2018 historie

Zaterdag 3 maart Hofpleinkerk Middelburg
Zaterdagmiddag 3 maart houden we onze jaarvergadering in de Hofpleinkerk aan het Hofplein 13 in Middelburg. Aansluitend zal Bram de Wolf, organist van de Oud-Katholieke St. Augustinuskerk, een studiebijeenkomst leiden over “Intonaties”. Bram de Wolf schrijft in zijn inleiding: “Bij de publicatie van de begeleidingsuitgave bij ‘Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk’ in 2013 heeft men zich, waarschijnlijk om praktische redenen, beperkt tot alleen de zettingen. Het maken van goed werkende intonaties en voorspelen is overgelaten aan ons, kerkmusici.” De opzet is dat de deelnemers aan de hand van het toegezonden studiemateriaal zelf een poging doen om één of meer intonaties te maken bij een keuze uit de rubrieken ‘Veertigdagentijd’ en ‘Drie dagen van Pasen’. Tijdens deze bijeenkomst worden de meegebrachte composities op een opbouwende manier van commentaar voorzien.
Wie mee wil doen en het studiemateriaal dat Bram de Wolf heeft samengesteld niet heeft ontvangen, kan dit bij mij opvragen.
In de Hofpleinkerk staat een orgel van Blank uit 1985 met 15 stemmen, verdeeld over hoofdwerk, borstwerk en pedaal.

21 april voorjaarsexcursie
Op zaterdag 21 april houden we onze voorjaarsexcursie. Het wordt een tocht over Zuid-Beveland waarbij we een paar zeer fraaie Van Dam-orgels bezoeken. Die staan in Biezelinge waar Anko Vleugel ons zal ontvangen, in Wemeldinge met Peter Reijnoudt als gastheer en in Wolphaartsdijk waar René Nijsse ons wegwijs zal maken op het instrument. De orgels in deze kerken zijn alleszins het bekijken, beluisteren en bespelen waard. De afsluiting vindt plaats in de werkplaats van Orgelmaker A. Nijsse & Zn in Oud-Sabbinge, waar René Nijsse nog een en ander over Van Dam-orgels zal vertellen. Het bestuur hoopt dat we weer met een flinke groep liefhebbers op pad gaan. Ook gasten zijn van harte welkom. Wel graag even aanmelden bij mij. U krijgt dan voor de excursie enige documentatie, praktische informatie en kan zo mogelijk het vervoer worden afgestemd. .

Zaterdag 20 oktober studiemiddag
Onze najaarsbijeenkomst is op zaterdag 20 oktober. We hebben dan een studiemiddag over ’Interpretatie van de Orgelwerken van Johann Sebastian Bach’. Wij sluiten hierbij aan bij het thema van de landelijke studiedagen van de KVOK met als titel “Wegen naar Bach”. Jolanda Zwoferink zal deze middag leiden. Zij bracht de laatste jaren drie Bach-cd’s uit, opgenomen op het Gottfried Silbermann-orgel in de Hofkirche te Dresden. Zij doet onderzoek aan het LUCA, school of Arts (Lemmens Instituut en de Katholieke Universiteit Leuven) naar de uitvoeringspraktijk van de orgelwerken van J.S. Bach in relatie tot het Midden-Duitse orgeltype in het algemeen en de orgels van Gottfried Silbermann in het bijzonder. Zie ook de artikelen in Het Orgel 2018 nr. 3 van Reitze Smits (“Ontwikkelingen in Bach-interpretatie”) en Ben van Oosten (“De Seventy-Nine Chorales van Marcel Dupré “).
Dit is voor u dé kans om kennis te nemen van de “Aangescherpte Visie op de uitvoeringspraktijk van de orgelwerken van J.S. Bach”!
Ook leden van andere afdelingen zijn van harte welkom!
Locatie: Gasthuiskerk in Zierikzee. (Orgel Marcussen HW-RW-P, 19 st). Aanvang 13.30 uur ( tot 16.15 uur).

2017 Historie

Zaterdag 4 maart Gereformeerde Gemeente in Yerseke,

Op zaterdag 4 maart komen we weer bij elkaar. We zijn dan te gast in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Yerseke, waar we de ingang nemen aan de Molenlaan 1A. De organist van deze kerk, Mark Christiaanse, is onze gastheer. Eerst houden we de jaarvergadering. Na ongeveer een half uur gaan we over naar het tweede deel van deze middag. In een samenspraak van Bert Geleijnse met Jan Kruis, hoofdbestuurslid van de VOGG, en Mark Christiaanse zal aan de orde komen hoe de organistenpraktijk binnen de Gereformeerde Gemeenten gestalte krijgt met betrekking tot de eredienst en andere kerkmuzikale activiteiten. Verder zullen zij spreken over de organisatie en de ontwikkeling van de kerkmuziek binnen de Gereformeerde Gemeenten en de rol van de VOGG hierin. Tevens zal de praktijk van het isoritmisch zingen ter sprake komen. Na dit ongetwijfeld informatieve en onderhoudende gedeelte zal Mark Christiaanse het in het huidige kerkgebouw aanwezige grote Van den Heuvel-orgel bij ons introduceren inclusief een muzikale demonstratie, waarna er aansluitend de mogelijkheid is het orgel te bespelen. We beginnen om 13.30 uur en ook gasten zijn van harte welkom. Verder alvast aandacht voor de bijzondere bijeenkomst op zaterdag 22 april. In het kader van een orgelconcert en cd-presentatie in de Doopsgezinde kerk in Middelburg door Joost de Nooijer, waarin de muziek van de Nederlandse componist Ad Wammes centraal staat, wordt er ’s middags om 15.00 uur in deze kerk voor de leden van de KVOK en belangstellenden een workshop gegeven door Ad Wammes. Hierin zal hij toelichten en demonstreren hoe zijn composities tot stand komen.  Deze activiteit is in samenwerking met de Stichting Kerk biedt Podium tot stand gekomen.  Voor de workshop dient u zich bij mij aan te melden. Het concert met cd-presentatie begint om 20.00 uur en is vrij toegankelijk met een collecte bij de uitgang.

22 april Doopsgezinde kerk Middelburg.
Zaterdag 22 april is er een bijzondere activiteit in de Doopsgezinde kerk, Lange Noordstraat 62 in Middelburg. Van 15.00 – 16.30 uur wordt er een workshop gegeven door de componist Ad Wammes. In deze workshop zal hij vertellen en demonstreren hoe zijn composities tot stand komen. De deelnemers kijken hierbij als het ware over de schouder van de componist mee hoe dat bij hem in zijn werk gaat.
Ad Wammes studeerde compositie bij Ton de Leeuw, Theo Loevendie en Klaas de Vries, piano bij Edith Lateiner-Grosz en electronische muziek bij Ton Bruynèl. Na een periode waarin hij hoofdzakelijk muziek schreef voor TeleacNOT, richt hij zich sinds 2005 helemaal op de wereld van de klassieke muziek. Het in 2007 door Boosey & Hawkes opnieuw uitgebrachte “Miroir” betekende zijn internationale doorbraak. Het wordt over de hele wereld gespeeld door toporganisten als Thomas Trotter en John Scott en verscheen vele malen op cd. Naast composities voor orgel schreef Ad Wammes muziek voor velerlei instrumenten, combinaties en ensembles.
Aanleiding voor deze workshop is het concert dat ’s avonds op het fraaie Bakker & Timmenga-orgel wordt gegeven door Joost de Nooijer. Zeer recent nam hij samen met Kerstin Wolf een cd op met muziek van Ad Wammes. Deze cd wordt tijdens het concert gepresenteerd in aanwezigheid van de componist, die een toelichting op zijn werk zal geven. Het programma bestaat uiteraard uit muziek van Ad Wammes, maar Joost de Nooijer zal die omringen met werken van o.a. Bach, Schumann, Vaughan-Williams en Vierne.
Een bijzonder project, dat tot stand kwam in samenwerking met de Stichting Kerk biedt Podium. Het biedt een unieke mogelijkheid in de keuken van de moderne componeerkunst te kijken en zal de muzikale blik van de organist c.q. kerkmusicus zeker verruimen.
De workshop is een KVOK-activiteit waarbij ook gasten hartelijk welkom zijn. Wel graag vooraf even bij mij aanmelden.
Het concert met cd-presentatie begint om 20.00 uur en is vrij toegankelijk met een collecte bij de uitgang.


Foto: Kees Tempelaar – Klik op de afbeelding voor een vergroting

Zaterdag 30 september excursie naar Breda en Oudenbosch
Na het geslaagde Ad Wammes project en de zomerperiode pakken we de draad weer op voor nog twee activiteiten in het najaar. Op zaterdag 30 september hebben we onze jaarlijkse excursie. Die gaat naar Breda en Oudenbosch. We beginnen om 10.00 uur in de Grote Kerk van Breda waar Aart Bergwerff ons zal ontvangen bij het Flentrop-orgel (1969, vier manualen en pedaal) in de imposante kas met de Nassaukleuren blauw en goud. Na de lunch bezoeken we de vlakbij gelegen Waalse kerk met König-orgel (1763, twee manualen en aangehangen pedaal, middentoonstemming). Voor het afsluitende bezoek stappen we in de auto’s en rijden richting Oudenbosch. In de grote Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara bevindt zich eveneens een König-orgel (1773, twee manualen en pedaal) en dat kunnen we net als de andere orgels bekijken, bespelen en beluisteren.
Voor deelname graag aanmelden per mail of telefoon bij de secretaris. U krijgt dan verdere informatie over de excursie en de mogelijkheden om met elkaar mee te rijden.

Zaterdag 4 november Tholen Ichthuskerk
Op zaterdag 4 november komen we bij elkaar in de Ichthuskerk, Doelweg 7 in Tholen. Kerkmusicus en docent dr. Arie Eikelboom zal ons deze middag vertellen over de invloed van Maarten Luther op de kerkmuziek van die tijd tot in onze dagen. Hij zal daarbij aandacht besteden aan de theologie van Luther in zijn liederen, de functie van muziek in de eredienst, kerkzang bij Luther en Calvijn, van Luther naar Bach en verder naar nu. Een aantal leden zal als muzikaal intermezzo bewerkingen van Lutherkoralen spelen op het Van Vulpen-orgel (1964).
Arie Eikelboom is de auteur van een omvangrijke serie boeken over hymnologie en een boeiend spreker, die zijn grote kennis van de geschiedenis en het wezen van het kerklied met verve weet over te dragen. Het bestuur verwacht veel leden te kunnen begroeten. Gasten zijn ook van harte welkom. We beginnen om 13.30 uur; parkeren kan het beste bij de haven.

2016 Historie

Zaterdag 6 februari  Dorpskerk Noordwelle
We beginnen met de jaarvergadering, waarna ds. Maarten Diepenbroek in dialoog met organiste Willie den Hollander een inleiding zal houden over het thema Samenwerking organist en predikant in de eredienst. Hun ervaringen en ideeën over dit onderwerp komen daarbij aan de orde, mede op basis van hun samenwerking in de afgelopen jaren. Maarten Diepenbroek was tot vorig jaar predikant van de Hervormde kerk in Burgh en Willie den Hollander is daar cantor-organist. Gastheer op deze middag is Ton Kranendonk, organist van de Corneliuskerk. Hij zal het orgel bij ons introduceren.
We beginnen om 13.30 uur en het bestuur hoopt weer op een goede opkomst. Ook gasten zijn van harte welkom.

Zaterdag 23 april Voorjaarsexcursie Walcheren
Op zaterdag 23 april is onze voorjaarsexcursie, die dit jaar geheel op Walcheren zal zijn. We beginnen ’s morgens in de Gereformeerde kerk (Vrijgem.) in Vrouwenpolder, waar Erik Zwiep ons zal ontvangen bij het Proper-orgel uit 1896, later uitgebreid en gerestaureerd door meerdere orgelbouwers.
De tweede helft van de ochtend bezoeken we de Johanneskerk in Serooskerke. Organist Ko Koole ontvangt ons bij het Standaart-orgel uit 1926, dat vrijwel ongewijzigd door de tijd is gekomen. Hier zal Kees Tempelaar tevens een korte lezing houden over orgelbouwaspecten van de op deze dag te bezoeken orgels in het licht van de geschiedenis van de firma Standaart.
Na de lunch zijn we te gast in de Catharinakerk in Zoutelande. René Molenaar zal daar het vorig jaar door de Sloveense orgelbouwer Škrabl geplaatste Witte-orgel uit 1871 bij ons introduceren.
De excursie wordt besloten in Aagtekerke. In de kerk van de Gereformeerde Gemeente zal Jan Wisse ons het grote Edskes-orgel uit 2011 demonstreren, waarna de deelnemers net als in de andere kerken die we bezoeken zelf het orgel kunnen bespelen. Ter afsluiting van de excursie zal Jan Wisse een korte orgelbespeling verzorgen.
Deelname aan de excursie is mogelijk voor leden maar ook gasten zijn van harte welkom. Graag aanmelden per mail of telefoon bij de secretaris. U ontvangt dan tijdschema, routebeschrijving en verdere gegevens over deze orgelexcursie.

Zaterdag 8 oktober Koorkerk in Middelburg
Onze volgende bijeenkomst is op zaterdag 8 oktober. We zijn dan in de Koorkerk in Middelburg, waar de Middelburgse musicoloog en organist Albert Clement met ons een aantal koralen uit het Orgelbüchlein van Johann Sebastian Bach zal behandelen. Enkele deelnemers hebben zich al aangemeld om een koraal te spelen op het Van Vulpen-orgel. Wilt u ook een koraal spelen, informeer dan even bij mij welke er van de lijst nog openstaan. Na een algemene inleiding zal Albert Clement dieper op de gespeelde koralen ingaan. De deelnemers spelen daarna hun koralen opnieuw, waarbij ze de opgedane kennis en inzichten in praktijk kunnen brengen. Het belooft een boeiende en leerzame middag te worden.
We beginnen om 13.30 uur. Gasten zijn uiteraard van harte welkom.

Foto: Kees Tempelaar

2015 Historie

Zaterdag 14 maart Kerk in Burgh Zierikzee
De bijeenkomst op zaterdag 14 maart zal niet plaatsvinden in Burgh. Kerk, orgel en inleiders bleken onverwacht niet beschikbaar. In plaats daarvan komen we op die datum bij elkaar in Zierikzee. We beginnen om 13.30 uur in de Thomaskerk met onze jaarvergadering, waarna gastheer Mar van der Veer zal spreken over het orgel (Van Vulpen, 1960) en de vele muzikale aktiviteiten in de gemeente. Hij zal het orgel demonstreren en we krijgen gelegenheid om zelf te spelen. Rond 15.00 uur gaan we naar de Gasthuiskerk waar Mar van der Veer het Marcussen-orgel (1964) zal demonstreren, waarna ook hier gelegenheid zal zijn om zelf te spelen. Beide orgels zijn mooie, interessante en ook heel verschillende instrumenten.
De volgende activiteit van de afdeling Zeeland is op zaterdag 9 mei. We hebben dan de jaarlijkse orgelexcursie die dit jaar in Dordrecht zal zijn. ’s Morgens zijn we te gast bij Cor Ardesch in de Grote Kerk met het Kam- en Bach-orgel. Na de lunch bezoeken we het Van den Heuvel-orgel (2012) in de Christelijke Gereformeerde Kerk Centrum. Daarna steken we over naar de Wilhelminakerk met het Bakker & Timmenga-orgel uit 1906.
Maar eerst graag tot ziens op 14 maart in Zierikzee. Het bestuur hoopt weer veel leden te kunnen begroeten. Ook gasten zijn van harte welkom.

Zaterdag 9 mei voorjaarsexcursie Dordrecht.
De voorjaarsexcursie is op zaterdag 9 mei met bestemming Dordrecht. We beginnen om 10.00 uur in de Grote Kerk waar Cor Ardesch ons ontvangt op het Kam-orgel en bij het Bach-orgel van Verschueren. Na de lunch bezoeken we om 13.30 uur de Christelijke Gereformeerde Kerk Centrum, waar Jan van den Heuvel ons op het door zijn orgelbouwbedrijf in 2012 opgeleverde orgel zal ontvangen. Rond 15.00 uur steken we over naar de Wilhelminakerk, waar Hans van de Weg onze gastheer is. Achter het historische front in deze kerk werd in 2005 een Bakker & Timmenga-orgel geplaatst, dat zich van 1906 tot 1987 in de Duyststraatkerk in Rotterdam-Delfshaven bevond.
De deelnemers krijgen op deze dag een unieke mogelijkheid om vier zeer fraaie historische en nieuwe orgels te zien, te horen en te bespelen. Voor deelname graag aanmelden per mail of telefoon bij de secretaris. Gasten zijn van harte welkom.

Zaterdag 10 oktober Grote- of Sint Nicolaaskerk in Brouwershaven
Op zaterdag 10 oktober zal onze volgende bijeenkomst plaatsvinden. We zijn dan te gast in de Grote- of Sint Nicolaaskerk in Brouwershaven, waar we zullen worden ontvangen door de organist van de kerk Marien Stouten. Het eerste deel van de middag zal besteed worden aan uitleg en demonstratie van het computerprogramma Hauptwerk. Daarna is er gelegenheid het Van Vulpen-orgel te bespelen.
Aanvang 13.30 uur.

2014 Historie

Zaterdag 22 februari jaarvergadering en studiemiddag in Haamstede
Op zaterdag 22 februari 2014 vindt onze volgende bijeenkomst plaats. Deze zal gehouden worden in de Gereformeerde kerk te Haamstede, Platboslaan 1. Het programma voor deze middag bestaat uit twee onderdelen. We beginnen om 13.30 uur met onze jaarvergadering.
Naar verwachting zal om 14.00 uur het volgende onderdeel beginnen. Dit heeft als titel: Liturgisch orgelspel: waarom – op welke momenten – wat en hoe.
Jos Vogel zal dit onderwerp voor ons inleiden. Daarbij komen aan de orde:
– functie en doel van liturgisch orgelspel
– op welke momenten in de liturgie, waar wel, waar (liever) niet?
– hoe kies je je repertoire, wat is beschikbaar en geschikt?
– wat bepaalt je keuze, waar houd je rekening mee?
– hoe voer je liturgisch orgelspel uit, bijvoorbeeld orgelspel voor de dienst
– enkele handreikingen voor inleidend orgelspel bij een lied (bijvoorbeeld na de preek).
Jos Vogel zal een en ander demonstreren op het orgel. Zelf zullen we ook het orgel kunnen bespelen om te laten horen hoe wij aan één van de genoemde punten invulling geven. Zodat ook de anderen wellicht op een idee gebracht worden over wat wel of niet mogelijk is op de diverse momenten in de eredienst.
De kerk heeft een orgel van Reil uit 1969 dat in 1994 is aangepast door Fama en Raadgever. Het heeft 12 stemmen, verdeeld over Hoofdwerk, Borstwerk en Pedaal.Bij de kerk zijn voldoende vrije parkeerplaatsen. Gasten zijn welkom.

Zaterdag 24 mei Orgelexcusie naar Aardenburg, Maldegem, Eeklo en Watervliet
De reeds eerder aangekondigde orgelexcursie op zaterdag 24 mei in de Belgische grensstreek onder Zeeuws-Vlaanderen start om 10.00 uur in de kathedraal van Watervliet. Hier bevindt zich in een zeer fraaie orgelkas uit 1643 een nieuw instrument gebouwd door Loncke in 1969, waarbij de oorspronkelijke dispositie van Ledou als uitgangspunt is genomen. Stijn De Kesel zal ons ontvangen en het orgel demonstreren. Daarna gaan we naar de neogothische St. Vincentiuskerk in Eeklo, waar zich een groot drieklaviers orgel bevindt, in 1856 gebouwd door Lovaert en in 1905 omgebouwd door Schijven. Dirk Bruggeman is onze gastheer en hij zal ons wegwijs maken op dit instrument. Om 13.15 uur worden we door Ad van de Wege opgewacht in de St. Adrianuskerk in Adegem. Het uit 1780 daterende Van Peteghem-orgel in deze kerk is in 2010 door reconstructie/nieuwbouw uitgevoerd door Lapon in zijn oorspronkelijke staat hersteld en telt 26 stemmen. Mensurering en klankbeeld zijn georiënteerd op van Peteghem. Het orgel is uitermate geschikt voor muziek uit de Franse barok, zoals van Couperin en Clérambault. We besluiten de orgeltocht in de St. Barbarakerk in Maldegem, waar Ad van de Wege ons om 14.45 uur zijn ‘eigen’ orgel zal demonstreren. Het werd in 1864 gebouwd door Hooghuys en heeft twee klavieren en aangehangen pedaal. Het is een vroeg-romantisch ‘Frans klinkend’ instrument met een meerdere tongwerken. Ook ruimen we tijd in om het pas verworven Loncke koororgel uit 1985 te bewonderen. Rond 16.00 uur sluiten we de excursie af. Het wordt een afwisselende en volle orgeldag waarbij de deelnemers alle orgels kunnen bespelen. De afstanden tussen de kerken zijn niet groot; om tijd te besparen neemt ieder zelf een lunchpakket mee. Voor deelname graag even aanmelden per mail of telefoon bij de secretaris. Gasten zijn van harte welkom.

Zaterdag 18 oktober Protestantse Kerk Lewedorp
Op zaterdag 18 oktober houden we een studiemiddag over het nieuwe liedboek. Deze middag staat helemaal in het teken van het aanleren van een nieuw lied aan de gemeente. De middag is in de protestantse kerk van Lewedorp, Zandkreekstraat 31 en begint om 13.30 uur. Het is handig een liedboek mee te nemen.
De studiemiddag wordt verzorgd door Bert Alderliesten. In het afgelopen najaar volgde hij de cursus cantoraat in Nieuwegein. Deze werd gegeven door Anje de Heer en Cathrien Posthumus. Hij is organist in Lewedorp.
Doel van de middag:
-Iedereen krijgt ideeën mee over hoe je het beste een nieuw lied kunt aanleren
-Iedereen doet praktijkervaring op door zelf een lied in te studeren met de aanwezige leden.
Wat gaan we doen:
We beginnen met wat praktische informatie over het aanleren van een lied en jouw rol daarbij. Wat doe je wel en wat niet?
Daarna het praktijkgedeelte. Iedereen kiest zelf thuis een onbekend lied om dat aan de andere leden aan te leren. Het doel daarvan is tweeledig: je doet in een omgeving die ‘veiliger’ is dan voorin je eigen kerk ervaring op in het oefenen van een lied. Tegelijk kom je thuis met een reeks nieuwe liederen die je nog niet kende.
In Lewedorp is een tweeklaviers unitorgel, waarvan de speeltafel achterin de kerk staat, op de grond. Voorin de kerk staat een piano. Je kunt ervoor kiezen begeleid of onbegeleid te laten zingen.
En wie wil kan als afsluiting van de middag nog wat op het orgel spelen. Ook gasten zijn van harte welkom.
KEES TEMPELAAR

2013 Historie

Zaterdag 16 november studiedag over César Franck in de RK Quiriniuskerk in Halsteren
Op zaterdag 16 november houden wij een studiedag over César Franck in de RK Quiriniuskerk in Halsteren, Dorpsstraat 53.
Onze docent die dag is Wouter Blacquière, organist van de Paradijskerk in Rotterdam en docent aan de opleiding voor kerkmusici, eveneens in Rotterdam.
De dag begint met een inleiding over het leven en de muziek van Franck. Daarna hebben deelnemers de kans een voorbereid werk van Franck voor te spelen, waarbij de docent de nodige aanwijzingen zal geven. Graag is hij vooraf op de hoogte van wat iedereen gaat spelen. U kunt dat tijdig doorgeven aan mij,balder@zeelandnet.nl
De studiedag duurt van 13.30 tot 16.30 uur.

Zaterdag 21 september Goes, De Hoogte Kennismaking met het nieuwe Liedboek
Sinds 25 mei j.l. is er voor de kerken een nieuw Liedboek beschikbaar. De KVOK, de vereniging van organisten en kerkmusici, afdeling Zeeland, organiseert op zaterdag 21 september van 10.00 tot 12.30 uur een bijeenkomst voor iedereen die in welke functie dan ook te maken krijgt met het nieuwe liedboek. De bijeenkomst is in kerkgebouw De Hoogte, Populierenstraat 29 in Goes.
U krijgt de gelegenheid kennis te maken met de verschillende typen liederen uit het liedboek. Elk type zal met een voorbeeld aan de orde komen. Dat wordt gedaan door dat lied met elkaar te oefenen. Medewerking verlenen de cantorij van de Nieuwe Kerk Middelburg o.l.v. Aleida Post en ds. Philippe Beukenhorst uit Oostkapelle als cantor. Jos Vogel, organist van de Jacobskerk in Vlissingen, zal de liederen toelichten en op diverse aspecten ingaan zoals:
• een overzicht van de verschillende liedvormen; wat vraagt het van de organist, de predikant, de gemeente
• welke instrumenten zijn in te schakelen
• mogelijkheden en valkuilen
• grenzen kennen en vastleggen, wat kan ik wel en wat niet
• samen zingen en spelen van voorbeelden van de verschillende categorieën liederen, m.m.v. de cantorij van de Nieuwe Kerk in Middelburg onder leiding van Aleida Post
• vragen van deelnemers
Deze voorlichting is gratis; van de deelnemers wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Vooraf opgeven is niet nodig.
Daarnaast wordt een workshop georganiseerd die bedoeld is voor organisten. Onder de vakkundige leiding van Jos Vogel kunnen zij zelf aan de slag. Deze workshop is toegankelijk voor maximaal acht personen voor actieve deelname en een niet gelimiteerd aantal toehoorders.
De eerste workshop is op zaterdag 28 september van 10.00 tot 12.30 uur in kerkgebouw De Hoeksteen, Roozenburglaan 22 in Middelburg. Zijn er meer dan acht deelnemers, dan volgen er zoveel meer workshops als nodig is, data en plaats nader te regelen. Als er veel deelnemers zijn uit een bepaalde regio dan kan in principe de workshop in die buurt gehouden worden. Actieve deelname kost € 25 en toehoorders betalen € 10.
Vragen of opmerkingen over de bijeenkomst en aanmelden voor de workshop bij de secretaris Bert Alderliesten,balder@zeelandnet.nl

9 februari Grijpskerke
Op 9 februari komen we om 13.30 uur bij elkaar in de kerk van Grijpskerke.
Allereerst houden we dan onze jaarvergadering. We gaan ervan uit dat we rond 14.00 uur met het vervolg van het programma kunnen beginnen.
Bram de Wolf zal ons vertellen over de componist Jan Pieterszoon Sweelinck. Daarbij gaat hij onder andere in op de plaats van Sweelinck in het Amsterdam van zijn tijd en Sweelincks invloed buiten de landsgrenzen.
Ook de wijze waarop de orgelwerken van Sweelinck werden gebruikt en uiteraard hoe ze gespeeld kunnen worden, zal aan bod komen.
Vervolgens kunnen wij zelf iets van Sweelinck spelen, waarbij Bram aanwijzingen en tips zal geven. Als handreiking bij de voorbereiding zal Bram een
paar korte en goed speelbare composities uitkiezen, die de deelnemers op voorhand krijgen toegezonden.
We zullen ze ruim op tijd naar u e-mailen.
Hebt u geen e-mail maar bent u wel van plan aanwezig te zijn en wilt u de werken toegestuurd krijgen, neem dan contact op met de secretaris.

13 april Goes
Op 13 april houden we een orgelexcursie naar Goes, waar we in de loop van de dag drie orgels gaan bekijken en beluisteren. In elke kerk zal de eigen organist iets vertellen over het orgel en het ook laten horen.
Daarna is er gelegenheid voor eigen spel.
We beginnen om 10.00 uur in de Grote Kerk, waar gastheer Arno van Wijk ons het Marcussen-orgel zal demonstreren.
Na de lunch gaan we om 12.30 uur naar de overkant van het plein waar we in de rooms-katholieke kerk door Evert Wagter opgewacht worden bij het orgel van Verschueren.
Als laatste bezoeken we de Sionskerk, Louise de Colignystraat 177, waar een orgel van Flentrop staat. Johan Nijsse zal daar onze gastheer zijn. Er is niet veel tijd vooreen uitgebreide lunch, dus neem zelf een lunchpakket mee.

2012 historie

Zaterdag 21 april Gertrudiskerk in Bergen op Zoom
Alvast in de agenda noteren: op zaterdag 21 april houden we in de middag een excursie met als reisdoel de Gertrudiskerk in Bergen op Zoom, waar het prachtig gerestaureerde Ibach-orgel staat.

Zaterdag 3 maart protestantse kerk Sluiskil
Onze jaarvergadering houden we dit jaar op zaterdag 3 maart in de protestantse kerk (Louisastraat 43) van Sluiskil.
Nadat we de vergaderstukken hebben doorgenomen, zal Jochanan van Driel uit Terneuzen voor ons een lezing verzorgen over orgels en orgelmuziek in de synagoge. Hij zal de periode tot de Tweede Wereldoorlog bespreken en daarbij ook de orgelbouw en gebruik van het orgel, één en ander ook in samenwerking met een koor. Het gebruik van orgels in de synagoge is behoorlijk omstreden geweest. Hij zal ons ook muziek uit die periode laten horen.
We gaan ervan uit dat er ook gelegenheid is om het twee-klaviers Vierdagorgel te bespelen en te beluisteren.
Aanvangstijd: 13.30 uur.

2011 historie

Zaterdag 29 januari  jaarvergadering  Grote Kerk van Tholen.

Op zaterdag 29 januari houden we onze jaarvergadering om 13.30 uur. We doen dat deze keer in de Grote Kerk van Tholen. We beginnen met de vergadering in een van de bijzalen van de kerk. We zullen het jaarverslag bekijken en de plannen voor het komende jaar. Uiteraard hebben ook de leden bij deze plannenmakerij een grote inbreng.
Hierna gaan we de kerk in om het orgel te gaan bezien, te beluisteren en te bespelen. Er zal verteld worden over het orgel en de geschiedenis van het orgel. Daarna krijgt iedereen die dat wil de gelegenheid zelf te spelen.
In Tholen staat een prachtig Van Dam-orgel uit 1832 met hoofdwerk, rug- en bovenwerk en zelfstandig pedaal, totaal 30 stemmen. De moeite waard om het te komen beluisteren en zeker ook zelf te bespelen, maar ook de kerk is het bekijken meer dan waard.
We hopen daarom in Tholen velen van u te ontmoeten.
Alle leden van wie ik het mailadres heb, hebben dit bericht al eerder per mail ontvangen. Heeft u deze mail niet gehad en wilt u bijtijds geïnformeerd worden, dan graag uw e-mailadres opgeven door een mail naar balder@zeelandnet.nl  te sturen.

19 november Jacobskerk in Vlissingen
Op 19 november gaan we op excursie naar de Jacobskerk in Vlissingen.
Jos Vogel, de vaste organist van deze kerk, zal ons vertellen en beeldmateriaal tonen over de geschiedenis van de huidige en vroegere orgels. Vooral het hoofdorgel zal hij demonstreren in al zijn mogelijkheden.
Wie wil, heeft daarna nog de gelegenheid om zelf het hoofdorgel te bespelen. De middag begint om 14.00 uur.

2010 historie

Jaarverslag 2010

Zaterdag 20 november De Hoeksteen Middelburg
We beginnen het nieuwe seizoen in kerkgebouw De Hoeksteen, Roozenburglaan 22 te Middelburg. We doen dit op 20 november om 13.30 uur. De ontmoeting zal in het teken staan van Het orgel als partner.
De bedoeling is om deze middag het orgel vooral te gebruiken als begeleidingsinstrument voor andere instrumenten, waarbij we vooral denken aan viool, blokfluit, maar ook klavecimbel. Er zijn ook solozangers te begeleiden en er kan gespeeld worden op twee orgels of, nog beter, à quatre-mains op orgel. In De Hoeksteen staat een eenklaviers Leeflangorgel uit 1973. Het orgel staat op de kerkvloer en er is veel ruimte rondom het instrument.
Leden van wie het e-mailadres bekend is, krijgen bij de uitnodiging ook een bijlage met begeleidingsmuziek voor de verschillende instrumenten. Iedereen die wil spelen deze middag, kan zelf de muziek uitprinten.

Leden die de informatie van de kring Zeeland per mail – en daarmee eerder dan de publicatie in NotaBene – willen ontvangen kunnen hun mailadres doorgeven aan de secretarisbalder@zeelandnet.nl

Cursus improvisatie door Kees van Eersel
Aan het begin van het jaar starten we met een cursus improvisatie, waarbij zeker ook aandacht zal worden besteed aan het maken van voorspelen.
Het gaat een cursus worden van zes avonden in de periode van half maart tot juli. Cursuslocatie is de Doopsgezinde kerk in Middelburg.
De cursus wordt gegeven door Kees van Eersel.
Naast de aanwezigheid op de cursusavonden, wordt er ook veel zelfwerkzaamheid van de cursisten verwacht in de periodes tussen de cursusdata.
De kosten bedragen € 100 tot € 150 voor de gehele cursus, afhankelijk van het aantal deelnemers.
Het maximum aantal deelnemers is op tien gesteld. Eventueel wordt er na de zomer nog een viertal lessen gegeven.
U kunt zich opgeven bij de voorzitter Jan Neeteson, die u ook verdere informatie kan gevenjpneeteson@planet.nl
Tijdens de jaarvergadering kunnen ook nog vragen over de cursus worden gesteld, maar voor opgave zal het dan waarschijnlijk te laat zijn, daar het aantal deelnemers nu eenmaal tot tien beperkt moet blijven.

8 mei studiedag in Hulst
Op zaterdag 8 mei organiseren we als afdeling Zeeland van de KVOK een studiedag in Hulst.
Deze dag heeft als thema: Franse barok en Franse barokmuziek.
De studieleider van deze dag is Jos Vogel. In de ochtenduren zijn we te gast in de muziekschool van Hulst, in de middag in de basiliek op de Grote Markt.
Het programma van de dag:
10.30 uur muziekschool open
11.00 uur inleiding door Jos Vogel over het gekozen thema
12.15 – 13.30 verzorgde lunch in de muziekschool
13.30 workshops in de basiliek; ongeveer 16.00 uur einde
Voor een goede organisatie van deze studiedag is het noodzakelijk dat deelnemers en eventuele toehoorders zich vooraf opgeven.
Wij weten dan ook het aantal mensen dat we met de lunch kunnen verwachten.
Even belangrijk is het om vooraf op te geven wat u gaat spelen. Jos heeft een sterke voorkeur voor Couperin, Clérambault, Chaumont of Guilain.
Dat wil echter niet zeggen dat werken van andere componisten uit de Franse Barok niet welkom zijn.
Jos wil graag weten wat er gespeeld wordt, dit om niet geconfronteerd te worden met met een te grote diversiteit aan composities.
De muziekschool bevindt zich op Baudeloo 20, gelegen achter het stadhuis en is een prachtig gerestaureerd monumentaal gebouw, met karakteristieke trapgevel en kleine toren. De basiliek is niet moeilijk te vinden en wie naar de studiedag komt, zal tevens kunnen genieten van deze prachtige kerk en het geweldige orgel.
U kunt zich opgeven bij de secretaris van de afdeling Zeeland: Bert Alderliesten, e-mail balder@zeelandnet.nl

20 februari jaarvergadering Hervormde Kerk van Dreischor.
Op 20 februari 2010 houden we onze jaarvergadering. Deze keer zal dat zijn in de Hervormde Kerk van Dreischor. Als we de gebruikelijke verslagen behandeld hebben, zal Marco ’t Hart ons meenemen naar de wereld van de Engelse orgelmuziek.
Hij zal het één en ander vertellen en daarna laten horen.
Ook is er uiteraard gelegenheid zelf het prachtige Vierdag-orgel te bespelen. We beginnen om 14.00 uur.

2009 Historie

Jaarverslag 2009

5 september Lutherse Kerk Middelburg
Op zaterdag 5 september komen we als afdeling Zeeland weer bij elkaar in de Lutherse Kerk aan de Zuidsingel in Middelburg.
Ook nu weer zal Bram de Wolf de inleider zijn op deze dag. Hij begint met ons het prachtige Duyschot-orgel, met zijn vele mogelijkheden, te laten horen. Ook zal hij zijn registraties toelichten. Daarna zal het gaan over de stemming en temperatuur; welke stemmingen mogelijk zijn en welke veel gebruikt worden. Ook zal Bram zijn klavechord en zijn virginaal laten horen, die beide in een andere stemming staan. Ook zal hij verschillende werken in de verschillende stemmingen laten horen.
We zouden de middag dus een luisterpracticum kunnen noemen.
Natuurlijk is er ook gelegenheid om zelf op het Duyschot-orgel te spelen. We beginnen om 13.30 uur.

13 juni Ogelexcursie Noord-Zeeland en het zuiden van Zuid-Holland.
Op 13 juni gaat de orgelexcursie richting Noord-Zeeland en het zuiden van Zuid-Holland.
We beginnen om 10.30 in de Sint-Catherijnekerk in Brielle waar het Kamorgel uit 1854 bezocht wordt. Onze gastheer daar is Marco ’t Hart. We
zullen ook in Brielle samen lunchen.
Om 13.30 uur bezoeken we de Hervormde Kerk van Sommelsdijk. Daar staat een orgel van Meere uit 1821. Paul Kieviet zal ons daar alles over vertellen.
Om 15.00 uur eindigen we in Oude Tonge, waar in de Hervormde Kerk een orgel staat van Frobenius uit 1966. Dit is het enige orgel dat Frobenius
in Nederland heeft gebouwd. Onze gastheer daar is Rinus Verhage.
Het is volkomen toevallig, maar de drie orgels hebben elk 21 stemmen.
Wie geen eigen vervoer heeft maar toch aan de excursie wil deelnemen kan zich melden bij: Bert Alderliesten, 0113-612770 ofbalder@zeelandnet.nl

2008 Historie

JAARVERSLAG 2008

Op zaterdag 9 februari hielden wij als gecombineerde GOV/KNOV onze jaarvergadering in de kerk van Vrouwenpolder. Het bestuur bestond op dat moment uit vier leden: twee KNOV-leden, één GOV-lid en één lid zonder binding aan deze twee, maar lid van de Vereniging van Doopsgezinde Organisten. Voorwaar, toen al een volledig geïntegreerd bestuur. Op de jaarvergadering waren 17 leden aanwezig.
Door leden werd geopperd dat Tholen een fraai Van Dam orgel heeft en daar best eens iets mee te doen is; er werd gevraagd de vergaderingen van de GOV/KNOV niet meer te houden in de drukke tijd voor Kerst en Prosper Sevestre wees op de Rotterdamse orgeldagen.
Na dit officiële deel kwam Jos Vogel aan het woord. Hij vertelde over de disposities van de kleine orgels op Walcheren en wat daarop gespeeld kan worden. Het speelrepertoire wordt bepaald door het orgel, de luisteraar en de organist, door wat hij wil en kan. Er is veel muziek voor kleine orgels, met en zonder pedaal van voor 1800 uit Italië, Spanje, Frankrijk, Vlaanderen en vooral Engeland. Ook pianomuziek en klavecimbelmuziek is goed bruikbaar. Nadat hij het een en ander ook had laten horen op het orgel, mocht ieder die wilde nog wat spelen.

Op zaterdag 17 mei hielden we onze excursie. Die ging deze keer naar Schouwen. Bezocht, bekeken, beluisterd en bespeeld werden de orgels van de Nieuwe Kerk met het Kam en Van der Meulen orgel, (gastheer Mar van der Veer) de Willibrorduskerk met het Marcussenorgel, (gastheer Wim Boer) de Gereformeerde kerk met een Van Vulpenorgel (gastheer Theo Faber) en tenslotte Brouwershaven, waar Prosper Sevestre ons het Van Vulpen orgel liet horen dat gebouwd is in een historische kas.
Er waren 10 leden die de dag volgden. Vooral in de Nieuwe Kerk waren er ook verschillende toeristen die zich de kans niet lieten ontgaan om ook daadwerkelijk in de kas te klimmen een het orgel van binnenuit te zien en te horen. Het was een inspirerende dag.

De landelijk studiedag in onze omgeving was op 4 oktober in Melsele en ging over Spaanse orgelmuziek. . Er was weinig belangstelling voor. Alleen onze voorzitter was uit de provincie Zeeland aanwezig.

Op 22 november hielden we een studiemiddag in de Doopsgezinde kerk in Middelburg. Rien Balkenende voerde ons die middag mee in de wereld en de muziek van Jacob Bijster. Deze had in zijn kerk de beschikking over een Flaes-orgel, te vergelijken met het Doopsgezinde Moreau/Bakker & Timmenga orgel. Rien vertelde eerst over Bijster, zijn leven en zijn werk, en liet vervolgens enkele werken horen. Hij had ook wat te kopiëren werken meegenomen, zodat de aanwezigen ook thuis aan de slag konden. Ook enkele leden speelden Bijster graag op het orgel, bijgestaan door Rien.
Er waren die dag negen leden aanwezig.

Op 27 januari 2009 hebben de voorzitter en de secretaris namens de afdeling Zeeland de begrafenis bijgewoond in Brouwershaven van Prosper Sevestre, die plotseling is overleden. Prosper heeft voor de KNOV Zeeland en voor de landelijke vereniging veel betekend. Dat bleek ook wel uit het artikel over hem in Nota Bene van maart. Voorafgaand aan de begrafenis was er een indrukwekkende uitvaartdienst in de kerk van Brouwershaven, waar hij organist was.

Vanaf januari heten wij officieel afdeling Zeeland van de KVOK, Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici, en hebben KNOV en GOV opgehouden te bestaan, evenals het district Zeeland van de ene en de kring Zeeland van de andere vereniging. Aangezien wij al jaren gecombineerd werkten, verandert er voor ons zo goed als niets.
Het bestuur bestaat thans uit de volgende leden:

Jan Neeteson, voorzitter/penningmeester,
Bert Alderliesten, secretaris
Gido de Landmeter, lid
Bert Geleijnse, lid

Bert Alderliesten,
secretaris afdeling Zeeland KVOK