In maart van ons jaar 2022 was er voor Dick Huijser een gouden jubileum, vijftig  jaar geleden ontving hij zijn benoeming als organist van de Witte of Lambertuskerk in Hardenberg.
Dick komt uit een muzikale familie en zijn vader vond dat zijn kinderen minstens één psalm op het harmonium moesten kunnen begeleiden en bij Dick bleef het niet bij één psalm. Op 14 jarige leeftijd mocht hij tijdens de kerkdiensten te Scheveningen de zang begeleiden.
Hij ontving lessen van Gerard Akkerhuis op het orgel van de nieuwe kerk aan het Spui in Den Haag. Ook volgde hij piano lessen in het Haags conservatorium. In 1969 kraag hij een baan als docent Frans aan de ULO in Hardenberg en korte tijd later werd Dick gevraagd organist van de Witte of Lambertuskerk.
Hij was actief betrokken bij de restauratie van het orgel, bleef orgellessen volgen en was bijna altijd present om de in de erediensten het orgelspel te verzorgen.
Bijna altijd, want Dick verblijft regelmatig in Frankrijk en in de kerk van Vauvillers geeft hij jaarlijks orgelconcerten.
Hij is al jaren betrokken bij het werk van de KVOK en nu actief als bestuurslid van de afdeling Overijssel.
Dick, van harte gefeliciteerd met dit gouden jubileum en we wensen je goede jaren toe waarin je met je muzikale gaven de gemeente in Hardenberg, Heemse mag dienen als organist.
We hopen ook dat we als afdelingsbestuur van KVOK Overijssel nog vele jaren gebruik mogen maken van jouw kennis en ervaring.