heerde
Organist Jan van Dijk geeft toelichting op en over het Naber-orgel en aansluitend kan het orgel bespeeld worden door de aanwezigen.
Ook gasten zijn van harte welkom, we hopen elkaar te ontmoeten.

 

21 september 2019 ledenvergadering

Zoals aangekondigd is er op 21 september om 14:00u een ledenvergadering.
Deze wordt gehouden in het Hervormd Centrum “De Rank” in Den Ham, Brinkstraat 6.
Parkeerplaats en ingang zijn het beste te bereiken via de Smitstraat.

Agenda:

  1. Welkom
  2. Samenstelling/ uitbreiding afdelingsbestuur Overijssel
  3. Voorstellen van hoofdbestuur KVOK
  4. Inbreng voor het organiseren van activiteiten, zowel inhoud als locatie
  5. Taak verdeling

Verschillende leden hebben zich opgegeven, mocht u vergeten zijn op te geven maar toch graag de vergadering bij willen wonen, van harte welkom maar wilt u dit vooraf doorgeven via email:  kvok.overijssel@gmail.com

Namens afdeling bestuur,
Henk Hoeksema, voorzitter

 

Zaterdag 6 April 2019 Rijssen Kerkelijk centrum Sion

Om 14:00u zijn we welkom in Rijssen in het Kerkelijk centrum Sion, Johannes Vermeerstraat 2.
We worden ontvangen door onze gastheer Herman Kippers.
Jaap Jan Steensma behandelt met ons de muziek van 2e helft van de 20e eeuw.
Als uw e-mailadres bij ons bekend is ontvangt u een week van te voren een persoonlijke uitnodiging met meer details.
We hopen elkaar te ontmoeten op deze leerzame middag..

 

Zaterdag 2 februari 2019 Oude kerk Borne

Om 14:00u zijn we welkom in Borne en wel in de Oude Kerk.
Onze gastheer Jan Braakman zal vertellen over het pas gerestaureerde Holtgräve orgel wat eigenlijk geen Holtgräve orgel blijkt te zijn.
Aansluitend gaan we naar de Doopsgezinde kerk met het Hauptorgel, onze gastheer daar is Henk Oosterveen.
Beide orgels zijn zeer de moeite waard.
Gasten zijn van harte welkom, graag tot zaterdag 2 februari.

 

Jubileum Wim de Just

Op een zonnige zondagmorgen vult de dorpskerk in Olst zich gestaag.
Er zijn vandaag meer kerkgangers dan gewoonlijk en de reden is dat op deze dag,
7 april, Wim de Just als organist 45 jaren (en 2 dagen) aan de PKN gemeente van Olst verbonden is.
Het is een feestelijke dienst en dat komt ook uit in de liederen die gezongen worden.
Zoals de predikant aangaf, voor deze dienst kreeg Wim de vrije hand in de keuze van de liederen en zijn bespeling van het Van Oeckelen Orgel.
Na de dienst werden Wim en Tineke naar voren gehaald en waarderend toegesproken door Cees Vonk van de kerkelijke gemeente, daarna was het woord aan de burgermeester Ton Strien van Olst.
Wim werd royaal geprezen voor zijn inzet en bekwaamheid als organist, binnen zijn gemeente maar ook in breder verband.
Aan het einde van zijn toepspraak sprak de burgervader:
“het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd” om Wim te benoemen als lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit werd bekrachtigd door het opspelden van het lintje.
Een indrukwekkend moment.|
Vervolgens werd Wim toegezongen door zijn cantorij met de woorden van gezang 212 “Bron van het goede, die ons zo behoedde, blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven, ons met uw liefdevolle trouw omgeven”.
Na de dienst was er een samenzijn in het gebouw de Bastiaan waar in aanwezigheid van gemeenteleden en gasten meerdere toespraken werden gegeven en ook ontving Wim de mooi cadeaus ter herinnering aan dit jubileum.
Van de Olster kerk kreeg hij de grote verzilverde sleutel van de deur, waardoor hij altijd de kerk binnen komt om achter het orgel te kruipen.
Wim sprak een dankwoord en noemde dat hij na zijn ziekte enkele jaren geleden wonderlijk hersteld is, in deze ziekte periode is veel voor hem gebeden, ook in de gemeente in Hongarije waar de PKN van Olst een nauw contact mee heeft.
Wim heeft het ervaren, bidden helpt en niet alleen als je van ziekte genezen wordt maar altijd want onze God hoort, zijn Woord staat er vol mee.