12 oktober 2019 Studiemiddag minimal music

Enige tijd geleden stelden enkele jonge leden van de afdeling Zeeland voor om een studiemiddag te organiseren rond minimal music voor orgel .
Dat gaat nu gebeuren op zaterdag 12 oktober om 13.30 u in de monumentale Hervormde kerk van Kapelle
Toon Hagen, cantor-organist van de Grote Kerk te Zwolle zal met woord en klank ons inleiden in de minimal music.
Ook de reeds genoemde jonge organisten zullen werken in deze muziekstijl laten horen
Toon Hagen is vertrouwd met minimal music: hij speelt regelmatig werken van Welmers en zijn leermeester Matter  en legde in 2013 de  Canto Ostinato van Simeon ten Holt in een bewerking voor orgel vast op cd.
Graag in verband met de organisatie per maiol opgeven, alsr u deze middag wilt bijwonen: kvokzeeland@gmail.com. De toegang is vrij.

Zaterdag 13 april 2019: Excursiedag naar de orgels van Klundert en Zevenbergen

We zullen onder meer het fameuze Marcussen-orgel bezoeken, dat voorheen in de kerk van Moerdijk stond.

Zaterdag 9 februari 2019 jaarvergadering in de Geerteskerk te Kloetinge

Aansluitend een lezing van prof.dr.Hans Fidom over: “Hoe werkt muziek, luisteren als ambacht” geïllustreerd met orgelspel van enkele leden.

2019 Nieuwe bestuurssamenstelling

Als gevolg van wisselingen in het bestuur is de samenstelling per i november 2018 als volgt: Jan Neeteson, voorzitter; Bert Geleijnse, secretaris; Mariette Everse en Jos de Troije. Het bestuur heeft in de afgelopen vergaderingen afscheid genomen van Kees Tempelaar als secretaris en de leden Wim van Kempen en Bert Alderliesten. Er is veel erkentelijkheid voor het werk dat zij voor de afdeling gedaan hebben,