Zaterdag 12 november om 14:00u zijn we welkom in de Michaëlskerk in Zwolle alwaar Toon Hagen ons zal
bijpraten over het onderhoud van het orgel van het Schnitgerorgel.