Op 19 november 2022 zal er een bijeenkomst worden gehouden in de Sint Franciscus van Assisikerk te Oudewater.
Deze dag heeft als thema: “Orgelmuziek uit de lage landen staande in de (Rooms)-katholieke traditie” en is georganiseerd door verschillende afdelingen (Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Flevoland) en de themawerkgroep Landelijke Studiedagen van de KVOK.
De middag begint om 13.00 uur en Floris van Gils zal een lezing geven over o.a. de plaats van orgelmuziek en de organist binnen de (Rooms)-katholieke Kerk.
Daarna zal Gerben Mourik een masterclass geven over werken uit deze traditie. Hiervoor zijn enkele spelers gevraagd en door middel van een beamer en een camera kunt u de handelingen bij de speeltafel van het Maarschalkerweerdorgel (1887) ook volgen beneden in de kerk.
De middag zal rond 17:00 uur afgelopen zijn. Toegang voor leden is vrij, voor niet leden kan deze middag bijgewoond worden voor 15 EUR.
Aanmelden voor de studiedag dient door een mail (uiterlijk 18 november) te sturen naar penningmeester@kvok.nl (leden en niet-leden dienen zich aan te melden), niet-leden dienen voor de studiedag hun bijdrage van 15 EUR te hebben voldaan via NL17 ABNA 0454 8031 84 t.n.v. KVOK o.v.v. studiedag Oudewater.