Op zaterdagmiddag 19 november hopen we naar de Michaelkerk in Zwolle te gaan alwaar Toon Hagen ons kan bijpraten over het onderhoud.
Deze bijeenkomst is onder voorbehoud, wanneer het definitief is laten we dat zsm weten.