2017 historie

Zaterdag 4 februari jaarvergadering Westerkerk Veenendaal
Op zaterdag 4 februari houdt de afd. Utrecht / Flevoland van de KVOK haar jaarlijkse ledenvergadering in de Westerkerk te Veenendaal.
De vergadering vindt ‘s ochtends plaats: Aanvang 10.00 uur.
Na ontvangst en begroeting begint om 10.15 de ledenvergadering.
Belangrijk agendapunt: De veranderingen in het bestuur.
Gonny van der Maten treedt af als voorzitter;
Matthijs den Toom treedt af als penningmeester.
Tevens heeft Karel Demoet te kennen gegeven een groot deel van de secretariaats werkzaamheden te willen overdragen aan een ander.
Kees Blijdorp is kandidaat voor het voorzitterschap.
Pogingen om nieuwe leden voor het bestuur te vinden hadden nog geen resultaat.
Mensen die zich willen opgeven voor een plaats in het bestuur worden met klem gevraagd om zich voor de vergadering te melden bij ondergetekende.
Na de ledenvergadering bespelen Gerben Budding en Gonny van der Maten het Skrabl orgel, en is er voor leden de mogelijkheid om zelf even op de orgelbank plaats te nemen.
De bijeenkomst duurt tot 12.30 uur.
Adres Westerkerk Goudvink 2, 3906 Veenendaal.
De kerk staat op loopafstand van station Veenendaal West.
We hopen op 4 februari veel leden te mogen begroeten.

30 September Landelijk studiedag Andriessem/De Klerk
Op zaterdag 30 september vindt in Haarlem een studiedag plaats n.a.v. van het Andriessen/De Klerk Festival.
Deze studiedag wordt georganiseerd door de KVOK, afdeling Utrecht / Flevoland.
Hendrik Andriessen (geb. 1892) en Albert de Klerk (geb. 1917) zijn als organist en orgeldocent van grote betekenis geweest voor de orgelmuziek in Nederland in de 20e eeuw. Gonny van der Maten zal in twee workshops composities van beide componisten behandelen. (Zie vervolg)
Rieks Swarte geeft een lezing over de familie de Klerk, terwijl een tweede lezing vooral zal gaan over Hendrik Andriessen, diens idioom en inspiratiebronnen en zijn plaats in de RK kerkmuziek.
De dag speelt zich af in de Josephkerk [workshops] en in de daar tegenover gelegen Janskerk [ontvangst en lezingen].
PROGRAMMA:
9.30 – 10.00 uur: Ontvangst in de Janskerk
10.00 Opening Studiedag.
10.15 Workshop in St. Josephkerk
11.30 Lezing in Janskerk
12.00 – 12.30 Lunch [zelf verzorgen] in Janskerk
12.30 Lezing in Janskerk
13.00 – 14.15 Workshop in St. Josephkerk
Vanaf 14.30 vertrek naar de Kathedrale Basiliek St.Bavo voor een concert door het Kathedrale Koor o.l.v. Sanne Nieuwenhuijsen en Ton van Eck, orgel.
Aanvang 15.00 uur.
Deelname kost € 20,=.
Aanmelden vooraf wordt op prijs gesteld, maar is niet verplicht.
Aanmelden kan bij: leendertverduijn@hotmail.com
Aanmelden voor de workshops is wel noodzakelijk.
Daarbij graag opgeven welk[e] werk[en] ingestudeerd zijn.
Repertoire workshop I:
Albert de Klerk :
– 10 Inventionen (uitg. Haske in Heerenveen)
– Heer Jezus heeft een hofken (uitg. Ascolta in Houten)
– uit Octo Fantasiae super themata Gregoriana (uitg. Boeijenga in Sneek):
nr. 4 Salutis Humanae sator
nr. 5 Invicte Martyr, Unicum
nr. 8 Jesu Corona Virginum
Repertoire workshop II:
Hendrik Andriessen:
– uit Sonata da Chiesa: het Thema met variatie 1 en 2 (Ascolta?)
– Thema met variaties (Ascolta?)
– Interludium (1968)
– A Quiet Introduction (1963?)
Info over uitgaven: zie www.andriessendeklerkstichting.nl (Werkenlijsten van beide componisten)

2016 historie

Op zaterdag 9 januari 2016 houdt de afdeling Utrecht/Flevoland haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Dit jaar gebeurt dat in de Michaelkerk, Jhr. Ramweg 18 te Schalkwijk.
Het programma ziet er als volgt uit:
14.00 ontvangst met koffie
14.30 vergadering, op de agenda o.a. een bespreking van de stand van zaken over de ontwikkelingen binnen de KVOK (nieuwe opzet studiedagen, rapport ‘Kansen bij krimp’)
15.30 orgel demo van het prachtige Batz orgel uit 1758
16.00 ‘zelf spelen’
16.30 afsluitende borrel
We nodigen onze leden van harte uit deze vergadering bij te wonen!

2015 historie

Jaarverslag 2015

17 oktober KVOK-Studiedag over neobarok Barbarakerk Bunnik
De afdeling Utrecht/Flevoland van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici organiseert op zaterdag 17 oktober een landelijke studiedag over ‘Neobarok en Orgelbewegung’. Deze dag wordt gehouden in de Barbarakerk (Stationsweg 36) te Bunnik, waar een Flentrop-orgel uit 1963 staat.
Aan de dag wordt meegewerkt door Gerben Mourik, Bas de Vroome, Jan Koelewijn, Arie Keijzer en Koos Schippers. ’s Morgens is er een lezing door Peter van Dijk over het thema. Daarna zal Gerben Mourik een workshop ‘Improvisatie en literatuurspel’ geven. De workshop bestaat uit twee onderdelen: 1) Voorspelen en behandelen van een kort werk van componisten als Distler, Micheelsen, David, Bornefeld, Pepping, Post of Stam; 2) improviseren in deze stijl met als basis een koraalzetting uit de zestiende of zeventiende eeuw. Degenen die als actief deelnemer de workshop willen volgen, kunnen zich tot 10 oktober opgeven bij Karel Demoet (k.demoet@hetnet.nl).
’s Middags geeft Bas de Vroome een concert en zal hij tevens een lezing houden over Hugo Distler. Daarna zal Jan Koelewijn ingaan op orgelbouwtechnieken van de Orgelbewegung. Na een pauze wordt Arie Keijzer geïnterviewd over speeltechnieken van de Orgelbewegung. De dag wordt afgesloten met een concert door Gerben Mourik. Tevens zal daarbij de presentatie plaatsvinden van deel 3 uit de cd-serie ‘Audite Nova’ van Gerben Mourik.
In de kerk is een foto-expositie rond het thema van deze dag. De foto’s zijn gemaakt door Koos Schippers.
In aanloop naar de studiedag is in het septembernummer van KVOK-tijdschrift Het ORGEL een aantal artikelen over neobarok-cultuur geplaatst.
Deelname aan de studiedag bedraagt 20 euro. Bij de toegangsprijs zijn inbegrepen koffie, thee en een digitale syllabus met de lezingen van deze dag. De lunch dient men zelf mee te nemen.
Dagprogramma
09.30 Inloop met koffie en thee
10.00 Concert door Gerben Mourik
10.20 Lezing Peter van Dijk: ‘Neobarok en de Orgelbewegung’
11.00 Workshop improvisatie en literatuurspel door Gerben Mourik
12.30 Lunch
13.00 Concert door Bas de Vroome
13.20 ‘Hugo Distler centraal’ door Bas de Vroome
14.00 ‘Orgelbouwtechnieken van de Orgelbewegung’ door Jan Koelewijn (firma Reil)
14.45 Pauze met koffie en thee
15.00 ‘Speeltechnieken van de Orgelbewegung’ interview met Arie Keijzer
15.45 Concert door Gerben Mourik
16.00 Presentatie cd Gerben Mourik, met aansluitend borrel

Vrijdag 30 oktober10 Jaar Stichting Utrecht Orgelland
http://orgelenkerkmuziek.nl/orgelenkerkmuziek/orgelnieuws/770-tien-jaar-utrecht-orgelland
Zie ook de nieuwsbrief van de Stichting Utrecht Orgelland

2014 historie

Afscheid Maartje Knol-Goedhart
Na een periode van 60 jaar als organiste, eerst bij de Gereformeerde Kerk te Oudewater en daarna bij de Protestantse Gemeente Oudewater, neemt
Maartje Knol-Goedhart
op zondag 25 mei 2014 afscheid als organiste.
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Oudewater heeft het genoegen u uit te nodigen voor een receptie ter gelegenheid van dit afscheid. Maartje zal de kerkdienst van deze zondag voor de laatste keer muzikaal opluisteren.
Wij nodigen u van harte uit om ook hierbij aanwezig te zijn.

6 september Grote- of Barbarakerk van Culemborg Luisteren, ontdekken en spelen in de Grote Kerk van Culemborg
Op zaterdag 6 september organiseert de afdeling Utrecht-Flevoland van de KVOK een interessant programma in de Grote- of Barbarakerk van Culemborg.
In deze kerk werd in 2012 het bijzonder fraaie koororgel van Apollonius Bosch (?) feestelijk in gebruik genomen, nadat de heren Van Rossum en Van Dijk zich over het materiaal gebogen hadden.Een jaar later leverde de firma Van Vulpen een grondig gerestaureerd hoofdorgel op van de orgelmaker Matthias Verhofstad (1677-1731).In deze inspirerende omgeving zal Marijn Slappendel, cantor-organist ter plaatse, de instrumenten toelichten en demonstreren.Daarnaast zal hij een workshop geven aan de hand van twee liturgische orgelwerken: Gij zijt in glans verschenen van Jan Jansen (februari 2014) en God heeft het eerste woord van Lothar Graap (april 2011). Beide stukken zijn verschenen als muziekbijlagen in M&L. Iedereen wordt van harte uitgenodigd deze werken voor te bereiden en actief deel te nemen aan de workshop.
Ten slotte is er ook gelegenheid om de orgels vrij te bespelen.
Informatie over de orgels vind U op:http://www.verhofstadorgel.nl
Programma
13.00 Ontvangst met koffie en thee
13.30 Toelichting op kerk en orgel
13.45 Bespeling van het orgel
14.00 Workshop deel 1 (Jan Jansen)
15.00 Pauze met koffie en thee
15.15 Workshop deel 2 (Lothar Graap)
16.15 Gelegenheid tot bespelen
16.30 Afsluiting
U kunt zich voor deze veelbelovende middag aanmelden bij de secretaris van de afdeling Utrecht-Flevoland, e-mailadresk.demoet@hetnet.nl
Vermeld u er dan bij of u actief deel wilt nemen aan de workshop.
Marijn Slappendel studeerde orgel en koordirektie aan HKU te Utrecht bij Reitze Smits, Willem Tanke en Krijn Koetsveld. Daarna studeerde hij klavecimbel bij Bob van Asperen en Thérèse de Goede aan het Conservatorium van Amsterdam.
Hij is cantor-organist in de Grote of Barbarakerk te Culemborg en leidt ook de serie maandelijkse cantatevespers.
Marijn maakt als continuospeler deel uit van het Trio da Fusignano en Musica ad Rhenum en werkt daarnaast met diverse ensembles en orkesten. Bovendien doceert hij met veel plezier orgel, piano en klavecimbel.

2013 historie

1 februari Almere-Stad De Lichtboog
Op 1 februari houden wij onze jaarlijkse ALV. We zijn te gast bij onze collega’s in Flevoland, en wel in kerkelijk centrum De Lichtboog, Klokkeluiderstraat 10 in Almere-Stad. Aanvang 13.30 uur.
We beginnen met een huishoudelijke vergadering met de gebruikelijke verslagen en een bestuurswisseling. Ook willen we de plannen van onze afdeling voor het komende jaar én de lange termijn plannen voor het voetlicht brengen. Daarna wordt er een orgelbespeling gegeven door collega Han Siertsema, dieals adviseur betrokken was bij de bouw van het van Vulpen orgel in deze kerk. Ook collega André Potter zal het orgel bespelen. Na afloop kunnen ook de overige leden het instrument beproeven.
Zoals inmiddels gebruikelijk, hebben we na onze ALV een Nieuwjaarsborrel, ook dit jaar vergezeld van een prijsvraag met prijsuitreiking, verzorgd door collega Alec Breunesse.

Jaarverslag 2013

23 november, Utrecht St. Catharinakathedraal
Op 23 november bezoekt onze afdeling de St. Catharinakathedraal in Utrecht. Organist Wouter van Belle zal het recent geplaatste koororgel demonstreren en toelichten. Dit orgel is afkomstig uit een kerk in Veendam en is in 1852 in Engeland gebouwd door Daniel Gray. Het instrument heeft een Great, een Swell en een Pedal, en heeft 8 registers.
Ook is er die middag tijd om kennis te maken met het hoofdorgel, dit is gebouwd door Maarschalkerweerd in 1903, heeft drie manualen en pedaal, met in totaal 31 registers.
Wouter van Belle zal ons tevens inwijden in de begeleidingspraktijk van onberijmde liedvormen in het nieuwe liedboek. Zoals refreinpsalmen en andere liturgische teksten. Een boeiend programma met fraaie instrumenten. Welkom, ook leden van andere afdelingen.
De middag begint om 13.30, de kerk staat in de Lange Nieuwstraat.

5 oktober excursie naar Verschueren Orgelbouw.
Op 5 oktober brengen we een bezoek aan Verschueren Orgelbouw.
Om 13.00 uur worden we ontvangen door directeur Johan Zoutendijk in het bedrijf aan de Dorpstraat 100-102 in Heythuyzen. Hij zal ons een en ander vertellen over orgelbouw in het algemeen. Ook geeft hij praktische tips voor (amateur-) organisten over stemmen, het verhelpen van storingen etc. Recente projecten van Verschueren komen aan de orde, zoals het orgel in Tarragona, waar in een historische zestiende-eeuwse orgelkas een nieuw orgel is geplaatst. Een zeer interessant deel van de excursie is een bezoek aan de Munsterkerk in Roermond, waar wij uitleg krijgen over de restauratie van het Franssen- orgel uit 1890/1891. Het orgel wordt gedemonstreerd en is ook door deelnemers te bespelen.
Deze keer gaan we dus wat verder van huis; deelname aan deze excursie is echter zeer de moeite waard. Uiteraard zijn ook de leden van andere afdelingen, met name Limburg en Brabant, van harte welkom.

2 februari Willibrordkerk Utrecht
Onze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar is tevens de Algemene Ledenvergadering. Deze wordt gehouden op 2 februari in de Willibrordkerk in Utrecht. Naast de gebruikelijke verslagen zal er een bestuursverkiezing plaatsvinden.
De agenda en de jaarverslagen ontvangt u ter plekke. Het jaarprogramma voor 2013, waaraan op het moment van dit schrijven nog wordt gewerkt, zal zo volledig mogelijk worden gepresenteerd. In ieder geval staan één of meer orgelexcursies, een bezoek aan een orgelbouwer en een inleiding over een componist op het programma. Uiteraard is er ook ruimte voor inbreng van de leden.
Verder staat deze middag in het teken van de muziek van Jaap Dragt.
Dragt leefde van 1930 tot 2003 en studeerde bij Jacob Bijster. In zijn werk zijn invloeden te herkennen van Distler, Micheelsen, Hindemith en Bijster, maar zijn klankwereld komt vooral voort uit datgene wat de achttiende- en negentiende-eeuwse Franse orgelbouwers ontwikkelden. Het orgel van de Willibrordkerk is bij uitstek geschikt voor deze muziek. Jeroen de Haan, cantor-organist van de Evangelisch-Lutherse Kerk in Woerden, heeft zich in deze muziek verdiept en voert regelmatig werk van Jaap Dragt uit. Hij zal een uiteenzetting geven over het leven en het orgeloeuvre van Dragt. Bij de speeltafel van het Maarschalkerweerd-orgel zal hij zijn betoog toelichten met klinkende voorbeelden. Deelnemers kunnen ook werk van Jaap Dragt voorbereiden en laten horen. Na de pauze sluit Jeroen de workshop af met een concert van circa twintig minuten. De middag begint om 13.30 uur; het adres van de kerk is Minrebroederstraat 21, 3512 GS Utrecht.
Na deze workshop is er nog gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een feestelijk glas, het is immers onze nieuwjaarsbijeenkomst.
Ook zal er deze middag een ludieke prijsvraag zijn.
Hartelijke welkom, ook leden van andere afdelingen.

22 juni Orgelfietstocht in Utrecht en Gelderland
Graag willen we als afdeling de traditie van een jaarlijkse excursie per fiets voortzetten.
Op 22 juni aanstaande organiseren we die voor de leden van onze afdeling en alle belangstellenden (met name leden uit Gelderland worden nadrukkelijk uitgenodigd).
Het gaat om orgels uit de grensstreek Utrecht/ Gelderland: Rhenen (Van Vulpen 1957/1980), Kesteren (Verschueren 1976/ De Jong 1999) en Lienden (Naber 1842/1850). De orgels worden gepresenteerd en gedemonstreerd.
Startpunt van de tocht is de fietsenzaak van Meijer, gevestigd aan de Cuneraweg 227 in Achterberg, een buurtschap 2,5 km ten noorden van de kern van Rhenen. Leden die niet met een eigen fiets komen, kunnen er hier één huren.
Meijer heeft ongeveer vijftien gewone fietsen beschikbaar en daarnaast nog enkele e-bikes en tandems. Op mooie dagen zijn de fietsen snel verhuurd, dus reserveren is verstandig (0317 612851).
Om 10.15 uur vertrekken we naar Rhenen. Leden die met een eigen fiets komen, kunnen zich verzamelen op het Stationsplein, aan de voet van de Rijnbrug. Ook degenen die de route met de auto volgen, kunnen hier informatie ophalen en starten. Om 10.30 uur vertrekken we van daar gezamenlijk richting Kesteren. Nadere informatie over de route en het programma volgen op de dag zelf.
De slotbespeling in de Cunerakerk in Rhenen wordt verzorgd door onze voorzitter Gonny van der Maten. Van harte aanbevolen.

21 september studiedag Willibrorduskerk in Utrecht
Op zaterdag 21 september 2013 is er in de Willibrorduskerk in Utrecht een studiedag voor (amateur-) organisten, waarbij het Haarlemmer Orgelboek centraal staat. Zie pagina 2 in Notabene voor meer informatie over deze dag.

In memoriam Jean Telder
Op zondag 13 januari jongstleden overleed in de leeftijd van vijfenzeventig jaar Jean Wijnand Telder – leraar, kerkmusicus en orgelbouwer, zoals de rouwbrief vermeldde.
Zijn liefde voor muziek openbaarde zich op jonge leeftijd. In zijn geboortestad Utrecht kroop hij eens als dertienjarige letterlijk onder het klavecimbel waarop Hans Brandts Buijs in een bomvol achterzaaltje het Wohltemperiertes Klavier van Bach vertolkte. De Mattheus-passie en de Hohe Messe in de Buurkerk, de Bachconcerten in de Dom – hij laafde zich er aan. Op zaterdagavond ging hij mee met de orgelmaker tongwerken stemmen in de verschillende Utrechtse kerken.
Hij wilde orgelbouwer worden en organist. In de geest van de tijd ontmoedigden zijn ouders dit; er moest een echt vak geleerd worden. Jean bezocht de kweekschool. Zijn pedagogisch hart bleek bij het voortgezet onderwijs te liggen. In 1963 ging hij werken aan de Christelijke Technische School in Hilversum. Intussen speelde hij sinds 1952 in kerkdiensten, eerst in de Bethelkerk in Utrecht. Hij raakte in 1961 betrokken bij het Citypastoraat, waar hij onder de bezielende leiding van Hans van der Werf en door samenwerking met onder anderen Frits Mehrtens gegrepen werd door de liturgische vernieuwing op protestants erf. Jean speelde mee in het Nederlands Kerkmuziek Ensemble en rondde een studie schoolmuziek en orgel af aan het conservatorium in Hilversum, waar Johan Spelde zijn orgelleraar was. In 1965 werd Jean organist van de nieuwe, hervormde Goede Herderkerk in Hilversum.
Zijn drukbezette leven als leraar en kerkmusicus breidde verder uit toen de NCRV hem benoemde als medewerker op de muziekafdeling van de NCRV-radio, eerst als samensteller van programma’s met gewijde muziek. Vanaf de start van ‘Hilversum 4’ in 1968 verzorgde Jean de orgeluitzendingen, waaronder de zondagse reeks ‘Monumentale orgels’.
Ook redigeerde hij de kerkmuzikale programma’s. Met de komst van ‘Radio 4’ eindigde in 1992 het dienstverband abrupt. De onpersoonlijke wijze waarop hij (en met hem anderen) na bijna vijfentwintig jaar zijn congé kreeg –met een berichtje op de telefoonbeantwoorder– ervoer hij als grievend, zoals hij later memoreerde.
De vlam van zijn oude ideaal –orgelbouwer zijn– doofde nimmer. Begin jaren 1980 waagde hij zich aan de eerste orgelbouw, een kistorgel voor de Goede Herderkerk in Hilversum, later gevolgd door een heus huisorgel en de nodige kistorgels. Na zijn onvoorziene vroege afkeuring en beëindiging van zijn schoolloopbaan hervond hij zichzelf in het orgelmaken.
Het idee voor een eigen huisorgel werd geboren. Na 3000 uur werk was dit instrument in 2003 klaar. Zijn magnum opus, liefkozend Ceciel genaamd, was vernuftig compact geconcipieerd. Het mensuurbeeld, gebaseerd op de door Jean bewonderde huisorgels van Vool, en zijn scherpe oor voor goede intonatie leidden tot een zeer overtuigend klinkend en spelend instrument. Vanzelfsprekend was het instrument niet evenredig zwevend gestemd, maar volgens Werckmeister III, ‘met verlaagde b’, zoals zijn stemmingscredo steevast luidde.
Intussen was Jean ook jaren actief in de landelijke orgelwereld.
Hij bekleedde verschillende functies, waaronder in het bestuur van de Gereformeerde Organisten Vereniging. Onder deze vereniging ressorteerde lange tijd de Orgel Advies Commissie. Van 1979 tot 1999 bracht Jean voor de commissie zo’n honderdveertig orgelbouwkundige adviezen uit. Hij kon zijn vaardigheden als speler paren aan een grote dosis kennis van en ervaring met orgelbouw. Ook was hij enkele jaren redactielid van Organist & Eredienst, het blad van de GOV. Kortlopende cursussen voor huisorgelbouwers waren een kolfje naar zijn hand en hij adviseerde bij het verlenen van bevoegdheidsverklaringen voor kerkmusici. Vanaf 2008 tot 2012 fungeerde Jean als corrector, eerst van De Orgelkrant en later van NotaBene, een weinig opgemerkt en intensief werk, iedere maand weer.
Na een fusiegolf in de Samen-op- Weg gemeenten in Hilversum ging Jean in 1996 tegen zijn zin met de VUT als cantor-organist van de Goede Herderkerk. Enige tijd later trad hij aan als cantor-organist in protestants Den Dolder. Na afsluiting van die periode beschouwde hij zijn werkzaamheden als kerkmusicus afgerond, hij vond dat hij een stap terug moest doen om ruimte te maken voor ‘jonge honden’, zoals hij dat placht uit te drukken. Het bloed kroop echter nog een keer waar het niet gaan kon: hij werd gevraagd ad interim cantor-organist van de Bergkerk in Amersfoort te zijn. Onvoorzien strekte deze werkzaamheid zich uit van 2010 tot 2012. Hij vlamde, en genoot ervan.
Toen Jean in de zomer van 2012 werd geopereerd, bleek dat hij kanker had en ongeneeslijk ziek was. Hem was nog een half jaar gegeven, waarin hij intens leefde met zijn naasten; hij overleed thuis in Soest. Zijn verscheiden brengt groot gemis. In de eerste plaats voor zijn partner Tjalling Roosjen – zij deelden elkaars leven veertig jaar. Maar ook bij familie en vrienden. Meer dan vierhonderd mensen waren op 21 januari aanwezig in de Utrechtse Nicolaïkerk, waar zijn leven in een vorstelijke viering werd herdacht, vormgegeven volgens zijn geliefde liturgie voor de vespers.
CEES VAN DER POEL

Jaarverslag 2012
In 2012 hebben we het verenigingswerk voortgezet op de ingeslagen weg. Het accent lag dit jaar vooral op de orgelexcursies, waarbij we samenwerken met Stichting Utrecht Orgelland.
Ook willen we verder plannen ontwikkelen in de richting van workshops, bijvoorbeeld bij een orgelbouwer of naar aanleiding van een componist. We streven ernaar de leden uit de regio Zuid-Oost-Flevoland bij het werk te betrekken.
Het afdelingsbestuur is enkele keren bij elkaar geweest.
Op 30 juni hielden we een orgelexcursie in de Grote Kerk te Vianen.
Organist Jamie de Goei demonstreerde eerst het gerestaureerde kabinetorgel, dat zich in het koor van de kerk bevindt. Het grote orgel is een instrument van de Belgisch orgelmaker Thomas, gebouwd in een al bestaande orgelkas.
Wat bij de presentatie opviel was de sprankelende, ‘zuidelijke’ klank. Daarna vervolgden we de excursie in de Rooms-Katholieke Kerk aan de Brederostraat, waar wij werden ontvangen door organist Huib Leeuwenberg. Hier staat een orgel van Maarschalkerweerd uit een totaal andere klankwereld.
Verschillende leden bespeelden dit instrument.
Op 29 september volgde een excursie naar drie kerken in Oudewater.
Gerben Mourik, organist van de St.-Michaelskerk, was deze middag onze gastheer. Het hoofdorgel (Kam & van der Meulen uit 1840) werd als eerste bespeeld.
Daarna beluisterden we het in het koor opgestelde orgel van Engelse herkomst. Gerben improviseerde in een lichte muziekstijl op dit orgel.
Daarna volgde de Oud-Katholieke Kerk, waar een klein orgel van Leichel (1870) op een balustrade staat. De tocht werd besloten met het orgel in de Rooms-Katholieke Kerk.
Op 8 december demonstreerde gastheer Hans Fidom het Van Straten-orgel, de replica van het laatgotische orgel uit de Utrechtse Klaaskerk, in het Orgelpark te Amsterdam. Voor dezelfde ruimte bouwde Verschueren een instrument in de traditie van Cavaillé- Coll. Hans Fidom vertolkte voor ons Suite Gothique van Boëllmann; Peter van der Zwaag nam een werk van Vierne voor zijn rekening. Willeke Smits speelde vervolgens een partita op het Van Leeuwen-orgel.
Een Weens salonorgel van Molzer bleek een kleine verrassing in korte stukjes uit Bartoks Mikrokosmos.
Het Sauer-orgel was voor velen het hoogtepunt; Hans Fidom demonstreerde de nieuwe speeltafel met zijn vele mogelijkheden.
Met een fraaie vertolking van het eerste deel van de Tweede Sonate van Paul Hindemith, een werk dat prachtig klinkt op dit instrument, werd deze middag afgesloten.

2012 historie

Jaarverslag 2012

8 December 2012 Orgelpark Amsterdam
Op zaterdag 8 december gaan we op stap buiten de provincie, we bezoeken dan het Orgelpark in Amsterdam.
Het Orgelpark is een internationaal podium voor organisten, componisten en andere kunstenaars en heeft als doel het orgel op een nieuwe manier te presenteren.
Hans Fidom, musicoloog en redacteur van het blad Timbres (een uitgave van Het Orgelpark) zal vertellen over de opzet van Het Orgelpark en de orgels laten klinken. In het gebouw staat een aantal belangwekkende instrumenten opgesteld, waarvan het Van Straten-orgel de laatste aanwinst is. Deelnemers aan de excursie krijgen gelegenheid de orgels te bespelen. Het advies is aan de hand van de instrumenten te bepalen wat op welk orgel wordt gespeeld. De bijzonderheden van de orgels zijn te vinden op www.orgelpark.nl  De excursie is een initiatief van onze afdeling, waarbij we (min of meer toevallig) samen optrekken met de Stichting Organum Frisicum. Dit gezelschap van orgelspelers en -liefhebbers is die dag ook te gast in het Orgelpark. Organist Theo Jellema zal actief deelnemen aan het programma namens Organum Frisicum. Uiteraard zijn deelnemers van andere afdelingen van harte welkom.
De middag begint om 14.00 uur, het adres is Gerard Brandtstraat 26, 1054 JK Amsterdam

29 September 2012 Grote Kerk Oudewater
Op 29 september aanstaande organiseren wij een orgelexcursie naarde Grote Kerk in Oudewater. Daar zal organist Gerben Mourik optredenals gastheer en ons de beide orgels presenteren.
Zowel de locatie, deorgels als de organist staan borg voor een boeiende en sfeervolle middag.
Het hoofdorgel in deze monumentale kerk is van Kam & Van derMeulen, gebouwd in 1840. Het heeft een voorname uitstraling en wordt beschouwd als een verkleinde versie van het in 1940 verloren geganeorgel van de Rotterdamse Laurenskerk.
Het orgel heeft achtentwintig registersop Hoofdwerk, Nevenwerk en Pedaal. Gerben Mourik zal met literatuuren improvisatie laten horen hoe dit instrument klinkt. Daarna zalhij ook het koororgel voor ons demonstreren. Dit orgel, gebouwd in 1862,is afkomstig uit de Methodist Church in Saint Aubin op het eiland Jersey(UK). Er zijn twaalf registers op Great, Swell en Pedal. Informatie overdeze instrumenten is te vinden op www.utrechtorgelland.nl
Na de GroteKerk bezoeken wij ook nog de Oud-katholieke Kerk, gelegen op een paarminuten lopen van de Grote Kerk aan de Leeuweringerstraat 12. Hierbevindt zich een koororgel dat rond 1870 door Leichel is gebouwd. Hetfront bestaat uit houten imitatiepijpen.
De dispositie is als volgt: Bourdonb8′, Viola di Gamba 8′, Principal 4′ en Octav 2′.
Ook hier zal Gerben Mourikhet orgel demonstreren.
In beide kerken is voor deelnemers gelegenheidde instrumenten te bespelen.
Bij secretaris Bram van Oort kan wordendoorgegeven wat gespeeld gaat worden.
De middag begint om 13.30 uuren we sluiten af rond 16.30 uur. Evenals bij de vorige evenementen zijnook nu weer leden van andere afdelingen zeer welkom.

30 juni excursie naar Vianen
Op 30 juni organiseert onze afdeling een excursie naar Vianen. Daar bezoeken we de Grote Kerk en de rooms-katholieke O.-L.-Vrouw-ten- Hemelopneming-kerk.
Om 13.30 uur worden we verwacht in de Grote Kerk, Voorstraat 110, waar Jamie de Goei, inmiddels cantororganist van de Grote Kerk in Den
Bosch, de orgels voor ons toelicht. Het hoofdorgel werd in 2010 door de Belgische orgelmaker Thomas gemaakt in de bestaande kas van Abraham Meere uit 1803. Het orgel heeft 27 stemmen op 2 klavieren en pedaal. De stemming is naar Neidhardt.
Het kabinetorgel (JJ. Vool ca. 1804)werd in 2010 gerestaureerd door Van Rossum orgelbouw. Dit instrument heeft 6 registers.
Na de uiteenzetting en bespeling door Jamie de Goei, hebben deelnemers gelegenheid de orgels te bespelen.
Deze twee orgels zijn een bezoek meer dan waard, laat deze kans niet voorbijgaan. Informatie over de instrumenten is onder andere te vinden in Het Orgel 2011 nr. 2.
Hierna is er ook nog tijd om de rooms-katholieke kerk aan de Brederostraat nr. 2 te bezoeken, waar wij het Maarschalkerweerd-orgel leren kennen. Hier zal onze voorzitter Willeke Smits het orgel demonstreren en ook hier is gelegenheid voor deelnemers om te spelen.
Graag ruim van te voren de te spelen werken opgeven; dit komt de programmering ten goede! Welkom zijn in het bijzonder ook leden van andere afdelingen. Sluiting om 16.30 uur.

Zaterdag 18 februari Oud-Katholieke Kerk Amersfoort.
Alle leden van onze afdeling zijn uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering, die tevens onze nieuwjaarsontmoeting is. We hopen elkaar te ontmoeten op zaterdag 18 februari in de Oud-Katholieke Kerk in Amersfoort. Deze is gelegen aan ’t Zand nr. 13 in de binnenstad. De bereikbaarheid is per auto niet optimaal, houd daar rekening mee.
Na de ledenvergadering, waar we ons jaarprogramma zullen presenteren, is het orgel in de kerk door leden te bespelen. Het orgel is gebouwd door August Gern, geboren in 1837 in Berlijn. Hij vertrekt al jong naar Frankrijk, waar hij vanaf 1860 werkt bij Aristide Cavaillé- Coll. Na 1866 vestigt hij zich in Londen. Aanvankelijk hebben zijn orgels Franse kenmerken, in de jaren negentig van de negentiende eeuw echter krijgen zijn instrumenten een Engels karakter. In die tijd bouwt hij het door ons te bezoeken orgel, waarschijnlijk als huisorgel voor een ingezetene van Londen.
De dispositie is Engels, er zijn 13 registers op Great, Swell en Pedal.
In 1977 komt het instrument naar Amersfoort. In 1998/1999 wordt het gerestaureerd door Henk van Eeken te Herwijnen.
We beginnen om 13.30 uur en eindigen om 16.30 uur. Graag ruim van tevoren de te spelen werken de secretaris melden. Dit is noodzakelijk om een goed programma te kunnen samenstellen.

2011 historie

Jaarverslag 2011 Afdeling Utrecht-Flevoland

5 november St.-Willibrorduskerk in Utrecht St.-Maartenszangmiddag
Zingen met de heiligen – onder dit motto wordt dit jaar op 5 november weer de St.-Maartenszangmiddag georganiseerd in samenwerking met de St.-Willibrorduskerk in Utrecht. De eigenlijke datum van het feest is 11 november en Utrecht wil dit feest op de kaart zetten als het feest van het delen – St.-Maarten deelde immers zijn mantel met een bedelaar. Er is inmiddels een grote verzameling liederen gebundeld die het leven van de heiligen uit Utrecht en daarbuiten als onderwerp hebben. Het gaat hierbij om bekende en minder bekende liederen die zingen van St.-Maarten, St.-Nicolaas, St- Willibrord en anderen. Eeuwenlang hebben heiligen een belangrijke rol gespeeld in het leven van gelovigen. In de fraaie St.-Willibrorduskerk in de Minrebroederstraat in Utrecht begint dit zangfestijn om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. De liederen worden begeleid op het prachtige Maarschalkerweerdorgel.
Evenals vorig jaar is de begeleiding van de zang in handen van organisten uit de kring van de KVOK. Bij deze nodigen wij organisten uit zich aan te melden voor het muzikaal vormgeven en begeleiden van deze zangmiddag. Graag mailen of bellen naar Bram van Oort, bramennel@kpnplanet.nl  en 0348-551734.

10 september orgeltocht in de Lopikerwaard

Op 10 september vindt weer de Nationale Orgeldag plaats. In samenwerking met de Stichting Utrecht Orgelland neemt onze afdeling deel aan de organisatie van een orgeltocht in de Lopikerwaard.
Deze tocht kan op de fiets of met de auto worden gevolgd. De start is om 10.00 uur in de Grote of St.-Janskerk in Montfoort. Het orgel is in 1904 door M. Vermeulen gebouwd.
Om 11.15 uur vervolg in Benschop, Hervormde Kerk. Hier maken we kennis met het onlangs gerestaureerde orgel van J.H.H. Batz, gebouwd in 1755. Dan om 12.45 uur in Lopik, Hervormde Kerk. Dit orgel is in 1891 gemaakt door Van Dam (zie de foto op pagina 9). Na dit bezoek lunchen we op eigen gelegenheid om vervolgens om 14.00 uur in Jaarsveld de Hervormde Kerk te bezoeken.
Dit orgel is door C.G.F. Witte gemaakt in 1869. De tocht wordt om 15.30 uur afgesloten in de R.-K. Basiliek in Usselstein. Dit orgel is van Maarschalkerweerd, 1908.
De orgels worden bespeeld door Joletta Bok, Seline Haalboom en Jaap Jan Steensma; de laatste zal ook hun geschiedenis toelichten.
Het slotconcert in Usselstein wordt verzorgd door Willeke Smits. We bevelen deze gevarieerde orgeldag van harte bij u aan. Tot ziens op 10 september, op de fiets of met de auto.

5 februari: Algemene Ledenvergadering in kerkelijk centrum Goede Reede, Kerkgracht 60 in Almere-Haven.
Graag willen we de samenwerking met de leden in Flevoland wat meer concreet maken, we hopen dan ook dat de collega’s uit deze regio acte de présence geven. In genoemd kerkelijk centrum bevindt zich een Verschueren-orgel uit 1979 dat in december/januari een revisie ondergaat. De dispositie en intonatie wijzen op een orgel met Frans-barokke kenmerken. We houden hier onze huishoudelijke vergadering en zullen daarna een presentatie van het orgel krijgen door organist Han Siertsema. Ook kunnen alle leden zich aanmelden voor bespeling van het instrument. Muziek van Franse barokcomponisten geniet voorkeur. We verzoeken u uw gekozen werk door te geven via de secretaris. Aanmelden op de middag zelf is ook mogelijk. De middag begint om 13.00 uur en wordt om 16.00 uur afgesloten met een informeel samenzijn; we houden dan onze nieuwjaarsborrel.

Jubileum Peter van Dijk
Op 8 oktober heeft organist en orgeladviseur Peter van Dijk in de Utrechtse Tuindorpkerk zijn veertigjarig organistenjubileum gevierd.
Bij die gelegenheid ontving hij de Speld van de Stad Utrecht, die werd uitgereikt door locoburgemeester Lintmeijer.
De middag begon met een concert en werd afgesloten met een vesper volgens de Noord-Duitse Lutherse traditie.
Als afdeling willen wij Peter van harte feliciteren met deze mijlpaal.
Ieder afdelingslid kent deze organist. Hij speelt, naast de kerkdiensten in de Tuindorpkerk, tal van concerten, adviseert bij orgelrestauraties, is met regelmaat actief bij de evenementen van de Stichting Utrecht Orgelland en is in de stad Utrecht orgeladviseur bij de PGU.
Ook zijn er onder ons die hem kennen als orgeldocent. Steeds ervaren we hem als een welbespraakt man, die staat voor zijn opvattingen.
En altijd is er ruimte voor humor – dat kun je proeven als hij spreekt, maar ook als hij speelt!
Bram van Oort

2010 historie

Jaarverslag 2010

Verslag St.-Maartenszangmiddag op 6 november 2010
Om te beginnen een verslagje van de St.-Maartenszangmiddag op 6 november jl. in de St.-Willibrorduskerk in Utrecht. Utrecht is St.-Maartenstad, dat vieren de Utrechters met verscheidene activiteiten. Eén van deze activiteiten is een samenzang rond Utrechtse stadsheiligen (St.-Maarten, St.-Willibrord, St.-Nicolaas, St.-Jan, St.-Augustinus, St.-Catharina, St.-Pieter, H.-Aloysius, St.-Paulus etc.). Het organisatiecomité St.-Maartens Beraad Utrecht, de concertorganisatie van de St.-Willibrorduskerk en de KVOK afdeling Utrecht-Flevoland hebben de handen ineen geslagen voor deze dag. In een boekje zijn liederen opgenomen die te maken hebben met één of andere heilige. Vervolgens is onder de bezielende begeleiding van een organist (men kon zich van te voren inschrijven) het (onbekende) lied ingestudeerd met de aanwezigen en daarna uit volle borst samen gezongen. Er waren ongeveer veertig zangers over de middag verspreid die de gehele bundel gezongen hebben. Een leuk bij-effect is dat verschillende liederen zijn aangedragen die volgend jaar aan de bundel worden toegevoegd. Waarvoor dank! Dit smaakte naar meer! Dank ook aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen.

6 november St.-Maartenszangmiddag WillibrorduskerkUtrecht
Voor de laatste maal een herinnering aan de St.-Maartenszangmiddag op 6 november aanstaande in de Willibrorduskerk, Minrebroederstraat 21 in Utrecht. Het betreft een samenwerkingsverband tussen het St.-Maartensberaad, de KVOK afdeling Utrecht en Flevoland en de Willibrorduskerk.
Utrecht viert het St.-Maartensfeest met verscheidene activiteiten, waaronder deze zangmiddag.
Informatie over wat dit St.- Maartensfeest nu eigenlijk inhoudt, vindt u op de site van het St.-Maartensberaad: www.stmaartenstadutrecht.nl  of bij www.sintwillibrorduskerk.nl
Tijdens de zangmiddag, die duurt van 13.00- 17.00 uur, wordt gezongen uit een speciaal samengestelde zangbundel met liederen die zijn gewijd aan de Utrechtse stadsheiligen St.-Maarten, St.-Willibrord en natuurlijk St.-Nicolaas.
Verder staan liederen uit de rijke traditie van de protestantse en rooms-katholieke kerk op het programma.
Het orgel wordt bespeeld door acht organisten die zich hiervoor hebben aangemeld.
Er is ieder half uur een instapmoment.
Toegang gratis, collecte na afloop.

Overlijden Nico Karsemeijer
Op 12 juli j.l. overleed op vijfen-tachtigjarige leeftijd Nico Karsemeijer. Jarenlang was hij een trouw en toegewijd lid van de GOV, kring Utrecht. Van deze kring heeft hij het voorzitterschap bekleed van 1976 tot 1982. Het was in de tijd dat hij ook organist was in Utrecht. Om begrijpelijke redenen zijn we elkaar de laatste jaren wat uit het oog verloren maar zij die hem gekend hebben, herinneren zich een betrokken persoon. Op 16 juli is hij begraven op de Oosterbegraafplaats in Alphen aan den Rijn. We wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Overlijden Wim Verburg
Op 30 juni jl. overleed Wim Verburg op vierenveertigjarige leeftijd. Enkele weken geleden werd een ernstige ziekte bij hem geconstateerd, waaraan hij in het ziekenhuis in Ede is overleden.
Wim was actief als organist in Amerongen en omgeving. Verder was hij vooral bekend van de websitewww.orgelsite.nl , waarvan hij de webmaster was. Hij trok stad en land door om foto’s en geluidsopnamen te maken. Ook bij excursies en evenementen op orgelgebied was hij vaak van de partij, meestal gewapend met camera en opname- apparatuur. Ook vond hij veel voldoening in het componeren van korte, meestal liturgische orgelwerkjes –vaak in romantische stijl– die hij graag ten gehore bracht tijdens de activiteiten die werden georganiseerd door districten/afdelingen van de KNOV/KVOK.
Wim is van 2004 tot 2010 bestuurslid geweest, eerst van KNOV-district Utrecht en later van KVOK-afdeling Utrecht en Flevoland. Tijdens de laatste jaarvergadering nam Wim afscheid na een periode van zes jaar, omdat hij het erg druk had, met name met zijn website. Zo namen wij op 20 maart afscheid van hem, niet in de wetenschap dat dit zo snel een definitief afscheid zou worden. Wij herinneren ons Wim als een bevlogen orgelliefhebber, die iedere vergadering vol trots meldde hoeveel orgels hij op zijn website had staan.
We wensen zijn vrouw Jorine en de overige nabestaanden sterkte bij het verwerken van dit verlies.

11 september nationale Orgeldag
Op 11 september start de Nationale Orgeldag in de Cunerakerk in Rhenen. In Amersfoort is op dezelfde dag een orgeltocht te maken. Kijk voor alle informatie elders in dit blad en op www.utrechtorgelland.nl ofwww.cunerakerk.nl/concerten.

26 juni Orgeldag in De Bilt, Blauwkapel en Utrecht
Een interessante activiteit vindt plaats op 26 juni. Het betreft een orgeldag in De Bilt, Blauwkapel en Utrecht.
Deze orgeldag is een gezamenlijk initiatief van de Stichting Utrecht Orgelland, de Stichting Ruprecht-orgel Tuindorpkerk Utrecht en de KVOK-afdeling Utrecht.
Programma in het kort:
10.30 uur Dorpskerk De Bilt met David Jansen en Rogér van Dijk.
12.30 uur kerk te Blauwkapel met Tomás Flégr en Peter van Dijk.
13.30 uur Tuindorpkerk met Peter van Dijk.
15.30 uur H.-Josephkerk, met Willeke den Hertog-Smits en Rogér van Dijk.
De orgels worden telkens toegelicht en bespeeld. Zie voor verdere informatie:www.utrechtorgelland.nl
Om alvast te noteren: de Sint- Maartenszang op 6 november aanstaande.
In een volgende NotaBenevolgt meer informatie hierover.

Zaterdag 20 maart Wilhelminakerk Utrecht
Op zaterdag 20 maart wordt de jaarvergadering van de afdeling Utrecht gehouden.
Van 14.00 tot 16.00 uur bent u van harte welkom in de Wilhelminakerk, Hobbemastraat 35 te Utrecht.
De agenda is als volgt:
1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen stukken
3. Notulen ledenvergadering 2008
4. Jaarverslag secretaris en penningmeester
5. Bestuursverkiezing afdeling Utrecht
De bestuursleden Henk Kik en Wim Verburg zijn aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur draagt voor: dhr. A. van Oort, dhr. R.S. ’t Hart, dhr. A. J. Breunesse en dhr. B. Groenewoud
6. Jaarplanning 2010 afdeling Utrecht
7. Samenvoeging Regio Utrecht met Flevoland
8. Landelijke studiedagen
9. Rondvraag
10. Sluiting
Na de vergadering is er een presentatie van het De Koff-orgel door Wilfred Folmer en gelegenheid dit zelf te bespelen.

2009 historie

Jaarverslag 2009

14 november Wandeldag in Schoonhoven.
De tocht gaat langs het Van Vulpen-orgel in de Hervormde Kerk, de Oud- Katholieke Kerk met een orgel dat vermoedelijk rond 1890 gemaakt is door de firma Le Minitier & Gloton (Nantes) en de Rooms-Katholieke Kerk waar een instrument staat dat vermoedelijk door Johannes Josephus Mitterreither is gemaakt.
Tenslotte bezoeken we het Witte Kerkje in Willege-Langerak, hier staat een Van Dam-orgel uit 1885.
Noteert u de data alvast in uw agenda! Uitgebreide informatie volgt de komende maanden.

20 juni Orgelfietstocht

Op zaterdag 20 juni vindt de jaarlijkse orgelfietstocht plaats. Dit jaar voert de tocht langs vier orgels. In Scherpenzeel bezoeken we het recent gebouwde Adema-orgel.
De Hervormde kerk van Woudenberg bezit een fraai instrument van Knipscheer.
In Renswoude leggen we ons oor te luister bij Naber (Koepelkerk) en de Belgische orgelmaker Verschueren (Gereformeerde Kerk).
De orgels worden bespeeld door Willeke Smits en Henk Kik met composities van o.a. Bach, Messiaen, Franck, Walther en een vierhandige uitvoering van delen uit Mozarts veertigste symfonie.
U bent om 1O.OO uur van harte welkom bij de Hervormde Kerk van Scherpenzeel. U kunt uw eigen fiets meebrengen of ter plaatse een fiets huren
voor € 8,50 bij Jac. den Boer Tweewielercentrum, Dorpsstraat 215 3925KB Scherpenzeel, tel. 033-2771278. Desgewenst kunnen wij een fiets
voor u reserveren.
Deelname aan de orgelfietstocht is € 5 ter plaatse te voldoen.
Wilt u op 20 juni genieten van een prachtige fietstocht en vier boeiende orgels? Geef u dan op per e-mail:henk.kik@xs4all.nl  of telefoon: 06-
53925885

19 september Studiemiddag.
We bezoeken het Wolfferts-Heijneman-orgel van de St.-Maartenskerk te Zaltbommel, met als thema Mendelssohn.

Jaarvergadering 14 februari 2009 in Houten
De jaarvergadering van afdeling Utrecht zal gehouden worden op zaterdag 14 februari 2009 in de
parochiekerk van Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming te Houten.
In deze kerk staat een fraai orgel dat dateert uit 1845 en oorspronkelijk is gemaakt door Christiaan
Sluiting (1803-1881) en Pieter Maarschalkerweerd (1812-1882).
In 1907 werd het orgel door diens zoon Michaël Maarschalkerweerd uitgebreid.
De restauratie door Flentrop Orgelbouw in 2001 betekende een herstel van de situatie van 1907, met een schitterend resultaat.
Na de vergadering zal Henk Kik een demonstratie en uitleg geven over het Maarschalkerweerd-orgel.

13 december 2008 orgelwandeltocht te Maarssen
Op 13 december werd in Maarssen de jaarlijkse orgelwandeltocht gehouden.
Met eenentwintig deelnemers bezochten wij drie kerken.
Het orgel in de Heilig-Hartkerk is gebouwd door Lindsen, een leerling van Meere. Willeke Smits liet dit orgel horen met werken van o.a. Claude Balbastre en Arcangelo Corelli.
Hierna vertrokken we naar De Hoeksteen, waar Opus 1 van Van den Heuvel staat. Door het ontbreken van akoestiek komt dit orgeltje niet zo goed tot z’n recht, maar voor de zondagse eredienst volstaat het prima. Willeke speelde werken van Andriessen en Bach. Na een wandeling langs de voormalige buitenplaats Goudestein (het huidige gemeentehuis) en de Vecht warmde de groep zich op in het verenigingsgebouw van de Dorpskerk onder het genot van koffie en een oliebol, waarna we naar onze laatste locatie gingen voor het slotconcert.
In de Dorpskerk staan twee orgels: een klein koororgel van een onbekende bouwer, dat erg fel klinkt. Willeke demonstreerde dit orgeltje met een Fantasie van Sweelinck. Daarna volgde het slotconcert op het Meere-orgel, dat gebouwd is in 1790. Er klonk muziek van o.a. Sweelinck (Ons is gheboren een kindekijn), Mendelssohn (Zesde