Aanvang 14:00 uur
De nieuw verschenen bundel met voorspelen bij het NLB2013 wordt behandeld.