Verslag KVOK bijeenkomst afd. Overijssel

Datum 10 oktober 2020
Locatie: Emmeloord voormiddag, Urk namiddag)

Als gastheer heeft Teun Bakker na de gastvrije koffie een toelichting gegeven op de situatie van de kerken in Emmeloord. Daarna kwam de geschiedenis van het Van Leeuwen orgel aan de orde. De grote kerkzaal is wel indrukwekkend. Het orgel hangt aan de muur in het liturgisch centrum. De toegang is nauw. Na een bespeling worden de toetsen en de registers met spiritus gereinigd door de laatste bespeler. Dit is maar één van de 7 spelregels voor deze dag. Teun heeft het orgel gedemonstreerd aan de hand van 4 stukjes van Dick Sandeman (2014) uit  ODDS and ENDS. Tot slot speelde hij een Fuga in C waarvan voor ons de vraag was: Is dit van, J.C. Kittel, Albinoni, J.L. Krebs of J.C. Bach. Het antwoord was een beetje complex. Het was namelijk van J.C. Bach maar in het karakter van Albinoni.

– In alfabetische volgorde speelde Frans Dijkstra een stuk van Lenard Moré
– Harry Haasjes van Willem Vogel uit het Psalmspeelboek de psalmen 5, 84 en 122.
– Henk Hoeksema speelde van Toon Hagen 2 Koralen en 2  Variaties over “Door goede machten trouw en stil omgeven” Gez. 398, Lied 511. Van Psalm 150 speelde hij een jazzy-achtige bewerking ook van Toon Hagen.
– Wim de Just speelde Concert nr.3 van C.W.Danckermüller.
– Bert Koerselman speelde een eigen bewerking van een stuk van de Friese componist J. de Haan met toestemming van de componist.
– Klaas Woudstra speelde van G.A. Sorge een aantal oefenstukjes.
– Alex Hommel heeft om medische redenen niet kunnen spelen.

De lunch in Emmeloord was goed verzorgd.

In de Bethelkerk te Urk heeft gastheer Hendrik Loosman de kerkelijke situatie in Urk wat uitgelegd. De kerkzaal met in het rond galerijen kan ruim 1000 personen ontvangen. Vóór de corona tijd was de kerk elke zondag goed bezet. De laatste restauratie door Reil heeft het orgel heel goed gedaan waarvan Hendrik verslag heeft gedaan.
– Klaas Woudstra speelde van Buxtehude de 3e Fuga.
– Wim de Just speelde bewerkingen over Grote God wij loven U.
– Henk Hoeksema speelde van Jac Bonset Op. 155 Variaties en Fuga over een thema van Purcell.
– Harry Haasjes speelde van Rinck Wer nun der lieben Gott lässt walten en van Howells Crady song. Daarna van Buxtehude de laatste fuga uit Bux WV 149
– Frans Dijkstra speelde van Nicholas Papadimitriou The Civid-19 Fugue.
– Teun Bakker speelde een bekende Passacaglia.

De voorzitter bedankte Teun Bakker en Hendrik Loosman hartelijk en gaf elk een attentie.