In april was het vijftig jaar geleden dat Wim de Just in de Dorpskerk in Olst werd benoemd als cantor-organist. De cantorij heeft hij 45 jaar geleid, tot die 5 jaar geleden stopte. Vijftig jaar lang was Wim ook verantwoordelijk voor de klank en de technische staat van het Van Oeckelen-orgel (1888), die hij in goed samenspel met orgelmaker Reil behartigde.

Wim begon zijn loopbaan als organist op 14-jarige leeftijd in Kampen. Tot hij in 1974 in Olst werd benoemd, speelde hij in diverse kerken in Kampen en omgeving. Hij assisteerde geregeld Willem Hendrik Zwart bij erediensten en concerten. Naast zijn muzikale functies in Olst was hij vanaf eind jaren tachtig ook organist in de gereformeerde kerk te Ommen, waar hij met orgelmaker Reil ook veel heeft verbeterd aan de klank van het Van den Berg-orgel (1980).

Bezoekers van diensten waarin Wim speelt kennen hem als een bevlogen speler, die met bruisende orgelklanken de lofzang tot een feest maakt, en die ook, als de inhoud van een lied er om vraagt, dat in de fijne nuances van de orgelklank laat uitkomen. Het orgel is een veelzijdig instrument en Wim gebruikt dat met een grote muzikale creativiteit, altijd gericht op de tekst en de bedoeling van een lied.

In de dienst op 7 april in de Dorpskerk in Olst werd stilgestaan bij het jubileum. In goed overleg met voorganger ds. J.G. Zomer had Wim de liturgie samengesteld. Behalve een paar stoere psalmen (138, 87) zongen we het Pinksterlied ‘Komt, laat ons deze dag’, een enigszins verrassende keuze bij ‘beloken Pasen’, maar met de uitleg van de het opstandingsverhaal uit Johannes maakte de voorganger duidelijk hoe zeer Pasen en Pinksteren bij elkaar horen. De preek van de voorganger was korter dan het meditatieve orgelspel dat er op volgde: een improvisatie over lied 837, ‘Iedereen zoekt U, jong of oud’. Terwijl de tekst van de eerste drie verzen werd geprojecteerd illustreerde Wim de inhoud met muzikale kleuren en contrasten, wat uitliep op het samen gezongen vierde vers ‘Koning, uw rijk is zo nabij.’

Wim omlijstte de dienst met een concerto van Walther aan het begin en de Festive March van Henry Smart als ‘uitsmijter’. Na een toespraak van de voorzitter van de CVK werd aan Wim en zijn vrouw Tineke een glaskunstwerk aangeboden waarin een kleurig orgelpijpmotief is verwerkt.

Als collega’s van het bestuur van de afdeling Overijssel feliciteren we Wim de Just van harte met dit jubileum, en we hopen dat wij, en de gemeenten in Olst en Ommen nog lang van zijn grote creativiteit en bestuurlijke kracht mogen genieten.

Frans Dijkstra (voorzitter afdeling Overijssel)